KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGÔ BIẾN ĐỔI GEN (EVENT TC1507) ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGÔ GA21 ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG ĐA DẠNG SINH HỌC

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGÔ GA21 ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
... ngô GA21 giới 23 Phần III XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ KHẢO NGHIỆM Ở VIỆT NAM 3.1 Kết khảo nghiệm đánh giá rủi ro giới ngô GA21 26 protein EPSPS bị biến đổi 3.2 Xác định yêu cầu cần khảo nghiệm đánh giá rủi ... nông nghiệp phi nông nghiệp 3.2 Xác định yêu cầu cần khảo nghiệm đánh giá rủi ro ngô GA21 môi trường đa dạng sinh học Việt Nam Ngô GA21 đánh giá phê chuẩn an toàn cho canh tác, sử dụng làm thực ... nghiên cứu đánh giá rủi ro 35 cho khảo nghiệm hạn chế diện rộng ngô GA21 môi tường đa dạng sinh học Việt Nam Phần IV MỤC TIÊU, NỘI DUNG, VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP KHẢO NGHIỆM 4.1 Khảo nghiệm hạn...
 • 167
 • 386
 • 0

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGÔ BIẾN ĐỔI GEN (EVENT TC1507) ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VIỆT NAM

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGÔ BIẾN ĐỔI GEN (EVENT TC1507) ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VIỆT NAM
... nm Streptomyces viridochromogenes v khỏng khỏng sinh kanamycin Protein Cry1F ngụ chuyn gen TC1507 l protein nhõn to, cú cu trỳc ngn hn so vi protein vi khun Bt t nhiờn Protein ny cú kh nng dit ... trựng b cỏnh vy (Lipedoptera) P.P chuyn np gen Sỳng bn gen (microprojectile bombardment) 2.2 Thụng tin v sinh vt cho gen Ngụ chuyn gen e vent 1507 ng t hp p rotein Cry1F v phosphinothricin acetyltransferase ... xỏc nh ri ro cú th xy phúng thớch sinh vt chuyn gene Event TC1507 mang on ADN cha gen cry1F l gen ch ớch mó húa cho protein Cry1F khỏng cụn trựng cỏnh phn v gen ch th pat mó húa cho protein PAT...
 • 222
 • 287
 • 0

Quy đinh khảo nghiệm đánh giá rủi ro cây trồng biến đổi gene đối với môi trường ĐDSH ở việt nam

Quy đinh khảo nghiệm đánh giá rủi ro cây trồng biến đổi gene đối với môi trường và ĐDSH ở việt nam
... trồng biến đổi gen quản lý rủi ro giống trồng biến đổi gen khảo nghiệm đa dạng sinh học môi trường - Thực vụ liên tiếp trồng ngắn nagỳ chu kỳ sinh trưởng trồng dài ngày - - - Hình thức khảo nghiệm ... chung khảo nghiệm Loài trồng phép khảo nghiệm phải nằm “Danh mục loài trồng biến đổi gen phép khảo nghiệm cho mục đích làm giống trồng Việt Nam Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Tất giống biến đổi ... Tổ chức thực khảo nghiệm định Nguyên tắc khảo nghiệm: Khảo nghiệm thực theo bước: + Khảo nghiệm hạn chế + Khảo nghiệm diện rộng sau khảo nghiệm hạn chế công nhận đạt yêu cầu Khảo nghiệm phải dừng...
 • 9
 • 291
 • 0

Đánh giá rủi ro trong công tác thẩm định dự án vay vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Đánh giá rủi ro trong công tác thẩm định dự án vay vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 1.1 Giới thiệu khái quát Sở giao dịch Ngân hàng ngoại thương Việt Nam ... dung đánh giá rủi ro thẩm định dự án vay vốn Sở giao dịch Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Ngân hàng chịu ba loại rủi ro: rủi ro từ phía thân khách hàng vay vốn (chủ đầu tư); rủi ro đầu tư dự án vay ... Thực trạng công tác đánh giá rủi ro thẩm định dự án vay vốn Sở giao dịch Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 1.2.1 Đánh giá rủi ro hoạt động kinh doanh SGD Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 1.2.1.1...
 • 82
 • 269
 • 0

ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE ĐỐI VỚI LOÀI Listeria monocytogenes Ở CANADA

ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE ĐỐI VỚI LOÀI Listeria monocytogenes Ở CANADA
... nhiệm vụ Trong tài liệu này, bước sử dụng công thức đánh giá rủi ro sức khỏe loài Listeria monocytogenes thảo luận Thêm vào đó, đánh giá Page ĐÁNH GIÁ RỦI RO rủi ro sức khỏe loài L monocytogenes ... Giới thiệu đánh giá rủi ro chi cục bảo vệ sức khỏe _9 Bệnh Listeriosis người Canada 10 Chính sách kiểm soát Canada Listeria monocytogenes 11 Đánh giá rủi ro sức khỏe: giới ... Không có thông tin Đánh giá rủi ro sức khỏe: giới thiệu: Đánh giá rủi ro sức khỏe theo định nghĩa Codex liên quan đến đánh giá khoa học xác suất xảy tác động bất lợi đến sức khỏe biết đến có tiềm...
 • 29
 • 455
 • 0

đánh giá rủi ro con người đối với ô nhiễm as kim loại nặng ở những mỏ kim loại bỏ hoang, hàn quốc

đánh giá rủi ro con người đối với ô nhiễm as và kim loại nặng ở những mỏ kim loại bỏ hoang, hàn quốc
... ĐÁNH GIÁ RỦI RO CON NGƯỜI ĐỐI VỚI Ô NHIỄM As KIM LOẠI NẶNG NHỮNG MỎ KIM LOẠI BỎ HOANG, HÀN QUỐC MỤC LỤC I Giới thiệu II Phương pháp luận III.Kết thảo luận IV.Kết luận GIỚI THIỆU Vấn đề ô ... độ ô nhiễm As kim loại nặng  Trong đất: Trong nước: Nồng độ cho phép( µg/L) 50 1000 50 1000 Đánh giá rủi ro người Khả sinh học As kim loại nặng Đánh giá phơi nhiễm Rủi ro ung thư Rủi ro không ... rủi ro ung thư rủi ro không gây ung thư Rủi ro gây ung thư Cancer risk=ADD*SF • Rủi ro chấp nhận theo quy định khoảng 10-6 – 10-4 Rủi ro không gây ung thư Để đánh giá rủi ro không gây ung thư, người...
 • 33
 • 449
 • 2

Đánh giá rủi ro con người đối với ô nhiễm As kim loại nặng ở những mỏ kim loại bỏ hoang, hàn ppt

Đánh giá rủi ro con người đối với ô nhiễm As và kim loại nặng ở những mỏ kim loại bỏ hoang, hàn ppt
... độ ô nhiễm As kim loại nặng  Trong đất: Trong nước: Nồng độ cho phép( µg/L) 50 1000 50 1000 Đánh giá rủi ro người Khả sinh học As kim loại nặng Đánh giá phơi nhiễm Rủi ro ung thư Rủi ro không ... ĐÁNH GIÁ RỦI RO CON NGƯỜI ĐỐI VỚI Ô NHIỄM As KIM LOẠI NẶNG NHỮNG MỎ KIM LOẠI BỎ HOANG, HÀN QUỐC MỤC LỤC I Giới thiệu II Phương pháp luận III.Kết thảo luận IV.Kết luận GIỚI THIỆU Vấn đề ô ... rủi ro ung thư rủi ro không gây ung thư Rủi ro gây ung thư Cancer risk=ADD*SF • Rủi ro chấp nhận theo quy định khoảng 10-6 – 10-4 Rủi ro không gây ung thư Để đánh giá rủi ro không gây ung thư, người...
 • 33
 • 223
 • 0

Giải pháp hạn chế rủi ro tiềm ẩn đối với hoạt động kiểm soát trong môi trường tin học ths hồ tuấn vũ

Giải pháp hạn chế rủi ro tiềm ẩn đối với hoạt động kiểm soát trong môi trường tin học  ths hồ tuấn vũ
... nghiệp Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tiềm ẩn hoạt động kiểm soát môi trường tin học cho doanh nghiệp 2.1 Giải pháp hoạt động kiểm soát chung Các thủ tục kiểm soát cần thiết kế thực cho hoạt động kiểm ... biện pháp giúp cho liệu vẹn toàn kế hoạch tốt cho phục hồi liệu có cố xảy 1.5 Những rủi ro xuất phát từ tác động bên không trung thực người Ngoài rủi ro nguyên nhân gây rủi ro tác động môi trường ... soát “duyệt chi” - Cách thức sửa sai nghiệp vụ - Kiểm soát chức tự động phần mềm 2.2.4 Những giải pháp thủ tục kiểm soát thông tin đầu - Kiểm soát thông qua chứng từ gốc - Khoá kỳ kế toán - Kiểm...
 • 8
 • 141
 • 0

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt lưu vực sông Nhật Lệ, Việt Nam

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt lưu vực sông Nhật Lệ, Việt Nam
... lụt lưu vực sông Việt Nam nói chung, miền Trung Việt Nam nói riêng, thường gây mưa lớn cực đoan Những năm ngần có số công trình nghiên cứu đánh giá tác động BĐKH đến lụt cho lưu vực sông Việt ... mùa) Chỉ có số công trình đánh giá tác động đến diện độ sâu ngập lụt [16, 22, 23] Các công trình thực cho số lưu vực sông lớn chưa có công trình thực cho lưu vực sông Nhật Lệ, nơi phải hứng chịu ... nước Việt Nam, NXB KH&KT, Hà Nội, 2011 [23] Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Nguyễn Xuân Tiến, Lê Viết Thìn, Thử nghiệm đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực hạ lưu...
 • 14
 • 128
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Kết quả khảo sát đánh giá Xây dựng quy phạm kỹ thuật bón phân cho trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu phục vụ Chương trình 5 triệu ha rừng " potx

Nghiên cứu khoa học
... với "Trồng rừng Thông" đề cập kết sở sản xuất nghiên cứu từ tạo đến tỉa tha, chăm sóc chích nhựa nhng cha đề cập nhiều đến cần thiết bón phân cho rừng trồng Một số công trình nghiên cứu Viện Khoa ... lợng bón 300g/lần bón/ cây cho kết sinh trởng cao Kết trờng cho thấy rằng, kết hợp bón lót bón thúc 200g NPK 5: 10:3 cho kết tôt bón lót thúc Trung tâm Lâm nghiệp Quảng Ninh đề xuất quy trình kỹ thuật ... 1111 cây/ ha, Bạch đàn 1666 cây/ ha Tóm lại, kết bón phân cho thấy rõ hiệu với rừng bạch đàn, kết hợp bón lót bón thúc phân phức hợp NPK cho kết tốt so với bón phân đơn, đặc biệt kết hợp với bón phân...
 • 7
 • 310
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá rủi ro về biến đổi khí hậutiểu luận đánh giá rủi ro sức khỏe đối với loài listeria monocytogenes ở canadađánh giá rủi ro kiểm toán đối với số dư đầu năm của các khoản mục trên báo cáo tài chínhkết quả thực nghiệm đánh giá hiệu quả của việc đổi mới giáo trình môn học hát tập đọc nhạc nhạc lý cơ bản và âm nhạc thường thức cấp tiểu họckết quả thực nghiệm đánh giá hiệu quả của việc đổi mới giáo trình môn học hát cấp trung học cơ sởthống kê kết quả thực nghiệm đánh giá về mặt kĩ năng làm vănthống kê kết quả thực nghiệm đánh giá về thái độ của hsmột sô kết quả khảo sát đánh giá của vị thành niên về chất lượng thông tin tuyên truyền của báo chí qua phiếu điều tra xã hội họchạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh nhct quận đống đa2 2 kết quả đánh giá rủi ro tổng quátquá trình đánh giá rủi roquá trình đánh giá rủi ro kiểm soátthu nghiem kiem soat danh gia rui ro kiem soat noi botrình tự quá trình đánh giá rủi rođánh giá rủi ro thuốc bảo vệ thực vật thông qua chỉ số tác động môi trường trong sản xuất súp lơ ở huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học