XÂY DỰNG CHUYÊN đề NHIỆT học TRONG CÔNG tác bồi DƯỠNG học SINH GIỎI cấp KHU vực và cấp QUỐC GIA

Đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn hóa năm 2006

Đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn hóa năm 2006
... (bc B) Metanol to thnh v cỏc cht tham gia phn ng cũn d qua (6) vo b phn ngng t ti 25oC, metanol tinh khit tỏch theo (7), cỏc cht d tỏch riờng theo (8) Gi thit rng cỏc khớ u l khớ lớ tng, cỏc phn ... chuyn cỏc cht ti cỏc v trớ (5), (7), (8) 25oC v 101,3 kPa - Thớ sinh khụng c s dng ti liu ngoi quy nh Giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm ó linhdk@dhsphn.edu.vn ... metan tinh khit (1) ti ỏp sut 250kPa, nhit 25oC v hi nc (2) ti ỏp sut 200kPa, nhit 100oC (gi thit rng hi nc cng tinh khit) Tc np nguyờn liu ca (1) v (2) ln lt bng 55 L/s v 150 L/s (1atm =...
 • 2
 • 553
 • 6

Đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn hóa lớp 12 năm 2007

Đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn hóa lớp 12 năm 2007
... a Viết công thức cấu tạo D, E, F G sơ đồ b Viết chế phản ứng giai đoạn tạo thành D E c Đi từ benzen, axit propanoic tác nhân cần thi t khác, đưa sơ đồ tổng hợp ephedrin Tiến hành phản ứng 3,5,5-trimetyl ... Rutinozơ cho phản ứng với thuốc thử Feling, bị thuỷ phân α-glycosidaza cho andozơ A (C6H12O5) D-andozơ B (C6H12O6) theo tỉ lệ mol (1:1) Từ andozơ B tiến hành liên tiếp hai lần cắt mạch Ruff sau ... ứng iodofom phản ứng với Na2CO3 a Viết công thức cấu tạo A1, A2 A3 b Vẽ công thức đồng phân hình học A gọi tên theo danh pháp IUPAC CÂU (2,0 điểm) Thủy phân hoàn toàn hexapeptit M thu Ala, Arg,...
 • 3
 • 309
 • 3

Báo cáo máy xây dựng chuyên đề giàn giáo, sàn công tác

Báo cáo máy xây dựng chuyên đề giàn giáo, sàn công tác
... mới Công tác ván khuôn, giàn giáo, sàn công tác 11 Công tác ván khuôn, giàn giáo, sàn công tác 12 Công tác ván khuôn, giàn giáo, sàn công tác 13 An toàn lao động lắp đặt sử dụng giàn giáo, sàn ... nhà xuất Xây dựng Công tác ván khuôn, giàn giáo, sàn công tác CÔNG TÁC GIÀN GIÁO Khái niệm Dàn giáo công tác hay gọi tắt giáo công tác kết hợp với sàn thao tác có chức tạo sàn mặt công tác nhân ... tính từ tâm ống Công tác ván khuôn, giàn giáo, sàn công tác 17 2.4 Sàn công tác Điều 22: Sàn công tác phải chắn, bảo đảm chịu tải trọng tính toán, không trơn trượt, khe hở ván sàn không vượt 10mm...
 • 19
 • 715
 • 1

Xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hóa đại cương vô cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế

Xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hóa đại cương vô cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế
... thức hóa học chuyên; đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia phần hóa đại cương thực hành hóa đại cương chuẩn bị đề thi thực hành Olympic hóa học quốc tế qua năm xây dựng ... thức hóa học chuyên, đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia phần hóa đại cương thực hành hóa đại cương chuẩn bị đề thi thực hành Olympic Hóa học quốc tế qua năm xây dựng ... hoá học quốc tế năm gần - Xây dựng, hệ thống số thực hành đại cương dành cho học sinh giỏi quốc gia dự tuyển quốc tế - Tổ chức thực nghiệm sư phạm, đánh giá tính khả thi hiệu việc xây dựng, hệ...
 • 15
 • 341
 • 0

Xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hóa hữu cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế

Xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hóa hữu cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế
... thức hóa học chuyên; đề thi HSG cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia quốc tế phần hóa hữu Đi sâu nghiên cứu thực hành hóa hữu chuẩn bị đề thi học sinh giỏi quốc tế qua năm - Xây dựng số thực nghiệm ... hóa hữu góp phần bồi dƣỡng học sinh giỏi kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế - Cung cấp cho giáo viên ôn học sinh giỏi em học sinh yêu thích môn hóa học tài liệu tham khảo bồi dƣỡng HSG thực ... kiến thức hóa học hữu cơ, hóa học phân tích, hóa lý, cần thiết để xây dựng số thực hành - Nghiên cứu đề thi HSG hóa học quốc gia, đề thi Olympiad hóa học quốc tế - Làm thí nghiệm, thực nghiệm sƣ...
 • 25
 • 235
 • 0

xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hóa đại cương vô cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế

xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hóa đại cương vô cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THỊ NHUNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHỮNG BÀI THỰC NGHIỆM PHẦN HÓA ĐẠI CƢƠNG VÔ CƠ HUẤN LUYỆN HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA, QUỐC ... đề "Xây dựng hệ thống thực nghiệm phần hoá đại cương huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế" Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng hệ thống ... thi thực hành Đây hội để thúc đẩy nội dung hóa học có ứng dụng rèn luyện kỹ thực hành cho học sinh Trên sở chọn đề tài "Xây dựng hệ thống thực nghiệm phần hoá đại cương huấn luyện học sinh giỏi...
 • 78
 • 258
 • 0

xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hóa hữu cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế

xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hóa hữu cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế
... chọn đề tài Xây dựng hệ thống thực nghiệm phần hóa hữu huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế với mong muốn góp phần xây dựng tƣ liệu dạy học, bồi dƣỡng HSG phần hóa học hữu cơ; đồng thời ... thi HSG cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia quốc tế phần hóa hữu Đi sâu nghiên cứu thực hành hóa hữu chuẩn bị đề thi học sinh giỏi quốc tế qua năm - Xây dựng số thực nghiệm hóa hữu hệ thống câu ... đƣợc số tập thực nghiệm phần hóa hữu góp phần bồi dƣỡng học sinh giỏi kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế - Cung cấp cho giáo viên ôn học sinh giỏi em học sinh yêu thích môn hóa học tài liệu...
 • 130
 • 458
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ÔN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN TỈNHMÔN: HÓA HỌC THCS

CHUYÊN ĐỀ ÔN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN VÀ TỈNHMÔN: HÓA HỌC THCS
... axit đề 3: Các dạng tốn hóa học: CHUN ĐỀ ƠN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN VÀ TỈNH Tài liệu ơn học sinh giỏi hóa học THCS GV: Trần Kim Cương trường THCS Thuận Hưng 22 MƠN: HĨA HỌC THCS I.Chun đề phần ... ) III Chun đề 3: Các dạng tốn hóa học: A Các cơng thức đề giải tốn hóa học: dạng 1: Tính theo phương trình hóa học Tài liệu ơn học sinh giỏi hóa học THCS GV: Trần Kim Cương trường THCS Thuận ... ơn học sinh giỏi hóa học THCS GV: Trần Kim Cương trường THCS Thuận Hưng 38 - Ý nghĩa bảng tuần Hồn ngun tố hóa học 10.2 Các loại phản ứng hóa học: xem lại tính chất kim loại phi kim II Chun đề...
 • 52
 • 135
 • 0

Xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hoá đại cương vô cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế

Xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hoá đại cương vô cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THỊ NHUNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHỮNG BÀI THỰC NGHIỆM PHẦN HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ HUẤN LUYỆN HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA, QUỐC ... 46 olympic hoá học 2014 tổ chức năm 2014 Việt Nam nội dung đề tài xin lấy tiêu đề "Xây dựng hệ thống thực nghiệm phần hoá đại cương huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế" Mục đích ... "Xây dựng hệ thống thực nghiệm phần hoá đại cương huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế" này nhằm thúc đẩy bước nghiên cứu tăng cường kỹ thực hành thu hút hứng thú học sinh Lịch sử...
 • 88
 • 96
 • 0

Xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hoá đại cương vô cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế

Xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hoá đại cương vô cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THỊ NHUNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHỮNG BÀI THỰC NGHIỆM PHẦN HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ HUẤN LUYỆN HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA, QUỐC ... đại cương huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế" Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng hệ thống thực nghiệm phần đại cương giúp cho học ... kỹ thực hành cho học sinh Trên sở chọn đề tài "Xây dựng hệ thống thực nghiệm phần hoá đại cương huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế" nhằm thúc đẩy bước Deleted: Deleted: Điều dẫn...
 • 80
 • 176
 • 0

Lời giải chi tiết bình luận đề thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT môn toán năm 2013 - 2014

