Huong dan powerpoint

Huong dan Powerpoint

Huong dan Powerpoint
... Point hỗ trợ nhiều tính cho phép trình bày vấn đề cách sinh động, hiệu thu hút người CÔNG DỤNG CỦA POWERPOINT ª Giúp nhà đầu tư, kinh doanh, kế toán thư ký… ª Trình bày chiến dòch bán hàng ª Một...
 • 47
 • 187
 • 1

Huong dẫn powerpoint

Huong dẫn powerpoint
... khỏi ch ương trình Powerpoint:  Kích File  Exit ấn đồng thời Alt + F4 kích dấu (X) góc bên phải hình Đỗ Thị Lựu -5- Trường TH Vĩnh Chấp Thiết kế giáo án điện tử Micosoft Powerpoint Tiết 2: ... - 12 - Trường TH Vĩnh Chấp Thiết kế giáo án điện tử Micosoft Powerpoint Chèn tranh (ảnh) từ vào Slide:  Bài trình diễn trở lên hấp dẫn file trình diễn có thếm tranh ảnh minh hoạ liên quan đến ... thành công soạn giảng áp dụng phần mềm Powerpoint Chân thành cảm ơn! Đỗ Thị Lựu - 22 - Trường TH Vĩnh Chấp Đỗ Thị Lựu Thiết kế giáo án điện tử Micosoft Powerpoint - 23 - ...
 • 23
 • 138
 • 0

Hướng dẫn powerpoint (bo sung)

Hướng dẫn powerpoint (bo sung)
... SLIDE KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT - C1 Nháp đúp vào biểu tượng hình -C2 Chọn Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 THÀNH PHẦN TRONG CỬA SỔ POWERPOINT Thanh định ... Trước tiên ta phải: + Lập dàn ý + Nên từ - Lưu ý: Không phải diễn thuyết 1 KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT THÀNH PHẦN TRONG POWERPIONT GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÁC THANH TẠO SLIDE MỚI CHỌN MẪU SLIDE ... tạo hiệu ứng kết thúc trình diễn đối tượng Motion Paths: tạo hiệu hứng chuyển động theo đường (hướng) 8 THAY ĐỔI HOẶC XÓA HIỆU ỨNG Kích chọn hiệu ứng danh sách hiệu ứng vùng tác nghiệp - Nhấn...
 • 23
 • 286
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn PowerPoint 2003 ppt

Tài liệu Hướng dẫn PowerPoint 2003 ppt
... trình máy tính, k c PowerPoint Nháy Microsoft PowerPoint b)t u PowerPoint L uý B n c*ng có th b)t u PowerPoint b ng cách nháy úp vào bi u t "ng t)t PowerPoint hình t o bi u t "ng t)t, nháy nút ... Microsoft PowerPoint, tr vào Send To nháy Desktop Bi u t "ng t)t m t bi u t "ng v i m*i tên cong góc trái T o trình bày v i Microsoft PowerPoint C a s PowerPoint Sau kh i ng, c a s c a ch ng trình PowerPoint ... 1-3, PowerPoint s/ in trang ghi t i 13 Nháy OK PowerPoint in trang ghi 1, 2, 3, L uý M i máy in in v n b n $ ho khác chút PowerPoint 't c# slide theo máy in b n ch n Dùng phông ch TrueType, PowerPoint...
 • 103
 • 170
 • 0

Hướng dẫn PowerPoint đơn giản

Hướng dẫn PowerPoint đơn giản
... 15 KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT - C1 Nháp đúp vào biểu tượng hình -C2 Chọn Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 THÀNH PHẦN TRONG CỬA SỔ POWERPOINT Thanh định ... 1 KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT THÀNH PHẦN TRONG POWERPIONT TẠO SLIDE MỚI GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÁC THANH CHỌN MẪU SLIDE ... tạo hiệu ứng kết thúc trình diễn đối tượng Motion Paths: tạo hiệu hứng chuyển động theo đường (hướng) 10 THAY ĐỔI HOẶC XÓA HIỆU ỨNG Kích chọn hiệu ứng danh sách hiệu ứng vùng tác nghiệp - Nhấn...
 • 19
 • 436
 • 0

Hướng dẫn PowerPoint

Hướng dẫn PowerPoint
... thảo 07/19/14 Presentation skills Một số nội dung Microsoft PowerPoint Startup  Creating blank presentation  Bulleted Text Box  PowerPoint Views  Saving & Showing  Pictures, shape,…  07/19/14 ... Slide Show  Header/Footer  Slide Master  Handouts Printing  I Khởi động PowerPoint    Start  Programs  Microsoft PowerPoint Nếu hộp thoại xuất hiện,có thể lựa chọn mục sau: + Autocontent ... View  Slide Show, Slide Show  View Show Presentation skills 19 Thoát khỏi PowerPoint Giống Word, Excel (Hãy thoát khỏi PowerPoint để chuẩn bị cho bước tiếp theo) 07/19/14 Presentation skills 20...
 • 41
 • 392
 • 0

Hướng dẫn PowerPoint_2010

Hướng dẫn PowerPoint_2010
... PowerPoint 2010 Tùy theo phiên Windows mà bạn ang s dụng m ng dẫn ến ch ơng trình PowerPoint khác ôi chút Trong Windows XP, Windows Vista Windows ng dẫn truy cập ến ch ơng trình l giống c b c khởi ộng ... tham khảo to n diện Bạn c th tìm kiếm c c h ng dẫn từ trình trợ giúp n y gặp kh khăn việc s dụng c c chức ch ơng trình Trình trợ giúp cung cấp c c h ng dẫn b c dễ theo dõi v dễ hi u, nhi n bạn cần ... mở khung mục lục c c b i h Keep on Top Gi c a s Help nằm tr n tất c c c a s kh c ng dẫn h nh c ch b i h ng ng dẫn b n tr i c a s Help Trang 30 hư ng Gi i thiệu ower oint 010 15 Hỏi p Câu Hãy tùy...
 • 335
 • 2,100
 • 0

Hướng dẫn PowerPoint 2010

Hướng dẫn PowerPoint 2010
... Giới thiệu PPT 2010    Có nhiều trang, trang gọi Slide Đuôi: PPTX cho 2007 /2010, PPT cho 2003 Mục đích: trình chiếu (đào tạo, giới thiệu sản phẩm…) 2/2/15 TRANG: Màn hình PPT 2010 2/2/15 TRANG: ... Nội dung         Giới thiệu giao diện PPT 2010 Soạn thảo nội dung Slide Chèn đối tượng: ảnh, âm thanh, chữ… Slide Master/Master title style ... xuyên  Insert: để chèn đối tượng 2/2/15 TRANG: Giới thiệu menu (ribbon)  Design: kích cở trang, hướng, mẫu cho slide  Transitions: thiết lập hiệu ứng chuyển Slide 2/2/15 TRANG: Giới thiệu menu...
 • 27
 • 160
 • 1

Huong dan PowerPoint don gian

Huong dan PowerPoint don gian
... 15 KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT - C1 Nháp đúp vào biểu tượng hình -C2 Chọn Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 THÀNH PHẦN TRONG CỬA SỔ POWERPOINT Thanh định ... 1 KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT THÀNH PHẦN TRONG POWERPIONT TẠO SLIDE MỚI GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÁC THANH CHỌN MẪU SLIDE ... POWERPOINT Thanh định dạng Thanh bảng chọn Thanh Công cụ Thanh tác vụ giúp việc soạn thảo nhanh chóng Danh sách Slide tạo Khu vực trình bày nội dung Slide Tính Trình diễn Thanh vẽ TẠO SLIDE MỚI Nháy...
 • 19
 • 208
 • 0

HUONG DAN POWERPOINT

HUONG DAN POWERPOINT
... ấn Alt + I ấn D) Thay đổi cách hiển thị Slide:  Cách 1: - Kích View  chọn cách: + Normal (Hiện danh sách Slide Slide hành) + Slide Sorter (Hiện tất Slide) + Slide show (trình diễn Slide tại) ... đối tượng liên kết đến là: + Slide: Các trang có file trình diễn + URL: Một địa trang Web + Other Powerpoint Presentation: Một file trình diễn khác 17 Híng dÉn thiÕt kÕ bµi gi¶ng ®iÖn tö b»ng Microsoft...
 • 18
 • 76
 • 0

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint
... quen thuộc với PowerPoint sử dụng Impress việc dễ dàng, không cần phải đào tạo thêm Bạn tìm hiểu thêm đâu: Trên Internet có nhiều web site tự học PowerPoint, số là: a Microsoft PowerPoint tutorial ... Microsoft PowerPoint Viewer gói không Microsoft PowerPoint Viewer cho phép bạn chạy trình diễn theo định dạng PowerPoint PowerPoint Tuy nhiên muốn thực điều trước hết bạn phải cài đặt PowerPoint ... tránh sử dụng màu phản tác dụng, MS PowerPoint cung cấp cho lược đồ màu (Color Schemes) Bạn click chọn [Format] -> Slide design, cửa sổ Slide design chọn tiếp Color schemes Tốt hết nên để PowerPoint...
 • 37
 • 462
 • 5

Hướng dẫn soạn giáo án môn Hóa học với phần mềm, Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác.

Hướng dẫn soạn giáo án môn Hóa học với phần mềm, Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác.
... môn v ng vàng, n m v ng giai o n x y trình ph n ng ) Tài li u hư ng d n so n giáo án i n t s d ng m t s ph n m m Hóa h c” s giúp cho giáo viên n m b t thêm m t s thao tác b n tương i y so n giáo ... :(T o khung giáo án) - Vào Talbe/Kích trái vào vùng làm vi c s t o h p tho i Insert Table Sau ó ta ch n s hàng s c t/OK Table (Hình 17) (Hình 18) (Hình 19) (Hình 20) Lưu File, M File: -Vào File/ ... CHEMDRAW 10.0 VÀ S BIO-RAD LABORATORIES I Kh i D NG CHEM OFFICE ULTRA 2006, ng: Vào Start/ Progams/ ChemOffice 2006/ ChemDraw Ultra (Hình 11) (Hình 12) -3- II So n giáo án T o s trang : -Vào File/...
 • 20
 • 1,935
 • 6

huong dan soan GADT Powerpoint

huong dan soan GADT Powerpoint
... ĐIỆN TỬ (POWERPOINT) PowerPoint I/ Hướng dẫn cách mở Microsoft PowerPoint Đường dẫn: Click đúp chuột vào Microsoft PowerPoint hình Desktop Click Start Programs  Microsoft office Microsoft PowerPoint ... Click Start Programs  Microsoft office Microsoft PowerPoint II/Thao tác thực hiên Microsoft PowerPoint 1-Tạo trang mới: Để tạo nhiều trang(Slide) đưa chuột vào góc trái click slide Enter thành...
 • 41
 • 193
 • 1

Huong dan su dung PowerPoint 2003

Huong dan su dung PowerPoint 2003
... MICROSOFT POWERPOINT 2003 Giới thiệu chung Microsoft PowerPoint 2003 Khởi động chương trình Giao diện Microsoft PowerPoint 2003  Company Logo PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003 Giới thiệu chung: PowerPoint ... THIỆU MS POWERPOINT 2003 Khởi động Microsoft PowerPoint 2003: Chọn Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 biểu tượng hình Company Logo PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT ... PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003 Giao diện Microsoft PowerPoint 2003: Company Logo PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003 Giao diện Microsoft PowerPoint 2003: (chi tiết) Slide pane: vùng...
 • 81
 • 350
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn powerpoint cơ bảntài liệu hướng dẫn powerpoint 2007giáo trình hướng dẫn powerpoint 2010hướng dẫn powerpoint 2007hướng dẫn sử dụng powerpoint 2007hướng dẫn microsoft powerpoint 2000hướng dẫn sử dụng ms powerpoint xphướng dẫn kết hợp slide powerpointhướng dẫn kỹ thuật powerpointhướng dẫn học thực hanh powerpointhướng dẫn sử dụng ms powerpointhưỡng dẫn sử dụng microsoft powerpoint xphướng dẫn sử dụng micrpsoft powerpoint 97hướng dẫn dùng powerpointhướng dẫn sử dụng microsoft office powerpoint 2003Quyết định 603 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc GiangQuyết định 3987 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 500 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh HóaQuyết định 43 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình ThuậnQuyết định 3979 QĐ-UBND năm 2016 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaQuyết định 2859 QĐ-UBND năm 2016 danh mục văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangQuyết định 2633 QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014Quyết định 1980 QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 1345 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu tái định cư Cửa Bạc giai đoạn II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2444 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 1212 QĐ-UBND về quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon TumQuyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An GiangQuyết định 33 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên GiangQuyết định 1165 QĐ-UBND.HC phê duyệt danh mục Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ năm 2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hànhQuyết định 1336 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 01 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08 2009 QĐ-UBND do huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuyết định 42 2016 QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà NamQuyết định 807 QĐ-BHTG năm 2016 Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hànhQuyết định 2256 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)Quyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hành