Quản lý môi trường chương 1

Tài liệu Quản môi trường (chương 7, 8) pdf

Tài liệu Quản lý môi trường (chương 7, 8) pdf
... mt, ô nhiễm mt, cố mt Xây dựng, quản công trình BVMT, công trình có liên quan đến BVMT Tổ chức, xây dựng, quản hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá trạng môi trường, dự báo diễn biến mt Thẩm ... phục môi trường doanh nghiệp gây ô nhiễm suy thoái môi trường Các công cụ kinh tế Nhãn sinh thái cho sản phẩm - Khuyến khích người tiêu dùng mua sử dụng sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường, ... phần chi phí thường xuyên ko thường xuyên công tác quản Khác với thuế mt phần lớn kinh phí thu phí sử dụng, điều phối lại cho công tác quản lý, BVMT Lệ phí: Là khoản thu có tổ chức bắt buộc...
 • 29
 • 273
 • 1

slide bài giảng môn kinh tế và quản môi trường - chương 1: Môi trường và phát triển

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 1: Môi trường và phát triển
... tớnh tng hp cao v cú h thng Phát triển bền vững phát triển có kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hoà ba mặt phát triển: Phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế Phát triển xã hội, thực tiến bộ, công ... triển bền vững -Tăng trưởng -Hiệu - n định Kinh tế -Công hệ -Mục tiêu trợ giúp việc làm -Giảm đói nghèo -Xây dựng thể chế -Bảo tồn di sản văn hoá dân tộc - ánh giá tác động môi trường -Tiền tệ hoá ... hoá tác động môi trường - a dạng sinh học thích nghi MôI Xã -Bảo tồn tài nguyên trường thiên nhiên Hội -Ngăn chặn ô nhiễm -Công hệ -Sự tham gia quần chúng Mô hình Mohan Munasingle-Chuyên gia ngân...
 • 55
 • 1,282
 • 8

slide bài giảng môn kinh tế và quản môi trường - chương 2: Kinh tế học ô nhiễm

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 2: Kinh tế học ô nhiễm
... Hàng hoá chất lượng môi trường Thất bại thị trường hàng hoá chất lượng môi trường Các giải pháp phủ Giải pháp thị trường I Hàng hoá chất lượng môi trường Tại chất lượng môi trường hàng hoá? Ý ... thiết người, - Con người chịu đựng “công dụng” bị giảm nhiễm) - Giá thấp giá trị, - Xuất hiện tượng tiêu dùng không trả tiền Đây thất bại thị trường hàng hoá môi trường II Thất bại thị trường hàng ... dụng tài nguyên sách kinh tế vi mô 48 III.Giải pháp phủ 1.Thuế ô nhiễm Ô nhiễm tối ưu, chuẩn mức thải phí thải Giấy phép xả thải chuyển nhượng Trợ cấp môi trường 49 Thuế ô nhiễm (1)  Mục tiêu:...
 • 103
 • 2,619
 • 11

slide bài giảng môn kinh tế và quản môi trường - chương 4.2: Kinh tế thủy sản

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 4.2: Kinh tế thủy sản
... Tăng trưởng - Cân kinh tế - sinh thái trưởng/ khai thác Cân kinh tế - sinh thái đạt mức khai thác H mức tăng trưởng quần thể F(X) ầ ể H F(X*) = H F(X) X* Trữ lượng X Cân kinh tế - sinh thái ằ ... thuỷ sản Cân sinh thái mô hình giản đơn Mô hình kinh tế TN thuỷ sản Q Quản khai thác thuỷ sản ý ỷ Các Cá khái niệm (1) iệ Tài nguyên phục hồi nguồn tài nguyên hữu hạn khai thác quản cách ... F(X) H3 X1 Trữ lượng X Mô hình kinh tế khai thác TN thuỷ sản ế Giả sử ngành khai thác thuỷ sản hoạt động thị trường cạnh tranh hoàn hảo Các chủ tàu sử dụng yếu tố đầu vào tàu thuyền, xăng dầu, lao...
 • 71
 • 613
 • 5

slide bài giảng môn kinh tế và quản môi trường - chương 5: Đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 5: Đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích
... gây ô nhiễm môi trường I Phân tích chi phí lợi ích ộ Đặt vấn đề Phân tích chi phí lợi ích gì? Thời điểm thực phân tích chi phí lợi ích Phân biệt phân tích chi phí lợi ích phân tích tài Kiến ... bày Đánh giá tác động môi trường Khái niệm ĐTM Mục ích ĐTM Nội dung ĐTM Đối tượng thực ĐTM II Phân tích chi phí lợi ích Khái niệm phân tích chi phí lợi ích Phân tích chi phí lợi ích phân tích ... phân tích kinh tế Các tiêu sử dụng phân tích CF-LI I I Đánh giá tác động môi trường - TM I Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Khái niệm Là việc xác định phân tích dự báo tác động lợi, có hại,...
 • 57
 • 731
 • 7

slide bài giảng môn kinh tế và quản môi trường - chương 6: Quản môi trường

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 6: Quản lý môi trường
... môi trường, ô nhiễm môi trường, cố môi trường Xây dựng, quản công trình bảo vệ môi trường, công trình có liên quan đến bảo vệ môi trường trường Tổ chức, xây dựng, quản hệ thống quan trắc, ... trưởng kinh tế; ổn định, công xã hội bảo vệ môi trường Xây dựng hệ thống công cụ có hiệu lực quản môi trường 3 Tính tất yếu QLNN MT ế ề Nhà nước thực quản MT cần thiết vì: Các vấn đề môi trường ... hành pháp luật bảo vệ môi trường, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp bảo vệ môi trường, xử vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trường Ðào tạo cán khoa học quản môi trường Tổ chức nghiên...
 • 11
 • 529
 • 4

slide bài giảng môn kinh tế và quản môi trường - chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên môi trường

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên môi trường
... bão) Giá trị sử dụng trực tiếp Giá trị sử dụng gián tiếp Giá trị tùy chọn TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ Quan hệ sinh thái kinh tế Giá trị phi sử dụng Hệ kinh tế Tổng giá trị kinh tế môi trường PP lượng giá ... lực • Định giá tổng giá trị kinh tế xác định tổng giá trị kinh tế kể giá trị phi thị trường Tác dụng lượng giá • Hiểu giá trị sở sử dụng hiệu ngăn ngừa suy thoái • Thông tin giá trị kinh tế có ... phải định giá Tổng giá trị kinh tế tổng quan phương pháp định giá Phương pháp dựa vào thị trường thực Phương pháp dựa thị trường thay Phương pháp dựa thị trường giả định Sự cần thiết định giá • Tài...
 • 106
 • 709
 • 7

slide bài giảng môn kinh tế và quản môi trường - chương 4.1: Tài nguyên khoáng sản

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 4.1: Tài nguyên khoáng sản
... Nội dung I I II II Mô hình khai thác tài nguyên không tái tạo (khoáng sản) Mô hình khai thác tài nguyên tái tạo (thuỷ sản) I thuyết khai thác tối ưu Tài nguyên khô tái t (ER) ê không tạo 1.Khái ... tỷ lệ tỷ lệ tài sản khác • Sau giai đoạn lượng dự trữ giảm dần ộ g ợ g ự g lòng đất, sử dụng loại tài nguyên thường gây chất thải cho môi trường, v× việc phân bổ, bổ sử dụng tài nguyên khác giai ... khác nguồn tài nguyên cạn kiệt kiệt Các vấn đề khai thác ER UC (user cost) chi phí hội việc sử dụng tài nguyên hôm nay, UC=P-MC ta gọi UC chi phí người sử dụng phải trả cho ER - Giá - Chi phí...
 • 36
 • 630
 • 4

slide bài giảng môn kinh tế và quản môi trường - chương mở đầu: giới thiệu về môn học kinh tế môi trường

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương mở đầu: giới thiệu về môn học kinh tế môi trường
... quản môi trường/ tài nguyên khác nhau;  Sẽ áp dụng nghiên cứu thực tế vấn đề môi trường Việt Nam Nội dung Chương 1: Môi trường phát triển  Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trường Chương ... 3: Kinh tế tài nguyên  Chương 4: Đánh giá giá trị môi trường Chương 5: Phân tích chi phí – lợi ích  Chương 6: Quản môi trường  Tài liệu tham khảo Nguyễn Thế Chinh (2003) Kinh tế quản ... chế sách kinh tế nhằm cải thiện môi trường Kinh tế môi trường gì? KTMT trả lời câu hỏi sau đây:  Đâu nguyên nhân kinh tế làm suy thoái tài nguyên môi trường?  Mức chất lượng môi trường chấp...
 • 30
 • 2,048
 • 11

Bài giảng Kinh tế và Quản môi trường: Chương 1 - Phó giáo sư-thạc sĩ Lê Thu Hoa

Bài giảng Kinh tế và Quản lý môi trường: Chương 1 - Phó giáo sư-thạc sĩ Lê Thu Hoa
... cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội Quan hệ môi trường kinh tế M «i tr-êng LÊy vµo Kinh tÕ Th¶i 24 Hoạt động kinh tế tác động đến môi trường: Mô hình Cân vật chất Môi trường tự nhiên Tái ... kinh tế? ?? Ô nhiễm không khí đô thị Việt Nam 0,8 mg/m 2002 2004 2006 TCVN 593 7-2 005 (TB-24h) 0,7 0,6 2003 2005 TCVN 593 7-2 005 (TB-1h) 0,5 0,4 0,3 0,2 0 ,1 Ngã tư Kim Liên-Giải Phóng (HN) Phố ... Bền vững môi trường: (Nguyên tắc bền vững môi trường) 35 Phát triển bền vững thực tế Trên Thế giới n Con người môi trường (5/6 /19 72 - Stockholm) p n Môi trường phát triển (6 /19 92 - Rio de Jainero)...
 • 38
 • 527
 • 4

Bài giảng quản môi trường chương 1

Bài giảng quản lý môi trường chương 1
... diễn biến từ 19 95  19 98 Tp 513 492.9 500 Hà nội) Mức ồn (dBA) Lưu lượng dòng xe cao điểm (x10 xe/h) 400 3 51. 3 312 .3 300 200 10 0 75.8 75.7 75.7 75.6 19 95 19 96 19 97 19 98 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐT&KCN ... Tho 12 1 9.0 54 52.0 10 0 64 74 84 99 43.0 63.0 19 .0 16 .0 1. 0 38 35 13 3 56 29 29 27 29 24 3.0 3.0 4.0 2.0 36.0 33.0 33.0 4.0 0.0 11 3 78 86 59 98 54 59 78 73 Tỷ lệ số mẫu có pH≤5.5 15 .0 8. 51 0.0 ... Thanh tra môi trường, xử vi phạm môi trường, tranh chấp mồi trường ; • Tiến hành quan trắc phân tích môi trường, theo dõi diễn biến môi trường, định kỳ l ập báo cáo đánh giá tr ạng môi tr ường;...
 • 25
 • 130
 • 0

Bài giảng quản môi trường chương 2

Bài giảng quản lý môi trường chương 2
... tiếu chuẩn mối trường nước ta Các nội dung chính: 1) CÁC VĂN BẢN LUẬT PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 2) TIÊU CHUẨN HỆ THÔế G QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG N 3) CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤế LƯỢNG MÔI TRƯỜNG T I CÁC ... THÔỐ G QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG N 1) Khái niệm vềề hệ thôỐ g QLMT ISO 14000 TC n "Hệ thông quản môi trường ?" • Hệ thốố g quản mối trường cầố tổ chức vềầkhía cạnh mối trường cầố trúc qu ản n ... môi trường - phần III: Kiểm toán trạng môi trường 140 12 Hướng dãn đánh giá môi trường - Tiêu chuẩn chất lượng người kiểm toán môi trường 14013 Quản chương trình kiểm toán hệ thống môi trường...
 • 89
 • 187
 • 0

Bài giảng quản môi trường chương 5

Bài giảng quản lý môi trường chương 5
... QT&PT môi trường vùng lãnh thổ biển hay vùng đất liền, định kỳ báo cáo kết quan trắc môi trường cho Cục Môi trường để thực quản môi trường quốc gia - Hỗ trợ kỹ thuật cho trạm QT&PT môi trường ... trung tâm quản môi trường S TNMT công tác quan trắc, phân tích môi trường, kiểm tra, kiểm soát tra môi trường I QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜ NG Hệ thống quan trắc phân tích môi trường VN ... vệ môi trường Những thông tin môi trường thường trình bày cách có hệ thống, với phân tích đánh giá báo cáo trạng môi trường hàng năm Vì tiến hành quan trắc môi trường lập báo cáo trạng môi trường...
 • 67
 • 169
 • 0

Bài giảng kinh tế và quản môi trường chương 5 PGS TS lê thu hoa

Bài giảng kinh tế và quản lý môi trường chương 5  PGS TS lê thu hoa
... Quản môi trường vai trò Nhà nước quản môi trường 1.1 Khái niệm quản môi trường • - Là tổng hợp biện pháp, luật pháp, sách kinh tế, kỹ thu t, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi ... cải thiện chất lượng môi trường – Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ảm bảo phát triển bền vững I Quản môi trường vai trò Nhà nước quản môi trường 1.2 Quản Nhà nước môi trường p p p Chủ thể ... chuÈn ISO 14000 Hệ thống quản môi trường Ghi nhãn môi trường Kiểm tra đánh giá môi trường Các khía cạnh môi trường tiêu chuẩn sản phẩm Đánh giá kết hoạt động môi trường Đánh giá tổ chức Đánh...
 • 14
 • 224
 • 1

Bài giảng kinh tế và quản môi trường chương 2 PGS TS lê thu hoa

Bài giảng kinh tế và quản lý môi trường chương 2  PGS TS lê thu hoa
... chất lượng môi trường Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trường Các giải pháp ô nhiễm môi trường Giảng viên: PGS. TS Thu Hoa, ĐH Kinh tế Quốc dân E-mail: hoalethu@neu.edu.vn; hoalethu@yahoo.com ... 67 -20 03/ NĐ-CP) § Thu c nhóm công cụ kinh tế (EIs) quản môi trường; có tính linh hoạt mềm dẻo CAC V: Các giải pháp ô nhiễm môi trường © CSM 20 04 17 Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trường ... môi trường © CSM 20 04 21 Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trường 2: Các giải pháp Nhà nước 5 .2. 4 TEPs (tiếp theo) § Cung giấy phép • Do quan quản môi trường cấp • Lượng cung xác định vào...
 • 31
 • 212
 • 1

Xem thêm