ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM SAPS II ĐỂ ĐANH GIÁ ĐỘ NẶNG VÀ TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN AN GIANG

áp dụng thang điểm apache ii trong đánh giá độ nặng tiên lượng tử vong ở bệnh nhân ngộ độc cấp

áp dụng thang điểm apache ii trong đánh giá độ nặng và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân ngộ độc cấp
... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN QUANG HềA áP DụNG THANG ĐIểM APACHE II TRONG ĐáNH GIá Độ NặNG V TIÊN LƯợNG Tử VONG BệNH NHÂN NGộ ĐộC CấP Chuyờn ngnh : HI SC CP CU Mó s :60.72.31 LUN VN ... ca thang im APACHE II lỳc nhp vin 41 3.2.2 Giỏ tr phõn ca thang im APACHE II lỳc vo vin 42 3.3 Giỏ tr d bỏo ca thang im APACHE II theo bnh nguyờn 44 3.3.1 Giỏ tr d bỏo ca thang im APACHE II ... c t vong tt hn APACHE II nhng thc hnh thỡ APACHE II n gin v ớt tn kộm hn [32, 41] Do vy cho n APACHE II c s dng rng rói nhiu nc 1.2.2 Cu trỳc thang im APACHE II Thang im APACHE II gm tng ca 12...
 • 86
 • 1,312
 • 4

ÁP DỤNG THANG ĐIỂM APACHE II TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP

ÁP DỤNG THANG ĐIỂM APACHE II TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG VÀ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP
... thang điểm APACHE II đánh giá độ nặng tiên lượng tử vong bệnh nhân ngộ độc cấp với mục tiêu: Nghiên cứu áp dụng thang điểm APACHE II đánh giá độ nặng tiên lượng tử vong bệnh nhân ngộ độc cấp điều ... cứu sử dụng thang điểm APACHE II để đánh giá mức độ nặng tiên lượng tử vong bệnh nhân ngộ độc cấp, nhiên chủ yếu tập trung vào bệnh nhân ngộ độc phospho hữu ngộ độc Paraquat nguyên ngộ độc trung ... giá ứng dụng thang điểm APACHE II bệnh nhân ngộ độc nặng bệnh nhân ngộ độc hầu hết tác giả sử dụng thang điểm PSS nghiên cứu mình, giá trị phân loại bệnh nhân ban đầu tốt giá trị đánh giá độ...
 • 83
 • 138
 • 0

Nghiên cứu giá trị của bảng điểm RTS, ISS, TRISS để đánh giá độ nặng tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương tại bệnh viện tuyến tỉnh

Nghiên cứu giá trị của bảng điểm RTS, ISS, TRISS để đánh giá độ nặng và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương tại bệnh viện tuyến tỉnh
... lượng tử vong bệnh nhân chấn thương bệnh viện tuyến tỉnh nghiên cứu nhằm mục tiêu sau: Xác định giá trị bảng điểm RTS, ISS, TRISS phân loại độ nặng tiên lượng tử vong bệnh nhân chấn thương Bệnh viện ... việc nghiên cứu áp dụng bảng điểm đánh giá độ nặng chấn thương lâm sàng yêu cầu thiết yếu giai đoạn Từ lý trên, đề tài Nghiên cứu giá trị bảng điểm RTS, ISS, TRISS để đánh giá độ nặng tiên lượng ... nguyên nhân chấn thương nặng sớm 4.3.6 Giá trị bảng điểm TRISS phân loại độ nặng tiên lượng tử vong chấn thương Bảng điểm TRISS kết hợp số phân loại tiên lượng quan trọng BN chấn thương lâm sàng, điểm...
 • 27
 • 707
 • 4

Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá độ nặng tiên lượng bệnh nhân chấn thương tại việt nam

Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá độ nặng và tiên lượng bệnh nhân chấn thương tại việt nam
... tiêu chuẩn đánh giá độ nặng tiên lợng hậu chấn thơng theo tiêu chuẩn quốc tế (phơng pháp TRISS) phù hợp với điều kiện Việt Nam Đánh giá kết áp dụng tiêu chuẩn đánh giá độ nặng tiên lợng hậu chấn ... 31 2.2.4 Tiến hành nghiên cứu Nghiên cứu áp dụng điều chỉnh tiêu chuẩn quốc tế đánh giá độ nặng tiên lợng chấn thơng điều kiện Việt Nam Mỗi bệnh nhân đợc ngời nghiên cứu đánh giá tiếp nhận theo ... Việt Đức, nghiên cứu áp dụng điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá độ nặng chấn thơng theo tiêu chuẩn quốc tế cho phù hợp với điều kiện Việt Nam (mục tiêu 1) Giai đoạn nghiên cứu: Tại bệnh viện Việt Đức,...
 • 110
 • 379
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng mô hình ISC 3 để đánh giá dự báo ô nhiễm môi trường không khí khu vực Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình ISC 3 để đánh giá và dự báo ô nhiễm môi trường không khí khu vực Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp
... hình ISC để tính toán mức độ ô nhiễm nguồn thải công nghiệp sinh cho môi trường không khí thành phố Nội 2 .3 MÔ HÌNH KHU CH TÁN ISC3 Nguyên hình ISC hình ISC 32 Đây phần mềm sử dụng để đánh ... ISC3 10 10 Ị1 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ISC3 ĐẺ ĐẢNH GIÁ VÀ D ự BÁO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU v ự c HÀ NỘI DO NGUỒN THẢI CÔNG NGHIỆP 19 3. 1 Cơ SỞ DỮ LIỆU 19 3. 2 KIỂM NGHIỆM MÔ HÌNH > 3. 3 ... tài: Nghiên cứu ứng dụng hình ISC3 để đánh giá dự báo ô nhiễm môi trường không khí khu vực Nội nguồn thải công nghiệp Mã số: QT - 09 - 53 b Chủ trì đề tài: ThS Phạm Thị Việt Anh c Các cán...
 • 54
 • 661
 • 1

Ứng dụng mô hình fuzzy MCDM để đánh giá chất lượng dịch vụ lữ hành của công ty lữ hành Vidotour- Chi nhánh Huế.DOC

Ứng dụng mô hình fuzzy MCDM để đánh giá chất lượng dịch vụ lữ hành của công ty lữ hành Vidotour- Chi nhánh Huế.DOC
... chí đánh giá Bước Thiết lập hình fuzzy MCDM đánh giá chất lượng dịch vụ lữ hành dựa vào hình Bước Ứng dụng hình để đánh giá chất lượng dịch vụ lữ hành công ty lữ hành Vidotour _chi nhánh ... fuzzy MCDM để đánh giá chất lượng dịch vụ lữ hành công ty lữ hành Vidotour- Chi nhánh Huế” nhằm hiểu rõ chất lượng dịch vụ đặc biệt chất lượng dịch vụ lữ hành, làm để chất lượng hiệu đáp ứng ... hình MCDM Thiết lập tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ Thiết lập hình đánh giá chất lượng dịch vụ dựa vào hình Kết luận kiến nghị Ứng dụng hình MCDM để đánh giá chất lượng dịch vụ công...
 • 78
 • 274
 • 2

Quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác Lenin vận dụng quan điểm toàn diện đề đánh gia cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung

Quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác Lenin và vận dụng quan điểm toàn diện đề đánh gia cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung
... TOÀN DIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG Nguồn gốc chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung Ngày 30/4/1975 kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoàn toàn thắng lợi ,đất nước ta hoàn toàn ... nhìn cách toàn diện, đánh giá đa góc cạnh chế độ kinh tế tập trung có nhiều ưu điểm định công xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam năm 70/XX Điểm phân biệt quan điểm toàn diện chủ nghĩa Triết chung ... cực mà nhìn thấy ưu điểm Nhìn cách toàn diện, ta thấy bên cạnh hạn chế, yếu chế độ kinh tế tập trung hoàn cảnh giai đoạn lịch sử năm 70/XX chế độ kinh tế tập trung có ưu điểm đóng góp định cho...
 • 12
 • 435
 • 1

phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp Martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trình

phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp Martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trình
... ứng công trình công đo n thiếu đòi hỏi độ xác cao Trong thực tế có nhiều phơng pháp đánh giá độ ổn định mốc đo lún công trình, nhng em thấy phơng pháp Martuszewicz có nhiều u điểm đợc ứng dụng ... Xác định độ ổn định điểm độ cao Lới đo lún công trình 2.1.tổng quan nghiên cứu tính ổn định độ cao điểm Xây dựng hệ thống mốc khống chế sở (mốc chuẩn) kiểm tra, đánh giá độ ổn định hệ thống mốc ... nhận đề tài: Phân tích khả ứng dụng phơng pháp Martuszewicz đánh giá độ ổn định mốc đo lún công trình Nội dung đề tài đợc chia làm ba chơng: Lời nói đầu Chơng I: Tổng quát tợng lún công tác xây...
 • 85
 • 655
 • 2

Ứng dụng mô hình Mike 11 để xác định mực nước lưu lượng lũ thiết kế cho các tuyến sông thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương

Ứng dụng mô hình Mike 11 để xác định mực nước và lưu lượng lũ thiết kế cho các tuyến sông thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương
... Hải Dương 93 Mực nước thiết kế đê tuyến sông Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương 94 Mực nước thiết kế đê tuyến sông Văn Úc - Tỉnh Hải Dương 95 Mực nước thiết kế đê tuyến sông Luộc - Tỉnh Hải Dương ... pháp chỉnh trị cho đoạn sông cách hợp lý Đề tài nghiên cứu: “ Ứng dụng hình Mike1 1 để xác định mực nước lưu lượng thiết kế cho tuyến sông có đê thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương ” Giới thiệu ... Văn-Môi Trường 3.Phương pháp tiếp cận Để có sở khoa học giải nội dung toán : “ Ứng dụng hình Mike 11 để xác định mực nước lưu lượng thiết kế cho tuyến sông có đê thuộc địa bàn Thành Phố Hải...
 • 119
 • 675
 • 2

báo cáo sử dụng công cụ geospatial toolkit để đánh giá tiềm năng sinh khối từ cassava crop residues của tỉnh hải phòng

báo cáo sử dụng công cụ geospatial toolkit để đánh giá tiềm năng sinh khối từ cassava crop residues của tỉnh hải phòng
... An Hải 13: Huyện Thủy Nguyên 6: Huyện Kiến An 14: Huyện đảo Cát Hải - Vị trí địa lý: Hải Phòng thành phố ven biển, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Tây giáp tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp tỉnh ... phương coi trọng Với mong muốn tìm hiểu phát triển nông nghiệp Hải Phòng, đặc biệt Cassava crop residues, thông qua công cụ Geospatial Toolkit, biết vấn đề liên quan trình bày đây: II NỘI DUNG Nhận ... huyện đảo Cát Hải Từ đồ mật độ phân bố Cassava crop residues, ta thấy Hải Phòngchủ yếu nằm khoảng 0-200 tấn/ năm - Các quận gần trung tâm thành phố Lê Chân, An Hải, Ngô Quyền, mật độ cassava hơn,...
 • 7
 • 190
 • 1

báo cáo sử dụng công cụ geospatical toolkit để đánh giá tiềm năng sinh khối từ cây mía đường của tỉnh hải dương

báo cáo sử dụng công cụ geospatical toolkit để đánh giá tiềm năng sinh khối từ cây mía đường của tỉnh hải dương
... 2: Tiềm sinh khối từ mía đường tỉnh Hải Dương 2.1 Thống kê sản lượng sinh khối theo huyện Hải Dương bao gồm thành phố trực thuộc, thị xã 10 huyện STT Tên địa phương 10 11 12 Thành phố Hải Dương ... Geospatial Toolkit đưa dựa số liệu cũ dùng thuật toán để tính toán nên độ xác không cao Do sử dụng số liệu Tổng cục thống kê diện tích địa phương Lượng sinh khối Mía Đường tỉnh sử dụng phần mềm để ... 10 Tỉnh Hải Dương 150 Phần 3: Kết luận kiến nghị Sản lượng mía đường tỉnh Hải Dương so với tỉnh tỉnh thuộc vùng khác như: Thanh Hóa, Nghệ An, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ thấp Cụ...
 • 12
 • 164
 • 0

Ứng dụng mạng Kohonen cho khảo sát, đánh giá, thống kê tình hình của Trường Cao đẳng nghề

Ứng dụng mạng Kohonen cho khảo sát, đánh giá, thống kê tình hình của Trường Cao đẳng nghề
... cho việc cải cách, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo thông qua việc khảo sát, đánh giá, thống kê, báo cáo Luận văn với đề tài Ứng dụng Mạng Kohonen cho khảo sát, đánh giá, thống tình hình ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỖ THỊ HỒNG ỨNG DỤNG MẠNG KOHONEN CHO KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ, THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ: 60 48 01 ... Phân tích liệu .50 3.3 Thử nghiệm sử dụng hình mạng Kohonen để khảo sát, đánh giá, thống tình hình học tập HSSV trường Cao đẳng nghề LICOGI 55 3.3.1 Các chức chương trình...
 • 79
 • 239
 • 1

báo cáo môn công nghệ khai thác chế biến dầu than đá sử dụng công cụ geospatical toolkit để đánh giá tiềm năng sinh khối từ cây nông nghiệp của tỉnh hải dương

báo cáo môn công nghệ khai thác và chế biến dầu và than đá sử dụng công cụ geospatical toolkit để đánh giá tiềm năng sinh khối từ cây nông nghiệp của tỉnh hải dương
... công nghệ đơn vị điều tra chủ yếu sử dụng công nghệ Việt Nam, nhiên số ngành nghề sử dụng công nghệ nước cao như: sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng công nghệ Trung Quốc 34,09%; may giầy sử dụng ... doanh ngành công nghiệp tỉnh Đến tháng 12 năm 2011, số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 10,2% so với tháng trước, đó, ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 5,8%; ngành công nghiệp chế biến tăng ... sông kênh thải 4.2 Nhà máy điện Hải Dương 20 Tỉnh Hải Dương Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương Tập đoàn Jaks Resources (Malaisia) làm chủ đầu tư, khởi công huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, gồm tổ...
 • 28
 • 324
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Định nghĩa mở rộng về nghệ thuật cộng đồng - cơ sở để đánh giá hiệu quả tác động của nghệ thuật cộng đồng tại Việt Nam " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... Trên s ñó, không th nghiên c u v khái ni m nói chung th c hành NTCð t i Vi t Nam nói riêng, tách r i kh i b i c nh ngh thu t ñương ñ i th gi i, nghiên c u có liên quan ð nh nghĩa m r ng v NTCð ... v y, "Ngh thu t C ng ñ ng" th c m t k t h p c a thành ph n: "Ngh thu t", "C ng ñ ng" thành t th 3, thư ng b b sót, d u g ch ngang (-) ch n i hàm c a m i liên h gi a thành t v a nêu Chính n t ... h i Nhưng quan tr ng hơn, m t ñ nh nghĩa m r ng v i y u m c trên, s ñ phân lo i - ñánh giá m c tiêu, hi u qu tác ñ ng c a ñ án ngh thu t c ng ñ ng D a ñ nh nghĩa m r ng, có th phân lo i m t d...
 • 7
 • 252
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giá trị của bảng điểm rts iss triss để đánh giá độ nặng và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương tại bệnh viện tuyến tỉnhđánh giá độ nặng và tiên lượng bệnh nhân chấn thương tại việt namứng dụng mô hình mike 11 để đánh giá khả năng lấy nước của các công trình chính trên hệ thống thủy lợi tỉnh nam định trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dângluan van thac sy kinh te xay dung the diem can bang de danh gia hoat dong tai cong ty xuat nhap khau thuoc laphân tích khả năng ứng dụng của phương pháp martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trìnhphương pháp đồ thị giải tích để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của từng nút phụ tảinghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của vađ và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngđánh giá tiềm năng và quy hoạch phát triển dược liệu 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh hà giangxây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hoạt động tại công ty xuất nhập khẩu thuốc láxây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hoạt động kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thuốc láứng dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập kiến thức môn tự chọn trong chương trình gdtc của sinh viên trường ðại học mỹ thuật công nghiệp hà nộiứng dụng mô hình swot để đánh giá tiềm năng du lịch biển đảo kiên giangsử dụng kiểm định cronbach alpha để đánh giá chất lượng của thang đo phát triển thang đo được đánh giá chất lượng tốt khi hệ số cronbach alpha của tổng thể lớn hơn 0 6hệ số cronbach alpha là một phép kiểm định thống kê với mức độ chặt chẽ mà các biến trong thang đo tương quan với nhau chúng được dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đokhả năng mở rộng phạm vi ứng dụng thang điểm hành vi vào hoạt động quản lý tín dụngBài 13. Di truyền liên kếtBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysideKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGMạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018IZOME hóa trong hóa dầuĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcDạy học đồng loạt cả lớpTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO10 chiến lược facebook marketing