KHẢO SÁT RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CỦA CÂY PANSY

Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệmcây dừa cạn và dã yên thảo

Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm ở cây dừa cạn và dã yên thảo
... súc k Nhng ging hoa Grandifloras ph bin: Supercascade, Super magric, Ultra, Storm v Falcon Multifloras: hoa nh, ng kớnh khong - 7,5 cm, nhiu hoa, gm c dng hoa n v hoa kộp Multiflora sng mnh m, ... thi cỏnh hoa Nhng dng hoa Multifloras p nh: Carpet, Primetime, Heavenly Lavender Floribundas: õy l D trung gian gia Grandifloras, Multifloras Nhúm ny tr hoa nhiu nh Multifloras v kớch thc hoa trung ... yờn tho [13] Grandifloras: hoa ln, nhiu hoa cú ng kớnh n 12,5 cm, gm c dng hoa n hoc hoa kộp Mt vi ging hoa n cú cỏnh gn súng hoc vin, thõn leo, cú xu hng lan rng xung quanh Do hoa ln , nhiu...
 • 73
 • 825
 • 5

Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệmcây lan sò và cây bắt ruồi

Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm ở cây lan sò và cây bắt ruồi
... nghiên cứu: KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY LAN SÕ (Dischidia pectinoides Pearson) VÀ CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl) 1.2 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Khảo sát ảnh hƣởng yếu tố ... Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 08/2007 “KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY LAN SÒ (Dischidia pectinoides Pearson) CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl)” Hội đồng hƣớng dẫn: TS Trần ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY LAN SÕ (Dischidia pectinoides Pearson) CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii...
 • 86
 • 451
 • 1

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆMCÂY LAN SÕ (Dischidia pectinoides Pearson) và CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl)

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY LAN SÕ (Dischidia pectinoides Pearson) và CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl)
... nghiên cứu: KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY LAN (Dischidia pectinoides Pearson) VÀ CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl) 1.2 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Khảo sát ảnh hƣởng yếu tố ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY LAN (Dischidia pectinoides Pearson) CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl) ... Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 08/2007 “KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY LAN (Dischidia pectinoides Pearson) CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl) Hội đồng hƣớng dẫn: TS Trần Thị...
 • 86
 • 261
 • 0

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆMCÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) ppt

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) ppt
... súc k Nhng ging hoa Grandifloras ph bin: Supercascade, Super magric, Ultra, Storm v Falcon Multifloras: hoa nh, ng kớnh khong - 7,5 cm, nhiu hoa, gm c dng hoa n v hoa kộp Multiflora sng mnh m, ... nghiờn cu ti: KHO ST S RA HOA TRONG NG NGHIM CY DA CN (Catharanthus roseus) V D YấN THO (Petunia hybrida) 1.2 Mc tiờu nghiờn cu Xỏc nh mụi trng thớch hp cõy Da cn v Dó yờn tho hoa ng nghim 2 1.3 ... thi cỏnh hoa Nhng dng hoa Multifloras p nh: Carpet, Primetime, Heavenly Lavender Floribundas: õy l D trung gian gia Grandifloras, Multifloras Nhúm ny tr hoa nhiu nh Multifloras v kớch thc hoa trung...
 • 73
 • 380
 • 0

Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm

Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm
... tài nghiên cứu: KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY LAN SÕ (Dischidia pectinoides Pearson) VÀ CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl) 1.2 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Khảo sát ảnh hƣởng ... có hoa quanh năm Hoa nhỏ màu trắng, vàng tím nằm cuống chung dài mọc thẳng từ đám thấp mang hoa lƣỡng tính gọi phát hoa Phát hoa cao khoảng 10 cm có từ 3-10 hoa; hoa mẫu 5; nhị hoa, ngắn đài hoa; ... LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY LAN SÕ (Dischidia pectinoides Pearson) CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl) GVHD: TS TRẦN THỊ DUNG SVTH:...
 • 86
 • 431
 • 7

MÔ HÌNH RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM để NGHIÊN cứu LAI tạo và gây đột BIẾN THỰC vật

