SKKN kĩ thuật thiết kế và tổ chức dạy học bài 26, phần II các nhân tố tiến hoá theo nhóm chuyên gia ( nhóm chuyên sâu)

skkn THUẬT THIẾT kế tổ CHỨC dạy học bài 26, PHẦN II “các NHÂN tố TIẾN HOÁ”, SINH học 12 – cơ bản THEO NHÓM CHUYÊN GIA

skkn kĩ THUẬT THIẾT kế và tổ CHỨC dạy học bài 26, PHẦN II “các NHÂN tố TIẾN HOÁ”, SINH học 12 – cơ bản THEO NHÓM CHUYÊN GIA
... KINH NGHIỆM Năm học: 2 012 - 2013 Tên sáng kiến kinh nghiệm: thuật thiết kế tổ chức dạy học 26, phần II: Các nhân tố tiến hoá theo nhóm chuyên gia ( nhóm chuyên sâu).” Họ ... CHƯƠNG II: KĨ THUẬT THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC BÀI 26, PHẦN II: ” CÁC NHÂN TỐ TIẾN HOÁ” THEO NHÓM CHUYÊN GIA Mục tiêu 16 Phương tiện dạy học 16 Thiết kế tổ chức dạy học 16 Phụ lục 21 PHẦN KẾT LUẬN ... hỏi giáo viên Để minh hoạ cho thuật tổ chức dạy học theo nhóm chuyên gia, xin trình bày đề tài: “ thuật thiết kế tổ chức dạy học 26, phần II: Các nhân tố tiến hoá theo nhóm chuyên gia...
 • 29
 • 147
 • 0

Tóm tắt luận ánHÌNH THÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂNG THIẾT KẾ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tóm tắt luận ánHÌNH THÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC KĨ NĂNG THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
... đề tài: "Hình thành cho sinh viên đại học phạm ngành giáo dục tiểu học thiết kế tổ chức tình dạy học Tốn tiểu học theo hướng tăng cường hoạt động tìm tòi, phát kiến thức học sinh lớp 3, 4, ... thúc đẩy hoạt động hình thành thiết kế tổ chức tình dạy học tốn lớp 3, 4, cho sinh viên theo hướng tăng cường hoạt động tìm tòi, phát học sinh 12 2.2.1.1 Tổ chức, hướng dẫn sinh viên khai ... khoa học chun ngành, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kiến tập, thực tập SP 1.1.4 Q trình hình thành thiết kế tổ chức tình dạy học tốn tiểu học cho sinh viên 1.1.4.1 Q trình hình thành phạm...
 • 27
 • 2,703
 • 14

thuật thiết kế sử dụng câu hỏi theo hướng tích cực trong dạy học hóa học ở trường phổ thông vận dụng vào việc rèn năng dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học (TT)

Kĩ thuật thiết kế và sử dụng câu hỏi theo hướng tích cực trong dạy học hóa học ở trường phổ thông và vận dụng vào việc rèn kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học (TT)
... toán học PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Câu hỏi sử dụng nghiên cứu tài liệu theo hướng dạy học tích cực, vận dụng phần Hóa học hữu rèn đặt câu hỏi cho sinh viên phạm hóa học qua hai học phần: ... đồ phân loại câu hỏi dạy học 2.4 thuật thiết kế sử dụng câu hỏi hƣớng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu dạy học hóa học theo hƣớng tích cực 2.4.1 thuật thi t k sử dụng câu hỏi theo mức độ ... lớn KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A KẾT LUẬN CHUNG Sau thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài thuật thiết kế sử dụng câu hỏi theo hướng tích cực dạy học hóa học trường phổ thông vận dụng vào việc rèn...
 • 24
 • 153
 • 0

SKKN kinh nghiệm thuật sử dụng câu hỏi trong dạy học bài mới trên lớp phần địa lí tự nhiên – lớp 10 THPT ( chương trình chuẩn )

