Giáo án lớp 5TUẦN 1 Chuẩn+ nâng cao buổi chiều

Giáo án lớp 5- Tuần 6 CKTKN ( Có buổi chiều)

Giáo án lớp 5- Tuần 6 CKTKN ( Có buổi chiều)
... bày Bài 1: - Giáo viên tổ chức cho học sinh sửa HS nêu trình tự giải toán  Bài 2: - Cả lớp làm vào - Giáo viên h.dẫn cách làm - HS đọc giải trước lớp Giáo viên chấm, sửa Củng cố Giáo viên yêu ... tự phê bình cao - Giáo dục tinh thần đoàn kết , giúp đỡ bạn II Tiến hành : Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 6: -các tổ nhận xét đánh giá -Lớp trưởng nhận xét - Giáo viên nhận xét đánh giá chung A Ưu ... _ TOÁN: ( Tiết 28 ) LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Biết : - Tên gọi, kí hiệu mối quan hệ đơn vò đo diện tích học Vận dụng để đổi, so sánh số đo diện tích - Giải toán liên quan đến diện tích ( BT cần...
 • 23
 • 390
 • 1

giáo án lớp 3 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới

giáo án lớp 3 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới
... sau: Lưu ý thêm cho HS cần thay dấu phẩy (,) a )34 5; 254; 435 ; 4 53; 534 ; 5 43 dấu chấm phẩy (;) số b)5 43; 534 ; 4 53; 435 ; 254; 34 5 dãy số (nếu có) ph 3. Củng cố- Nhận xét tiết học- Dặn dò -Chú ý lắng ... miệng: với số 31 5, 40 35 5, lập phép tính sau: + 31 5 + 40 = 35 5 + 35 5 – 40 = 31 5 + 35 5 – 31 5 = 40 GV sửa cho Kế hoạch dạy học Lớp Tuần Năm học 2008-2009 Người lập KHDH: Lê Khắc Anh MInh ph 3. Củng cố, ... gây quỹ lớp II CHUẨN BỊ: *Giáo viên (chuẩn bị trước 11/9/2008): Sổ ghi chép phải có: -Danh sách HS (để theo dõi việc chuyên cần, chuẩn bị đồ dùng học tập, vai trò cán lớp, thái độ học tập, chuẩn...
 • 25
 • 4,173
 • 23

giáo án lớp 5 theo chuẩn kiến thức kĩ năng

giáo án lớp 5 theo chuẩn kiến thức kĩ năng
... 25 x 35 = 8 75 (m2) Đáp số : 8 75 m2 - HS nxét, HS lớp theo dõi sau tự kiểm tra - HS đọc đề cho lớp nghe - HS tóm tắt tốn trước lớp - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm Bài giải Khối kim loại 4,5cm3 ... 50 x 30 = 150 0 (m2) Số ki-lơ-gam rau thu hoạch là: 15 : 10 x 150 0 = 2 250 (kg) Đáp số : 2 250 kg - HS nhận xét làm - HS đọc đề cho lớp nghe - HS tóm tắt tốn trước lớp - HS thực chuyển đổi cơng thức: ... bảng làm - Lớp làm Giải: Nữa chu vi đám đất là: 73: = 36 ,5 (m) Chiều rộng đám đất là:(36 ,5 – 23 ,5) : = 6 ,5 (m) Chiều dài đám đất là: 6 ,5 + 23 ,5 = 30 (m) Diện tích đấm đất là: 6 ,5 x 30 = 1 95 (m2)...
 • 41
 • 3,635
 • 37

Bài giảng - Giáo án: Tài liệu lập trình nâng cao Chương 1 ngôn ngữ PHP

Bài giảng - Giáo án: Tài liệu lập trình nâng cao Chương 1 ngôn ngữ PHP
... where MaHV= 10 ’ ” 1. 5 .1. 2 Thêm liệu vào bảng “Insert into HosoHocVien values (‘0 01 ,’Tran Van A’) “ 1. 5 .1. 3 Sửa liệu “Update HosoHocVien set Ten=’Tran Van B’ where MaHV=’0 01 1. 5 .1. 3 Xoá liệu “Delete ... tục hàm người dùng Cũng ngôn ngữ lập trình khác, VBScript cho phép người dùng định nghĩa sử dụng thủ tục ,hàm Nhờ chương trình chia thành module nhỏ tạo nên cấu trúc lập trình sáng sủa (phương ... thuật sử dụng Asp để thao tác với liệu Database thông qua kiến trúc ADO Chương 1: Giới thiệu ASP 21 1.5 .1 Các cú pháp để truy xuất liệu từ DB Để thao tác với liệu bảng DB, có thao tác với câu...
 • 27
 • 212
 • 0

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Mạng máy tính ... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng 31 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Thành phần mạng ... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng 37 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Đồ hình mạng...
 • 46
 • 840
 • 0

Thiết kế giáo án bài giảng tiếng anh nâng cao lớp 12

Thiết kế giáo án bài giảng tiếng anh nâng cao lớp 12
... _ _ Tiếng Anh 12 nâng cao 12 Gv : Nguyễn Thò Thanh Thúy Week: - Period: - Planning date: / / - Teaching date: / / Unit Theme ... dismayed face of a woman B : the rash bedroom C: the disgusted face of a girl Tiếng Anh 12 nâng cao Gv : Nguyễn Thò Thanh Thúy -Work individual (scan the text) -Work in pairs -Discuss the answers ... feeding Teaching vocabulary Tiếng Anh 12 nâng cao Students’ activities - Listen and discus -Answer - Work in pairs - Discuss – Match - Compare answers Gv : Nguyễn Thò Thanh Thúy -Elicit meanings...
 • 172
 • 559
 • 17

GIÁO ÁN 8 KÌ 1 (CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, KĨ NĂNG SỐNG)

GIÁO ÁN 8 KÌ 1 (CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, KĨ NĂNG SỐNG)
... Thanh TÞnh (19 11- ng¾n 1 988 ) P /thức biỴu ®¹t Tù Sù tr÷ t×nh Håi kÝ (®o¹n trÝch) Tù Sù tr÷ t×nh TiĨu thut (®o¹n trÝch) Tù Sù STT Trong lßng mĐ (Nh÷ng ngµy th¬ Êu ,19 38) Nguyªn Hång (19 18 - 1 982 ) Tøc ... ngµy th¬ Êu ,19 38) Nguyªn Hång (19 18 - 1 982 ) Tøc níc bê (T¾t ®Ìn , 19 39) Ng« TÊt Tè ( 18 9 3 -19 54) L·oH¹c (19 43) Trun Nam Cao (19 15- ng¾n 19 51) (®o¹n trÝch) Tù Sù tr÷ t×nh - C¸c t¸c phÈm trun kÝ ViƯt nam ... nhí(SGK 81 ) 2.Sư dơng t×nh th¸i tõ -Khi nãi, viÕt cÇn sư dơng t×nh th¸i tõ phï hỵp víi hoµn c¶nh giao tiÕp (Quan hƯ ti t¸c, thø bËc x· héi t×nh c¶m ) *Ghi nhí (SGK 81 ) II.Lun tËp 1. Bµi tËp 1( SGK 81 )...
 • 86
 • 277
 • 0

Giáo án Tự chọn Hóa 9 (nâng cao)

Giáo án Tự chọn Hóa 9 (nâng cao)
... ) = 0, 0875.171 = 14 ,96 25( g ) 2 mddC = (27,4+500) – (0,2.2+0,1.17+0,1125.233+0,0625 .98 ) = 492 ,96 25(g) C% = 14 ,96 25 100 = 3, 035% 492 ,96 25 IV Củng cố (3’) Các bước giải toán tổng hợp V Dặn dò ... học tập tự giác, tích cực, chủ động B Phương pháp Học sinh tự học - thảo luận Giáo viên hướng dẫn - sửa tập C Chuẩn bị Giáo viên: Nội dung kiến thức Học sinh: Rèn luyện, ôn tập dạng toán biện ... • cho A vào dd HCl: điều Ba + 2HCl → BaCl2 0,1mol Giáo viên: Trần Hữu Khương - Trường THCS Trần Hưng Đạo = 0,3(mol ) + H2 0,1mol Giáo án tự chọn Hoá hoc - nâng cao 2Al + 0,3mol Mg + ymol 6HCl...
 • 5
 • 1,086
 • 37

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN NÂNG CAO 11 CẢ ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN NÂNG CAO 11 CẢ ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC
... tớnh P[Y 1] Vỡ [Y 1] l bin c i ca bin c [Y = 0] nờn: Trang 12 Giỏo ỏn t chn nõng cao 11 P[Y 1] = P [Y = 0] = - 111 = 0,881 126 126 c Vỡ s bi c ly l Y v Y Y nờn P[Y 2] = P[Y = 2] + P[Y ... lờn giỏ sỏch nu: a Cỏc quyn c sp tựy ý? b Cỏc quyn cựng mụn phi cnh nhau? c Cỏc quyn toỏn cnh nhau, cũn cỏc quyn khỏc xp tựy ý? Trang 13 Giỏo ỏn t chn nõng cao 11 Mt t gm nam, n c xp ngu nhiờn ... ; C12 C82C42 ; C12 C83C4 P[ X = 5] = C12 C84C4 P[ X = 8] = C12 b E(X) = c V(X)= 64 64 11 ; (X ) = = 11 11 11 14 a ; P[ X = 2] = ; 36 36 P[ X = 3] = ; P[ X = 4] = ; 36 36 P[ X = 5] = ; P[ X =...
 • 44
 • 656
 • 10

GIAO AN lop 4TUAN 1- 5.

GIAO AN lop 4TUAN 1- 5.
... HĐ1:(12') Các quan thực trình trao đổi chất : - Thầy y/c quan sát hình nói tên chức quan - Trong quan đố quan trực tiếp thực vào trình trao đổi chất thể với môi trờng ? - T kết luận cấc quan trực tiếp ... nhện đáng ngang đờng bố trí nhện gộc canh gác , tất nhà nhện đứng canh gác núp kín sợ nh nào? hang với dáng vẻ - HS đọc đoạn 2: Hỏi bọn nhện ; - Dế Mèn làm để bọn nhện phải Quay đạp phanh phách ... chất quan thực trình : - Hãy quan sát sơ đồ h9 hoàn chỉnh sơ đồ Theo dõi, mở SGK - Từng HS đứng lên nêu chức nâng quan - Làm việc theo cặp nêu : quan tiêu hoá , hô hấp , tiết - HS quan sát...
 • 145
 • 248
 • 0

Giáo án Hình Ky 1 ( chuẩn )

Giáo án Hình Ky 1 ( chuẩn )
... xét đánh giá hai em Bài 51 SGK M N B a) M nằm A B AM + MB = AB (theo nhận xét ) AM = AB BM (1 ) N nằm A B AN + NB = AB (theo nhận xét) BN = AB AN (2 ) Mà AN = BM (3 ) Từ (1 ) , (2 ), (3 ) ta có ... 5) Quan sát thớc thẳng em có nhận xét đờng thẳng song song ? Hoạt động 5: hớng dẫn nhà (3 ph) Bài tập về: * 15 ; 18 ; 21 (SGK) 15 ; 16 ; 17 ; 18 (SBT) * Đọc kĩ trớc thực hành trang 11 0 Một tổ chuẩn ... a) AB + BC = AC (vì + = 5) AC = 5cm ; BC = 1cm ? B nằm A C 23 Dơng Thị Thanh Giáo án Hình Học Năm Học 2007-2008 b) AB + AC BC (vì 1, 8 + 5,2 4) AB + AC AC (1 , 8 + 5,2 ) AC +BC AB (5 ,2 + 1, 8)...
 • 34
 • 187
 • 0

Giáo án Hình 9 chương 2(nâng cao)

Giáo án Hình 9 chương 2(nâng cao)
... gian cho em vẽ hình Ta có HO =HA (gt) GV treo bảng phụ có hình vẽ sẵn để HS HB=HC tham khảo , so sánh với hình vẽ (bk vuông góc dây ) HS : Theo em dự đoán OBAC hình ? Nên OBAC hình bình hành ... 1/ So sánh độ dài đờng kính dây HS : - Đọc toán SGK nghiên cứu lời I/ So sánh dài đờng kính dây giải sách Định lý1: - Qua kết toán phát biểu định lý GT (O,R) HS phát biểu định lý vàvẽ hình , ... chữa (1-4) , (2- 6) (3- 5) HS : Giải tập với hình thức nh Dạng 3: Dùng kiến thức học để làm toán dựng hình HS : Nêu lại bớc thực toán Bài 8/101 dựng hình GV : Nêu hệ thống câu hỏi để dẫn dắt HS...
 • 27
 • 167
 • 1

Giáo án hóa học 12 (KHII) nâng cao

Giáo án hóa học 12 (KHII) nâng cao
... trường sống học tập hoá học Nhóm 4: Cách sử lí chất ô nhiễm nào? Hoạt động củng cố đánh giá: - Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắc lại nội dung - Yêu cầu học sinh làm tập 1,2,3 lớp - Gv đánh giá cho ... đề chống ma tuý gì? Hoá học góp phần giải vấn đề nào? Hoạt động củng cố đánh giá: - Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắc lại vai trò hoá học số vấn đề xã hội - Yêu cầu học sinh làm tập 1,2,3 lớp ... chảy cao III Tính chất hoá học: Hoạt động 3: ( 12 – 15 phút) GV: yêu cầu HS dựa vào bảng số tính chất khác crôm, dự đoán khả hoạt động hoá học crôm GV: Hỏi : chứng minh khả hoạt động hoá học crôm...
 • 58
 • 339
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 11 môn toán nâng caogiáo án lớp 11 môn hóa nâng caogiao an lop 2 tuan1 chuan ky nangthiết kế giáo án bài giảng tiếng anh nâng cao lớp 12giáo án lớp 5 theo chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án lớp 5 1 19giáo án hồi trống cổ thành nâng caogiáo án toán hình học 10 nâng caogiáo án toán hình học 11 nâng caogiáo án toán hình học 11 nâng cao 3 cộtgiáo án tự chọn toán 11 nâng caogiáo án tự chọn lý 10 nâng caogiao an lop ghep 1 2 ca namgiao an lop ghep 1 2giáo án lớp ghép 1 2 tuần 3[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 570ufcong nghe ky thuat dien dien tu26010ufcong nghe ky thuat dieu khien va tu dong hoa25986ufkhoa hoc may tinh25988[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) 843 Ma 843ufcong nghe thong tin25992Xác định tài sản có của thương nhân theo pháp luật phá sản ở việt namKINH TẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NƠNbáo cáo thực tập trạm y tếTài liệu tổng hợp bài tập Cơ sở dữ liệuHỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆPBỘ ĐỀ THI HỌC KÌ HÓA 10BÀI GIẢNG địa lý tài NGUYÊN DU LỊCHKinh tế chính trị ở Việt Nam hiện nayBÀI DỰ THI TÌM HIỂU NQTW4 VÀ TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINHĐề cương môn học Quản trị hành chính văn phòng (CĐ)GIAO AN TIN LOP 3 2018 tuần 1 7Chơi môn đấm đá boxing có tội khôngCatholic công giáo hay thiên chúa giáoCách thức đức giêsu thanh tẩy đền thờ