MÔ HÌNH RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM để NGHIÊN cứu LAI tạo và gây đột BIẾN THỰC vật
... 1.Sự hoa lai tạo in vitro Sau cỡ tuần môi trường cảm ứng, DFMN tạo nụ hoa; khoảng tuần sau, nụ hoa trải qua giai đoạn phát triển sau: hoa dạng ống với cánh hoa chớm hình thành (hoa A), hoa dạng ống ... vào loại vật liệu thực nghiệm, hoa DFMN có độ nhạy cảm khác xạ gamma Do vậy, gây đột biến thực nghiệm, cần thiết phải khảo sát độ nhạy cảm phóng xạ tương ứng Kết nghiên cứu đề xuất rằng, hình ... cho hiệu hình lai trực tiếp Để cải tiến hình lai trực tiếp có lẻ cần có nghiên cứu chi tiết đáp ứng dinh dưỡng (môi trường nuôi cấy) cho noãn sau lúc thụ tinh Bảng cho thấy việc lai chéo...
 • 7
 • 98
 • 0

Các đặc tính chống oxy hóa trong ống nghiệm và phân tích FTIR của hai loại rong biển ở vịnh mannar

Các đặc tính chống oxy hóa trong ống nghiệm và phân tích FTIR của hai loại rong biển ở vịnh mannar
... Kurnakaran Trong nghiên cứu này, chất chiết xuất từ methanol rong biển tìm thấy có hoạt tính chống oxy hóa mạnh Các chế chống oxy hóa chất chiết xuất từ rong biển khả gốc oxy hóa triệt để tự Oxy hóa ... tức hoạt tính chống oxy hóa toàn thể, hoạt tính gốc oxy hóa triệt để DPPH khảo nghiệm FRAP Ba phương pháp đại diện cho chế khác tác động chống oxy hóa Các báo cáo xuất hoạt tính chống oxy hóa toàn ... chứa chất chống oxy hóa phương pháp DPPH cho gốc hữu cơ, dự kiến phản ánh xác tất chất chống oxy hóa mẫu Trong nghiên cứu này, hoạt tính chống oxy hóa thử nghiệm cách sử dụng ba xét nghiệm khác...
 • 7
 • 336
 • 3

Độc đáo với cách cắm hoa trong ống nghiệm doc

Độc đáo với cách cắm hoa trong ống nghiệm doc
... đặt bình hoa ống nghiệm vào Bình hoa bạn hoàn thành Khi cắm hoa vào bình tròn này, cách sử dụng ống nghiệm giúp hoa tươi lâu giúp bạn tạo dáng hoa dễ phần gốc nằm ngang Với cách cắm hoa đơn giản ... đặt ống nghiệm bên lá, cuộn chặt đầu vào Bước 2: Bạn bắt đầu quấn quanh ống nghiệm theo chiều kim đồng hồ Bước 3: Sau quấn gần kín hết ống nghiệm, bạn cắt dây sợi kẽm dài gấp đôi chiều cao ống, ... tinh tròn, cao - Một ống nghiệm Lưu ý: chiều cao ống nghiệm 1/3 chiều cao ly thủy tinh - cành hoa tulip (bạn dùng loại hoa khác có dáng tương tự) - Lá thiết mộc lan dùng hoa tulip - Dây trang...
 • 9
 • 394
 • 0

đánh giá kết quả thụ tinh trong ống nghiệm của hai phương pháp ivf và ivf icsi tại bệnh viện phụ sản hà nội

đánh giá kết quả thụ tinh trong ống nghiệm của hai phương pháp ivf và ivf icsi tại bệnh viện phụ sản hà nội
... TRNG I HC KHOA HC T NHIấN KHOA: SINH HC NGUYN PH THIN Đánh giá kết thụ tinh ống nghiệm hai phơng pháp IVF IVF /ICSI Bệnh viện Phụ Sản Nội KHểA LUN TT NGHIP H TI CHC Ngnh: SINH HC Cỏn b hng ... kt qu th tinh ng nghim ca hai phng phỏp IVF v IVF/ ICSI ti Bnh vin Ph Sn H Ni vi hai mc tiờu sau: ỏnh giỏ cht lng phụi thu c t hai k thut IVF v ICSI ỏnh giỏ t l cú thai sinh húa ca IVF v ICSI 7 ... IVF v IVF/ ICSI c th hin bng 3.8 Bng 3.8 Cht lng phụi ca hai phng phỏp Phụi Phụi Phụi Phụi Tng IVF 137 152 180 165 634 ICSI 114 148 193 201 656 p > 0.05 Trong nghiờn cu ca chỳng tụi t l phụi...
 • 69
 • 708
 • 2

khảo sát khả năng tạo phôi soma của cây sâm việt nam (panax vietnamensis ha et grushv ) trong nuôi cấy in vitro

khảo sát khả năng tạo phôi soma của cây sâm việt nam (panax vietnamensis ha et grushv ) trong nuôi cấy in vitro
... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THANH HOÀI KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TẠO PHÔI SOMA CỦA CÂY SÂM VIỆT NAM (Panax vietnamensis Ha et Grushv. ) TRONG NUÔI CẤY IN VITRO ... học, sinh học phân tử chuyển gen thực vật (Nguyễn Hữu Hổ, 200 9) Vì vậy, đề tài “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TẠO PHÔI SOMA CỦA CÂY SÂM VIỆT NAM (Panax vietnamensis Ha et Grushv. ) TRONG NUÔI CẤY IN VITRO ... số loài sâm chi Panax a Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv. ), b Sâm Triều Tiên (Panax ginseng C.A Meyer), c Sâm Mỹ (Panax quinquefolius), d Sâm Nhật (Panax japonicus C.A Meyer) (Nguồn:...
 • 148
 • 170
 • 1

Đề Tài: Khảo sát một số loại tinh dầu của cây ngò ( Coriandrum sativum L ) pot

Đề Tài: Khảo sát một số loại tinh dầu của cây ngò ( Coriandrum sativum L ) pot
... h c tinh d u rau ngò g m: nonan, linalol, decanal, (E)-2-decenal, (E)-2-decenol, decanol, (E)-2-undecenal, (E)-2-undecenol, dodecanal, (E)-2-dodecenal, (E)-2-dodecenol, (E)-2-tridecenal, (E)-2-tetradecenal, ... plants (Th c v t có hoa) L p (Class) Magnoliopsida – Dicotyledons (Th c v t hai m m) L p ph (Subclass) Rosidae B (Order) H (Family) Apiales Apiaceae – Carrot family Gi ng (Genus) Loài (Species) Coriandrum ... rau ngò hoa tr ng H p ch t Nonal Octanal Nonanal (E)-2-Nonenal C10-enal (dây nhánh) C10-enal (dây nhánh) (Z)-4-Decenal 9-Decenal Decanal 8-Metil-2-nonenal (E)-2-Decenal 2-Decen-1-ol 1-Decanol 10-Undecenal...
 • 98
 • 243
 • 0

BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÖ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN VÀ PHƢƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN DỊCH pptx

BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÖ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN VÀ PHƢƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN DỊCH pptx
... Minh, tháng 8/2006 “BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN VÀ PHƢƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN DỊCH” Giáo viên ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***** BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÖ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM ... hiểu rõ trình phát sinh bệnh virus đốm trắng giúp cho việc tạo phƣơng thức kiểm soát bệnh Kết hợp hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn phƣơng pháp hóa miễn dịch tôm sú không mang virus thông...
 • 81
 • 401
 • 0

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP. TRÊN MÔI TRƢỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƢỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG TRONG CHẾ PHẨM

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP. TRÊN MÔI TRƢỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƢỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG TRONG CHẾ PHẨM
... sinh trƣởng môi trƣờng rỉ đƣờng tốt môi trƣờng cám gạo, môi trƣờng rỉ đƣờng có hàm lƣợng đƣờng cao môi trƣờng cám gạo Do đó, kết luận nuôi cấy S cerevisiae môi trƣờng rỉ đƣờng thích hợp môi trƣờng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP TRÊN MÔI TRƢỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƢỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH ... tài Khảo sát sinh trƣởng nấm men Saccharomyces sp môi trƣờng cám gạo, rỉ đƣờng số yếu tố ảnh hƣởng tới khả sống chúng chế phẩm 1.2 Mục đích đề tài Tìm hiểu số điều kiện quy trình sản xuất sinh...
 • 71
 • 287
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khao sat su ra hoa trong ong nghiem cua da yen thao2 2 ảnh hưởng của iba abt1 đến tỷ lệ ra rễ trong ống nghiệmtiểu luận về hoa trong ống nghiệmsự phát triển hoa trong ống nghiệmhướng dẫn cắm hoa trong ống nghiệmkhảo sát từ trường trong ống dây thẳngkhả năng lên men phân giải và sản xuất acid béo mạch ngắn scfa trong ống nghiệm của prebioticchuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của bơ raoquy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồngnêu ưu điểm và triển vọng phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồngưu điểm và triển vọng phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồngkhảo sát ngưỡng nồng độ thích hợp của cây2 1 ảnh hưởng của iba đến tỷ lệ ra rễ cây con trong ống nghiệmtrong ống nghiệm văn hóaảnh hưởng đến hiệu quả của kỹ thuật siêu âm hút tế bào trứng bò để tạo phôi trong ống nghiệmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học