Báo cáo thực tập đa dạng sinh học vườn quốc gia bidoup núi bà

Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học

Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học
... Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học I Đặt vấn đề - Thế giới sinh vật vô đa dạng ... Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học sinh cảnh xung quanh (không khí, ánh sáng,…), thảo luận viết nhật kí hành trình cuối buổi - Xử lí mẫu vật thu được: • Thực vật bậc cao ép cặp thực ... Lớp Sinh Học K33 HR Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học lạp có hạt tinh bột Scenedesmus sp Nước Rong phổ biến nước Tập hợp phửng 4,8,16 tế bào hình thoi dính phần sinh sản bất động bào tử, sinh...
 • 37
 • 1,273
 • 1

báo cáo thực tập đa dạng sinh học

báo cáo thực tập đa dạng sinh học
... số đa dạng (chỉ số đa dạng quần xã - D số đa dạng loài – d) - Sinh cảnh có số đa dạng cao nhất, đến sinh cảnh 1, sinh cảnh có số đa dạng thấp Giá trị số đa dạng sinh cảnh cụ thể sau: Dạng sinh ... nhái sinh trưởng sinh sản phát triển * Mô tả quy mô đa dạng loài: - Đa dạng alpha: sinh cảnh 9, sinh cảnh 12 sinh cảnh Như sinh cảnh có tổng số loài nhiều - Đa dạng bêta: so sánh sinh cảnh sinh ... * Đa dạng quần xã sinh vật sinh cảnh (tính số đa dạng SimpsonD) Chỉ số đa dạng Simpson sử dụng để xác định tính đa dạng quần xã sinh vật sinh cảnh ông Simpson xây dựng năm 1949 Với hai kiểu sinh...
 • 50
 • 3,602
 • 13

BÁO CÁO THỰC TẬP-Đa dạng sinh học biển và môi trường biển

BÁO CÁO THỰC TẬP-Đa dạng sinh học biển và môi trường biển
... BIỂN BIỂN ĐDSH & Ô NHIỄM MT BIỂN I/ ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN Đa dạng sinh học biển đề cập đến phong phú loài ĐA DẠNG phong phú SINH đại dương biển HỌC BIỂN giới kể từ LÀ GÌ? giới bao phủ khoảng ... dương lớn I/ ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN Tại biển đa dạng sinh học quan trọng? Hệ sinh thái biển đa dạng nguồn lợi quan trọng người, gồm hàng trăm ngàn loại động vật, thực vật vi sinh vật, hóa chất, ... nổ đánh cá Môi trường biển bị ô nhiễm dẫn tới suy thoái đa dạng sinh học biển, điển hình hệ sinh thái san hô Vùng biển Việt Nam có khoảng 1.122 km2 rạn san hô, hệ sinh thái bị mất, biển nước ta...
 • 35
 • 504
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- ĐA DẠNG SINH HỌC

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- ĐA DẠNG SINH HỌC
... có tầm quan trọng đặc biệt tính đa dạng sinh học thành Khu bảo tồn đa dạng sinh học Bảo tồn đa dạng sinh học tất mức 32 Đa dạng sinh học độ trì cách quần thể loài thực quần thể xác định Như bảo ... nóng đa dạng sinh học vào 1988 Theo định nghĩa, điểm nóng nơi tập trung đa dạng sinh học độc Chúng tao đa dạng loài hệ sinh thái bị đe doạ xứng đáng ý bảo tồn 25 điểm nóng đa dạng sinh học chứa ... cặp bazơ bản, thành phần axit nucleic, tạo thành mã di truyền Đa dạng sinh học Đa dạng loài sở đa dạng sinh học Hiện nay, đa dạng sinh học giới suy giảm nghiêm trọng, biến loài minh chứng nét cho...
 • 157
 • 715
 • 1

LUẬN VĂN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT

LUẬN VĂN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT
... chương trình bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Xa Mát vô cấp thiết Xây dựng chương trình bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Xa Mát hướng nghiên cứu tạo sở khoa học hướng đến ... việc bảo tồn đa dạng sinh học khu bảo tồn, vườn quốc gia mục tiêu hàng đầu công tác bảo tồn Vườn quốc gia Xa Mát (VQG LGXM) đối tượng thiết thực để áp dụng chương trình bảo tồn đa dạng sinh ... VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC SVTH: Dương Yến Trinh Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lê Thò Vu Lan CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 2.1 ĐA DẠNG SINH...
 • 99
 • 1,074
 • 8

