SKKN tiếp cận một số văn bản thơ trong chương trình ngữ văn 12 THPT qua việc đi tìm những ám ảnh

skkn tiếp cận một số văn bản thơ trong chương trình ngữ văn 12 THPT qua việc đi tìm những ám ảnh

skkn tiếp cận một số văn bản thơ trong chương trình ngữ văn 12 THPT qua việc đi tìm những ám ảnh
... em khai thác văn thơ dựa những ám ảnh từ văn ấy Trên sáng kiến kinh nghiệm dạy học môn Ngữ văn, chuyên đề Tiếp cận số văn thơ chương trình ngữ văn 12 THPT qua việc tìm ám ảnh Tôi hi vọng ... viết trình bày vài kinh nghiệm trình giảng dạy việc hướng dẫn học sinh Tiếp cận số văn thơ chương trình ngữ văn 12 THPT qua việc tìm ám ảnh II TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cơ sở lí luận 1.1 Khái niệm - Trong ... giảng dạy văn nghị luận chương trình Ngữ Văn lớp 10 THPT + Giáo dục kĩ sống cho học sinh qua số phương pháp dạy học tích cực chương trình ngữ văn lớp 10 THPT TIẾP CẬN MỘT SỐ VĂN BẢN THƠ -2- Sáng...
 • 16
 • 79
 • 0

Một số kinh nghiệm giúp học sinh yếu khai thác được các yếu tố nghệ thuật khi đọc - hiểu một số tác phẩm thơ trong chương trình Ngữ văn lớp 12

Một số kinh nghiệm giúp học sinh yếu khai thác được các yếu tố nghệ thuật khi đọc - hiểu một số tác phẩm thơ trong chương trình Ngữ văn lớp 12
... học Ngữ văn Trường THPT Phú Tâm -3 - Gv: Trần Thị Ái Loan Một số kinh nghiệm giúp học sinh yếu khai thác yếu tố nghệ thuật đọc - hiểu số tác phẩm thơ chương trình Ngữ văn lớp 12 - Các em học yếu ... pháp - thuật gọi kinh nghiệm cá nhân nhằm giúp học sinh yếu giải vấn đề với đề tài Một số kinh nghiệm giúp học sinh yếu khai thác yếu tố nghệ thuật đọc- hiểu số tác phẩm thơ chương trình Ngữ văn ... Một số kinh nghiệm giúp học sinh yếu khai thác yếu tố nghệ thuật đọc - hiểu số tác phẩm thơ chương trình Ngữ văn lớp 12 yếu tố nghệ thuật nội dung mà trình bày vấn đề liên...
 • 25
 • 176
 • 0

skkn phương pháp giảng dạy một số nội dung khó trong chương trình tin học 11 thpt trần phú

skkn phương pháp giảng dạy một số nội dung khó trong chương trình tin học 11 thpt trần phú
... tạo học sinh GV : Trịnh Văn Thịnh Trang 22 SKKN: Phương pháp giảng dạy số nội dung khó chương trình tin học 11 Một số giải pháp dừng lại số nội dung đề cập, bên cạnh số nội dung khác học sinh học ... Trang 20 SKKN: Phương pháp giảng dạy số nội dung khó chương trình tin học 11 III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI - Trong năm học 2 011 – 2012 vừa qua áp dụng nội dung sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy số lớp ... thu học cách hời hợt thụ động GV : Trịnh Văn Thịnh Trang SKKN: Phương pháp giảng dạy số nội dung khó chương trình tin học 11 Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài 2.1 Kiểu mảng Phương pháp giảng...
 • 26
 • 411
 • 0

SKKN Về chuyên đề đặc điểm cơ bản của một số thể thơ trong chương trình Ngữ văn 7

SKKN Về chuyên đề đặc điểm cơ bản của một số thể thơ trong chương trình Ngữ văn 7
... thể thơ góp phần quan trọng việc tạo âm hưởng thơ Nếu nắm yếu tố việc hướng dẫn phân tích tìm hiểu văn thơ dễ dàng III Đặc điểm số thể thơ chương trình Ngữ văn Thể thơ lục bát Lục bát thể thơ ... hiệu dạy học tác phẩm thơ Trong chuyên đề này, nêu lên tầm quan trọng việc tìm hiểu thể thơ phân tích tác phẩm thơ Đồng thời, nêu lên đặc điểm thể thơ chương trình Ngữ văn thể thơ lục bát, song ... gieo vần thể thơ lục bát giữ nguyên Đó dấu hiệu đặc trưng cho ta nhận biết thể lục bát Thể thơ song thất lục bát Ngoài thể thơ bảy chữ, thơ lục bát thể thơ song thất lục bát thể thơ đặc biệt...
 • 13
 • 159
 • 0

Báo cáo " Sự tiếp cận một số vấn đề lý luận về vai trò can thiệp và điều tiết của nhà nước đối với thị trường bất động sản theo Luật đất đai năm 2003" pot

Báo cáo
... ti p c a Nhà nư c Tuy nhiên, dù có s can thi p hay s can thi p tr c ti p c a Nhà nư c vi c i u ch nh, t p trung t v n tuân th nguyên t c d a vào n l c chung Theo phương pháp t t c ch s h u t tài ... a ngư i s d ng t mang l i c Lu t t năm 2003 ghi nh n Quy nh i ánh d u s thay i b n v tư pháp lí c a Nhà nư c ta vi c nh n th c sâu s c v trí c a t vai trò can thi p c a T¹p chÝ luËt häc sè 5/2005 ... u phát sinh u ki n, tranh ch p t N u Nhà nư c không ch ng gi vai trò i u ti t trình vi c ô th hoá s di n m t cách t phát, thi u nh hư ng n m s qu n lí c a Nhà nư c H u qu t s không th tr thành...
 • 8
 • 301
 • 0

Nâng cao hiệu quả dạy học môn giải tích trong nhà trường trung học phổ thông theo hướng tiếp cận một số vấn đề của phương pháp luận toán học

Nâng cao hiệu quả dạy học môn giải tích trong nhà trường trung học phổ thông theo hướng tiếp cận một số vấn đề của phương pháp luận toán học
... hiệu dạy học môn Giải tích nhà trờng trung học phổ thông theo hớng tiếp cận số vấn đề Phơng pháp luận toán học" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng số vấn đề PPLTH vào việc dạy học môn Giải tích ... dụng vấn đề thuộc PPLTH vào dạy học môn Toán nhà trờng phổ thông 5.2.Tìm hiểu đặc điểm môn Giải tích trờng trung học phổ thông 5.3.Tìm hiểu thực trạng việc dạy học môn Giải tích trờng trung học phổ ... giải toán, GS TS Đào Tam (1998) công bố báo :Một số sở phơng pháp luận toán học việc vận dụng chúng vào dạy học toán nhà trờng phổ thông 1.3 Tìm biện pháp nâng cao hiệu việc dạy học môn Giải tích...
 • 27
 • 358
 • 0

ĐẶC điểm cơ bản của một số THỂ THƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ văn 7

ĐẶC điểm cơ bản của một số THỂ THƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ văn 7
... thể thơ góp phần quan trọng việc tạo âm hưởng thơ Nếu nắm yếu tố việc hướng dẫn phân tích tìm hiểu văn thơ dễ dàng III Đặc điểm số thể thơ chương trình Ngữ văn Thể thơ lục bát Lục bát thể thơ ... hiệu dạy học tác phẩm thơ Trong chuyên đề này, nêu lên tầm quan trọng việc tìm hiểu thể thơ phân tích tác phẩm thơ Đồng thời, nêu lên đặc điểm thể thơ chương trình Ngữ văn thể thơ lục bát, song thất ... gieo vần thể thơ lục bát giữ nguyên Đó dấu hiệu đặc trưng cho ta nhận biết thể lục bát Thể thơ song thất lục bát Ngoài thể thơ bảy chữ, thơ lục bát thể thơ song thất lục bát thể thơ đặc biệt...
 • 10
 • 588
 • 1

ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA MỘT SỐ THỂ THƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA MỘT SỐ THỂ THƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7
... thể thơ góp phần quan trọng việc tạo âm hưởng thơ Nếu nắm yếu tố việc hướng dẫn phân tích tìm hiểu văn thơ dễ dàng III Đặc điểm số thể thơ chương trình Ngữ văn Thể thơ lục bát Lục bát thể thơ ... hiệu dạy học tác phẩm thơ Trong chuyên đề này, nêu lên tầm quan trọng việc tìm hiểu thể thơ phân tích tác phẩm thơ Đồng thời, nêu lên đặc điểm thể thơ chương trình Ngữ văn thể thơ lục bát, song thất ... gieo vần thể thơ lục bát giữ nguyên Đó dấu hiệu đặc trưng cho ta nhận biết thể lục bát Thể thơ song thất lục bát Ngoài thể thơ bảy chữ, thơ lục bát thể thơ song thất lục bát thể thơ đặc biệt...
 • 11
 • 336
 • 0

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA THỂ LOẠI KỊCH VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VĂN BẢN KỊCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA THỂ LOẠI KỊCH VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VĂN BẢN KỊCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS
... cử chỉ, điệu nhân vật kịch Kịch văn học vừa thể đặc trưng văn văn học, vừa thể đặc trưng thể loại kịch Sự kết hợp hai phương diện vừa tạo nên sức hấp dẫn riêng loại văn bản, lại vừa thử thách ... người dạy người tiếp nhận Đổi phương pháp dạy văn kịch yêu cầu giáo viên phải nắm đặc trưng thể loại kịch Vận dụng linh hoạt nguyên tắc, thao tác giảng dạy, phương pháp khác phải phù hợp với đặc trưng ... hiểu đặc trưng thể loại kịch vận dụng đổi phương pháp dạy văn kịch trường THCS Trong trình thực trình độ khuôn khổ viết tránh khỏi hạn chế Vì mong góp ý bạn bè, đồng nghiệp để xây dựng phương pháp...
 • 26
 • 486
 • 0

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỂ LOẠI THƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỂ LOẠI THƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... viên lúng túng dạy thơ nước họ chưa xác định thực chất phương pháp dạy học Thơ nước : Phương pháp dạy học thơ nước có đặc điểm gì, khác với phương pháp dạy học thơ Việt Nam ? Thơ tiếng nói cảm ... phẩm văn học xem nhẹ đặc trưng thể loại Trong dạy Trang 11 học văn học, coi trọng đặc trưng thể loại nguyên tắc dạy học quan trọng Là thể loại văn học nằm phương thức trữ tình, chất thơ lại đa ... thi pháp thi pháp học không xa lạ với giáo viên Văn trường trung học sở giúp họ có sở bước đầu để tiếp cận với hướng dạy học tác phẩm từ góc độ thi pháp Tuy nhiên, việc dạy VHNN nói chung dạy thơ...
 • 24
 • 288
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học THPT luận văn tốt nghiệp đại học

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học THPT luận văn tốt nghiệp đại học
... dạy học hóa học - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn tập trắc nghiệm nhận biết tách số chất hóa học THPT - Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm nhận biết tách số chất chương trình hóa học THPT ... vấn đề : Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm nhận biết tách số chất chương trình hóa học THPT Qua luận văn giới thiệu số dạng nhận biết tách số chất chương trình hóa học THPT LỊCH SỬ VẤN ... KHOA HÓA HỌC Khóa luận tốt nghiệp Đại học    Nguyễn Thị Sen – Lớp 48A Hóa - Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm nhận biết tách số chất chương trình hóa học THPT nhằm đánh giá kết học tập học...
 • 113
 • 874
 • 6

SKKN Phương pháp dạy học văn bản kịch trong chương trình Ngữ văn thcs theo đặc trưng phương thức biểu đạt

SKKN Phương pháp dạy học văn bản kịch trong chương trình Ngữ văn thcs theo đặc trưng phương thức biểu đạt
... chiếm lĩnh văn Ngữ văn + Việc đổi phương pháp dạy học văn Ngữ văn THCS dạy học văn Ngữ văn phù hợp đặc trưng phương thức biểu đạt Định hướng xem nguyên tắc dạy học đáp ứng việc đổi chương trình sách ... đề phương pháp biện pháp tổ chức cho học sinh tiết dạy học văn kịch theo đặc trương phương thức biểu đạt: + Xác định phương thức biểu đạt thể loại văn học kịch + Hiểu khái niệm phương thức biểu ... thông lần đọc - hiểu văn theo đặc trưng PTBĐ đường khoa học để chiếm lĩnh văn Ngữ văn Vì vậy, đổi phương pháp dạy học (PPDH) văn ngữ văn THCS dạy học văn ngữ văn phù hợp với đặc trưng PTBĐ Đó lí...
 • 54
 • 519
 • 1

SKKN Đề tài Đổi mới tiết luyện nói trong chương trình Ngữ Văn Trung học cơ sở

SKKN Đề tài Đổi mới tiết luyện nói trong chương trình Ngữ Văn Trung học cơ sở
... Mây Trang Đề tài : Đổi tiết luyện nói chương trình Ngữ Văn Trung học sở GIẢI PHÁP MỚI ĐỔI MỚI TIẾT LUYỆN NÓI TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS 1- Nguyên tắc chung hướng đổi tiết luyện nói : _ Phát ... Trang Đề tài : Đổi tiết luyện nói chương trình Ngữ Văn Trung học sở PHẦN THỨ HAI : NỘI DUNG Huỳnh Thị Phượng Hiền - Trường THCS Ngô Mây Trang Đề tài : Đổi tiết luyện nói chương trình Ngữ Văn Trung ... Mây Trang Đề tài : Đổi tiết luyện nói chương trình Ngữ Văn Trung học sở _ Giới thiệu số tiết luyện nói thực theo hướng đổi nhằm trao đổi kinh nghiệm làm sở đánh giá tính khả thi đề tài _ Sơ đánh...
 • 67
 • 267
 • 1

skkn thiết kế lại một số bài tập viết trong chương trình tiếng anh lớp 9 cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa

skkn thiết kế lại một số bài tập viết trong chương trình tiếng anh lớp 9 cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa
... số tập viết chương trình Tiếng Anh lớp cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa nhiều kinh nghiệm việc dạy viết cho học sinh Việc thiết kế lại tập viết cho phù hợp với đối tượng học ... Năm học 2014-2015 Page 20 Skkn: Thiết kế lại số tập viết chương trình Tiếng Anh lớp cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa Qua cho thấy việc thiết kế làm dễ tập viết cho phù hợp với ... Skkn: Thiết kế lại số tập viết chương trình Tiếng Anh lớp cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa phương pháp giảng dạy hiệu đặc biệt phải phù hợp với đối tượng học sinh I.2...
 • 24
 • 700
 • 6

SKKN dạy học văn bản kịch trong chương trình ngữ văn 11 THPT theo quan điểm tích cực

SKKN dạy học văn bản kịch trong chương trình ngữ văn 11 THPT theo quan điểm tích cực
... học tạo hứng thú với học trò, đa số đoạn trích kịch dạy học chương trình THPT giàu triết lí nhân sinh Vì vậy, chọn đề tài SKKN Dạy học văn kịch Chương trình Ngữ văn 11- THPT theo quan điểm tích ... giáo viên Ngữ văn lớp 11, NXB Giáo dục 2006 Thiết kế học Ngữ văn 11, NXB Giáo dục 2009 Sách Dạy học Ngữ văn 11 theo hướng tích hợp (NXB Đại học sư phạm) Những vấn đề chương trình trình dạy học, Nguyễn ... Một hạn chế lớn dạy học kịch văn học nhà trường phổ thông giáo viên nặng truyền thụ nội dung văn đặc biệt học văn kịch nước III Định hướng dạy học văn kịch chương trình ngữ văn 11 THPT Hướng dẫn...
 • 32
 • 184
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan chương kim loại kiềm kim loại kiềm thổ trong chương trình hóa học 12skkn một số kinh nghiệm giúp dạy học tốt các bài thơ đường trong chương trình ngữ văn 7 trường thcs ái thượngtìm hiểu phương pháp soạn một giáo án dạy phần đọchiểu văn bản trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở theo tinh thần đổi mớiskkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình ngữ văn lớp 10 trung học phổ thôngskkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn 8 tập 1 ở trường thcs lạc hoàskkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn lớp 8skkn một hướng dạy văn bản tự học có hướng dẫn trong chương trình ngữ văn thcsmot so phuong phap day doc hieu van ban trong chuong trinh ngu van 7skkn kinh nghiệm giảng dạy văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn lớp 10 thptmot số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc ở thcsgóp phần bồi dưỡng một số yếu tố năng lực toán học cho học sinh thông qua việc khai thác các bài tập trong chương trình thpt luận văn thạc sỹ giáo dục họcqua văn bản nghị luận mà em đã được học trong chương trình ngữ văn lớp 8 hãy viết một văn bản ngắn 1520 câu nêu suy ngĩa của em về một trong những phẩm chất cao đẹp của người việt namsự giàu đẹp của tiếng việt qua một số bài ca dao các tác phẩm nôm và diễn nôm thời trung đại trong chương trình ngữ văn 10 nâng caokinh nghiệm để dạy tốt một bài thơ cổ việt nam thuộc thể thơ đường luật trong chương trình ngữ văn 10một số vấn đề chung về việc lựa chọn sản phẩm và thị trường xuất khẩuDE KIEM TRA CUOI TUAN 3 lop 4VIOLYMPIC TOAN-ANH 4 VONG 2de thi khoi 2đề kiểm tra học kì lớp 510 đề thi kì I toán 3, thêm câu IQBài 5. Luyện tập chuộtTKB 10.0 Full Crack | Crack Tkb 10.0 Giá rẻ nhấtBài 4. Nhớ ơn tổ tiênTuần 6. Nhớ-viết: Ê-mi-li, con....phân phối chương trình Tin tiểu họctruong mam nonGIÁO ÁN LỚP GHÉP - BẢN THÂNTHỂ DỤC GIỜ HỌC :ĐỀ TÀI : ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT .TC: CHẠY TIẾP SỨCgiao an toạn6chủđề gia đìnhGA THÁNG 9/2017kpkh sự đông dặc của nướcTRUONG MAM NONNHẬN BIẾT SO SÁNH CHIỀU DÀI HAI ĐỐI TƯỢNG MG BÉChương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)