Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử

Quy Tắc Đạo Đức Ứng Xử Trong Kinh Doanh

Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh
... đạo đức ứng xử kinh doanh định kỳ ban lãnh đạo định Tất lãnh đạo, giám đốc nhân viên phải hiểu rõ Nguyên Tắc tuân thủ Quy Tắc Đạo Đức 2.4 Sự Khước Từ Phần lớn Quy Tắc Đạo Đức không lệ thuộc vào ... đầu, bao gồm Quy Tắc Đạo Đức chương trình đào tạo tư cách đạo đức kinh doanh khác Mỗi Chuyên Viên Phụ Trách Khu Vực đề xuất sách liên quan đến Quy Tắc Đạo Đức mà quan trọng Quy Tắc Đạo Đức phạm vi ... ban lãnh đạo cấp cao quan ngại đáng ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH ĐƯỢC KỲ VỌNG 1.1 Tổng quan Chúng cam kết trì chuẩn mực cao pháp lý đạo ứng xử kinh doanh kiên thực hoạt động kinh doanh...
 • 18
 • 226
 • 1

QUY tắc đạo đức ỨNG xử NGHỀ NGHIỆP LUẬT sư VIỆT NAM

QUY tắc đạo đức và ỨNG xử NGHỀ NGHIỆP LUẬT sư VIỆT NAM
... biện pháp cạnh tranh nghề nghiệp lành mạnh theo quy định Luật Luật pháp luật liên quan, theo Điều lệ Liên đoàn Luật Việt Nam, Quy tắc Đạo đức Ứng xử nghề nghiệp luật sư, qua tăng cường niềm ... giới luật sư, góp phần thúc đẩy nghề luật Việt Nam phát triển Quy tắc 19 Ứng xử có tranh chấp quy n lợi với đồng nghiệp 19.1 Trong trường hợp có tranh chấp quy n lợi với đồng nghiệp, luật ... luật tổ chức hành nghề luật sư; 21.2.3 Nộp phí thành viên đầy đủ, hạn chấp hành nghiêm chỉnh quy định phí thành viên theo Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Đoàn luật Quy tắc Đạo đức Ứng xử nghề...
 • 13
 • 284
 • 0

Bài giảng quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp của luật sư việt nam ths nguyễn hữu ước

Bài giảng quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư việt nam  ths nguyễn hữu ước
... sống Quy tắc cạnh tranh nghề nghiệp Quy tắc ứng xử có tranh chấp quy n lợi với đồng nghiệp Quy tắc việc luật không làm quan hệ với đồng nghiệp Quy tắc quan hệ luật với tổ chức hành nghề luật ... 2.Nhóm quy tắc: Quan hệ với đồng nghiệp (8 quy tắc) Quy tắc quan hệ với đồng nghiệp 1 .Quy tắc bảo vệ danh dự, uy tín luật 2 .Quy tắc tôn trọng hợp tác với đồng nghiệp; 3 .Quy tắc tình đồng nghiệp ... luật tổ chức xã hội -nghề nghiệp luật Quy tắc quan hệ với người tập hành nghề luật 3.Nhóm quy tắc: Quan hệ với quan tiến hành tố tụng (2 Quy tắc) 3 .Quy tắc quan hệ với quan tố tụng 1 .Quy tắc...
 • 49
 • 665
 • 1

Bài giảng qui tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư trong quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp các cơ quan tổ chức

Bài giảng qui tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư trong quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp và các cơ quan tổ chức
... QUI TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ… I Ứng xử Luật quan hệ với kh.hàng Khách hàng: 1.1 Khách hàng nguồn khách hàng; 1.2 Các yếu tố định nguồn khách hàng; Nhận thực vụ việc ... bạc phí qui định; QUI TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ… -Đòi hỏi tiền bạc phí qui định; -Lợi dụng tư cách để buộc người tập làm việc qui định, phục vụ lợi ích cá nhân; III Ứng xử Luật quan hệ với quan tiến ... tụng quan tổ chức khác Những ứng xử cần có (QT.23): QT23.1 Chấp hành nội qui qui định liên quan quan hệ làm việc; QUI TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ… QT23.2 Có thái độ lịch sự, tôn trọng người THTT công chức...
 • 25
 • 228
 • 0

Bài giảng quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư các quy tắc chung về đạo đức ứng xử của luật sư ths nguyễn hữu ước

Bài giảng quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư và các quy tắc chung về đạo đức và ứng xử của luật sư  ths nguyễn hữu ước
... thuộc quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật Quan điểm luật hóa: quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật phận nguồn luật điều chỉnh hoạt động nghề nghiệp luật 3 Khái niệm quy tắc đạo đức nghề luật ... viện Tư pháp  Luật luật toàn văn hướng dẫn thi hành;  Bộ quy tắc nghề nghiệp ứng xử cho luật Châu Âu; Luật Luật bào chữa Anh xứ Wales;  Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật tư vấn Vương ... Anh  Quy t định số 356b/2002/QĐ-BTP ngày tháng năm 2002 Bộ trưởng Bộ Tư pháp  Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Đoàn luật TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh  Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật Việt...
 • 31
 • 832
 • 0

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ppsx

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ppsx
... CỦA BỘ QUY TẮC Trong hoạt động, cán bộ, nhân viên SHS có trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp đây: Tuân thủ pháp luật, quy trình, quy chế, quy định Công ty: Phải tuân thủ quy định ... Cán bộ, nhân viên vi phạm quy định chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến buộc việc tùy theo mức độ vi phạm đồng thời có trách nhiệm đền bù thiệt hại vi phạm gây Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp ... thông tin chưa phép người có thẩm quy n, trừ có nghĩa vụ phải công khai theo yêu cầu pháp luật phạm vi quy n hạn nghề nghiệp Đảm bảo tư cách nghề nghiệp: Cán bộ, nhân viên SHS có nhiệm vụ trì,...
 • 6
 • 612
 • 1

quy tắc đạo đức chính sách cư ưử cho kinh doanh

quy tắc đạo đức và chính sách cư ưử cho kinh doanh
... Tài Sản Khác Quy Tắc Đạo Đức Xử cho Kinh doanh Giới Thiệu Không có quy tắc hãng bao hàm tất thắc mắc xử cho kinh doanh Khi có nghi ngờ – hỏi người khác trước hành động Bộ Quy Tắc nêu giá ... có đạo đức Xin cảm ơn quý vị cam kết với nguyên tắc nêu Quy Tắc Trân Trọng, Gary Hendrickson Trưởng Giám Đốc Điều Hành CÔNG TY VALSPAR QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ CƯ XỬ CHO KINH DOANH Tuyên Bố Phạm Vi Quy ... theo nguyên tắc hướng dẫn nêu Quy Tắc Việc tuân thủ Quy Tắc điều mong đợi nhân viên cho dù quý vị làm việc đâu giới Valspar không dung túng hành vi vi phạm Quy Tắc Đạo Đức Xử Cho Kinh Doanh Khi...
 • 38
 • 64
 • 0

Tài liệu Thực hiện cam kết của chúng ta - Quy tắc đạo đức pdf

Tài liệu Thực hiện cam kết của chúng ta - Quy tắc đạo đức pdf
... Chống Độc Quy n Cạnh Tranh Lành Mạnh Thông Tin Cạnh Tranh Cam Kết Chúng Ta Thị Trường - H&Đ Cam Kết Chúng Ta Cổ Đông 14 Báo Cáo Tài Chính Hồ Sơ Kinh Doanh Chính Xác Lưu Trữ Tài Liệu Bảo Vệ ... Hỏi Nêu Thắc Mắc Không Trả Thủ Kỷ Luật Các trường hợp miễn tuân thủ Qui Tắc Thực Hiện Cam Kết Chúng Ta - H&Đ Cam Kết Chúng Ta Đối Với Nhau Sự Đa Dạng Cơ Hội Toàn Cầu Tôn Trọng Lẫn Nhau Nơi ... tuân thủ đơn vị bạn MụC LụC Định Hướng Chúng Ta, Các Giá Trị Chúng Ta Bìa Trong Thông điệp từ Anastasia D Kelly Thực Hiện Cam Kết Chúng Ta Qui Tắc Áp Dụng với Những Ai? Trách Nhiệm...
 • 26
 • 271
 • 0

Tài liệu Quy tắc đạo đức nghề nghiệp pdf

Tài liệu Quy tắc đạo đức nghề nghiệp pdf
... triệt, hướng dẫn Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đến hội viên -4- Niêm yết công khai Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Hội trụ sở hội; đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, hướng ... nghề nghiệp với nhau; Chuẩn mực ứng xử với quan, tổ chức 2.Những nội dung chủ yếu quy định Quy tắc đạo đức nghề nghiệp hội viên Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục: a) Quy định chung chuẩn mực đạo đức ... nghề hội viên hội nghề nghiệp, hội nghề nghiệp mà nội dung, tính chất công việc thường xuyên gắn bó trực tiếp đến đời sống hàng ngày với nhân dân Để thực mục đích trên, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp...
 • 4
 • 707
 • 4

Tiêu chuẩn thẩm định giá VN số 03 - Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá tài sản pps

Tiêu chuẩn thẩm định giá VN số 03 - Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá tài sản pps
... thẩm định giá, mức giá thẩm định (thể tiền vật ngang giá khác) tài sản mà khách hàng yêu cầu thẩm định giá Hồ sơ thẩm định giá: tài liệu có liên quan đến công việc thẩm định giá trị tài sản thẩm ... đến trình thẩm định giá tài sản đủ để: a Làm sở cho việc hình thành ý kiến mức giá thể giá tài sản cần thẩm định b Chứng minh trình thẩm định giá thực theo hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt ... … văn số ngày việc thẩm định giá Mục đích thẩm định giá: Xác định giá tài sản phục vụ mục đích Thời điểm thẩm định giá: Tại thời điểm thẩm định giá (ngày … tháng năm ) Cơ sở thẩm định giá (nêu...
 • 13
 • 367
 • 3

phát triển các quy tắc toán vedic ứng dụng

phát triển các quy tắc toán vedic và ứng dụng
... quan toán Vedic 1.1.Giới thiệu toán Vedic 1.2.Lịch sử hình thành phát triển toán Vedic Chƣơng CÁC QUY TẮC TOÁN VEDIC Chƣơng 3.CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM KẾT LUẬN Phƣơng pháp nghiên cứu Dựa vào mục ... tới tính toán khác Từ thực tế đó, học viên tìm hiểu giới thiệu số quy tắc tính toán nhanh, mà cụ thể quy tắc toán Vedic giúp em học sinh có nhìn tổng quan toán Vedic giúp em không sợ tính toán phải ... Đề tài “ ” tập trung tìm hiểu số tổ hợp quy tắc toán Vedic, giúp ngƣời học tính toán cách nhanh chóng b Phạm vi: Cùng với việc nghiên cứu quy tắc toán Vedic, đề tài tiến hành xây dựng hệ thống...
 • 61
 • 796
 • 4

Bài giảng quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá TS hay sinh

Bài giảng quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá  TS hay sinh
... chức thẩm định giá thẩm định viên phải thực công việc thẩm định giá theo kỹ thuật tiêu chuẩn chuyên môn quy định hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam quy định pháp luật hành Thẩm định ... chuyên ngành thẩm định giá quan có thẩm quy n cấp Có Thẻ thẩm định viên giá theo quy định Bộ Tài LUẬT GIÁ Luật số: 11/2012/QH13, ngày 20 tháng 06 năm 2012 Điều 35 Thẩm định viên về giá hành nghề ... giá THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ NGHỊ ĐỊNH 89/2013-ND-CP ban hành ngày 06 tháng 08 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành số điều của Luật Giá về thẩm định giá Điều Tiêu chuẩn thẩm định viên giá Có...
 • 27
 • 213
 • 0

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC TRONG QUAN HỆ LUẬT SƯ VỚI ĐỒNG NGHIỆP

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC TRONG QUAN HỆ LUẬT SƯ VỚI ĐỒNG NGHIỆP
... luật danh uy tín nghề nghiệp quan trọng 2.2 Đạo đức nghĩa vụ luật mối quan hệ với đồng nghiệp Đạo đức luật quan hệ với đồng nghiệp phép đối nhân, xử luật với luật mà đó, luật ... tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ ĐỒNG NGHIỆP TRONG NGHỀ LUẬT SƯ 2.1 Mối quan hệ với đồng nghiệp nghề luật 2.2 Đạo đức nghĩa vụ luật mối quan hệ với đồng nghiệp 2.3 ... nghề nghiệp Quy tắc ứng xử có tranh chấp quy n lợi với đồng nghiệp Quy tắc việc luật không làm quan hệ với đồng nghiệp Quy tắc quan hệ luật với tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật tổ...
 • 17
 • 543
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệpquy tắc đạo đức và ứng xử của nhà giáoquy tắc đạo đức và ứng xử nghề luật sưquy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư việt namquy tắc đạo đức và ứng xử của luật sưquy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sưUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUnderstanding management 10th edition daft test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUnderstanding nutrition CANADIAN edition 1st edition whitney test bankUsing financial accounting information the alternative to debits and credits 9th edition porter test bankUnderstanding psychology 10th edition morris test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUnderstanding psychology 11th edition feldman test bankUsing MIS 4th edition kroenke test bankUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 13th edition widmaier test bankbai giang mon khi cu dienBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SUPER CARGOWardlaws perspectives in nutrition 10th edition byrd bredbenner test bankgiới thiệu tổng quan về phân tích tĩnh phi tuyến đẩy dần (pushover) được nêu trong một số tiêu chuẩn và các bước chi tiết về đánh giá kháng chấn khung bê tông cốt thép sử dụng pushover theo eurocode 8 12 hay TCVN 9386 20Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnhNghiên cứu tuyển chọn giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến phục vụ phát triển bền vững ngành hàng hồ tiêuVốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần dược hà tĩnh