Lời giải chi tiết và bình luận đề thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT môn toán năm 2013 - 2014
... cho học sinh lớp 7-8 ) sau: Có số học sinh xếp thành vòng tròn Cô giáo yêu cầu học sinh đứng cạnh bắt tay Gọi b số học sinh nam, g số học sinh nữ, B số cặp học sinh nam bắt tay G số cặp học sinh ... toán khiến học sinh thêm chán toán Mặc dù có nhiều lời giải cho lời giải cồng kềnh, đầy tính kỹ thuật Sẽ học sinh làm tốt này, thực tế nhiều em nhiều thời gian cho Đây toán dở kỳ thi Bài số học ... giải toán chia kẹo Euler hay công cụ tương tự (trong lời giải GS Nguyễn Tiến Dũng, GS khéo léo lồng song ánh vào lời giải nên không dùng đến toán chia kẹo) vấn đề quen thuộc học sinh Vấn đề toán...
 • 29
 • 514
 • 2

BOI DUONG HOC SINH GIOI CAP QUOC GIA

BOI DUONG HOC SINH GIOI CAP QUOC GIA
... chia lm giai on Giai on 1: Nhn t v trớ u n mt trờn g ngang bng mt nc, lc nhn tng dn t FA(mac) P lc nhn Tbỡnh FTB = (FA(mac) P)/2 = 9/2= 4,5N Cụng sinh A1= FTB x = 4,5 0,06 = 0,27j Giai on ... Bi 8: B 2 a) ng chộo AC = AB =BC = 2500 AC = 50 km Thi gian xe1 i on AB l t1=AB/V1 = 3/4 h Thi gian xe1 ngh ti B , c l 15p = 1/4 h A Thi gian xe1 i on BC l t2=BC/V1 = 40/40 = h +Trng hp 1: Xe ... 1628 = 0,74( s ) 2187 Vy tng thi gian chuyn ng ca ng t l: 7.4 + 0,74 = 28,74 (s) Ngoi quỏ trỡnh chuyn ng ng t cú ngh ln ( khụng chuyn ng) mi ln ngh l giõy, nờn thi gian cn ng t chuyn ng t A ti...
 • 16
 • 250
 • 1

“ Tìm hiểu bài tập hóa học phân tích định tính ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế

“ Tìm hiểu bài tập hóa học phân tích định tính ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế
... trình thực đề tài Tìm hiểu tập hóa học phân tích định tính kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế ” chúng em có điều kiện nghiên cứu đề cập đến số tập hóa học phân tích định tính Từ giúp chúng ... cho kì thi Olympic cấp Quốc gia, Quốc tế ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Hệ thống tập hóa học phân tích dùng học tập hóa học phân tích định tính cho kì thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế NHIỆM VỤ NGHIÊN ... : Tìm hiểu tập hóa học phân tích định tính kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế ” để nghiên cứu II III IV V MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng nguồn tài liệu tập hóa học phân tích cho kì thi...
 • 41
 • 509
 • 4

skkn phương pháp xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí

skkn phương pháp xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh và vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí
... dung để xây dựng chuyên đề dạy học phù hợp Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh tích hợp liên môn: Mỗi chuyên đề dạy học phải giải chọn vẹn vấn đề học tập ... THPT C PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ Định hướng chung Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh tích hợp liên môn Cấu trúc trình bày chuyên đề dạy học 4 4 ... vững kiến thức phương pháp xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh tích hợp liên môn - Đối với học sinh trình học tập, học sinh phải tham gia vào hoạt động mà giáo...
 • 51
 • 1,567
 • 14

XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 12 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁTTRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 12 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁTTRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
... sáng kiến: “XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 12 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Bộ môn Công nghệ lớp 12 THPT Thời ... Công nghệ THPT 1.6 Tình hình dạy học môn Công nghệ lớp 12 Kết luận chương Chương Xây dựngchuyên đề dạy học môn Công nghệ lớp 12 THPT 2.1 Đặc điểm nội dung môn Công nghệ lớp 12 2.2 Xây dựng chuyên ... nghiên cứu đề tài: Xây dựng chuyên đề dạy học kiểm tra, đánh giá môn Công nghệ lớp 12 THPT theo định hướng phát triển lực học sinh cần thiết, để đáp ứng nhu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục 2.Mục...
 • 90
 • 2,801
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn toánđề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn vănđề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn địađề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn hóađề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn anhđề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn sinhđề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn sinh họcđề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn lịch sửđề thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia thpt môn toán năm 2014học sinh giỏi cấp quốc gia toánquy chế thi học sinh giỏi cấp quốc giaquy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc giakết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia 2014xây dựng chuyên đề dậy họcxây dựng chuyên đề dạy học môn hoa học thptĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây