MBA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tài liệu MBA - Quản trị kinh doanh

Tài liệu MBA - Quản trị kinh doanh
... Quản trị kinh doanh …… • Làm kinh tế: Tạo khách hàng • Phối hợp hoạt động để tạo hài lòng cho khách hàng • Nhận tưởng thưởng với giá trị lớn công sức © THE INTERNATIONAL ... Kit Advertising Personal Selling Publicity Integrated Marketing Communications Sales Promotion P-O-P Sponsorship © THE INTERNATIONAL PRACTICAL BUSINESS MANAGEMENT Source: Hoffman et al 2003, Marketing: ... Maslow’s Hierarchy of Needs (Source: Hoffman et al 2003, Marketing: Best Practices, 2e, Thomson, South-Western, Ohio, USA ) Self Actualization Esteem Social/ Belongingness Safety Physiological © THE...
 • 90
 • 404
 • 0

Chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh bằng tiếng anh E-MBA

Chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh bằng tiếng anh E-MBA
... sung ki n th c i h c Kinh t N i dung Chương trình h c Chương trình Cao h c Qu n tr Kinh doanh b ng ti ng Anh (E-MBA) c xây d ng theo k t câu tương t chương trình MBA c a m t s trư ng i h c c a ... i h c c a M thích h p v i i u ki n c a Vi t Nam Chương trình g m 12 môn h c b t bu c v nh ng ch quan tr ng kinh doanh Qu n lý Chi n lư c, Kinh doanh Qu c t , Qu n tr H th ng thông tin, K toán ... Qu n tr Kinh doanh 20 Nguyên lý Tài K toán 20 Lý thuy t hành vi khách hàng 20 Các h c viên t t nghi p i h c quy ngành Qu n tr Kinh doanh c a Qu c dân c mi n h c b sung ki n th c i h c Kinh t N...
 • 4
 • 758
 • 0

Chương trình Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh, MBA Master of Business Administration, MBA Đại học Châu Âu, Thụy Sỹ

Chương trình Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh, MBA Master of Business Administration, MBA Đại học Châu Âu, Thụy Sỹ
... trình MBA năm Tuy nhiên học viên tập trung học tối thiểu năm kể từ ngày thức nhập học chương trình không kéo dài năm Thông thường học viên Việt Nam tốt nghiệp khoảng 14-16 tháng Yêu cầu học nộp ... đợt học này, Học viên dành thời gian để nghiên cứu chuyên sâu hoàn tất nghiên cứu theo lịch kế hoạch nhà trường Quy định tiêu chuẩn thời gian học tối thiểu, tối đa: Thời gian học chuẩn chương trình ... thành” môn chưa nộp Học viên có môn “chưa hoàn thành” phải đăng ký học lại đóng học phí học lại theo quy định nhà trường Chấm điểm: Mỗi môn học chia làm phần để chấm điểm sau: - Đi học giờ: điểm ...
 • 6
 • 330
 • 0

Ebook - MBA in Communication (Quản trị kinh doanh về Truyền thông)

Ebook - MBA in Communication (Quản trị kinh doanh về Truyền thông)
... The Fast Forward MBA in Marketing ( 0-4 7 1-1 661 6-2 ) by Dallas Murphy The Fast Forward MBA in Business ( 0-4 7 1-1 466 0-9 ) by Virginia O'Brien The Fast Forward MBA in Finance ( 0-4 7 1-1 093 0-4 ) by John Tracy ... Vicker, Ron Hein - "The Fast Forward MBA in Business Communication" Supply-Chain Linkages in Nonmanufacturing Environments Supply-chain-like linkage problems are also inherent in service organizations ... Hein - "The Fast Forward MBA in Business Communication" The Fast Forward MBA in Technology Management ( 0-4 7 1-2 398 0-1 ) by Daniel J Petrozzo The Fast Forward MBA Pocket Reference ( 0-4 7 1-1 459 5-5 )...
 • 175
 • 260
 • 0

Tài liệu MBA trong tầm tay - Quản trị kinh doanh (Phần Một) doc

Tài liệu MBA trong tầm tay - Quản trị kinh doanh (Phần Một) doc
... xác nhân cần cho công việc Trong trường hợp Lucy, yêu cầu công việc rõ ràng Nhiệm vụ cô đòi hỏi kiến thức kế toán vài kỹ quản tài chính, vài kinh nghiệm trình xử lý tài khoản bảo hiểm công ty ... viên Tuy nhiên, phải xét lại tầm quan trọng hoàn cảnh Đó cách người hành xử bị tác động loạt yếu tố, yếu tố nội (trong người đó) yếu tố bên (trong tình huống) Đề tài cần tập trung chương bao ... hoàn chỉnh - không hoàn toàn hiểu rõ việc theo quan điểm họ - nhân viên Trong thời đại mà mô hình công việc, thành phần lao động thay đổi song hành với tăng tính đa dạng hiểu biết cá nhân - người...
 • 11
 • 453
 • 1

Tài liệu MBA trong tầm tay - Quản trị kinh doanh (Phần Hai) pptx

Tài liệu MBA trong tầm tay - Quản trị kinh doanh (Phần Hai) pptx
... sau bạn tuyển dụng cô/anh ta - giả sử cô/anh ta người có khả - bạn cần phải ý đến cách người hòa nhập vào hệ thống Quy tắc đưa là: Nếu nhu cầu, giá trị ý thức giá trị cá nhân phù hợp với văn hóa ... triển doanh nghiệp thông qua việc kết nối ba yếu tố (công việc, nhân môi trường), từ khiến nhiệm vụ quản trị yếu tố thứ tư (thực công việc) trở nên dễ dàng Nó giống y kịch: Một kịch phù hợp nằm tay ... rõ việc quản lý Lucy bắt đầu tạo phù hợp Hầu hết nhà quản lý đơn giản phân công công việc, giải thích yêu cầu công việc sau hy vọng Lucy thực công việc theo quy trình thiết lập từ trước Trong thời...
 • 10
 • 341
 • 1

Tài liệu MBA trong tầm tay - Quản trị kinh doanh (Phần cuối) doc

Tài liệu MBA trong tầm tay - Quản trị kinh doanh (Phần cuối) doc
... nhà quản lý Họ chí để nhân viên giỏi phải đối mặt trực tiếp với tình trạng Và nhà quản lý khác thường làm Để nhân viên đào tạo tổ chức thực chất mát tài khách hàng Vì vậy, mối quan tâm người quản ... khả tự quản lý công việc nên ngày có nhiều nhà quản lý khuyến khích nhân viên họ tự chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức quản lý công việc mình, xếp họ Đội cấu trúc có sẵn Những nhà quản lý ... Lucy để cô tự quản lý làm việc Là nhà quản lý sáng suốt, ông biết có nhân viên giỏi không để bị mắc bẫy vài sách hay nguyên tắc thống phê duyệt Bây xem xét vài cách khác mà nhà quản lý áp dụng...
 • 9
 • 316
 • 2

Tài liệu MBA trong tầm tay - Quản trị kinh doanh (Phần Ba) ppt

Tài liệu MBA trong tầm tay - Quản trị kinh doanh (Phần Ba) ppt
... cận hai bên Người có quyền lực - trường hợp nhà quản - phải nhạy cảm với dấu hiệu “triệu chứng” vấn đề tiếp tục thảo luận Về điểm này, đưa lời khuyên: Nếu nhà quản lý thường xuyên khơi mào ... bạn đưa không thích hợp với giới kinh doanh ngày hạn chế nhiều đến phát triển phận công ty bạn phụ trách Ví dụ, hình ảnh ẩn dụ coi công ty gia đình hoạt động tốt doanh nghiệp nhỏ trở nên khác thường ... thức cá tính bạn với tư cách nhà quản lý giúp bạn có cách ứng xử hiệu phải cạnh tranh với ý thức cá tính nhân viên quyền hay đồng nghiệp, với cấp bạn tổ chức (trong vài trường hợp) Vị huấn luyện...
 • 10
 • 252
 • 0

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION(Bilingual) Hanoi Intake 3Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Lớp MBA-EV9-HNSubject code (Mã môn học): MGT510 Subject name (Tên môn học): Quản Trị Chiến Lược Student Name (Họ tên học viên): Nguyễn pdf

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION(Bilingual) Hanoi Intake 3Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Lớp MBA-EV9-HNSubject code (Mã môn học): MGT510 Subject name (Tên môn học): Quản Trị Chiến Lược Student Name (Họ tên học viên): Nguyễn pdf
... VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1 Khái niệm quản trị chiến lược 1.2 Các giai đoạn quản trị chiến lược 1.3 Vai trò nhiệm vụ quản trị chiến lược 1.4 Các công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược ... HELP TÊN KHÓA HỌC: Tích (√) vào ô lựa chọn MBA Họ tên học viên : Nguyễn Trường Thái Lớp : MBA-EV9-HN Môn học : Quản Trị Chiến Lược môn học : MGT510 Họ tên giảng viên Việt Nam : TS Nguyễn ... học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Hiến (2003) , Quản trị Kinh doanh – NXB Lao động Phạm Lan Anh (2000) , Quản trị chiến lược – NXB Khoa học Kỹ thuật Phạm Thị Thu Hương (2002) , Quản trị chiến lược...
 • 44
 • 260
 • 0

Phân tích, đánh giá quá trình quản trị kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây giai đoạn 2000 - 2004.doc.DOC

Phân tích, đánh giá quá trình quản trị kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây giai đoạn 2000 - 2004.doc.DOC
... tiến hành: Phân tích, đánh giá trình quản trị kinh doanh Công ty cổ phần dợc phẩm Tây giai đoạn 2000 - 2004 Mục tiêu đề tài: Phân tích sơ đánh giá trình quản trị kinh doanh Công ty cổ phần ... cứu trình hoạch định chiến lựợc công ty CPDP Tây Phần 3: Kết nghiên cứu bàn luận 3.1 Quá trình quản trị kinh doanh Công ty CPDP Tây 21 Quá trình quản trị kinh doanh Công ty đợc tiến hành ... phần dợc phẩm Tây giai đoạn 200 0- 2004 qua bốn chức quản trị: Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo Kiểm tra Phân tích đánh giá số tiêu phản ánh kết hoạt động quản trị Công ty giai đoạn 200 0- 2004 Đa...
 • 71
 • 966
 • 7

đề án quản trị kinh doanh bất động sản.DOC

đề án quản trị kinh doanh bất động sản.DOC
... tháng tháng tháng Điều kiện bán trước trước Bán Người Các quyền lợi Điều kiện toán TT nhà TT Toàn quyền sở hữu TT Chậm Trước tháng 11 Vị trí Tương tự -9- SS4 1580 130 45 tháng trước trước Bán ... dụng bất động sản tài Trong nhiệm vụ xác định giá trị thị trường bất đông sản, mục tiêu cuối trình định giá kết luận giá trị chứng minh tốt, phản ánh yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường bất động ... tịch hiệp hội định giá giá trị tài sản quốc tế giám đốc công ty định giá tài sản Singaporo “ Định giá giá trị bất động sản nghệ thuật hay khoa học xác định giá trị bất động sản cho mục đích cụ...
 • 15
 • 624
 • 6

quan tri kinh doanh.doc

quan tri kinh doanh.doc
... định: 1Tính khách quan tính khoa học Các định sở cho việc bảo đảm tính thực h việc thực chúng định không đợc chủ quan tuỳ tiện thoát ly thực tế Các định phải tuân thủ đòi hỏi ql kquan tính khoa ... tầm quan trọng cho DN ntn, Đó học tập thực tiễn k.nghiệm mình, làm phong phú kho tàng kinh nghiệm, k,tra , quản lý h cách đề cách thực QĐ qlý tổng kết, lựa chọn kiêm tra t.tin cần thiết,phát tri n ... Phải biết giao việc cho cấp dới cấp dới thực thành công 3i Về lực tổ chức Phải có óc quan sát để quan sát để quan sát t.t , bạn hàng đối thủ cạnh tranh, thay đổi chế quản lý chung , kĩ kiến thức...
 • 4
 • 1,040
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: thạc sĩ quản trị kinh doanh mbahọc quản trị kinh doanh mbaquản trị kinh doanhquan tri kinh doanhquản trị kinh doanhquản trị kinh doanh dịch vụluận văn quản trị kinh doanhngành quản trị kinh doanhthạc sỹ quản trị kinh doanhquản trị kinh doanhkhoa quản trị kinh doanhluận văn quản trị kinh doanhquản trị kinh doanhluan van quan tri kinh doanhquản trị kinh doanh quốc tếPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học