Tìm hiểu về data warehouse

Tìm hiểu về Data Warehouse

Tìm hiểu về Data Warehouse
... có tương tác với kho liệu Hình 13: The data warehouse and external data Trang -43- Tìm hiểu Data Warehouse 3.4.Siêu liệu kho liệu (Metadata in the Data warehouse) Siêu liệu yêu cầu có kiến trúc ... 1.3 Đặc điểm Trước tiên Data Warehouse sở liệu lớn (very large database-VLDB) Data Warehouse thường đọc, phục vụ cho nhu cầu báo cáo, Data Warehouse hướng tính ổn định Data Warehouse lấy thông tin ... Tìm hiểu Data Warehouse MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU Chương GIỚI THIỆU VỀ KHO DỮ LIỆU 1.1 Lịch sử phát triển kho liệu 1.2 Kho liệu (What is the data warehouse) ?...
 • 58
 • 434
 • 2

Tài liệu LUẬN VĂN: Tìm hiểu về Data Warehouse doc

Tài liệu LUẬN VĂN: Tìm hiểu về Data Warehouse doc
... đổi liệu liệu điện tử có tương tác với kho liệu Hình 13: The data warehouse and external data Trang -43- Tìm hiểu Data Warehouse 3.4.Siêu liệu kho liệu (Metadata in the Data warehouse) Siêu liệu ... cho kho liệu: chương giới thiệu OLAP trình bày ví dụ xây dựng kho liệu Và cuối phần kết luận Trang -6- Tìm hiểu Data Warehouse Chương GIỚI THIỆU VỀ KHO DỮ LIỆU 1.1 Lịch sử phát triển kho liệu Khái ... 1.3 Đặc điểm Trước tiên Data Warehouse sở liệu lớn (very large database-VLDB) Data Warehouse thường đọc, phục vụ cho nhu cầu báo cáo, Data Warehouse hướng tính ổn định Data Warehouse lấy thông tin...
 • 59
 • 646
 • 1

Tìm hiểu về Data Warehouse – OLAP – BI potx

Tìm hiểu về Data Warehouse – OLAP – BI potx
... trình bày: I Tìm hiểu OLAP II Các khái niệm cần bi t OLAP III Các mô hình OLAP IV Lợi ích OLAP I Tìm hiểu OLAP OLAP gì? • OLAP từ viết tắt On_Line Analysis Processing • Hệ thống OLAP hệ thống quản ... ://ciscenter.blogspot.com/2010/10/khai-niem-ve -data- warehouse. h tml http://bidw.techtiks.com/elements_of _data_ warehouse. html http://www.mnhs.org/preserve/records/dwintro.html OLAP 1041391 NGUYỄN THỊ OANH 31 OLAP Nội dung trình bày: I Tìm ... - DATA WAREHOUSE - OLAP - BI - Công cụ mã nguồn mở SpagoBI DATA WAREHOUSE 1041090 - TẠ THỤY KIM NGÂN MỤC LỤC I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC Giới thiệu Lịch sử Mục tiêu Tính chất Đặc điểm II XÂY DỰNG DATA...
 • 69
 • 834
 • 9

Tìm hiểu về Data Mining pps

Tìm hiểu về Data Mining pps
... c s d ng DataMining Ngoài m t s k thu t n a mà nhóm chưa ñ c p t i IV K T QU D KI N : Nh s ñ i c a DataMining mà ñã có nhi u mô hình thông minh ñã ñ i robot thông minh có kh t ñ ng dò tìm Trong ... LU N : Bài vi t m i ch bư c ñ u ñ hi u thêm v DataMining, th t v n sơ xài, chung chung chưa chi ti t l m Nhưng ñ ñ b n hi u ñư c m t ph n ñó v Data Mining nh ng ng d ng t m quan tr ng c a Bên c ... c a Data Mining Ngoài nói thêm, Vi t nam h u lĩnh v c chưa ñư c ng d ng r ng rãi l m m t lý ñơn gi n ñó s n ph m c a chưa có quy mô chưa l n, lưu tr nh h p Trong tương lai không xa Data Mining...
 • 5
 • 208
 • 2