ý nghĩa, chức năng, giá trị và tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chim

ý nghĩa, chức năng, giá trị và tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chim
... chỉ: Ấp TT .Tràm Chim- Tam Nơng- Đồng Tháp for a living planet ® Mục tiêu VQG Tràm Chim Bảo tồn đa dạng sinh học & khai thác hợp lý hệ sinh thái Bảo tồn văn hóa, lịch sử & nghiên cứu khoa học Kinh ... Sếu (chim Hạc) – Lồi chim q Lịch sử nghiên cứu sếu Tràm chim Bác: Nguyễn Xn Trường Cố Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp, người có cơng đầu tiên thành lập khu bảo vệ Tràm Chim Vườn Quốc Gia Tràm Chim ... tìm Sếu đầu đỏ Tràm Chim Giá trị tầm quan trọng chim sếu • Là chim Hạc thờ cúng chùa, truyền thuyềt Việt Nam • Chim hạc lồi chim linh thiêng, cao chung thủy • Sắp tuyệt chủng tồn Thế giới • Trong...
 • 30
 • 2,682
 • 11

Xây dựng chương trình bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Lò Gò-Xa mát pptx

Xây dựng chương trình bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Lò Gò-Xa mát pptx
... chương trình bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Gò Xa Mát vô cấp thiết Xây dựng chương trình bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Gò – Xa Mát hướng nghiên cứu tạo sở khoa học hướng đến ... việc bảo tồn đa dạng sinh học khu bảo tồn, vườn quốc gia mục tiêu hàng đầu công tác bảo tồn Vườn quốc gia Gò – Xa Mát (VQG LGXM) đối tượng thiết thực để áp dụng chương trình bảo tồn đa dạng sinh ... VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC SVTH: Dương Yến Trinh Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lê Thò Vu Lan CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 2.1 ĐA DẠNG SINH...
 • 115
 • 224
 • 0

luận văn đề tài bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chim

luận văn đề tài  bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chim
... tập môn Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học CHƯƠNG II TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh Đồng Tháp khu đất ngập nước, xếp hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam Nơi có nhiều loài chim quý, ... tích Vườn quốc gia Nếu không kiểm soát được, vòng 10 - 15 năm Võ Thị Huyền Trang 15 Báo cáo thực tập môn Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học nữa, toàn Vườn quốc gia bị loài xâm lấn triệt để, đa dạng sinh học ... quốc gia Tràm Chim tổ chức quốc tế quan tâm tài trợ cho Vườn Tháng 04-2008, Công ty Coca-Cola Tổ chức WWF (Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên) cam kết tài trợ 750.000 USD cho Vườn quốc gia Tràm Chim...
 • 21
 • 2,775
 • 5

Nghiên cứu đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Nghiên cứu đề xuất phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
... thái nhằm hỗ trợ cho công tác bảo tồn Đa dạng sinh học Vƣờn Quốc gia Quang, huyện Quang, tỉnh Hà Tĩnh” Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu tổng thể: Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch phát triển du ... hoạch phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ cho công tác bảo tồn VQG Quang chƣa đƣợc triển khai cách hệ thống Với lý nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất phát triển Du lịch Sinh ... sinh thái Các vƣờn quốc gia đối tƣợng lý tƣởng cho hoạt động du lịch sinh thái phát triển, đồng thời DLST cách thức phát triển nhằm bảo tồn đa dạng sinh học phát triển kinh tế cho cộng đồng địa...
 • 111
 • 553
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng sinh học vườn quốc gia xuân thủy làm cơ sở khoa học định hướng cho bảo tồn và phát triển

Nghiên cứu tính đa dạng sinh học vườn quốc gia xuân thủy làm cơ sở khoa học định hướng cho bảo tồn và phát triển
... đe dọa phát triển bền vững Vƣờn quốc gia Từ vấn đề cấp thiết trên, lựa chọn đề tài Nghiên cứu tính đa dạng sinh học Vườn quốc gia Xuân Thủy làm sở khoa học định hướng cho bảo tồn phát triển ... Đánh giá trạng đa dạng sinh học Vƣờn quốc gia Xuân Thủy - Đánh giá lợi ích đa dạng sinh học Vƣờn quốc gia Xuân Thủy - Đánh giá tác động lên đa dạng sinh học Vƣờn quốc gia Xuân Thủy - Định hƣớng đề ... hành nghiên cứu, nhằm định hƣớng chiến lƣợc bảo tồn, sử dụng, quản lý phát triển bền vững vùng ĐNN tƣơng lai 1.3 Các hƣớng nghiên cứu đa dạng sinh học, bảo tồn phát triển Vƣờn quốc gia Xuân Thủy...
 • 113
 • 732
 • 3

đề tài đa dạng sinh học vườn quốc gia cát

đề tài đa dạng sinh học vườn quốc gia cát bà
... VÀ BÀN LUẬN 4.1 Đa dạng thành phần loài Vườn quốc gia Cát khu vực nghiên cứu Khi đề cập đến tính đa dạng sinh học ta thấy cấp độ đa dạng loài quan trọng nhất, đa dạng loài yếu tố định đến đa ... tiêu cực sinh vật gây ra… 4.3 Tính đa dạng sinh học theo dạng sinh cảnh Theo kết điều tra dạng sinh cảnh trên, dựa vào công thức tính số đa dạng sinh học Simpson Margalef ta tính số đa dạng sinh ... PHẦN IV KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4.1 Đa dạng thành phần loài Vườn quốc gia Cát khu vực nghiên cứu 4.2 Vai trò ý nghĩa sinh vật môi trường 4.3 Tính đa dạng sinh học theo dạng sinh cảnh 4.4 Ảnh hưởng...
 • 24
 • 842
 • 0

đề tài Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Pù Mát

đề tài Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Pù Mát
... cứu Mát hạn chế chưa phổ biến rộng rãi So với Vườn quốc gia khác Cát Bà, Bạch Mã, U Minh Thượng, U Minh Hạ… Mát lạ lẫm với nhiều người Vì vậy, đề tài Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Mát ... nghiêm trọng đa dạng sinh học Trái Đất Ngày 11-1 vừa qua, Liên hiệp quốc phát động 2010 năm Quốc tế đa dạng sinh học Viêt Nam đứng thứ 16 giới đa dạng sinh học đồng thời lại quốc gia thứ 10 mức ... tổng điều tra đa dạng sinh học tiến hành năm 1998 1999 Đây công sức trí tuệ 55 nhà khoa học nước quốc tế 17 cán Vườn quốc gia Mát, kết đem lại tổng hợp số liệu đa dạng sinh học Vườn Năm 2003...
 • 24
 • 1,057
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chimluan van bao ve đa dạng sinh học vườn quốc gia tam đảođa dạng sinh học vườn quốc gia núi chúađa dạng sinh học vườn quốc gia cúc phươngđề tài đa dạng sinh học vườn quốc gia cát bànguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học vườn quốc gia yok đônsuy thoái đa dạng sinh học vườn quốc gia yok đônđa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chimda dang sinh hoc vuon ưuoc gia yok donnguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh ở vườn quốc gia tam đảothực trạng phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia bidoup núi bàtài liệu ôn tập đa dạng sinh họcthực trạng đa dạng sinh học ở việt namthực trạng đa dạng sinh học việt nam hiện naythực trạng đa dạng sinh học hiện nayTh c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamChuong trinh ngay hoi doc sachQuyet dinh cap dot 1 thang 9 11092012GoodLaw report 8April APphu luc 2. thu tuc cap giay phepNghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016chuong trinh ngay 05 tháng 5 năm 2014.docCv cua Dang uy 22082013X y d ng th ng hi u PROMEXCO th nh m t th ng hi u m nh nh m kh ng nh v th c a C ng ty tr n th ng tr ngTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo5.Bao cao danh gia tac dong Thong tu bieu mau hoa giai 6.10.20174002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)53_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)dung dịch đệm hóa phân tích01_ChithiBauTruongAp(12-09)Trinhky.doc (43 Kb)03_quytrinhbauTruongkhom,ap Trinhky (01-10).doc (111 Kb)02 UB Chi thi 2010 PC SXH03_Chithi-taptrunghoanthanhGD2.doc (57.5 Kb)Sử chuyên Thoại Ngọc Hầuvan loi giai chi tiet