ĐỀ THI THỬ đại học đợt II (2015 2016) môn ngữ văn 12

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT II (2008-2009) MÔN ANH VĂN docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT II (2008-2009) MÔN ANH VĂN docx
... Rome emphasized the A B study of human as fundamental to their doctrine C D Question 13: Everything we think we have disposal of still here on our planet and in A B C D the ecosystem Question 14: ... really shouldn’t have bothered.” – “ .” A It was nothing, really B Don’t worry, I didn’t bother C Why not? I was happy D It was a very good thing Question 22: Down into the cave ………………… A did ... relativity C proportion D introspection Question 35: “What have you been ?” – “Oh, nothing much The usual things.” A about B up to C out with D down to Question 36: When he realized the police...
 • 10
 • 216
 • 5

Đề thi thử Đại học lần II (Năm 2013) Môn Ngữ Văn khối C

Đề thi thử Đại học lần II (Năm 2013) Môn Ngữ Văn khối C
... hận Cu c sống người dư đầy vật chất c kh c địa ng c (0,5đ) 3, Kết luận (0,5đ) - C u nói h c sống th c đẩy người tích c c đổi thay sống Con người c n tạo thi n đường chốn trần gian lối sống tích ... hồn lương thi n siêu thoát Đó ẩn dụ để sống tốt đẹp, niềm vui, niềm hạnh ph c c ch nhìn, c ch c m nhận sống theo chiều hướng l c quan, tích c c +> Địa ng c cõi âm tăm tối, nơi giam c m, đọa đày ... B c (Tố Hữu) - Nội dung c m x c: nỗi nhớ thơ Tố Hữu thu c tình c m lớn lao, tình c m trị, tình c m c ch mạng Nỗi nhớ gắn liền với chia ly người c n c ch mạng rời địa kháng chiến để trở thủ đô Chủ...
 • 6
 • 221
 • 0

Đề thi thử đại học đợt 1 khối D môn Ngữ Văn trường THPT Lương Thế Vinh

Đề thi thử đại học đợt 1 khối D môn Ngữ Văn trường THPT Lương Thế Vinh
... www.DeThiThuDaiHoc.com Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com Facebook.com/ThiThuDaiHoc ...
 • 4
 • 326
 • 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ 12 TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ 12 TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI
... t ó u s n ph m phân rã c a 238U.Tu i c a kh i hi n là: A G n 2,87.108 năm B G n 2,5.106 năm C G n 6.109 năm D G n 3,4.107 năm Câu 19: Chi u vào m t kim lo i c a m t t bào quang i n ng th i hai ... Trang 3/6 - Mã thi 357 Câu 30: Trong m ch dao ng tư ng, t i n có i n dung C = 5(µF), i n tích c a t có giá tr c c i 8.10 - 5(C) Năng lư ng dao ng i n t m ch là: A 16.10 - 4(J) B 12, 8.10 - 4(J) ... công tơ có giá tr không i b ng 120 V M c vào công tơ m t b p i n Sau gi công tơ ch i n tiêu th kWh Cư ng hi u d ng c a dòng i n qua b p i n là: A 10 A B A C A D 12 A Câu 28: M t l c ơn dài L có...
 • 6
 • 182
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 ( 2010 – 2011) MÔN ANH VĂN KHỐI D - MÃ ĐỀ THI : 832 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 ( 2010 – 2011) MÔN ANH VĂN KHỐI D - MÃ ĐỀ THI : 832 pptx
... ( 8 0: = 10 ) MÃ ĐỀ MÃ ĐỀ MÃ ĐỀ MÃ ĐỀ MÃ ĐỀ MÃ ĐỀ MÃ ĐỀ STT 13 5 246 357 468 13 5 246 357 C D D D B D A C A B B A C C D A D B C A A C C B D D B B D A B B B C B B D B C A C C A B A D A B B C D A B ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH - HÀ NỘI ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH KHỐI D ĐỢT 1: 2009 2 010 ( ... B D A MÃ ĐỀ 468 B A B D A D D A B C C A C D A D C B A B C B D B A C B A D B D D B B A D B D D C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN / 2009 - 2 010 Trang 7/6 đề thi 468 TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH HÀ NỘI ĐỀ THI...
 • 9
 • 272
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN: NGỮ VĂN - Khối C (Lần 1) và đáp án

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN: NGỮ VĂN - Khối C (Lần 1) và đáp án
... Sở giáo d c đạo tạo Thành phố Đà Nẵng Trường THPT Phan Châu Trinh C u Ý - - - - - Đáp án – Thang điểm Thi thử đại h c - cao đẳng 2008 -2 009 Môn: Ngữ Văn Khối C (Lần I) Thời gian: 180 ... Hồ Chí Minh tuyên truyền, c động, ca tụng anh hùng, chiến sĩ xả thân nư c, người tốt, vi c tốt để động viên nhân dân làm gương 0,5 cho cháu mai sau S c mạnh văn h c cốt tính chân th c, th c, chống ... Qu c - Hồ Chí Minh (189 0-1 969) anh hùng giải phóng dân t c, nhà thơ lớn, nhà văn hoá lớn đất điểm nư c ta Quan điểm sáng t c văn h c: Là nhà CM với “ham muốn b c đấu tranh giành đ c lập, tự cho...
 • 3
 • 210
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN: NGỮ VĂN - Khối C (Lần 1)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN: NGỮ VĂN - Khối C (Lần 1)
... th c) Ch c văn nghệ Hồ Chí Minh tuyên - truyền, c động, ca tụng anh hùng, chiến sĩ xả thân nư c, người tốt, vi c tốt để động viên nhân dân làm gương 0,5 cho cháu mai sau S c mạnh văn h c cốt ... c t tính chân th c, th c, chống - văn h c “giả dối, bịa đặt” Tuyên truyền c ch mạng nhằm vào c ng nông binh Người chủ trương phải viết cho dễ hiểu, cho 0,5 “thấm thía” quần chúng thích đ c Từ quan ... sống đến cuồng nhiệt - Trình bày suy nghĩ chân thật tuổi trẻ, nhận th c 1,5 lý tưởng, ư c mơ, khát vọng, x c định thái độ sống c trách nhiệm yêu c u thời đại - Nâng cao ý nghĩa vấn đề: H c tập...
 • 3
 • 154
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN; KHỐI: C, D ĐỀ 20 pdf

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN; KHỐI: C, D ĐỀ 20 pdf
... l i Việt Bắc thương nhớ sắt son v i ngư i cán kháng chiến xu i i m thi 24h Xem tra m thi t t nghi p THPT Đ thi t t nghi p trung h c ph thông năm Đ thi đáp án t t nghi p THPT Xem tra đáp án đ thi ... v i ngư i cán kháng chiến xu i, v i cách mạng, v i đảng Bác Hồ i m thi 24h Xem tra m thi t t nghi p THPT Đ thi t t nghi p trung h c ph thông năm Đ thi đáp án t t nghi p THPT Xem tra đáp án đ thi ... án đ thi t t nghi p THPT Ngu n: Diemthi.24h.com.vn C i hay đẹp đọan thơ: thể thơ lục bát, truyền thống d n tộc tác giả sử d ng nhuần nhuyễn, i u luyện l i hát đ i đáp giao duyên ca dao d n ca,...
 • 3
 • 263
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN; KHỐI: C, D ĐỀ 21 pot

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN; KHỐI: C, D ĐỀ 21 pot
... bảy để d ng cảnh thạch trận thật ấn tượng i m thi 24h Xem tra m thi t t nghi p THPT Đ thi t t nghi p trung h c ph thông năm nghi p THPT Đ thi đáp án t t nghi p THPT Xem tra đáp án đ thi t t Ngu ... lược t i ba Ông trình diễn nghệ thuật v i qui luật thi n nhiên khắc nghiệt Nếu thi u chút bình tĩnh, thi u chút x c, ông ph i trả giá mạng sống Nguyễn Tuân ưa khai thác cảm giác mạnh để tác động ... mĩ đ i TRẦN HỒNG ĐƯƠNG i m thi 24h Xem tra m thi t t nghi p THPT Đ thi t t nghi p trung h c ph thông năm nghi p THPT Đ thi đáp án t t nghi p THPT Xem tra đáp án đ thi t t ...
 • 3
 • 203
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN; KHỐI: C, D docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN; KHỐI: C, D docx
... - Thí sinh không sử d ng t i liệu Cán coi thi không gi i thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………; Số báo danh: … …… HƯỚNG D N CHẤM ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC – CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN ... Tô Ho i) 1,0 - Về n i dung: + Mùa xuân miền n i Tây Bắc miêu tả đẹp, sắc màu váy hoa, tiếng cư i n i đám trẻ ch i quay đ i tết, đặc biệt tiếng sáo da diết xoáy sâu vào tr i tim tưởng băng giá Mị ... gi i Nhất, Gi i thưởng h i văn nghệ Việt Nam 1954-1955 Tác phẩm có giá trị thực nhân đạo sâu sắc Thể rõ i u có lẽ ph i kể đến chi tiết “Mị nghe tiếng sáo vọng l i, thi t tha b i h i Về chi...
 • 7
 • 184
 • 0

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2014 MÔN NGỮ VĂN

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2014 MÔN NGỮ VĂN
... ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN KHỐI D – THI THỬ ĐẠI HỌC GSTT GROUP LẦN NĂM 2014 Câu 3a Câu 3b Giới thi u chung tác giả tác phẩm “Dòng sông truyền thống gia đình” xuất qua lời nói Năm, qua sổ ... sử thi cảm hứng lãng mạn tác phẩm Giới thi u chung tác giả, tác phẩm Vẻ đẹp tâm hồn người gái tình yêu vẻ đẹp cổ điển đại 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN KHỐI D – THI ... dân gian, đại Khái quát vẻ đẹp tình yêu, vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ yêu - 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 - Kỳ thi thử Đại học GSTT.VN lần năm 2014 tổ chức...
 • 3
 • 251
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN; KHỐI: C, D ĐỀ 13 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN; KHỐI: C, D ĐỀ 13 potx
... tra i m thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn II Yêu cầu n i dung: Gi i thích ... Yêu cầu n i dung: i m thi 24h Xem tra i m thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn ... gi i thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………; Số báo danh: … …… SỞ GD VÀ ĐT HÀ TĨNH HƯỚNG D N CHẤM TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC – CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2 013 Môn: NGỮ VĂN Câu Ý Nội...
 • 6
 • 178
 • 0

Xem thêm