Tìm hiểu lý thuyết về Data WareHouse, Olap và BI ( Bussiness Intelligene) pot

Tìm hiểu lý thuyết về Data WareHouse, Olap và BI ( Bussiness Intelligene) pot
... Nội dung • Data WareHouse • OLap BI (Bussiness Intelligene) • Demo BIRT Data Warehouse      Định nghĩa Đặc trưng Kiến trúc Mô hình Xu hướng tương lai data warehouse Phạm Văn Đồng Data Warehouse ... Hybird OLAP( HOLAP) Phùng Siêu Diên Mô hình Multidimensional OLAP( MOLAP)  Mô hình OLAP đa chiều (MOLAP) lưu trữ liệu sở thông tin tổng hợp cấu trúc đa chiều gọi khối  Lưu trữ khối cấu trúc MOLAP ... Multidimensional OLAP( MOLAP) Phùng Siêu Diên Mô hình Relational OLAP( ROLAP)  Mô hình OLAP quan hệ (ROLAP) lưu trữ liệu sở thông tin tổng hợp bảng quan hệ Các bảng lưu trữ sở liệu bảng data mart kho...
 • 59
 • 884
 • 6

Tìm hiểu về khai phá dữ liệu (data mining) và ứng dụng khai phá dữ liệu từ website tuyển dụng

Tìm hiểu về khai phá dữ liệu (data mining) và ứng dụng khai phá dữ liệu từ website tuyển dụng
... hƣớng phát triển tƣơng lai Đồ án tốt nghiệp: Khai phá liệu từ website việc làm Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÁT HIỆN TRI THỨC I Tổng quan khai phá liệu Tổ chức khai thác sở liệu ... DỤNG, THỬ NGHIỆM KHAI PHÁ DỮ LIỆU VIỆC LÀM TÍCH HỢP TỪ CÁC WEBSITE TUYỂN DỤNG Nội dung chƣơng áp dụng kỹ thuật khai phá liệu vào toán tìm xu hƣớng chọn ngành nghề ứng viên tuyển dụng của doanh ... ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM KHAI PHÁ DỮ LIỆU TÍCH HỢP TỪ CÁC WEBSITE TUYỂN DỤNG 55 Bài toán: 55 1.1 Phát biểu toán: 55 Đồ án tốt nghiệp: Khai phá liệu từ website...
 • 71
 • 1,109
 • 5

Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 1 ppsx

Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 1 ppsx
... nhận vai trò quan trọng Data center ưu tiên hàng đầu, thiếu, lợi ích hiệu mà Data Center mang lại nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh to lớn , việc trọng đầu tư vào Data Center định đắn mang tính ... sát dùng IP camera Analog camera để quan sát hoạt động bên Data Center Trung tâm liệu cung cấp hệ thống chiếu sáng theo tiêu chuẩn Data Center, cung cấp ánh sáng đầy đủ trường hợp khẩn cấp Nâng ... tim" môi trường IT kinh doanh doanh nghiệp Dựa vào tiêu chuẩn quốc tế TIA-942 ( TIA:Telecommunications Industry Association- Hiệp hội công nghiệp viễn thông ) xây dựng Trung Tâm liệu, Lạc Việt đề...
 • 6
 • 614
 • 5

Tìm hiểu về một Data Center(phần IV) docx

Tìm hiểu về một Data Center(phần IV) docx
... Server) – thiết bị có yêu cầu kết nối riêng biệt Một trung tâm sở liệu không đạt độ tin cậy, hiệu suất truyền dẫn hiệu kinh tế kết nối quản lý cáp đúng .Một Trung tâm liệu phải đáp ứng yêu cầu:   ... thiết bị chuyển mạch hay máy chủ liệu Chất lương cao dịch vụ tin cậy Cáp mạng Data Center phải hỗ trợ tốc độ cao (tối thiểu 100/1000 Mbps), giảm tối đa nhiễu tín hiệu  Cáp mạng chạy máng treo ... kích thước khác 22U, 27U Hệ thống cable mạng: Các nhà cung cấp dịch vụ ( ISP), công ty lớn giảm thiểu chi phí hoạt động vận hành hệ thống cách thiết kế trung tâm sở liệu cho Thông thường thành...
 • 7
 • 281
 • 4

Tìm hiểu về một Data Center (phần I) doc

Tìm hiểu về một Data Center (phần I) doc
... nhận vai trò quan trọng Data center ưu tiên hàng đầu, thiếu, lợi ích hiệu mà Data Center mang lại nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh to lớn , việc trọng đầu tư vào Data Center định đắn mang tính ... sát dùng IP camera Analog camera để quan sát hoạt động bên Data Center Trung tâm liệu cung cấp hệ thống chiếu sáng theo tiêu chuẩn Data Center, cung cấp ánh sáng đầy đủ trường hợp khẩn cấp Nâng ... chống sét Tủ Rack hệ thống cáp mạng Hệ thống quản trị sở hạ tầng giám sát môi trường Hình ảnh Data Center "nghèo nàn" ngày trước ...
 • 6
 • 259
 • 2

Tìm hiểu về một Data Center (phần II) pot

Tìm hiểu về một Data Center (phần II) pot
... thường sử dụng cho Data Center:     Smart-UPS VT Symmetra PX Symmetra MW Galaxy Máy phát điện: Máy phát điện dự phòng trường hợp điện nguồn thời gian dài.Công suất tối thiểu máy phát phải ... điện nguồn thời gian dài.Công suất tối thiểu máy phát phải đủ để cung cấp cho toàn lượng cho Data Center Các tiêu chí cần có máy phát điện:             Công suất tối đa Công suất ... Các tiêu chí cần có UPS:       Yêu cầu nguồn điện pha đầu vào Công suất tối thiểu UPS Khả mở rộng công suất tương lai Có chức giám sát quản lý hoạt động UPS Hỗ trợ việc chuyển...
 • 7
 • 220
 • 3

Tìm hiểu về một Data Center (phần III) doc

Tìm hiểu về một Data Center (phần III) doc
... mạnh mẽ, đặc biệt với dạng xung 10/350µs ảnh hưởng trực tiếp có sét đánh phạm vi công trình, tối thiểu 50kA/pha (xung 8/20µs) 100kA/pha (xung 10/350µs) Thiết bị bố trí lắp đặt tủ điện Chống sét...
 • 5
 • 146
 • 3

Tìm hiểu về một Data Center (phần V) ppt

Tìm hiểu về một Data Center (phần V) ppt
... tối ưu Hệ thống Camera quan sát, giám sát vào cửa: Một hệ thống Camera đặt vị trí thích hợp cho phép bạn quan sát, theo dõi toàn phòng data center hay nơi bạn muốn quan sát Ngay mặt trực tiếp ... chủ hoạt động liên tục điều kiện nhiệt độ độ ẩm tốt Đảm bảo môi trường, nhiệt độ độ ẩm phòng Data Center Tạo cấu trúc làm mát thông minh có khả dự báo, dễ dàng quản lý mạng lưới, tự động khởi ... ấn định thông lượng cho camera Access Control Hệ thống Access Control kiểm soát lối vào phòng data center cách dễ dàng để đảm bảo tài sản, thông tin quan trọng, nhận dạng người vào, bảo đảm an...
 • 9
 • 432
 • 3

Tìm hiểu về máy chủ IBM và giới thiệu về trung tâm dữ liệu(data centre)

Tìm hiểu về máy chủ IBM và giới thiệu về trung tâm dữ liệu(data centre)
... thiểu thời gian trễ máy chủ làm cho chi phí máy chủ thấp Mặt trước máy chủ có đèn LED hiển thị thành phần bị lỗi máy chủ Nếu đèn LED phía trước cho biết 26/82 Tìm hiểu máy chủ IBM giới thiệu trung ... doanh nghiệp (BI) 14/82 Tìm hiểu máy chủ IBM giới thiệu trung tâm liệu (Data center ) Chương II – TÌM HIỂU CHUNG VỀ MÁY CHỦ IBM: Để đáp ứng nhu ... phần mềm đưa thông số máy chủ mà người xử dụng yêu cầu từ đưa định sử dụng dòng máy chủ Trong đề tài xin trình bày vấn đề : Tìm hiểu máy chủ IBM giới thiệu trung tâm liệu(data centre) thời gian trình...
 • 82
 • 376
 • 0

Tìm hiểu về chiến lược chiêu thị của Viettel

Tìm hiểu về chiến lược chiêu thị của Viettel
... Tóm lại, Chiến lược tăng trưởng giúp cho Viettel mở rộng qui mô thị trường, sản phẩm, dịch vụ thực mục tiêu vừa kinh doanh vừa phục vụ, chiếm ưu thị phần ảnh hưởng khách hàng.Cho phép Viettel ... nghệ, sản phẩm, dịch vụ Nhờ đưa chiến lược phù hợp mà thị phần quy mô Viettel chiếm thị phần lớn mà ngày mở rộng lĩnh vực khác 2.4) Chăm sóc khách hàng: Hàng năm, Viettel triển khai hoạt động chăm ... thị trường Với thị trường rộng lớn nước nước Đồng thời khách hàng luôn quan tâm đến sản phẩm dịch vụ Viettel Vì mà Công ty nghiên cứu đưa chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách...
 • 18
 • 4,748
 • 38

Xem thêm