Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP ĐẢNG

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP ĐẢNG
... bước chuẩn bị chu đáo trị , tổ chức đội ngũ cán cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau - Giữa năm 1927-1930 : Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm (Thái Lan ) Trung Quốc, với danh nghĩa đại diện Quốc ... sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ ngày đến 7-2-1930, Hội nghị hợp ba tổ chức cộng sản họp Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) chủ trì đồng chí Nguyễn Ái Quốc Hội nghị trí thành lập đảng ... Đảng Cộng sản - Tháng 6-1925 :Người thành lập " Hội Việt Nam Cách mạng niên" cho xuất tuần báo " Thanh niên" làm quan ngôn luận Hội - Tháng 7-1925 : Nguyễn Ái Quốc số nhà cách mạng Quốc tế, lập...
 • 2
 • 2,018
 • 35

Tiểu luận vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập đảng cộng sản Việt Nam

Tiểu luận vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập đảng cộng sản Việt Nam
... chức cộng sản (An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn) trí thành lập đảng cộng sản nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị hợp tổ chức cộng sản có ... cộng sản tuyên bố thành lập Điều phản ánh xu tất yếu phong trào đấu tranh cách mạng Việt Nam vai trò lớn Nguyễn Ái Quốc 10 IV Hội nghị thành lập Đảng vai trò Nguyễn Ái Quốc đến thành lập Đảng ... vô sản Chính Người có vai trò đầu tàu suốt trình chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Đường lối mà Nguyễn Ái Quốc vạch kim nam soi đường cho cách mạng Việt Nam hết từ thành công đến thành...
 • 22
 • 4,811
 • 20

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
... ĐỀ Vai trò lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Bài thảo luận gồm: Phần I Giới thiệu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Phần II Vai trò lãnh tụ việc chuẩn bị thành lập Đảng ... mạng Việt Nam III Nguyễn Ái Quốc đứng đầu hội nghị thành lập đảng Việt Nam thành lập tổ chức Cộng sản  Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929)  An Nam Cộng sản Đảng (1929)  Đông Dương Cộng sản ... vô sản Truyền bá chủ nghĩa Mac-Lenin Việt Nam, chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho việc thành lập Đảng CS Việt Nam Thống tổ chức Đảng, thành lập Đảng CS Việt Nam I.Tìm đường giải phóng Việt Nam...
 • 25
 • 342
 • 0

Vai tròcủa Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng CSVN

Vai tròcủa Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng CSVN
... lực góp phần xây dựng Tổ quốc Trong nghiên cứu chủ yếu tập trung tìm hiểu vai trò lãnh đạo, chuẩn bị trị tư tưởng tổ chức trước thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1917-1930 ... Nguyễn Ái Quốc tìm đường đắn cho cách mạng Việt Nam B- Nguyễn Ái Quốc tích cực chuẩn bị mặt cho đời Đảng vô sản Việt Nam Chuẩn bị trị - tư tưởng Chuẩn bị tổ chức C- Soạn thảo cương lĩnh Đảng +Phần ... qua việc tìm hiểu đề tài cho thấy vai trò Người việc sáng lập Đảng CSVN vị mà Người tạo cho Đảng Mặt khác giúp hiểu thêm quy luật hình thành Đảng cộng sản giai cấp công nhân lãnh đạo có vai trò...
 • 13
 • 371
 • 1

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng
... lệ vắn tắt Đảng Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Nhân dịp thành lập Đảng Nguyễn Ái Quốc viết lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, học sinh, anh chị em bị áp bóc lột gia nhập Đảng, theo Đảng để đánh ... Pháp họp Tua xảy tranh luận gay gắt việc gia nhập Quốc tế thứ hay lại Quốc tế thứ Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gai nhập quốc tế thứ ba tham gia thành lập Đảng cộng sản PHáp Sự kiện đánh dấu ... tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19-5-1890, quê làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Lúc nhỏ có tên Nguyễn Sinh Cung, học lấy tên Nguyễn Tất Thành Lớn lên lúc nước...
 • 12
 • 12,170
 • 27

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
... đường lối cứu nước từ 1919 – 1920 II VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC CHUẨN BỊ VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC ĐỂ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chuẩn bị tư tưởng, trị Nguyễn Ái Quốc tố ... VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC SOẠN THẢO CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hội nghị thành lập Đảng thông qua Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt Đảng Nguyễn Ái ... Nam, đường giải phóng dân tộc với giải phóng người lao động Do đó, công lao to lớn Người xác định xác định đường cứu nước đắn cho nhân dân Việt Nam, mở đường giải tình trạng khủng hoảng đường...
 • 7
 • 5,687
 • 37

Tài liệu Đề tài " Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng" pptx

Tài liệu Đề tài
... Sheet1 ỵºARÙ@${âG6Ë¥ZÄ0Œµmõ-ưúzßÔK7–ỉw'dõÞ5Ơ}úàrjn\Tð«{ú ZÏ¿¿{ " " đ©Ï†YÜ3)²/b×¾ªÛ|6ü>áâĨÈUDy¬´nºw[ " )½uÜzb©ỊĐ‘®s§å›q¯†ðŒ»È'•š0X¤ƒCqþúbž¢¨÷#qơ=±ơỴe#‚V$lvfó $ƒÐ·]°é”ø›ä^ỈåYIßb+®-kÉ—‹ð¬Fžr{ơé‡o†Ì¹IgđJ4$ÿ ... :ŸĨ“³ÉLŨ;0°/Øơß|sÈO-ÀƠ}ÙºóÅx " ›Câ^=K#ÙcỊỈÿ À ŠƯçø€?·®8ỉƠ‘vµƠ»¿÷Ĩ¢“óUˆ°¦ý/~˜...
 • 24
 • 987
 • 5

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG (3- 2- 1930)

VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG (3- 2- 1930)
... (1919-1925) PHẦN II: NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03- 02-1 930) • TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TỪ 1925 –1930 VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC • SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ... lập Đảng vô sản nước ta giai đoạn PHẦN II: NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03- 02-1 930 • TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TỪ 1925 –1930 VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ... đứng quốc tế thứ ba -Tại đại hội Đảng xã hội Pháp họp “Tua”, ( 12-1 920), Nguyễn Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba lập Đảng cộng sản Pháp Sự kiện Nguyễn Quốc tham gia Đảng...
 • 11
 • 726
 • 2

Vai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng CS VN

Vai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng CS VN
... đầu kỷ XX Vai trò lành tụ Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam: Trong lúc hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng sâu sắc Hồ Chí Minh với tên gọi Nguyễn Tất thành rời tổ quốc từ ... 12-1920 đại hội Đảng xã hội Pháp Tours Hồ chí minh đứng phía đại đa số đại hội bỏ phiếu tán thành việc thành lập Đảng cộng sản Pháp việc gia nhập Quốc tế cộng sản Từ Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến ... chức Đảng cộng sản nhận thức cần thiết cấp bách phải thành lập Đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt chia rẽ phong trào Đảng cộng sản Việt Nam Nhận tin chia rẽ người cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc...
 • 4
 • 175
 • 2

Vai trò của Nguyễn Ái quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Vai trò của Nguyễn Ái quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
... sản Đó đòi hỏi tất yếu cách mạng Việt Nam đầu kỷ XX II Vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Quá trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc: Trước yêu cầu cấp bách phải ... Đảng lập Ban chấp hành Trung ương Đảng Sự đời Đông Dương Cộng sản Đảng An Nam Cộng sản Đảng tác động mạnh mẽ đến phân hoá Tân Việt Những đảng viên tiên tiến Tân Việt tách thành lập chi cộng sản ... Lênin, tán thành Quốc tế thứ ba, đặt cách mạng giài phóng dân tộc quỹ đạo cách mạng vô sản, trở thành nhà sáng lập Đảng Cộng sản Pháp người Cộng sản Việt Nam Và từ đây, Nguyễn Ái Quốc nhận ra:...
 • 10
 • 856
 • 16

Hãy làm rõ vai trò của nguyễn ái quốc trong việc sáng lập ra đảng cộng sản việt nam

Hãy làm rõ vai trò của nguyễn ái quốc trong việc sáng lập ra đảng cộng sản việt nam
... có vai trò hàng đầu, có tác động lớn đến việc sáng lập Đảng lầ lãnh tụ Hồ CHí Minh Bài tập lớn em đề tài: Hãy làm vai trò Nguyễn Ái Quốc việc sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam Trong làm nhiều ... Trung Quốc vào năm 1927 Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc có tác dụng định việc chuẩn bị trị, tư tưởng tổ chức cho việc thành lập đảng giai cấp vô sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt ... lập đảng Mác xít bắt đầu diễn gay gắt nội người cách mạng Việt Nam Đó lí để dẫn tới đời ba tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1929: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, ĐôngDương Cộng sản...
 • 14
 • 237
 • 0

Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1930 – 1939

Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1930 – 1939
... Nam giai đoạn 1930- 1939 phủ nhận Đây giai đoạn từ nước ngoài, chủ tịch Hồ Chí Minh đạo cách mạng nước II Vai trò Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam giai đoạn 19301 939 Giai đoạn 1930- 1939 giai đoạn ... năm 1938, Hồ Chí Minh đến Trung Quốc để tìm đường hoạt động cách mạng nước Dường giai đoạn 1930- 1939 giai đoạn bôn ba nước thứ hai đời hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc Lần Người để tìm đường cứu ... Nam Nét đặc trưng giai đoạn Nguyễn Ái Quốc không trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam mà đạo cách gián tiếp Đó hạn chế khía cạnh khiến cho người nghĩ sai vai trò Nguyễn Ái Quốc Song với kiện...
 • 19
 • 1,742
 • 2

Vai trò của Nguyễn Quốc trong quá trình thành lập đảng

Vai trò của Nguyễn Aí Quốc trong quá trình thành lập đảng
... ng li ỳng n cho Cỏch mng (CM) Vit Nam Xó hi Vit Nam lõm vo tỡnh trng khng hong sõu sc v ng li Vai trũ ca nguyn ỏi quc quỏ trỡnh thnh lp ng: a Hon cnh xut thõn: Ch tch H Chớ Minh (tờn khai sinh ... ch khụng phi vic ca mt vi ngi phi bit hp lc lng cỏch mng, xõy dng sc mnh dõn tc h minh khng nh "trong thi a ngy nay, giai cp cụng nhõn l giai cp c nht v nht cú s mnh lch s l lónh o cỏch mng n ... l quy lut thnh lp ng ca giai cp Cụng nhõn Vit Nam KT LUN Vi s i ca ng cng sn Vit Nam cho ta thy vai trũ rt to ln ca Nguyn Ai Quc vic truyn bỏ ch ngha Mỏc Lờ nin giỏo dc t tng chớnh tr cỏch mng...
 • 14
 • 6,265
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: vai tro cua nguyen ai quoc trong viec chuan bi ve tu tuongvai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đcsvnvai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảngvai trò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng 21930tài liệu lịch sử llivớp 9 vwe phan tich vai tro cua nguyen ai quoc trong viec thanh lap dangvai trò của nguyễn ái quốc trong thành lập đảngvai trò của nguyễn ái quốc trong hội nghị thành lập đảngvai trò của nguyễn ái quốc trong sự ra đời của đảngvai trò của nguyễn ái quốc trong hội việt nam cách mạng thanh niênvai trò của nguyenx ái quốc trong việc thành lập đảng và ý nghĩatrò của nguyễn ái quốc trong việc thành lập đảng 3 2 1930vai trò của nguyễn ái quốc đối với việc thành lập đảnglam ro vai tro cua nguyen ai quoc doi voi lich su dan toc viet nam trong nhung nam 19201930vai trò của nguyễn ái quốc đối với việc thành lập đảng giai đoạn 19201930vai trò của nguyễn ái quốcCặp phạm trù nguyên nhân kết quảCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Prepare 4 work bookPrepare 7 teacher bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhtính toán hồ nước máiHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorKỹ thuật trình bày văn bảnnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong Quan6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013