SKKN kinh nghiệm kĩ thuật sử dụng câu hỏi trong dạy học bài mới trên lớp phần địa lí tự nhiên – lớp 10 THPT ( chương trình chuẩn )
... thực tiễn giảng dạy, năm học 2013-2014, nghiên cứu làm sáng kiến kinh nghiệm với đề tài : thuật sử dụng câu hỏi dạy học lớp phần địa tự nhiên - lớp 10 THPT chương trình chuẩn III MỤC ĐÍCH ... đại cương ( Lớp 10 THPT chương trình chuẩn ) PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở luận Việc đổi phương pháp chương trình địa bậc trung học phổ thông nói chung, chương trình địa tự nhiên 10 nói riêng ... : Lớp Số 10 A6 sinh 36 10 A7 36 học Bài kiểm Kết tra 15 Phút K-G TB Yếu Kém 21 45 Phút ( 25 %) 10 ( 58,3 %) ( 13,9 %) (2 ,8 %) 21 15 phút (2 7,8 %) 14 ( 58,3 %) ( 11,1 %) ( 2,8 %) 20 45 phút (3 8,9%)...
 • 18
 • 126
 • 1

Rèn luyện thiết kế lên lớp qua dạy học nội dung phân số cho HS lớp -1

Rèn luyện kĩ thiết kế lên lớp qua dạy học nội dung phân số cho HS lớp -1
... chung, ôn tập, thực hành III Nội dung chủ yếu dạy học phân số Toán Nội dung chủ yếu dạy học phân số Đặc điểm dạy học phân số IV Một số thiết kế lên lớp nội dung dạy học phân số Toán -3- Khóa luận tốt ... cứu Thiết kế số lên lớp dạy học nội dung phân số cho HS lớp 4, nhằm rèn luyện kỹ thiết kế lên lớp Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận việc thiết kế lên lớp - Tìm hiểu thực trạng việc thiết ... trạng việc thiết kế sinh viên - Nghiên cứu nội dung chơng trình môn Toán lớp nội dung dạy học phân số Toán - Nghiên cứu đa số lên lớp thể kỹ thiết kế lên lớp dạy học phân số cho HS lớp 4 Phơng pháp...
 • 79
 • 69
 • 0

THIẾT kế sử DỤNG hệ THỐNG bài tập PHÂN bậc TRONG dạy học CHƯƠNG góc LƯỢNG GIÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ở lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG

THIẾT kế và sử DỤNG hệ THỐNG bài tập PHÂN bậc TRONG dạy học CHƯƠNG góc LƯỢNG GIÁC và CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ở lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - LƯƠNG THỊ HƯƠNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN BẬC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC LỚP 10 TRUNG HỌC ... trạng dạy học dạy học phân hóa chương Góc lượng giác công thức lượng giác lớp 10 THPT - Để điều tra thực trạng dạy học dạy học phân hóa chương Góc lượng giác công thức lượng giác lớp 10 THPT ... HỌCCHƯƠNG GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 2.1 Nguyên tắc biện pháp thiết kế hệ thống tập phân bậc chương Góc lượng giác Công thức lượng giác 2.1.1 Nguyên tắc thiết kế hệ thống tập phân bậc...
 • 94
 • 315
 • 0

Tổ chức dạy học bài tập phần nhiệt học vật lý 10 theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

Tổ chức dạy học bài tập phần nhiệt học vật lý 10 theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh
... lƣợc dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo HS 10 1.3.1 Tính tích cực, sáng tạo học tập 10 1.3.1.1 Tính tích cực 10 1.3.1.2 Tính sáng tạo 13 1.3.2 Chiến lƣợc phát ... trình dạy học cụ thể số dạng tập phần nhiệt học (Vật 10 bản )theo hƣớng phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh sử dụng để dạy học trƣờng THPT mở rộng cho toàn phần tập chƣơng trình Vật 10 ... đích nghiên cứu Vận dụng luận dạy học Vật tổ chức hoạt động dạy học tập phần Nhiệt học theo hƣớng phát huy tính tích cực ,sáng tạo HS góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học Khách thể đối tƣợng...
 • 146
 • 483
 • 0

skkn thiết kế tổ chức trò chơi ô chữ trong hoạt động dạy học hóa học bậc THCS

skkn thiết kế và tổ chức trò chơi ô chữ trong hoạt động dạy học hóa học bậc THCS
... sinh động, học sinh làm việc nhiều, hiểu tốt Chính mà chọn đề tài Thiết kế tổ chức trò chơi ô chữ hoạt động dạy học hóa học bậc THCS Đây trò chơi đơn mà hình thức học tập khả tư người chơi thiết ... qua ô chữ TS ngôn ngữ học Phạm Văn Tình biên soạn … Trong dạy học, số giáo viên thiết kế trò chơi ô chữ phục vụ cho việc củng cố học dùng hoạt động ngoại khóa, Tuy nhiên, việc đưa trò chơi ô chữ ... không khí thoải mái, hứng thú, bổ ích cho học sinh học tập nghiên cứu môn hóa học Từ vấn đề cho ta thấy rằng: nghiên cứu thiết kế tổ chức trò chơi ô chữ hoạt động dạy học hóa học cấp trung học...
 • 24
 • 2,651
 • 2

SKKN Thiết kế tổ chức trò chơi trong giờ học lịch sử cho học sinh khối lớp 8 – 9

SKKN Thiết kế và tổ chức trò chơi trong giờ học lịch sử cho học sinh khối lớp 8 – 9
... vai trò quan trọng giáo viên ý Thiết kế tổ chức trò chơi học lịch sử cho học sinh ”được sử dụng để củng cố học, áp dụng để dạy dạng bài ôn tập, sơ kết, tổng kết ,bài tập lịch sử hay tổ chức ... tiết lớp ứng dụng kinh nghiệm Thiết kế tổ chức trò chơi ." lớp 8B, 9A, 9B vào học lớp 8A không ứng dụng năm học 2010 2011 Lớp Số Giỏi Khá Trung bình Yếu lượng SL % SL % SL % SL % 35 2,0 10 28, 0 ... tổ chức ngoại khoá có tác dụng thiết thực nhận thức học sinh. Thiết kế tổ chức trò chơi học lịch sử cho học sinh ‘’ không nhằm mục đích cung cấp kiến thức cho học sinh mà nhằm củng cố kiến thức...
 • 37
 • 614
 • 3

SKKN thiết kế tổ chức một số trò chơi toán học lớp 5

SKKN thiết kế và tổ chức một số trò chơi toán học lớp 5
... to 15 b) i tng chi: Dnh cho hc sinh khỏ gii c) Thi gian chi : 10 phỳt d) Chun b : Giỏo viờn chun b mt s chun buc, v hỡnh ngụi nh, trờn mi ngụi nh cú ghi mt phõn s 15 27 ` 10 15 30 54 15 25 21 ... thuyt Tôi sử dụng phơng pháp nghiên cu lý thuyt tỡm sở khoa học việc thit k v t chức trò chơi dạy học toán 5, tỡm hiu cỏc nguyờn tc v phng phỏp thit k v t chc trũ chi toỏn Mc tiờu ca mụn toỏn ... 2.3 Kho sỏt thc t: 10 Lp 5A cú cht lng kho sỏt u nm, c th: S s Gii SL 5A % SL 32 31,2 10 Khỏ Trung bỡnh Yu % SL % SL % 21,8 15 46,88 0 Tip tc tụi ó tin hnh d tit toỏn lp 5, qua vic d gi, tụi cú...
 • 33
 • 393
 • 5

skkn thiết kế tổ chức thực hiện các trò chơi dạy học vần

skkn thiết kế và tổ chức thực hiện các trò chơi dạy học vần
... cuối tiết II BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DẠY HỌC HỌC VẦN Các nguyên tắc lựa chọn tổ chức trò chơi dạy học Học vần 1.1 Các nguyên tắc lựa chọn trò chơi Khi lựa chọn trò chơi, GV cần ý tuân thủ ... sau buổi chơi ™ Biện pháp nâng cao hiệu dạy Học vần - Khi tổ chức trò chơi dạy Học vần lên lớp ta tổ chức tiết dạy học âm vần sử dụng tiết ôn tập âm vần học để củng cố kiến thức vừa học ôn lại ... lự chọn thực trò chơi dạy Học vần theo quy trình định Biện pháp tổ chức trò chơi dạy học Học vần 2.1 Biện pháp lựa chọn trò chơi GV phải xây dựng ngân hàng trò chơi Học vần phong phú, đa dạng...
 • 13
 • 86
 • 0

LẬP dự ÁN,THIẾT kế THUẬT,THIẾT kế tổ CHỨC TC cầu THU ĐÔNG HUYỆN QUAN hóa THANH hóa

LẬP dự ÁN,THIẾT kế kĩ THUẬT,THIẾT kế tổ CHỨC TC cầu THU ĐÔNG HUYỆN QUAN hóa THANH hóa
... 4.3.Về so sánh thu t 32 4.4.Về mĩ quan 33 4.5.Kết luận 33 Phần II:Thiết kế thu t 34 Chương 5:Cấu tạo chung hạng mục cầu .35 ... III:Phương án 2 :Cầu BTCT thường tiết diện chữ T .20 3.1.Giải pháp thiết kế 20 3.1.1.Kết cấu phần 20 3.1.2.Kết cấu phần 23 3.1.3.Tứ nón đường đầu cầu ... 112 Chương 8: Thiết kế tổ chức thi công 116 8.1.Trình tự thi công chi tiết 116 8.2 .Lập tiến độ thi công 117 Chương 9: Lập dự toán hạng mục trụ ...
 • 6
 • 45
 • 1

LẬP dự ÁN,THIẾT kế THUẬT,THIẾT kế tổ CHỨC TC cầu THU ĐÔNG HUYỆN QUAN hóa THANH hóa11

LẬP dự ÁN,THIẾT kế kĩ THUẬT,THIẾT kế tổ CHỨC TC cầu THU ĐÔNG HUYỆN QUAN hóa THANH hóa11
... Km43+595.45 thuc a phn huyn Quan Hoỏ tnh Thanh Hoỏ vi tng chiu di on tuyn l 23.60Km + im u : Km20+0.00, thuc xó Phỳ Thanh - huyn Quan Hoỏ + im cui : Km43+595.45, thuc xó Hi Xuõn - huyn Quan Hoỏ ... CU THU ễNG - KM31+340.41 1.3.1 Quy mụ v tiờu chun k thut Cu Thu ụng bc qua sui Thu ụng ti lý trỡnh Km31+340.41 thuc a phn xó Phỳ Xuõn - huyn Quan Hoỏ - Tnh Thanh Hoỏ gm nhp cú chiu di ton cu Ltc=61.20m ... 1.2.2.5 Cỏc thụng s thu c bn ca d ỏn thy in Hi Xuõn Tuyn p chớnh thu in Hi Xuõn, tnh Thanh Hoỏ xõy dng trờn sụng Mó thuc a phn Bn Giỏ, xó Thanh Xuõn, huyn Quan Hoỏ cú cỏc thụng s thu c bn (theo cụng...
 • 142
 • 339
 • 0

Thiết Kế Tổ Chức Tour Du Lịch ( Tour du lịch Vũng Tàu – Nha Trang – Mũi Né)

Thiết Kế Và Tổ Chức Tour Du Lịch ( Tour du lịch Vũng Tàu – Nha Trang – Mũi Né)
... khách hàng thoải mái ,vui vẻ ,và điều thú vị sau chuyến II Thiết kế tour du lịch Vũng Tàu - Nha Trang Mũi Né 1.2 Giới thiệu du lịch Vũng Tàu - Nha Trang Mũi Nha Trang thành phố ven biển ,là ... Tên tour Thời gian Vũng Tàu Nha Trang Mũi Né Ngày Đêm Địa điểm Xuất phát Nha Trang Mũi Vũng Tàu Trở Vũng Tàu Khởi hành 05h thứ Phương tiện Ô Tô (có thể tuỳ thuộc vào nhu cầu khách hàng ... du lịch: Du lịch xem ngành công nghiệp không khói Việt Nam du lịch ngày trọng phát triển ngược lại tốc độ phát triển kinh tế - xã hội , nên nhu cầu du lịch người ngày tăng Tour du lich Vũng Tàu...
 • 19
 • 971
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế và tổ chức thi công xây dựngthiết kế và tổ chức sự kiệnphương pháp thiết kế và tổ chức thực hiện các dự án trong dạy học địa lí 12thiet ke va to chuc hoạt động nghoai gio nen lop tieu hocthiết kế và tổ chức lực lượng bán hàngbài giảng thiết kế và tổ chức tour du lịchthiết kế và tổ chức tour du lịch vũng tàuthiết kế và tổ chức trò chơi tạo hứng thú cho học sinh lớp 89 trong giờ học lịch sửphương pháp thiết kế và tổ chức thực hiện các dự án trong dạy học địa lí 12 trung học phổ thôngthiết kế và tổ chứcthiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng trong doanh nghiệpthiết kế và tổ chức thực hiện dự án chế tạo tên lửa nước đơn giản và thách thứcthiết kế và tổ chức thực hiện dự án cơ năng và xe ai nhanh hơntiêu chuẩn kĩ thuật thiết kế chuyên đề xây dựng cầuki thuat thiet ke trang phucchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm