Phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã Krông Buk, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk

Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất giải pháp phát triển mô hình gia trại chăn nuôi trên địa bàn Khe Mo huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất giải pháp phát triển mô hình gia trại chăn nuôi trên địa bàn xã Khe Mo huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
... 4.2 Hiện trạng phát triển hình gia trại chăn nuôi Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 4.2.1 Tình hình chung phát triển hình gia trại chăn nuôi Khe Mo Khe Mo, từ hình chăn ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ HUYỀN NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIA TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KHE MO HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN ... trạng phát triển hình gia trại chăn nuôi Khe Mo Đồng thời phân tích nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hiệu hình gia trại chăn nuôi Khe Mo Đưa số giải pháp cụ thể nhằm phát triển gia trại...
 • 89
 • 430
 • 0

Đánh giá tình hình áp dụng biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn Phú Lạc - huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên sẽ góp một phần giải quyết các vấn đề trên.

Đánh giá tình hình áp dụng biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn xã Phú Lạc - huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên sẽ góp một phần giải quyết các vấn đề trên.
... biện pháp sinh học xử chất thải chăn nuôi địa bàn Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: Đánh giá tình hình áp dụng biện pháp sinh học xử chất thải chăn nuôi địa bàn Phú Lạc_ huyện Đại Từ_ Tỉnh ... quát tình hình chăn nuôi - Tình hình sản xuất chung - Tình hình chăn nuôi 3.2.3 Tình hình áp dụng biện pháp sinh học xử chất thải chăn nuôi địa bàn Phú Lạc - Tình hình chất thải chăn nuôi địa ... thải chăn nuôi địa bàn nhận thức người dân biện pháp sinh học xử chất thải chăn nuôi - Tình hình áp dụng biện pháp sinh học xử chất thải chăn nuôi - Đánh giá hiệu biện pháp( bao gồm hiệu kinh...
 • 82
 • 249
 • 0

Thực trạng phát triến kinh tế hộ nông dân trên địa bàn êa nuỗl, huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk

Thực trạng phát triến kinh tế hộ nông dân trên địa bàn xã êa nuỗl, huyện buôn đôn, tỉnh đăk  lăk
... giá thực trạng kinh tế hộ nông dân địa bàn năm gần đây, đồng thời tìm nguyên nhân làm hạn chế phát triển kinh tế nông hộ Êa Nuồl - Đe xuất giải pháp đề phát triển kinh tế hộ nông dân địa bàn ... loại hộ nông dân - Căn vào tỉnh chất ngành sản xuất: Hộ nông, nông hộ kiêm, nông hộ chuyên, nông hộ buôn bán - Căn vào mức thu nhập nông hộ bao gồm: Hộ giàu, hộ trung bình, hộ khá, hộ nghèo hộ ... luật phát trỉên riêng nó, chế độ tìm cách thích ứng với chế kinh tế hành [9] Kinh tế hộ có vai trò quan trọng việc ổn định phát triển kinh tế hội Phát triên kinh tế nông hộ gắn liền với phát...
 • 41
 • 152
 • 3

Ứng dụng công nghệ GIS và ảnh viễn thám để thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2004 2009 trên địa bàn EA NUÔL, huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk

Ứng dụng công nghệ GIS và ảnh viễn thám để thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2004  2009 trên địa bàn xã EA NUÔL, huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk
... ng s d ng ñ t Ea Nuôl giai ño n 2004 2009 76 4.17 Bi n ñ ng t ng lo i ñ t Ea Nuôl giai ño n 2004 2009 77 4.18 So sánh tăng gi m t ng lo i ñ t Ea Nuôi giai ño n 2004 2009 Trư ng ð ... nh Ea Nuôl 2004 67 4.10 Ma tr n sai s phân lo i nh Ea Nuôl năm 2009 68 4.11 B ng ñánh giá ñ xác phân lo i nh Ea Nuôl 2009 68 4.12 B ng th ng kê di n tích ñ t gi i ñoán Ea Nuôl năm 2004 ... t i th i ñi m 2004 - 2009 4.27 71 B n ñ bi n ñ ng s 75 d ng ñ t giai ño n 2004 2009 t l 1/10.000 Ea Nuôl 4.28 75 Bi u ñ bi n ñ ng s d ng ñ t giai ño n 2004 2009 Ea Nuôl 79 Trư ng ð i...
 • 94
 • 295
 • 0

Ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ GIS để thành lập bản đồ biến động đất đai trên địa bàn EA WER, huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk

Ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ GIS để thành lập bản đồ biến động đất đai trên địa bàn xã EA WER, huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk
... bớc sóng sử dụng, viễn thám đợc phân thành loại : a Viễn thám dải sóng nhìn thấy hồng ngoại b Viễn thám hồng ngoại nhiệt c Viễn thám siêu cao tần Mặt trời nguồn lợng chủ yếu nhóm viễn thám dải sóng ... lợng sử dụng viễn thám hồng ngoại nhiệt vật thể sản sinh Viễn thám siêu cao tần sử dụng xạ siêu cao tần có bớc sóng từ đến vài chục centimet Có hai loại viễn thám siêu cao tần : chủ động bị động ... : chủ động bị động Nguồn lợng sử dụng viễn thám siêu cao tần chủ động đợc chủ động phát từ máy phát Kỹ thuật đa thuộc viễn thám siêu cao tần chủ động Ra đa chủ động phát nguồn lợng tới vật thể,...
 • 70
 • 108
 • 0

luận văn kinh tế phát triển Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện Yên Thành giai đoạn 2012-2015

luận văn kinh tế phát triển Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện Yên Thành giai đoạn 2012-2015
... Phát triển chăn nuôi địa bàn huyện Yên Thành giai đoạn 2012 - 2015 - Căn Đề án quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn tỉnh Nghệ An đến năm 2015 có tình đến năm 2020 - Căn Đề án quy hoạch phát triển ... hoạch 51B Page 26 Phát triển chăn nuôi địa bàn huyện Yên Thành giai đoạn 2012 - 2015 phát triển chăn nuôi ; đồng thời ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ phát triển chăn nuôi mới, hộ chăn nuôi tập trung ... tháng, mùa năm Kinh tế - xã hội Hồ Thị Hòa – Kế hoạch 51B Page Phát triển chăn nuôi địa bàn huyện Yên Thành giai đoạn 2012 - 2015 2.1 Về kinh tế Nền kinh tế huyện năm gần có bước chuyển biến đáng...
 • 31
 • 267
 • 1

thựac tạng và giải pháp phát triển nông nghiệp trên địa bàn an cư huyện tịnh biên đến năm 2015

thựac tạng và giải pháp phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã an cư huyện tịnh biên đến năm 2015
... TRẠNG PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP Ở XÃ AN CƯ, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG HIỆN NAY 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - hội An An 14 xã, thị trấn huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, miền ... Những giải pháp phát triển nơng nghiệp An Cư, huyện Tịnh Biên đến năm 2015 3.2.1 Xây dựng nơng nghiệp tồn diện theo hướng đại, đồng thời bước phát triển mạnh cơng nghiệp dịch vụ: Đẩy nhanh tiến ... TIÊU, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP XÃ AN CƯ HUYỆN TỊNH BIÊN ĐẾN NĂM 2015 3.1 Mục tiêu 3.1.1 Mục tiêu chung Đại hội Đảng huyện Tịnh Biên lần thứ X, nhiệm kỳ: 2010 -2015 nêu rõ: “Tiếp tục mở rộng...
 • 23
 • 340
 • 2

Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn đoàn kết - huyện đạ hoai - tỉnh lâm đồng giai đoạn từ năm 2006 đến 2010

 Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã đoàn kết - huyện đạ hoai - tỉnh lâm đồng giai đoạn từ năm 2006 đến 2010
... ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐOÀN KẾT HUYỆN ĐẠ HOAI - TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2010 loại trồng mới, giống vật nuôi phù ... Trang:6/18 ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐOÀN KẾT HUYỆN ĐẠ HOAI - TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2010 Tuy địa bàn có nhiều dân ... Trang:15/18 ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐOÀN KẾT HUYỆN ĐẠ HOAI - TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2010 - Vận động nhân dân trồng chôm chôm...
 • 18
 • 2,635
 • 6

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt ở hải phú, huyện hải lăng, tỉnh quảng trị

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt ở xã hải phú, huyện hải lăng, tỉnh quảng trị
... thấp Vậy yếu tố tác động đến việc phát triển chăn nuôi lợn thịt Mục tiêu Tìm hiểu thực trạng chăn nuôi lợn thịt Hải Phú Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt Đề xuất ... Thức ăn công nghiệp sử dụng chủ yếu Các yếu tố ảnh hưởng đến trình chăn nuôi lợn thịt: yếu tố bên ngoài, yếu tố hội, yếu tố kỹ thuật, yếu tố bên Trong đó, ảnh hưởng lớn là: thị trường không ổn ... (Nguồn, UBND Hải Phú, 2009-2011) Biểu đồ 4.2 Cơ cấu giống lợn thịt Hải Phú (Nguồn: UBND Hải Phú, 2012) Thực trạng chăn nuôi lợn thịt hộ điều tra Bảng 4.9 Quy mô chăn nuôi lợn thịt hộ điều...
 • 18
 • 1,043
 • 3

Nghiên cứu giải pháp tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các trang trại chăn nuôi trên địa bàn thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu giải pháp tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các trang trại chăn nuôi trên địa bàn thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
... thiết Vì chọn đề tài Nghiên cứu giải phá tiêu thụ sản phẩm đầu cho trang trại chăn nuôi địa bàn thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá ... hướng dẫn Th.S Lưu Thị Thùy Linh Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải phá tiêu thụ sản phẩm đầu cho trang trại chăn nuôi địa bàn thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” Để hoàn ... trang trại chăn nuôi (13 trang trại) , trang trại tổng hợp (11 trang trại) Trong số gần 300 trang trại, gia trại chăn nuôi, có 68 trang trại, gia trại gà quy mô từ 2000 - 8000 con/lứa Có 86 trang...
 • 101
 • 152
 • 1

Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển chăn nuôi bò thịt tại mường cai, huyện sông mã, tỉnh sơn la

Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển chăn nuôi bò thịt tại xã mường cai, huyện sông mã, tỉnh sơn la
... đề: Đánh giá thực trạng tiềm phát triển chăn nuôi thịt Mường Cai huyện Sông tỉnh Sơn La 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng tiềm phát triển đàn thịt Mƣờng Cai huyện Sông ... tra, đánh giá trạng chăn nuôi thịt Mường Cai huyện Sông tỉnh Sơn La mặt: - Thực trạng chăn nuôi chung toàn Mƣờng Cai: Các liệu, thông tin đƣợc sử dụng để đánh giá thực trạng chăn nuôi ... nuôi hƣớng thịt 5.3.2 Định hướng thúc đẩy chăn nuôi tiêu thụ thịt 5.3.2.1 Định hướng chăn nuôi thịt Phát triển chăn nuôi thịt nằm chiến lƣợc tổng thể phát triển sản xuất chăn nuôi huyện...
 • 70
 • 195
 • 1

Nghiên cứu phát triển chăn nuôi lợn sóc cho đồng bào dân tộc êđê tại tỉnh đắk lắk

Nghiên cứu phát triển chăn nuôi lợn sóc cho đồng bào dân tộc êđê tại tỉnh đắk lắk
... phát triển chăn nuôi lợn Sóc cho đồng bào dân tộc Êđê tỉnh Đắk Lắk II Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát: Phát triển chăn nuôi lợn Sóc góp phần tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân ... cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng nước nói chung 1.1.2 Hiện trạng chăn nuôi lợn Sóc 1.1.2.1 Tổng đàn lợn Tỉnh Đắk Lắk có tổng đàn lợn Sóc 16 ngàn Lợn Sóc nuôi hộ đồng bào dân tộc thiểu số số lượng lợn ... tế cho vùng đồng bào dân tộc phát triển kinh tế cho địa phương IV NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá thực trạng chăn nuôi lợn Sóc đồng bào dân...
 • 67
 • 153
 • 0

Phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn điệp nông, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

Phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn xã điệp nông, huyện hưng hà, tỉnh thái bình
... đến phát triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Trên sở đó, đề xuất giải pháp chủ yếu cho phát triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn Điệp Nông, huyện Hưng Hà, ... chăn nuôi lợn thịt - Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình - Giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 10 ... Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình năm qua ? Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình? Cần...
 • 106
 • 305
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài đánh giá đất phục vụ cho việc phát triển cây cao su trên địa bàn xã hương bình huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếluận văn đề tài tình hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn xãbước đầu đánh giá tác động của công tác giao đất lâm nghiệp đến phát triển tài nguyên rừng và kinh tế xã hội trên địa bàn xã ngổ luông huyện tân lạc tỉnh hoà bìnhkhóa luận tình hình chăn nuôi và tiêu thụ lợn thịt trên địa bàn xã lam sơn huyện đô lương tỉnh nghệ anlựa chọn hình thức tổ chức sản xuất phù hợp để thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn xã thuậnđánh giá thực trạng và hiệu quả của nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã nghĩa đồng huyện tân kỳ tỉnh nghệ antình hình thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã tân lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnhtìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di cư lao động trên địa bàn xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếbáo cáo thực tập nghiên cứu đánh giá tình hình thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã thanh bình huyện trảng bom tỉnh đồng nai docxđánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn xã hợp châu huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúcslide hiệu quả sản xuất hồ tiêu của các hộ nông dân trên địa bàn xã vĩnh kim huyện vĩnh linh tỉnh quảng trịđánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã đông quý huyện tiền hải tỉnh thái bìnhslide đánh giá hiệu quả kinh tế cây dưa hấu vụ đông xuân trên địa bàn xã tam vinh huyện phú ninh tỉnh quảng namđánh giá thực trạng trồng cam trên địa bàn xã yên khê huyện con cuông tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcslide đánh giá hiệu quả kinh tế cây cao su tiểu điền trên địa bàn xã linh hải huyện gio linh tỉnh quảng trịMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown load CV đi số 358(1)MAU DE XUAT DU ANLich hoc lop rieng dot 1 2016down load CV đi số 1562Down load CV đi số 1712đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Tuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Khảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên