Luận văn hoạt động tài chính và phân tích hoạt động tài chính tại trung tâm bán buôn bán lẻ hàng bách hoá văn hoá phẩm và thiết bị văn phòng

Giải pháp marketing nhằm phát triển thị phần điện thoại di động tại trung tâm bán lẻ công ty thương mại xuất nhập khẩu viettel

Giải pháp marketing nhằm phát triển thị phần điện thoại di động tại trung tâm bán lẻ  công ty thương mại và xuất nhập khẩu viettel
... I N NG T I TRUNG TÂM BÁN L - CÔNG TY THƯƠNG M I VÀ XU T NH P KH U VIETTEL 2.1 T NG QUAN V CÔNG TY THƯƠNG M I VÀ XU T NH P KH U VIETTEL 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n c a Công ty Thương M i ... NG PHÁT TRI N TH PH N TIÊU TH THO I DI I N NG T I TRUNG TÂM BÁN L - CÔNG TY THƯƠNG M I VÀ XU T NH P KH U VIETTEL 2.1 T NG QUAN V CÔNG TY THƯƠNG M I VA XU T NH P KH U VIETTEL Tên y : Công ty TNHH ... NG PHÁT TRI N TH PH N i h c M Hà N i I N THO I DI NG T I TRUNG TÂM BÁN L - CÔNG TY TM & XNK VIETTEL 2.2.1 T ch c c u b máy qu n lý Thông tin chung v Trung tâm bán l : Trung tâm bán l - Công ty...
 • 94
 • 183
 • 1

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trung tâm bán lẻ thuộc công ty thương mại xuất nhập khẩu Viettel

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trung tâm bán lẻ thuộc công ty thương mại và xuất nhập khẩu Viettel
... tâm - trung tâm - chi phí cho trung tâm trung tâm trung tâm - Công ty - 34 - N : Công ty - - m: 11 Phòng kinh doanh, Phòng Marketing, khách hàng 06 Ban : m 10 2.2 2004 , phòng ban trung tâm, ... m KSNB QTRR, QTRR QTRR Công ty TM & XNK Viettel 31 : Công ty & 2.1.1 Quá trình Viettel ngày 1999 32 Tháng Ngày 21 tháng X : kênh phân anh ngày gay trung tâm th trung tâm 33 mà trung tâm ... ng, Công ty Công ty TM & XNK Viettel GDP cao (kh - mà ; , a hàng, Trung tâm phòng ban, trung tâm II sau: inh Công Chính : - n, t Tuy nhiên c Long An t Tuy nhiên l : : t Tuy nhiên t quan t soát...
 • 107
 • 172
 • 1

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL THUỘC CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL THUỘC CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL
... 2: THC TRNG HOT NG BN HNG TI TRUNG TM BN L VIETTEL THUC CễNG TY TNHH NH NC MT THNH VIấN TM V XNK VIETTEL 2.1 Khỏi quỏt chung v cụng ty TNHH NN mt thnh viờn TM v XNK Viettel 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh ... BTS ca mng di ụng Viettel Mobie Thỏng 01/2005, Trung tõm Xut nhp khu c chuyn i thnh Cụng ty Thng mi v Xut nhp khu Viettel thuc Tng Cụng ty Vin thụng Quõn i Thỏng 04/2006 Cụng ty chớnh thc tỏch ... 2.2 Khỏi quỏt chung v Trung tõm bỏn l Viettel 2.2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Trung tõm bỏn l Viettel 2.2.1.1 Gii thiu v trung tõm Tr s chớnh : S 06, Lụ 14B , ng Trung Hũa, Cu Giy, H...
 • 58
 • 283
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM BÁN BUÔN BÁN LẺ HÀNG BÁCH HOÁ VĂN PHÒNG PHẨM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM BÁN BUÔN BÁN LẺ HÀNG BÁCH HOÁ VĂN PHÒNG PHẨM VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
... nhằm thu hồi VCĐ vào luân chuyển , bổ xung thêm cho vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với trung tâm bán buôn bấn lẻ hàng bách hoá văn hoá phảm thiếtbị văn phòng doanh nghiệp chuyên sản xuất ... QUẢN LÝ TSLĐ - VLĐ Điều hành quản lý tốt qua trình sản xuất kinh doanh coi giải pháp quan trọng nhằ đạt kết hiệu sản xuất kinh doanh cao tổ chức tốt trình sản xuất kinh doanh tức đảm bảo cho khâu ... hiểu tình hình tài trung tâm bán buôn bán lẻ hàng bách hoá văn phòng phẩm thiết bị văn phòng lần thất rõ tầm quan trọng nội dung hoạt động phân tích hoạt động tài Từ đưa số kiến nghị với mong...
 • 10
 • 228
 • 0

Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị phục vụ kinh doanh – tình huống tại trung tâm bán lẻ công ty thương mại XNK viettel

Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị phục vụ kinh doanh – tình huống tại trung tâm bán lẻ  công ty thương mại và XNK viettel
... quản trị phụ vụ kinh doanh -Tình Trung tâm bán lẻ - Công ty Thƣơng mại XNK Viettel - Chƣơng 3: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị phục vụ kinh doanh Tình Trung tâm bán lẻ - Công ty ... hệ thống báo cáo kế toán quản trị, trình bày đƣợc thực trạng vận dụng báo cáo kế toán quản trị Công ty cổ phần may 10 đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế quản quản trị cho Công ty ... thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị Trung tâm bán lẻ - Công ty Thƣơng mại & Xuất nhập Viettel Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống báo cáo kế toán quản trị Trung tâm bán...
 • 3
 • 86
 • 0

595 Ứng dụng Marketing mix tại Trung tâm bán lẻ Viettel

595 Ứng dụng Marketing mix tại Trung tâm bán lẻ Viettel
... TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING MIX CỦA TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL Quá trình hình thành phát triển trung tâm bán lẻ Viettel Trung tâm bán lẻ Viettel ... MẠNH ỨNG DỤNG MARKETING MIX TẠI TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL 85 I MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL 85 1.Phân tích hội thách thức trung tâm bán lẻ Viettel ... MARKETING MIX CỦA TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL 34 I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BÁN LẺ VIETTEL 34 Quá trình hình thành phát triển trung tâm bán lẻ Viettel 34...
 • 102
 • 216
 • 6

7 Ứng dụng Marketing mix tại Trung tâm bán lẻ Viettel

7 Ứng dụng Marketing mix tại Trung tâm bán lẻ Viettel
... giao dịch chứng khoán ảnh lớn số trung tâm giao thông công cộng lớn Thiết kế hình quảng cáo đoạn phim quảng cáo Các bảng sơn, phông bạt có kiểu thiết kế giống Với phương châm không sử dụng nhiều ... điệp quảng cáo Kim Long sử dụng thông điệp trung thực cẩn trọng” (loyalty & diligence), thông điệp bắt nguồn tư nục tiêu mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt từ làm việc trung thợc cẩn trọng đội ... lạc hỏi thêm thông tin Sử dụng áp-phích giảm chi phí quảng cáo lớn Nhưng hiệu truyền thông thấp khách hàng Kim Long nhà đầu tư chứng khoán công ty thuê tổ chức đấu thầu chứng khoán, liệu họ tin...
 • 11
 • 212
 • 0

Hoàn thiện hoạt động Marketing của Trung tâm bán lẻ HiShop – thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Hoàn thiện hoạt động Marketing của Trung tâm bán lẻ HiShop – thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
... trọng Marketing, chuyên đề thực tập mình, xin lựa chọn đề tài Hoàn thiện hoạt động Marketing Trung tâm bán lẻ HiShop thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT Mục đích giới hạn nghiên cứu HiPT doanh ... Chuyên đề thực tập GVHD: Th.S Nguyễn Thu Thủy Chương 1: Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT Trung tâm bán lẻ HiShop Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Trung tâm bán lẻ HiShop Chương ... phẩm marketing để thúc đẩy hoạt động Trung tâm bán lẻ HiShop Mô hình mô hình số sản phẩm marketing để thúc đẩy hoạt động trung tâm bán lẻ HiShop, mô hình trung tâm hạt nhân gắn kết cửa hàng bán lẻ...
 • 59
 • 212
 • 0

Khảo sát cấu tạo giải phẫu sự phân bố túi tinh dầu của cây tràm (melaleuca cajuputii powell) ở giai đoạn trưởng thành tại trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học hòa an

Khảo sát cấu tạo giải phẫu và sự phân bố túi tinh dầu của cây tràm (melaleuca cajuputii powell) ở giai đoạn trưởng thành tại trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học hòa an
... 8, Trung tâm Hòa An năm Khu 8, Trung tâm Hòa An năm Khu 7, Trung tâm Hòa An năm Khu 4, Trung tâm Hòa An Khu 8, Trung tâm Hòa An năm Khu 4, Trung tâm Hòa An 1.Đặc điểm giải phẫu 1.1 Cấu tạo giải ... nghiên cứu tinh dầu Tràm hạn chế Vì vậy, chọn thực đề tài: Khảo sát cấu tạo giải phẩu phân bố túi tinh dầu Tràm (Melaleuca cajuputii Powell) giai đoạn trưởng thành trung tâm thực nghiệm đa dạng ... nghiệm đa dạng sinh học Hòa An Mục tiêu - Xác định cấu tạo giải phẫu, vị trí phân bố túi tinh dầu Tràm giai đoạn trưởng thành, bổ sung thông tin nghiên cứu tinh dầu Tràm Hòa An nói riêng Tràm ĐBSCL...
 • 55
 • 177
 • 0

Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động của trung tâm bán lẻ Hishop

Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động của trung tâm bán lẻ Hishop
... Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động trung tâm bán lẻ Hishop Luận văn gồm phần là: Phần 1: Tổng quan trung tâm bán lẻ Hishop- HiPT Phần 2: Đánh giá hoạt động Marketing Hishop ... thập số liệu kinh doanh đánh giá hiệu hoạt động marketing cửa hàng bán lẻ  Trực tiếp triển khai chiến lược Marketing trung tâm Như thì trung tâm đẩy mạnh hoạt động marketing trung tâm hay marketing ... Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức hoạt động trung tâm bán lẻ Hishop Trong cấu tổ chức hoạt động văn phòng trung tâm nơi điều hành hoạt động trung tâm bán lẻ , bên cửa hàng bán lẻ trực tiếp có trách nhiệm...
 • 92
 • 345
 • 1

Hoàn thiện hệ thống bán lẻ Điện thoại di động của Trung tâm bán lẻ thuộc Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Viettel

Hoàn thiện hệ thống bán lẻ Điện thoại di động của Trung tâm bán lẻ thuộc Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel
... Phũng o to, Trung tõm XNK, Trung tõm kinh doanh D ỏn, Trung tõm Kinh Nguyn Kim Th Thng mi 47C Chuyờn tt nghip 25 doanh in thoi di ng (T nm 2009 l Trung tõm Bỏn l) (*),Vp i din Cty Nam Trung tõm ... 2.2.2.2 Chớnh sỏch phõn phi bỏn l ca Trung tõm Cụng ty TM v XNK Viettel nhp in thoi di ng t cỏc trung gian bỏn buụn T cụng ty hng húa c chuyn n trung tõm bỏn l v trung tõm chuyn n cỏc siờu th , ca ... THC TRNG H THNG BN L TD CA TRUNG TM BN L THUC CễNG TY THNG MI V XUT NHP KHU VIETTEL 2.1 Tng quan v Trung tõm bỏn l thuc Cụng ty Thng Mi v Xut nhp khu Viettel (TM & XNK Viettel) 2.1.1 Quỏ trỡnh...
 • 75
 • 768
 • 8

Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động của trung tâm bán lẻ Hishop

Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động của trung tâm bán lẻ Hishop
... Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động trung tâm bán lẻ Hishop PHẦN I :TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM BÁN LẺ HiSHOP : I.Thông tin trung tâm bán lẻ Hishop: 1.1 Thông tin chung trung tâm bán lẻ ... chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động trung tâm bán lẻ Hishop Chuyên đề gồm phần là: Phần 1: Tổng quan trung tâm bán lẻ Hishop Phần 2: Đánh giá hoạt động Marketing Hishop thực Phần 3: Một ... thương hiệu chiến lựơc Marketing trọng điểm trung tâm 34 PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA TRUNG TÂM BÁN LẺ HISHOP : I.XÂY DỰNG CHO TRUNG TÂM MỘT THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ CHUYÊN...
 • 58
 • 252
 • 0

7 Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động của trung tâm bán lẻ Hishop

7 Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động của trung tâm bán lẻ Hishop
... Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động trung tâm bán lẻ Hishop PHẦN I :TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM BÁN LẺ HiSHOP : I.Thông tin trung tâm bán lẻ Hishop: 1.1 Thông tin chung trung tâm bán lẻ ... chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động trung tâm bán lẻ Hishop Chuyên đề gồm phần là: Phần 1: Tổng quan trung tâm bán lẻ Hishop Phần 2: Đánh giá hoạt động Marketing Hishop thực Phần 3: Một ... thương hiệu chiến lựơc Marketing trọng điểm trung tâm 34 PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA TRUNG TÂM BÁN LẺ HISHOP : I.XÂY DỰNG CHO TRUNG TÂM MỘT THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ CHUYÊN...
 • 58
 • 285
 • 0

107 Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động của trung tâm bán lẻ Hishop

107 Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động của trung tâm bán lẻ Hishop
... Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động trung tâm bán lẻ Hishop PHẦN I :TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM BÁN LẺ HiSHOP : I.Thông tin trung tâm bán lẻ Hishop: 1.1 Thông tin chung trung tâm bán lẻ ... chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động trung tâm bán lẻ Hishop Chuyên đề gồm phần là: Phần 1: Tổng quan trung tâm bán lẻ Hishop Phần 2: Đánh giá hoạt động Marketing Hishop thực Phần 3: Một ... thương hiệu chiến lựơc Marketing trọng điểm trung tâm 34 PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA TRUNG TÂM BÁN LẺ HISHOP : I.XÂY DỰNG CHO TRUNG TÂM MỘT THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ CHUYÊN...
 • 58
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trình bày nội dung và phân tích vai trò của chức năng trung gian tín dụng của ngân hàng thương mại liên hệ thực tiễn việt nambao cao thuc tap ve thuc trang kinh doanh the tai trung tam the hoi so ngan hang techcombankgiá vé tại trung tâm thể thao quận lê chânbuôn bán các loại điều hoà kho lạnh thiết bị lạnh công nghiệp thiết bị xử lý môi trường và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học kĩ thuậtphân tích chức năng nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực iphân tích tình hình tài chính công ty cổ phần sách và thiết bị trường học đồng nailuận văn thực trạng hoạt động tiêu thụ máy tính và thiết bị văn phòngluận văn phân tích tình hình sử dụng vốn và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị hà nộiquản lý hoạt động dạy học btvh tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp các quận ngoại thành thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcluận văn phòng tài chínhhoàn thiện hoạt động chào hàng và xúc tiến bán hàng tại trung tâm thông tin di động khu vực ikhảo sát phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý văn bản tại trung tâm công nghệ thông tin ngân hàng công thương việt namphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của lao động xuất khẩu sang hai thị trường hàn quốc và nhật bản tại trung tâm giới thiệu việc làm vĩnh longgiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty chuyên cung cấp dịch vụ và thiết bị vệ sinh công nghiệphoàn thiện hệ thống phân phối đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại trung tâm fcnfdcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây