PPCT GIAM TAI THPT 2016

PPCT giảm tải

PPCT giảm tải
... đồng môn Hoá học MÔN: HOÁ HỌC Năm học: 2011-2012 Căn khung phân phối chương trình theo nội dung giảm tải Bộ GD – ĐT Áp dụng cho 37 tuần Cả năm : 37 tuần x 2tiết = 74 tiết Học kì I : 19 tuần x tiết ... Tính chất hoá học axít Một số axít quan trọng : Axit sunfuric (phần I,II,III) 10 11 12 13 14 Giảm tải Không dạy axit clohidric → hướng dẫn Một số axit quan trọng : Không yêu cầu Axit sunfuric...
 • 8
 • 271
 • 0

PPCT-THPT- môn Toán theo hướng giảm tải

PPCT-THPT- môn Toán theo hướng giảm tải
... A Hướng dẫn sử dụng PPCT cấp thpt: Giỏo viờn thc hin chun kin thc, k nng, yờu cu v thỏi i vi hc sinh ca chng trỡnh mụn Toỏn ban hnh theo quyt nh 16/2006/Q-BGDT ngy ... phi chng trỡnh (KPPCT) ca B GDT v PPCT ca S GDT Trong dy hc v kim tra, ỏnh giỏ phi chỳ trng Cn c theo chun kin thc, k nng ca chng trỡnh mụn Toỏn ca B GDT Nhng kin thc, k nng c bn v phng phỏp t ... cung cp kin thc, rốn luyn k nng ln dng kin thc vo thc tin Thit k bi ging, kim tra ỏnh giỏ cn theo khung ó hng dn cỏc ti liu bi dng thc hin chng trỡnh v sỏch giỏo khoa ca B GDT ban hnh, ú m...
 • 14
 • 158
 • 1

PPCT-THPT- môn Toan10-11theo hướng giảm tải

PPCT-THPT- môn Toan10-11theo hướng giảm tải
... A Hướng dẫn sử dụng PPCT cấp thpt: Giỏo viờn thc hin chun kin thc, k nng, yờu cu v thỏi i vi hc sinh...
 • 11
 • 111
 • 0

Nội dung giảm tải tin học THPT

Nội dung giảm tải tin học THPT
... Châu Ngọc Tâm Trường THPT Tán Kế 10 HKI Giáo án khối 5.Hướng dẫn học sinh nhà:(2-3’)  Học nội dung: Các nội dung học từ số đến  Bài tập: 2,6,7/SGK  Chuẩn bị mới: Học nội dung nêu, xem lại tập ... ngữ Tin học III Thuật ngữ Tin học: • Một số thuật ngữ Tin học GV gới thiệu số thuật ngữ tin HS đọc SGK học số nước sử dụng là: – Informatique – Informatics – Computer Science • Khái niệm tin học: ... lý thơng tin? DỈn dß HS:  Học nội dung: Sự hình thành phát triển Tin học, đặc tính vai trò MTĐT, Thuật ngữ Tin học  Bài tập: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5/Sách tập  Chuẩn bị mới: Thơng tin gì? Dữ...
 • 7
 • 159
 • 0

Giảm tải môn Toán THPT

Giảm tải môn Toán THPT
... hư ng: công nh n; không ch ng minh bi u th c t a ñ c a tích có hư ng c a hai vectơ - Vi c gi i toán (tr.70): Không d y HƯ NG D N C TH BÀI T P C N LÀM SÁCH GIÁO KHOA L P 10 a ð i s 10 Chương I.M ... h phương trình IV B t ñ ng th c, b t phương trình V Th ng kê Tên § M nh ñ § T p h p § Các phép toán t p h p § Các t p h p s § S g n ñúng sai s Ôn t p chương I § Hàm s § Hàm s ñ th § Hàm s b c ... 63 1, 2, § Xác su t c a bi n c 74 1, 4, Ôn t p chương II 76 1, 2, 3, 4, 5, § Phương pháp quy n p toán h c § Dãy s 82 92 1, 4, 1, 2, 4, § C p s c ng 2, 3, § C p s nhân 97 103 Ôn t p chương III 107...
 • 10
 • 168
 • 1

Nội dung giảm tải toán THPT THCS của BGD

Nội dung giảm tải toán THPT THCS của BGD
... - Nội dung dừng lại mức độ xác định ảnh đường tròn qua phép vị tự cho trước - Phần tâm vị tự hai đường tròn mục III: Không dạy 3.3 SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 a Giải tích TT Chương, bài, trang Nội dung ... KHOA LỚP 10 a Đại số: TT Chương, bài, trang Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực Chương I Mệnh đề Tập hợp § Mệnh đề (Tr - 8) Lý thuyết Trình bày tinh giảm mặt lý thuyết, phần mệnh đề chứa biến § ... trang Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực Chương I Khối đa diện § Khối đa diện lồi khối đa diện Mục II (Tr 16-17) Khối đa diện lồi khối đa diện - Chỉ giới thiệu định lí hình 1.20 minh họa - Các nội...
 • 11
 • 545
 • 3

PPCT toán cua thạch thành giam tai

PPCT toán cua thạch thành giam tai
... theo) Luyện tập §6 Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung §7 Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức §8 Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng ... Hàm số đồ thị (18 tiết) §1 Đại lượng tỉ lệ thuận §2 Một số toán đại lượng tỷ lệ thuận Luyện tập §3 Đại lượng tỉ lệ nghịch §4 Một số toán đại lượng tỉ lệ nghịch §5 Hàm số Luyện tập 32 33 34, 35 ... Luyện tập §4 Phương trình tích Luyện tập §5 Phương trình chứa ẩn mẫu thức §6 Giải toán cách lập phương trình §7 Giải toán cách lập phương trình (tiếp theo) Luyện tập Ôn tập chương III Kiểm tra 45’...
 • 15
 • 82
 • 0

PPCT theo hướng giảm tải môn Vật lý lớp 6,9

PPCT theo hướng giảm tải môn Vật lý lớp 6,9
... biểu diễn 85 Dự thảo phân phối chơng trình môn vật Cả năm: 37 tuần ( 70 tiết) Kỳ I: 19 tuần ( 36 tiết) Kỳ II: 18 tuần ( 34 tiết) Kỳ I Tuần Tiết PPCT Nội dung Tiết 1 Tiết 2 Tiết Tiết Tiết Tiết ... 19 Tiết 19 Học kỳ II Tuần 20 21 Tiết PPCT Tiết 19 Tiết 20 Nội dung Giảm tải chơng trình Trang Bài15: Đòn bẩy Bài16: Ròng rọc Nội dung điều chỉnh Hớng ... t 113 Mục II: Sự khúc xạ tia sáng truyền từ nớc không khí Câu hỏi C5 ( tr 114) Không thiết dạy theo phơng án SG Bỏ ý Tìm cách kiểm tra điều Tiết 46 Bi Tiết 47 Bi 44: Thu kớnh phõn ky Tiết 48...
 • 7
 • 434
 • 2

PPCT TOAN 10 THEO GIAM TAI

PPCT TOAN 10 THEO GIAM TAI
... Tuần Chương, Tên chương, Số tiế t Số tiết theo thứ tự Chương III Phương trình - Hệ phương trình 10 10 Bài §1 Đại cương phương trình 02 19-20 11 Bài §2 Phương trình quy ... số với véc tơ 07 Bài BT: Tích số với véc tơ 09 Bài Hệ trục toạ độ 10 Bài Hệ trục toạ độ (tiếp) 11 Bài Bài tập:Hệ trục toạ độ 10 03 02 03 12 Ôn tập chương I 13 Ôn tập chương I 14 Kiểm tra 45 phút ... 37 Thực hoạt động giáo dục khác HÌNH HỌC 43 tiết Tuần Chương, Bài Tên chương, Số tiế t Số tiết theo thứ tự Chương I Véc tơ 13 01 Bài Các định nghĩa 02 02 Bài Các định nghĩa Bài tập (tiếp) 03...
 • 6
 • 81
 • 0

PPCT sau khi giảm tải Phú Thọ

PPCT sau khi giảm tải Phú Thọ
... tra thường định kỳ lớp xuyên tiết Miện 15 Thực trở g phút hành lên Điểm kiểm tra thường xuyên Học kì Miệ ng Điểm kiểm tra định kỳ Thự 15 c phút hàn h tiết trở lên Học kì 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... xoay chiều Các tác dụng dòng điện xoay chiều Đo cường độ 38 35 hiệu điện xoay chiều 39 36 Truyền tải điện xa Máy biến 40 37 Bài tập máy biến 41 42 39 Tổng kết chương II: Điện từ học Chương III...
 • 9
 • 105
 • 0

PPCT-THCS- môn Toán theo hướng giảm tải

PPCT-THCS- môn Toán theo hướng giảm tải
... 7&8 22 Đ1 Đại lượng tỉ lệ thuận 23 Đ2 Một số toán đại lượng tỉ lệ thuận 24 Luyện tập 25 10 11 12 13 Chương Mục Đ3 Đại lượng tỉ lệ nghịch Đ4 Một số toán đại lượng tỉ lệ nghịch Luyện tập Tiết thứ ... Casio.) 64 Ôn tập chương IV (với trợ giúp máy tính cầm tay Casio.) 65 Ôn tập cuối năm môn Đại số 66 Ôn tập cuối năm môn Đại số 67 34 68 & 69 35 - 36 70 37 Kiểm tra cuối năm 90 (cả Đại số Hình học) ... Luyện tập 22 Đ5 Phương trình chứa ẩn mẫu thức 47 - 48 23 Luyện tập 49 24 Đ6 Giải toán cách lập phương trình 50 Đ7 Giải toán cách lập phương trình (tiếp) Luyện tập 51 52 25 53 26 54 55 Kiểm tra chương...
 • 20
 • 98
 • 0

PPCT SƯ 7 giảm tai

PPCT SƯ 7 giảm tai
... đầu kỉ XIX 66 67 68 69 70 ,71 72 Lịch sử địa phương (1 tiết) Bài 29 Ôn tập chương V VI Làm tập lịch sử (phần chương VI) Bài 30 Tổng kết Ôn tập Làm kiểm tra học kì II (1 tiết) 73 ,74 Hoạt động ngoại...
 • 2
 • 156
 • 0

PPCT NGỮ VĂN 8 (giảm tải)

PPCT NGỮ VĂN 8 (giảm tải)
... làm); Tiết 81 : Tức cảnh Pác Bó Tuần 23 Tiết 82 : Câu cầu khiến; Tiết 83 : Thuyết minh danh lam thắng cảnh; Tiết 84 : Ôn tập văn thuyết minh Tuần 24 Tiết 85 : Ngắm trăng, Đi đường; Tiết 86 : Câu cảm ... vấn Tiết 76: Viết đoạn văn văn thuyết minh Tuần 21 Tiết 76: Viết đoạn văn văn thuyết minh Tiết 77: Quê hương; Tiết 78: Khi tu hú Tuần 22 Tiết 79: Câu nghi vấn (tiếp); Tiết 80 : Thuyết minh phương ... Câu cảm thán; Tiết 87 , 88 : Viết Tập làm văn số Tuần 25 Tiết 89 : Câu trần thuật; Tiết 90: Chiếu dời đô; Tiết 91: Câu phủ định; Tiết 92: Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) Tuần 26 Tiết 93,94:...
 • 4
 • 2,037
 • 6

PPCT môn Tiếng Anh - giảm tải- áp dụng từ 2011

PPCT môn Tiếng Anh - giảm tải- áp dụng từ 2011
... CỤ THỂ CỦA MÔN TIẾNG ANH Sử dụng phân phối chương trình Phân phối chương trình THPT môn Tiếng Anh không quy định chi tiết tiết học, quy định thời lượng cho đơn vị học (Unit) Giáo viên môn vào tình ... thiểu coi tiêu chí đánh giá chất lượng dạy II PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH THPT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Cả năm học: 37 tuần (105 tiết) Học kì I ... lượng cho thời điểm hợp lý Sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học - Các trang thiết bị cần thiết cho việc dạy học môn: máy cát sét, tranh ảnh, đồ vật thật để minh hoạ từ ngữ tạo tình dạy Yêu cầu...
 • 22
 • 333
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ppct giam tai mon tieng anh thcsgiảm tải môn tiếng thpt 2016hướng dẫn giảm tải môn hóa thptnội dung giảm tải môn vật lý thptchương trình giảm tải môn vật lý thptgiảm tải môn vật lý thptchương trình giảm tải môn vật lý thpt 2012nội dung giảm tải môn sinh học thptthpt giảm tảikế hoạch giảng dạy vật lí thpt giảm tảichương trình giảm tải môn giáo dục công dân thptchương trình giảm tải môn sinh học thptppct vat li 8 giam taichương trình giảm tải môn ngữ văn thptgiảm tải chương trình sinh học thptPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoại