ÔN THI THPT MÔN VẬT LÍ MỚI NHẤT THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LỚP 9 THCS – SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LÍ LỚP 9 THCS – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG Năm học: 2010 - 2011 KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn : VẬT LÝ THCS Ngày thi 18 /02 /2011 CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM AA ( 4đ) ... tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh……………… Giám thị 1:………………………………… Ký tên ………………………… Giám thị 2:………………………………… Ký tên………………………… Trang 2/7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG Năm học: 2010 ... + Fd3 = P2d2 (1) * Vì vật nằm lơ lửng lỏng chất lỏng nên : F = V.d Vdx = V(d dx) (2) Từ (1) (2) ta có : ⇔ 1 P1d1 + Fd3 = P2d2  35P  ( d dx )  dx P 14 = 14 V( d dx ) = =d- (3) với P...
 • 5
 • 263
 • 1

ĐỀ THI THỬ số 1tốt NGHIỆP THPT đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục đào tào (3)

ĐỀ THI THỬ số 1tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (3)
... www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Môn: TOÁN HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 04 trang) N co Câu (4 điểm) m KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 201 4 – 201 5 ... f(2) = , Min f(x) = f(0) = x∈[0;5] x∈[0;5] Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu (2 điểm) www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học Điểm Nội dung www.dethithudaihoc.com 2 PT ⇔ 8log (2 x − 1) ... Câu (2,0 điểm) www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học A H K M D Nội dung C N co B m E HV Gọi M trung điểm BC, H trực tâm tam giác ABC, K giao điểm BC AD, E giao điểm BH AC...
 • 8
 • 219
 • 1

ĐỀ THI THỬ số 3 tốt NGHIỆP THPT đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục đào tào

ĐỀ THI THỬ số 3 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào
... GIẢI ĐỀ THI THỬ QG NĂM 201 5 Đề - Ngày thi : 18-10 -201 4 www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 3x + (C) 2x – a Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (C) ... Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.k2pi.net www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học ⇐⇒ (x2 + y2 + 2xy)(x2 + y2 – xy)2 = 2x2 y2 (x2 + y2 ) ⇐⇒ (x2 + y2 )3 3( x2 + y2 )x2 y2 + 2x3 y3 = 2x2 y2 (x2 + y2 ) ⇐⇒ (x2 ... 2x e ln x 3 Tóm lại +1 dx = – x 4e x2 Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.k2pi.net www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học Câu a Giải bất phương trình log 2(x2 – 1) ≥ log (x – 1) b Tìm số phức z...
 • 6
 • 2,405
 • 19

ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục đào tào (4)

ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4)
... x x x+ m www.MATHVN.com Toỏn hc Vit Nam TRNG THPT ễNG SN I Kè THI KSCL TRC TUYN SINH NM 201 5( LN 1) P N THANG IM MễN TON Cõu Ni dung im 1a Kho sỏt hm s v v th hm s 2,00 ... 0,25 k 32 k M AT 4b 8 Ta cú khai trin x = C8k (2 x )8 k = C8k 28 k.(3) k x x k =0 x k =0 32 5k =6k =4 S hng cha x ng vi k tha Vy h s ca x l C 84 4.(3) = 90 720 Tớnh xỏc sut ... khụng gian mu l = C40 Cú 20 tm th mang s l, tm th mang s chia ht cho 10, 16 tm th mang s chn v khụng chia ht cho 10 www.dethithudaihoc.com Gi A l bin c ó cho, suy A = C20 C16C4 Vy xỏc sut ca bin...
 • 6
 • 359
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – NĂM 2012 Môn Vật Lý 12 - Ban A SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – NĂM 2012  Môn Vật Lý 12 - Ban A SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
... qua cuộn cảm π π   A i=3 2cos 120 πt- A B i=2cos 120 πt+ A 6 6   π π   C i=3cos 120 πt- A D i=2 2cos 120 πt- A 6 6   Câu 12: Dao động vật tổng hợp hai dao động phương có phương ... tia sáng ló không khí A hai chùm tia sáng màu vàng màu lam B ba chùm tia sáng: màu vàng, màu lam màu tím C chùm tia sáng màu vàng D hai chùm tia sáng màu lam tím Câu 38: Trong thí nghiệm giao ... cosϕ=0,9 Vào thời điểm dòng điện cuộn dây có cường độ i1=3 A dòng điện hai cuộn dây lại có cường độ tương ứng A i2= i3= 6A B i2= 3A; i3 =-6 A C i2 =-3 A; i3 =-3 A D i2= 3A; i3= 3A Câu 37: Chiếu tia sáng...
 • 6
 • 271
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Mã đề 216 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO pdf

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Mã đề 216 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO pdf
... với a quy định vàng Các cà chua tứ bội có khả sinh giao tử lưỡng bội hữu thụ Kết phân li kiểu hình đời sau phép lai: AAaa x aa A 35 đỏ : vàng B đỏ : vàng C đỏ : vàng D 11 đỏ : vàng 19 Cho quần ... giảm phân tạo giao tử thừa hay thi u một vài NST, giao tử kết hợp với giao tử bình thường tạo thể lệch bội C nguyên phân tế bào sinh dưỡng thể trưởng thành, hay vài cặp NST không phân li tạo nên ... giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian D khoảng giá trị xác định tất nhân tố sinh thái (vô sinh hữu sinh) mà khoảng sinh vật tồn phát triển...
 • 16
 • 255
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 132 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 132 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO doc
... HẾT BỘ GIÁO DỤC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO MÔN hóa học Thời gian làm bài:45 phút; (16 câu trắc nghiệm) đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: A TRẮC NGHIỆM :4 ... HẾT BỘ GIÁO DỤC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO MÔN hóa học Thời gian làm bài: 45 phút; (16 câu trắc nghiệm) đề thi 357 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: A TRẮC NGHIỆM :4 ... HẾT BỘ GIÁO DỤC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO MÔN hóa học Thời gian làm bài:45 phút; (16 câu trắc nghiệm) đề thi 485 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: A TRẮC NGHIỆM :4...
 • 22
 • 946
 • 0

tuyển tập 12 đề THI THỬ TUYỂN SINH đại học năm 2013 bộ GIÁO dục đào tạo cục KHẢO THÍ KĐCL

tuyển tập 12 đề THI THỬ TUYỂN SINH đại học năm 2013 bộ GIÁO dục và đào tạo cục KHẢO THÍ và KĐCL
... 3.04.10-19J - - - - HẾT - - - - (Cán coi thi khơng giải thích thêm) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KĐCL ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Mơn: VẬT LÍ; KHỐI A Thời gian ... kg D 100 kg BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 CỤC KHẢO THÍ VÀ KĐCL Mơn: VẬT LÍ; KHỐI A ĐỀ THAM KHẢO Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề I.PHẦN DÀNH ... L1L2=R1R2; B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Mơn Thi: VẬT LÝ – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề I Phần chung Câu Đặt vào hai đầu đoạn...
 • 69
 • 246
 • 0

Chinh phục bài tập dao động cơ ôn thi THPT môn Vật

Chinh phục bài tập dao động cơ ôn thi THPT môn Vật Lí
... π)  Bài tập rèn luyện Bài toán 1: chuẩn Phương trình dao động vật có dạng: x = Asin(ωt) Pha ban đầu dao động dạng x  Acos(ωt  φ) bao nhiêu? A B π C 2π π D π Bài toán 2: Một vật dao động điều ... “Số dao động vật thực đơn vị thời gian số dao động Tần số = khoảng thời gian(s) Kí hiệu: f = n (Đơn vị: Hz) t Chú ý: Liên hệ tần số f= chu kì: f dao động  1(s) dao động  T(s) T Dao động ... CHỦ ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN I: TÓM TẮT KIẾN THỨC LÍ THUYẾT CƠ BẢN A DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Dao động Định nghĩa: Dao động chuyển động vùng giới hạn, lặp lặp lại nhiều...
 • 131
 • 332
 • 0

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: VẬT potx

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ potx
... Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ Ngày thi thứ ... 1,6.10-19 C; k = 9.109 Nm2/C2) Coi gia tốc toàn phần a êlectron gia tốc hướng tâm Hãy tính thời gian cần thi t để bán kính quỹ đạo giảm đến r0 = 0,53.10-10 m ước tính thời gian êlectron chuyển động quỹ ... quỹ đạo r = 2 ,12. 10-10 m quanh hạt nhân tác dụng lực Culông Ta sử dụng định luật vật cổ điển để nghiên cứu chuyển động êlectron nguyên tử Theo đó, êlectron chuyển động 2ke 2 với gia tốc a nguyên...
 • 6
 • 263
 • 0

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌAKỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN ĐỊA CÓ ĐÁP ÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌAKỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: ĐỊA LÍ Câu Ý 1,00 0,25 0,25 b) Các biện pháp phòng ... TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2010 (Đơn vị: %) Năm Tổng số 2000 2010 Chia Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 100,0 78,3 19,3 2,4 100,0 73,5 25,0 1,5 - Tính bán kính đường tròn (r): 0,25 Cho r2000 = đơn vị bán ... khô kéo dài 0,25 Nêu tên trung tâm du lịch quốc gia 1,00 Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh 0,25 - Địa hình, đất III (2,0 điểm) 0,50 1,00 Chứng minh tài nguyên du lịch nhân văn nước ta đa...
 • 5
 • 1,656
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)
... hàng hóa: đẩy mạnh chuyên môn hóa nông nghiệp, hình thành vùng NN chuyên môn hóa kết hợp công nghiệp chế biến, hướng xuất + Đa dạng hóa kinh tế nông thôn: tập trung vào sản xuất sản phẩm xuất ... Lắc, Mơ Nông, Di Linh Câu 10: So sánh đặc điểm giống khác địa hình hai đồng sông Hồng sông Cửu Long a Giống - Đều hai đồng châu thổ sông bồi đắp vịnh biển nông, thềm lục địa rộng - Địa hình tương ... lệ thất nghiệp TB: 2,1% Tỉ lệ thi u việc làm 8,1% + Khu vực thành thị tỉ lệ thất nghiệp: 5,3% , thi u việc làm 4,5% + Khu vực nông thôn tỉ lệ thất nghiệp 1,1%, thi u việc làm 9,3% - Không giải...
 • 42
 • 2,479
 • 2

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử Theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục đào tạo

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử Theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và đào tạo
... kien thiJc, chuan bj cho ky thi tot nghiep nam hoc 2009 - 2010 va nhieu nam hoc sau nay, chung toi bien soan cuon: "HlAirNG DAN dN THi T^TT NGHl|P THPT MdN L|CH SUl^ theo chiicfng trinh on thi ... ThS TRl/dNG NGOC THdl| HUdNG DAN ON THI TOT NGHIEP THPT MON LICH • THEO CAU TRUC DE THI CUA BO GIAO DgC VA DAO TAO (Tdi ban idn thit f nhat) — NHA XUAT BAN THANH HOA NHA X U A T ... ngan Ngoai phan kien thCfc cd ban, chung toi gidi thieu mot so de thi tot nghiep nhOng nam 2006 den nam 2008 de cac em tham khao them ve cac dang de thi tot nghiep cua Bp Giao due va Dao tao Nam...
 • 176
 • 168
 • 0

Đề thi THPT Quốc gia - 2015 - Môn Vật lý - Bộ Giáo dục Đào tạo

Đề thi THPT Quốc gia - 2015 - Môn Vật lý - Bộ Giáo dục và Đào tạo
... N/m, đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vật nhỏ A có khối lượng 100 g; vật A nối với vật nhỏ B có khối lượng 100 g sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn đủ dài Từ vị trí cân hệ, kéo vật B thẳng đứng ... đẳng hướng không hấp thụ âm Thời gian thi t bị chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị sau đây? A 27 s B 32 s C 47 s D 25 s Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách ... u3 C i1 trễ pha so với u1 D i1 pha với i2 Trang 4/5 - đề thi 138 Câu 46: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 20 V vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng có tổng...
 • 5
 • 1,265
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn năm học 2013 của sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minhxem de thi mon toan lop 9 nam 2013 de thi cua bo giao duc va dao taođề thi vào lớp 10 mon văn năm 2014 bộ giáo dục và đào tạođề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 7 năm 2014 phòng giáo dục và đào tạo hà đôngđề thi tuyển sinh vào lớp 10 mon toan nam hoc 20132014 cua so giao duc va dao tao nam dinhbộ giáo dục và đào tạo đề dự bị 1 đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2002 môn thi toán khối d nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namhướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toán của bộ giáo dục và đào tạobộ giáo dục và đào tạo vụ giáo dục dân tộc tập huấn giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học thcs trương xuân cảnh viện khoa học giáo dục việt nam đồ sơn ngày 19 22 12 2009đề tài đạt giải nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học trường đại học ngoại thương 2007 và được gửi dự thi cấp bộ giáo dục và đào tạobộ giáo dục và đào tạo 2006 tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình sách giáo khoa 10 thpt môn ngữ văn nxb giáo dục hà nộibộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh báo cáo môn nông nghiệp đô thịcâu 9 yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng của môn họcnhân sự mới bộ giáo dục và đào tạoluật mới bộ giáo dục và đào tạoquyết định mới của bộ giáo dục và đào tạoBài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồngBài 10. Giảm phânBài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóaBài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận độngBài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềmTHIẾT KẾ SẢN PHẨM TÍN DỤNG VÀ TỔ CHỨC CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH HOẶC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SIÊU NHỎ TẠI MỘT NHTMBài 18. Trai sôngBài 5. Trùng biến hình và trùng giàyBài 9. Công thức hoá họcBài 14. Lực hướng tâmBài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húctả người bạn (rất hay)Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011Bài 3. Khâu thườngUnit 02. My home. Lesson 6. Skills 2Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉTuần 3. MRVT: Nhân dânDự án xử lý khí thải bằng cylone Kỹ thuật xử lý khí thải Tài Liệu môi trườngDU BAO VON KHA DUNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG