SKKN một số KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG dạy bài THỰC HÀNH “NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN ” CHƯƠNG TRÌNH SINH học 10

skkn một số kinh nghiệm trong giảng dạy giúp học viên hệ vừa làm vừa học tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa nhớ vị trí của tính từ tiếng anh

skkn một số kinh nghiệm trong giảng dạy giúp học viên hệ vừa làm vừa học tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa nhớ vị trí của tính từ tiếng anh
... công giảng dạy lớp chức Tiếng Anh K1A, thiếu kinh nghiệm giảng dạy cung cấp cho học viên kiến thức tính từ có giáo trình Lifelines ( tính từ so sánh tính từ so sánh nhất) Khi thi học phần, học viên ... động học tập học viên Với phƣơng pháp , giáo viên dạy học viên cần, học viên thiếu Dựa theo lực học viên, giáo viên sử dụng phƣơng pháp giảng dạy thích hợp phát huy tính tự học, tính sáng tạo học ... 2.Do ảnh hƣởng tiến mẹ đẻ, học viên thƣờng mắc lỗi việc xác định vị trí tính từ câu Ở tiếng Việt, tính từ thƣờng đứng sau danh từ, đại từ mà bổ nghĩa dù tính từ làm vị ngữ hay định ngữ câu.Ví...
 • 11
 • 428
 • 0

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆMTRONG GIẢNG DẠY PHÂN MÔN TẬP VIẾT Ở LỚP 1

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆMTRONG GIẢNG DẠY PHÂN MÔN TẬP VIẾT Ở LỚP 1
... viết, trẻ thường viết sai mẫu chữ Chỉ sau luyện tập, số lần nhắc nhắc lại nhiều hay tuỳ theo học sinh, em viết mẫu mà quan sát chữ mẫu nhiều lần 2 Một số kinh nghiệm cần lưu ý dạy tập viết lớp ... hành luyện viết Đây khâu cuối quan trọng quy trình dạy tập viết cho học sinh lớp thực tập viết Để hoạt động đạt hiệu tốt, giáo viên cần lưu ý: - Tổ chức cho học sinh viết thử chữ mẫu tập viết: Giáo ... dạy tập viết lớp 2 .1 Chuẩn bị chu đáo lên lớp Việc chuẩn bị chu đáo cho dạy tập viết lớp có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu dạy Bên cạnh việc thiết kế dạy, giáo viên lớp cần chuẩn bị...
 • 10
 • 257
 • 0

SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy văn bản Nhật dụng ở trường THCS

SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy văn bản Nhật dụng ở trường THCS
... thức, phương pháp dạy văn Nhật dụng Xuất phát từ lý trên, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “ Một số kinh nghiệm giảng dạy văn Nhật dụng trường THCS để góp phần nâng cao hiệu dạy văn Nhật dụng để học sinh ... phương pháp dạy văn Nhật dụng - Nhiệm vụ thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng việc dạy văn Nhật dụng trường THCS Các nội dung văn Nhật dụng SGK Ngữ văn THCS Các văn nhật dụng phân phối dạy học khắp khối ... sinh, trao đổi kinh nghiệm đồng nghiệp B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I NHẬN XÉT CHUNG VỀ VĂN BẢN NHẬT DỤNG Văn nhật dụng gì? Văn Nhật dụng khái niệm thể loại hay kiểu văn Nói đến văn Nhật dụng trước hết...
 • 11
 • 132
 • 0

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy bài Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội - GDCD 12 ”cho học sinh THPT

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy bài Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội - GDCD 12 ”cho học sinh THPT
... cho học GDCD sinh động hấp dẫn Bởi vậy, chọn đề tài Một số kinh nghiệm giảng dạy bài: Quyền bình đẳng công dân số lĩnh vực đời sống hội - GDCD 12 ”cho học sinh THPT làm đề tài sáng kiến kinh ... tốt quyền bình đẳng công dân lao động? 3.3.3 .Giảng mới: BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (TIẾT 3) - PPCT: TIẾT 11 GDCD 12 THPT Hoạt động giáo viên học ... VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỖNG XÃ HỘI – TIẾT 3: QUYỀN BÌNH ĐẲNG TRONG KINH DOANH 3.1 Mục tiêu học Học xong tiết học học sinh cần nắm...
 • 34
 • 405
 • 0

SKKN Một số kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện Tiêu chí thi đua ở trường Tiểu học 2 Trần Văn Thời

SKKN Một số kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện Tiêu chí thi đua ở trường Tiểu học 2 Trần Văn Thời
... chí thi đua trường Tiểu học Trần Văn Thời có hiệu cao Phạm vi triển khai thực hiện: Đề tài thực kể từ năm học 20 12- 2013 trở đi, phạm vi Trường tiểu học Trần Văn Thời Mô tả sáng kiến: 3.1 Thực ... khen thưởng nhà trường 3 .2 Những kinh nghiệm xây dựng thực Tiêu chí thi đua: 3 .2. 1 Xây dựng, điều chỉnh bổ sung Tiêu chí thi đua: - Công khai, liệt kê tiêu chí thi đua kế thừa từ năm học trước, yêu ... KIẾN, KINH NGHIỆM: Thực trạng việc xây dựng thực tiêu chí thi đua đơn vị: - Việc xây dựng tiêu chí thi đua đơn vị thực từ nhiều năm qua Tuy nhiên thể nhiều bất cập, khó thực Một số tiêu chí nêu...
 • 17
 • 575
 • 4

SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY TỪ HÁN VIỆT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌCSỞ

SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY TỪ HÁN VIỆT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... từ Hán Việt mà không hiểu từ mang ý nghĩa Từ suy nghĩ chọn đề tài: "Một vài kinh nghiệm giảng dạy từ Hán Việt trờng trung học sở" B Quá trình thực I Tình hình thực tế Hàng chục năm giảng dạy môn ... chóng kịp thời có kết Từ việc nhận diện từ Hán Việt, chỗ dùng sai từ Hán Việt, tổng hợp phơng án học từ Hán Việt sau: * Phơng án "học biết nhiều" Theo tác giả Phan Thiều "Dạy học sinh nắm yếu tố ... hớng dẫn cách học từ Hán Việt, em không bỡ ngỡ với từ Hán Việt đợc sử dụng tác phẩm văn học việc hiểu đợc lớp từ quan trọng em hiểu tốt tác phẩm, đồng thời em "dùng đúng" từ Hán Việt học vào văn...
 • 14
 • 494
 • 2

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY PHÂN MÔN VẼ THEO MẪU MÔN MỸ THUẬT LỚP 6

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY PHÂN MÔN VẼ THEO MẪU MÔN MỸ THUẬT LỚP 6
... vẽ học sinh cần phải để vẽ gần với mẫu đặt để học sinh tự so sánh vẽ mẫu đặt từ học sinh nhận chỗ đẹp hay chỗ chưa đẹp vẽ nhận vẻ đẹp vẽ vẽ đẹp mẫu đặt Sau vận dụng kinh nghiệm để giảng dạy lớp ... LUẬN: Trong trình nghiên cứu để hoàn thành đề tài đem đến cho thân nhiều điều kinh nghiệm quý báu cho giảng dạy Là giáo viên trực tiếp đứng lớp trực tiếp giảng dạy môn mỹ thuật, thấy kinh nghiệm dạy ... trọng phân môn yêu cầu vẽ theo mẫu mẫu đặt hình vẽ thông qua cảm xúc suy nghĩ người vẽ để diễn tả cấu tạo, hình dáng, màu sắc, đậm nhạt mẫu qua ta thấy học sinh cần phải quan sát mẫu vẽ tinh...
 • 5
 • 949
 • 5

một số kinh nghiệm trong giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả của một tiết lý thuyết hình học lớp 8

một số kinh nghiệm trong giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả của một tiết lý thuyết hình học lớp 8
... SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM  - 2- Từ dẫn đến chọn đề tài là: Một số kinh nghiệm giảng dạy nhằm nâng cao hiệu tiết thuyết hình học lớp 8 II NHỮNG KHÓ KHĂN : Do môn toán môn học công cụ, ... không thành Chương trình nhiên cứu đề tài trên, trình bày đưa số phương pháp cách dạy tốt tiết thuyết hình học lớp 8, cho đạt hiệu cao Tuy cố gắng nhiều cho đề tài, nghĩ thiếu sót Rất mong nhận ... hỏi Mỗi học sinh cần có câu hỏi then chốt, nhằm vào mục đích nhận thức xác định, sở lên lớp phát triển thêm câu hỏi phụ tùy theo diển biến tiết học Cách dạy học hợp tác nhóm nhỏ: Lớp học chia...
 • 10
 • 417
 • 1

skkn một số kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3

skkn một số kinh nghiệm về giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 2-3
... ố kinh nghiệm giảng dạy phân môn luyện từ câu lớp 2-3 hợp nhiều cách tổ chức cho học sinh thảo luận, sưu tầm, luyện tập vào văn cảnh cụ thể để nắm được nghĩa của nhóm từ 2- Một ... viênTH Quảng Thuận M ột s ố kinh nghiệm giảng dạy phân môn luyện từ câu lớp 2-3 chuyên đề nên dần khắc phục được tồn tại chú yếu giảng dạy luyện từ câu lớp 2-3 Kết quả cụ thể sau: ... ột s ố kinh nghiệm giảng dạy phân môn luyện từ câu lớp 2-3 Nhân dân ta ghi sâu lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Dao, Gia-rai Ê-đê, Xơ Đăng hay Ba-navà dân...
 • 10
 • 391
 • 0

Chuyên đề Một số kinh nghiệm trong giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 8 THCS

Chuyên đề Một số kinh nghiệm trong giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 8 THCS
... thnh thỏng 2/2013 Skkn: Một số kinh nghiệm giảng dạy văn Nhật dụng Ngữ văn THCS a im: Lp 8C Trng THCS o c IV NHNG ểNG GểP V MT Lí LUN, V MT THC TIN: - V lớ lun: Sỏng kin kinh nghim ca tụi gúp phn ... b lụi cun Skkn: Một số kinh nghiệm giảng dạy văn Nhật dụng Ngữ văn THCS vo cỏc trũ chi in t, gia ỡnh lm n xa thiu s quan tõm ca b m lm nh hng n cht lng hc ca cỏc em b Thc trng Trong quỏ trỡnh ... Gõy ri lon thn kinh, h thng tim mch, hụ hp - Sc khe b suy yu, khụng cũn kh nng lao ng Nhõn cỏch suy thoỏi: * i vi gia ỡnh: Skkn: Một số kinh nghiệm giảng dạy văn Nhật dụng Ngữ văn THCS *Vn dng...
 • 13
 • 489
 • 1

MỘT số KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG dạy QUAN hệ GIỮA CÔNG THỨC PHÂN tử, CÔNG THỨC cấu tạo hợp CHẤT hữu cơ và độ bất bão HOÀ TRONG môn hóa học

MỘT số KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG dạy QUAN hệ GIỮA CÔNG THỨC PHÂN tử, CÔNG THỨC cấu tạo hợp CHẤT hữu cơ và độ bất bão HOÀ TRONG môn hóa học
... sáng kiến độ bất bão hoà gì? Chứng minh công thức tính độ bất bão hoà phân tử hợp chất hữu công thức tổng quát CxHyOzNtXv (X halogen) Dựa vào độ bất bão hoà xác định công thức phân tử: C - KẾT ... xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo học sinh Thực trạng việc dạy học sinh xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo Mục đích nghiên cứu đề tài: Giới hạn áp dụng đề tài: sở phương ... ĐT:0946734736; Mail: hungtetieu1978@gmail.com số mạch vòng số liên kết π phân tử hợp chất hữu Chứng minh công thức tính độ bất bão hoà phân tử hợp chất hữu công thức tổng quát CxHyOzNtXv (X halogen)...
 • 23
 • 431
 • 0

một số kinh nghiệm trong giảng dạy văn học nước ngoài trong môn ngữ văn ở THCS

một số kinh nghiệm trong giảng dạy văn học nước ngoài trong môn ngữ văn ở THCS
... Một số kinh nghiệm phơng pháp dạy văn học nớc môn ngữ văn THCS Phơng pháp dạy học văn Tập I Phơng pháp dạy học tác phẩm văn chơng (theo loại thể) Thơ văn nớc trang sách PTTH Phân tích bình giảng ... dụng đề tài Một số kinh nghiệm phơng pháp dạy học phần văn học nớc môn ngữ văn bậc THCS làm tài liệu tham khảo vầ sử dụng cho tất giáo viên đợc phân công giảng dạy môn văn học THCS Đặc biệt ... lại Một số kinh nghiệm phơng pháp dạy học phần văn học nớc môn ngữ văn bậc THCS 2- Mục đích nghiên cứu GV: Nguyễn Thị Châm Trờng THCS Lơng Thế Vinh -Huyện Văn yên -Tỉnh Yên Bái Một số kinh nghiệm...
 • 35
 • 242
 • 1

skkn một số KINH NGHIỆM TRONG VIỆC dạy cấu TRÚC

skkn một số KINH NGHIỆM TRONG VIỆC dạy cấu TRÚC
... lại việc hướng dẫn cho em hiểu cấu trúc câu mà giúp cho em áp dụng vào cấu trúc để làm số dạng tập giúp em có khả giao tiếp ngoại ngữ, đảm bảo yêu cầu việc dạy tập cấu trúc ngữ pháp Tuy nhiên việc ... định kiến thức chưa có nhiều kinh nghiệm Xuất phát từ lí Tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm "Một số hoạt động việc giới thiệu cấu trúc ngữ pháp" Tôi mong giáo viên dạy ngoại ngữ tham khảo đống ... giúp học sinh hiểu nội dung cấu trúc hướng học sinh tích cực tham gia vào hoạt động giao tiếp Trong thực tế việc giới thiệu ngữ liệu không dừng lại việc dạy Mét sè kinh nghiÖm viÖc giíi thiÖu...
 • 8
 • 201
 • 0

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy giúp học viên hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm GDTX Tỉnh Thanh Hóa nhớ vị trí của tính từ Tiếng Anh.

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy giúp học viên hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm GDTX Tỉnh Thanh Hóa nhớ vị trí của tính từ Tiếng Anh.
... động học tập học viên Với phương pháp , giáo viên dạy học viên cần, học viên thiếu Dựa theo lực học viên, giáo viên sử dụng phương pháp giảng dạy thích hợp phát huy tính tự học, tính sáng tạo học ... công giảng dạy lớp chức Tiếng Anh K1A, thiếu kinh nghiệm giảng dạy cung cấp cho học viên kiến thức tính từ có giáo trình Lifelines ( tính từ so sánh tính từ so sánh nhất) Khi thi học phần, học viên ... học viên nhớ lâu hơn, cách giáo viên giúp học viên nắm kỹ (Phần ngữ liệu thường đưa trước cho học viên để học viên chuẩn bị trước nhà.) Do ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ, học viên hay mắc lỗi vị trí tính...
 • 11
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số kinh nghiệm trong giảng dạy giúp học viên hệ vừa làm vừa học tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa nhớ vị trí của tính từ tiếng anhmột số kinh nghiệm trong giảng dạy văn học nước ngoài trong môn ngữ văn ở thcsskkn một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện phổ cập gdth đđt mức độ 2 trên địa bàn tp tam kỳmột số kinh nghiệm khi giảng dạy bài đội ngũ từng người không có súng động tác đi đều đứng lạiskkn một số kinh nghiệm trong dạy học từ ngữ hán việt cho học sinh lớp 7 trường thcs hạ trungskkn một số kinh nghiệm chỉ đạo dạy học tốt môn toán ở trường thcs theo sgk mớiskkn một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử thcsskkn một số kinh nghiệm trong công việc in ấn photo văn bản hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của chuyên viên công tác văn phòngskkn một số kinh nghiệm trong việc tích hợp tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh vào môn giáo dục công dân lớp 10 thptskkn một số kinh nghiệm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong giảng dạy môn sinh học lớp 11 ở trung tâm gdtxskkn một số kinh nghiệm sử dụng atlat trong giảng dạy địa lý 12skkn một số kinh nghiệm giúp dạy học tốt các bài thơ đường trong chương trình ngữ văn 7 trường thcs ái thượngskkn một số kinh nghiệm sử dụng trò chơi trong dạy học môn tiếng anh ở tiểu họcskkn một số kinh nghiệm dạy học văn miêu tả cho hs lớp 4 5skkn một số kinh nghiệm hướng dẫn tự học môn bơi lội cho học sinh trường thcs lý tự trọngTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả