Phương án thí nghiệm phần điện – từ trong chuyên đề ôn thi học sinh giỏi quốc gia

CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA môn LỊCH sử tìm HIỂU về BA tổ CHỨC CÁCH MẠNG ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG năm 20 của THẾ kỉ XX

CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA môn LỊCH sử tìm HIỂU về BA tổ CHỨC CÁCH MẠNG ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG năm 20 của THẾ kỉ XX
... 6/1925; Tân Việt cách mạng đảng tháng 7/1928 Việt Nam quốc dân đảng tháng 12/1927 Ba tổ chức cách mạng Việt Nam năm 20 kỉ XX 2.1 Hội Việt Nam cách mạng niên 6/1925 Sau trở Quảng Châu - Trung Quốc (11/11/1924), ... yêu cầu cách mạng Quá trình phân hóa Hội Việt Nam cách mạng niên, Tân Việt cách mạng đảng giải thể Việt Nam quốc dân đảng 3.1 Quá trình phân hóa Hội Việt Nam cách mạng niên Tân Việt cách mạng đảng ... dân tộc việt Nam 3.3 Nguyên nhân trình phân hóa Hội Việt Nam cách mạng niên, Tân Việt cách mạng đảng giải thể Việt Nam quốc dân đảng Từ nửa sau năm 20 kỷ XX, Việt Nam diễn thực tế lịch sử Sự truyền...
 • 12
 • 203
 • 0

Tổng hợp phần điện hóa trong đề thi học sinh giỏi quốc giaquốc tế

Tổng hợp phần điện hóa trong đề thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
... trỡnh sinh nng lng s t chỏy nhiờn liu l khú kim soỏt H Lan, khớ thi n nhiờn l mt ngun nng lng hp dn nú luụn cú sn Cỏc nh mỏy in hin i cú th chuyn húa c 35 40% ngun nng lng sinh t chỏy khớ thi n ... 0,150M) vi cng 1,25A cho ti ton b Cu thoỏt thỡ thi gian cn thit l: a) 77,2 phỳt b) 60,3 phỳt c) 19,3 phỳt d) 38,6 phỳt BI GII: Cõu d OLYMPIC HểA HC O 1999: Trong phộp phõn tớch ny tỏc nhõn oxy húa ... CH3COO- - e = CH3COO = CH3 + CO2 CH3COO = C2H6 CH3 Tng quỏt: CH3COO 2e = C2H6 + CO2 K THI CHN HC SINH GII QUC GIA VIT NAM 2004 (BNG A) Dung dch A gm AgNO3 0,050 M v Pb(NO3)2 0,100 M Tớnh pH ca dung...
 • 26
 • 333
 • 0

14 bai toan hinh hoc phang trong de thi hoc sinh gioi quoc gia tu 2000 den 2010

14 bai toan hinh hoc phang trong de thi hoc sinh gioi quoc gia tu 2000 den 2010
... www.VNMATH.com Bài 14 (Năm 2010) Trong m t ph ng, cho ng tròn (O) hai i m c nh B, C n m ng tròn ó cho dây BC không ng kính Xét m t i m A di ng (O) cho AB ≠ AC A không trùng v i B, C G i D E l n lư t giao i ... cho PA không ti p n c a ng tròn (O) ng tròn ng kính PD c t (O) t i E (E ≠ D) G i M giao i m c a BC v i DE, N giao i m khác A c a PA v i (O) Ch ng minh ng th ng MN i qua m t i m c nh Gi i (γ1) ... bán kính R 12 R2 o: R 12 ) G i I giao i m c a OP (O, R2) D dàng d ng R2 c hình thang ABCD n i ti p ng tròn (O, R1), nh n I làm giao i m c a hai ng chéo và nh n P giao i m c a hai ng th ng ch a...
 • 18
 • 810
 • 19

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012 docx

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012 docx
... hình có e phân lớp 4s) TAILIEUHOC.VN TAILIEUHOC.VN kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2002-2003 giáo dục đào tạo Hớng dẫn chấm đề thi thức Môn Hoá Học Bảng A Ngy thi: 13/3/2003 ... TAILIEUHOC.VN TAILIEUHOC.VN giáo dục v đo tạo kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2001-2002 hớng dẫn chấm đề thi thức hoá học vô (Bảng A) Ngy thi: 12/ 3/2002 Câu I: (5 điểm) (1,25 điểm).Liệu ... TAILIEUHOC.VN 16 TAILIEUHOC.VN giáo dục đào tạo kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2002-2003 Hớng dẫn chấm đề thi thức Môn Hoá Học Bảng B Ngy thi: 13/3/2003 Câu I (4,5 điểm): (2,75 điểm)...
 • 180
 • 6,203
 • 194

Một số kiến thức và câu hỏi thường gặp về sự phân hóa đa dạng của địa hình Việt Nam trong thi học sinh giỏi quốc gia

Một số kiến thức và câu hỏi thường gặp về sự phân hóa đa dạng của địa hình Việt Nam trong thi học sinh giỏi quốc gia
... điểm phân hóa đa dạng địa hình Việt Nam - Gợi ý số dạng câu hỏi, tập có nội dung đặc điểm phân hóa đa dạng địa hình Việt Nam Đối với học sinh - Là tài liệu đầy đủ rõ ràng cho học sinh học phân hóa ... nhiên Việt Nam I.2 Sự phân hóa đa dạng địa hình Việt Nam Chương II: Những câu hỏi vận dụng hướng dẫn trả lời II Những câu hỏi liên quan đến phân hóa đa dạng địa hình Việt Nam II Những câu hỏi liên ... đa dạng địa hình Việt Nam - Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức tập đặc điểm phân hóa đa dạng địa hình Việt Nam Vì vậy, bên cạnh phần lí thuyết bao gồm kiến thức liên quan đến phân hóa địa hình...
 • 43
 • 364
 • 0

Tổng hợp phần động học trong các đề thi học sinh giỏi quốc giaquốc tế

Tổng hợp phần động học trong các đề thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
... vo=9.10-5.mol.L-1.ph-1 Sau mt thi gian ( thi im t) nng C(HI) l 0,04mol.L-1 v phn ng H2 + I2 2HI t cõn bng thỡ C(HI) = 0,06mol.L-1 a) Tớnh hng s tc phn ng thun v phn ng nghch b) Tc to thnh HI thi im t l bao ... mt thi gian di nhiu ngi cho rng phn ng ny xy theo phng trỡnh trờn nhng thc ú l phn ng cú bn lng phõn t Nú bõy gi c xem nh xy theo nhiu c ch cnh tranh Di nh hng ca nhit xỏc nh thỡ ngi ta gi thit ... [A]o l nng ca dc phm thi im t = [A]o [A]s = 0,75 [A]s = 0,25 = Nh vy ẳ lng ban u s cũn li sau gi (1/4)2 = b) [A]o [A]o 1/16 = 0,625 s cũn li sau gi tng ng vi thi gian bỏn hy Vy 6,25% [A]s...
 • 29
 • 469
 • 1

Tổng hợp phần cấu tạo chất trong các kì thi học sinh giỏi quốc giaquốc tế

Tổng hợp phần cấu tạo chất trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
... CHO CÁC KỲ THI OLYMPIC HĨA HỌC QUỐC TẾ: OLYMPIC HĨA HỌC QUỐC TẾ 1998: Các khí nghĩ hồn tồn trơ hồn tồn khơng có khả tạo liên kết hóa học Ngày nhận thức thay đổi, hầu hết sách giáo khoa hóa học ... hố học (oxi hố - khử) : xảy vỏ electron nên biến đổi dạng đơn chất, hợp chất Ví dụ : Co + Cl2 → Co2+ + 2Cl− → CoCl2  Chất dùng phản ứng hạt nhân đơn chất hay hợp chất, thường dùng hợp chất Chất ... OLYMPIC HĨA HỌC CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚi: OLYMPIC HĨA HỌC ITALY 1999: Trong chất sau, chất khơng tạo liên kết hydro với nước: NH3 a) HF b) CH3OH c) CH3 – CH3 d) BÀI GIẢI: câu d OLYMPIC HĨA HỌC ITALY...
 • 51
 • 260
 • 1

Tổng hợp phần hóa hữu cơ trong các kì thi học sinh giỏi quốc giaquốc tế

Tổng hợp phần hóa hữu cơ trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
... ụi vũng B sinh t A phn ng úng vũng: CH2OH H+, to - H2O HOH - H+ + CH2 OH + (A) (B) K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2005 (Bng A): D-Galactoz l ng phõn cu hỡnh v trớ s ca D-glucoz Trong dung ... 790 ì 250 ì x 10 x 790 ì ì 10 1000 15,8 (g) K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2004 (Bng A): T etilen v propilen cú xỳc tỏc axit, platin v iu kin cn thit, hóy vit s tng hp isopren Cho s sau: O ... CH2=CH-C=CH2 CH3 - H2 (IV) CH3-CH-CH=CH2 CH3 (Nu hc sinh lm theo cỏch khỏc cng sn phm thỡ cho na s im theo biu im) Br Br Br A B C D K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2004 (Bng A): Monosaccarit A (t l glicoz...
 • 170
 • 409
 • 1

Tổng hợp phần hóa phân tích trong các kì thi học sinh giỏi quốc giaquốc tế

Tổng hợp phần hóa phân tích trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
... xut hin: OH- + H+ H2O PbO22- + H+ Pb2+ + 2H2O Pb2+ + I- PbI2 2- [S ] = K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2003 (BNG A) Trong phũng thớ nghim cú cỏc dung dch b mt nhón: AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, ... 21 -50 [Ag ] [S ] = (10 ) x 1,3 x 10 = 1,3 x 10 > TAg2S = 6,3 x 10 to kt ta Ag2S K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2004 (BNG B) Dung dch A gm Ba(NO3)2 0,060 M v AgNO3 0,012 M a) Thờm tng git K2CrO4 ... + H2O CrO2- + H2O2 + OH- CrO42- + H2O Fe2+ + OH - Fe(OH)2 Fe(OH)2 + H2O2 Fe(OH)3 K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2005 (BNG A) Bng dung dch NH3, ngi ta cú th lm kt ta hon ton ion Al 3+ dung dch...
 • 58
 • 137
 • 0

Tổng hợp phần hóa vô cơ trong các kì thi học sinh giỏi quốc giaquốc tế

Tổng hợp phần hóa vô cơ trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
... nhiêu? d) Sự oxy hóa sinh học tế bào eucariot liên hợp với sinh tổng hợp ATP thực đâu? e) ATP loại hợp chất hóa học nào? Viết công thứ cấu tạo ATP BÀI GIẢI: a) Phản ứng tổng hợp oxy hóa nitrit thành ... OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 37: Sự tổng hợp xác định tính chất vàng kích thước nano lĩnh vực phát triển Phương pháp Bruff – Schiffrin để tổng hợp vàng kích thước nano (AuNP) dựa vào bền nhiệt ... tụ: NH4Cl ; H2O ; HCl OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ: NH4Cl OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 28: Sự polime hóa lập thể hydrocacbon chưa no thường coi phản ứng quan trọng hóa học hữu công nghiệp Muối cation...
 • 46
 • 227
 • 1

Nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi quốc gia (phần đại cương)

Nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi quốc gia (phần đại cương)
... trời c Nhiệt độ không khí Nhiệt độ không khí kết dòng xạ mặt trời sau tiến trình phức tạp thâm nhập vào Trái đất - Khái niệm: Nhiệt độ không khí trị số nhiệt độ censint ( 0C) lớp không khí cách ... cực + Biên độ nhiệt lục địa - đại dương: Lục địa có biên độ nhiệt lớn, đại dương có biên độ nhiệt nhỏ + Biên độ nhiệt theo độ cao: Giảm dần theo độ cao - Chế độ nhiệt: Đó thay đổi nhiệt độ (còn ... đất 2m - Nhiệt độ trung bình: trị số nhiệt độ nói chung cho khoảng thời gian không gian + Nhiệt độ trung bình ngày: trị số nhiệt độ trung bình 24 + Nhiệt độ trung bình tháng: trị số nhiệt độ trung...
 • 10
 • 332
 • 0

Đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lớp 12 năm 2008

Đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lớp 12 năm 2008
... đến phân bố nông nghiệp (có thể lấy ví dụ giới Việt Nam để chứng minh) 0.5 So sánh đặc điểm sông ngòi miền a So sánh đặc điểm sông ngòi miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ với miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ ... theo hướng bắc - nam 2.5 - Nhận xét + Nhiệt độ trung bình năm tổng nhiệt độ tăng dần theo hướng bắc - nam (dẫn chứng) + Biên độ nhiệt năm vào nam, giảm (dẫn chứng) + Sự chênh lệch nhiệt theo hướng ... + Do vị trí phía bắc, xa xích đạo (phân tích) b Phân tích tác động địa hình phân hoá đai cao khí hậu nước ta 1.0 0,5 - Độ cao địa hình đồi núi hình thành nên đai khí hậu : + Đai nhiệt đới gió...
 • 4
 • 1,493
 • 39

Đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa Bảng A năm 2006 pps

Đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa Bảng A năm 2006 pps
... cánh cung lớn Từ tây bắc đông nam có cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều Ngoài ra, có núi hướng TB - ĐN (dãy Con Voi, Tam Đảo) - Đ a hình cao ph a bắc, thấp dần ph a nam đông nam, ... Duy có Gia Ngh a 10 vạn dân 0,5 0,25 0,25 (Nếu thí sinh làm theo Atlát Đ a lí Việt Nam NXB Giáo dục 2004, kể tên đô thị có từ 10 - 20 vạn dân Kon Tum, Plâyku, Đà Lạt, Bảo Lộc Gia Ngh a vạn dân, ... hình bán bình nguyên Đông Nam Bộ vùng đồi trung du Bắc Bộ - Đông Nam Bộ nơi chuyển tiếp từ cao nguyên Nam Trung Bộ đến đồng sông Cửu Long, có đ a hình đồi gò lượn sóng, thấp dần ph a nam tây nam...
 • 5
 • 1,469
 • 21

Đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa Bảng B năm 2006 docx

Đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa Bảng B năm 2006 docx
... cao nguyên) 1,5 0,25 e) Địa hình b n b nh nguyên Đông Nam B vùng đồi trung du B c B - Đông Nam B nơi chuyển tiếp từ cao nguyên Nam Trung B đến đồng sông Cửu Long, có địa < /b> hình đồi gò lượn sóng, ... thí sinh < /b> sử dụng Atlát Địa lí Việt Nam năm 2004 NXB Giáo dục, nêu trung tâm có giá trị theo mức: từ - 9; từ - 2; 50,5 điểm tối đa ý này) b) Giải thích * Đồng sông Hồng vùng phụ cận - Vị trí địa < /b> ... 16.394 tỉ (năm 1990) lên 131.754 tỉ (năm 2004), tăng lần + Chăn nuôi: từ 3.701 tỉ (năm 1990) lên 37.344 tỉ (năm 2004), tăng 10,1lần + Dịch vụ nông nghiệp: từ 572 tỉ (năm 1990) lên 3.598 tỉ (năm 2004),...
 • 5
 • 907
 • 14

Đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa năm 2005 - đề số 1 doc

Đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa năm 2005 - đề số 1 doc
... 19 90 10 0,0 38,6 19 95 10 0,0 44,0 19 96 10 0,0 42,5 19 97 10 0,0 42 ,1 2000 10 0,0 38,8 2002 10 0,0 38,5 - Vẽ biểu đồ miền, yêu cầu: + Vẽ xác khoảng cách năm, chia ghi đầy đủ % trục đứng năm trục ngang, ... 38,6 19 95 10 0,0 27,2 44,0 19 96 10 0,0 27,8 42,5 19 97 10 0,0 25,8 42 ,1 2000 10 0,0 24,5 38,8 2002 10 0,0 23,0 38,5 - Vẽ biểu đồ miền, yêu cầu: + Vẽ xác khoảng cách năm, chia ghi đầy đủ % trục đứng năm ... Mỗi địa điểm = 0,25 1, 5 0,75 0,75 Câu (5 điểm) 1) Vẽ lát cắt địa hình, yêu cầu: 1, 5 - Vẽ có kĩ thuật đẹp, phóng tỉ lệ, ghi đủ thang chiều cao (m), thể đủ dạng địa hình 1, 25 - Ghi số đối tượng địa...
 • 9
 • 1,452
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia 2010đáp án kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2007đáp án kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 20062007đáp án kì thi học sinh giỏi quốc gia môn sử 2012đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia 2013đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn văn 2015đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa 2014đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh học năm 2014đáp án kì thi học sinh giỏi quốc gia 2012dap an de thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh họcdap an de thi hoc sinh gioi quoc gia mon sinh hoc nam 2006đáp án đề thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh năm 2006thi học sinh giỏi quốc gia năm 2014đề thi học sinh giỏi quốc gia toán 12thi học sinh giỏi quốc gia môn sinhLịch công tác tuần 21 năm 2017(3)Thông tư 23 hướng dẫn về tiền lương (174.08KB)Danh sach bo nhiem lai, mien nhiem cong chung vien dot 2 thang 7 nam 2017.docTh c tr ng c c c ng c marketing mix c a c ng ty TNHH qu c t Song ThanhCV 2503 về chuyển đổi PCC thành VPCC (bản ký).docThông báo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cong van so 1330Danh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 5 năm 2017.docT nh h nh t i ch nh v ti n t c a Vi t NamC ph n ho doanh nghi p Nh n c Vi t NamDanh sach thi sinh lam lai bao cao KQTSV n 1. VECT TRONG KH NG GIAN File wordKe hoach to chuc kiem tra100 C U TR C NGHI M VECT TRONG KH NG GIAN (C P N) File WordM t s bi n ph p n ng cao kh n ng c nh tranh h ng d t kim trong ho t ng xu t kh u c a c ng ty D t Kim ng Xu nDanh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên tháng 10 nam 2016.docDanh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 2 tháng 10 năm 2016.docDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 11 năm 2016.docT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu trong doanh nghi p th ng m i Kh o s t th c t t i c ng ty TNHH H ng HL m ph t nguy n nh n v gi i ph pbáo cáo tốt nghiệp ngành du lịch