Tiểu luận tổ chức hoạt động phục vụ thiếu nhi ở thư viện thiếu nhi thành phố bắc ninh

Tổ chức hoạt động phục vụ thiếu nhi thư viện thiếu nhi thành phố Bắc Ninh

Tổ chức hoạt động phục vụ thiếu nhi ở thư viện thiếu nhi thành phố Bắc Ninh
... hình thực tế tổ chức hoạt động phục vụ thiếu nhi th viện thiếu nhi thành phố Bắc Ninh, để đề số giải pháp nâng cao hoạt động tổ chức phục vụ thiếu nhi th viên thiếu nhi thành phố Bắc Ninh III Đối ... pháp cho việc tổ chức hoạt động phục vụ thiếu nhi th viện thiếu nhi thành phố Bắc Ninh Nhận xét Qua việc khảo sát thực trạng tổ chức phục vụ thiếu nhi th viện thiếu nhi thành phố Bắc Ninh, xin đa ... em thiếu nhi thành phố Bắc Ninh Phạm vi: Th viện thiếu nhi thành phố Bắc Ninh IV Nhi m vụ nghiên cứu đề tài Chức năng, nhi m vụ Kho sách th viện thiếu nhi thành phố Bắc Ninh Hớng dẫn thiếu nhi...
 • 35
 • 530
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ học sinh thư viện các trường tiểu học tại Hà Nội

Nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ học sinh ở thư viện các trường tiểu học tại Hà Nội
... hoạt động phục vụ học sinh thư viện trường tiểu học địa bàn Nội Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phục vụ trường tiểu học Nội 6 CHƯƠNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TRONG HOẠT ĐỘNG ... tác phục vụ thƣ viện trƣờng tiểu học địa bàn Nội (nội thành) - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lƣợng phục vụ cho học sinh tiểu học thƣ viện trƣờng học Nội Sau hoàn thành, ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ KIM TOÀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ HỌC SINH THƢ VIỆN CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TẠI HÀ NỘI LUẬN...
 • 177
 • 99
 • 0

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC XÁC ĐỊNH YÊU CẦU NHIỆM VỤ HỌC TẬP

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC XÁC ĐỊNH YÊU CẦU NHIỆM VỤ HỌC TẬP
... hành động đắn - Nhiệm vụ ba mục đích kết hai nhiệm vụ hai kích thích đạo việc nắm tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo phát triển lực nhận thức Xác định yêu cầu, nhiệm vụ học tập Xác định yêu cầu, ... Xác định yêu cầu, nhiệm vụ học tập cần xác định mâu thuẫn bên hoạt động dạy học, đặc biệt mâu thuẫn tìm biện pháp giải mâu thuẫn Việc xác định mâu thuẫn nhận thức người học học dạng toán nhận ... HS hoạt động học Lớp Tâm lý giáo dục K36 – Nhóm − Tồn suốt từ đầu đến cuối trình (hoạt động) − Giải mâu thuẫn khác nhằm giải mâu thuẫn  Mâu thuẫn bản: B2 Mâu thuẫn yêu cầu, nhiệm vụ dạy học...
 • 12
 • 151
 • 0

TIỂU LUẬN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG HỌC - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TIỂU LUẬN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG HỌC - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... môn học: Khoa học hành chính, xin trình bày nhận thức Tổ chức, hoạt động trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thực trạng giải pháp để nâng cao hoạt động đơn vị công tác” I THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ... viên, nhân viên, học sinh Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn thể trường Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trường tiểu học lãnh đạo nhà trường hoạt động khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật Tổ chức Công đoàn, ... nhà trường Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, thực theo quy định điều 18, điều 19 Điều lệ trường tiểu học Chức tổ chức đoàn thể tổ chuyên môn nhà trường để thực nhiệm vụ giáo dục Tổ chuyên môn Xây...
 • 16
 • 398
 • 1

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Một Số Phương Pháp Dạy Học Truyền Thống

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Một Số Phương Pháp Dạy Học Truyền Thống
... hợp, thống giáo viên học sinh hoạt động dạy học, tiến hành vai trò chủ đạo giáo viên nhằm thực nhiệm vụ dạy học II Hệ thống phương pháp dạy học truyền thống Nhóm phương pháp dùng lời 1.1 phương pháp ... Nhóm 05 Một Số Phương Pháp Dạy Học Truyền Thống Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2012 I Khái niệm phương pháp dạy học - Khái niệm: phương pháp dạy học cách thức hoạt động tương ... tưởng tượng 2.5 Phương thức tưởng tượng Chuẩn bị Nhóm 05 Một Số Phương Pháp Dạy Học Truyền Thống 3.1 Phương pháp dạy học: giảng dạy, đàm thoại, trực quan 3.2 Phương tiện dạy học: mic, bảng, viết,...
 • 11
 • 341
 • 0

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẬN XÉT VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ( PHIM GIỜ DẠY )

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẬN XÉT VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ( PHIM GIỜ DẠY )
... Vy Công việc - Tổng hợp nhóm - Soạn phần: KHÁI NIỆM - Nhận xét phương pháp vấn đáp,đóng góp ý kiến nhận xét phương pháp khác - Nhận xét phương pháp trình bày trực quan - Nhận xét phương pháp thực ... NIỆM II.1 Khái niệm phương pháp dạy học • • Phương pháp cách thức, đường hoạt động nhằm đạt mục đích định Phương pháp dạy học cách thức hoạt động phối hợp thống giáo viên học sinh, GV giữ vai ... Phương pháp làm việc với sách giáo khoa tài liệu tham khảo Phương pháp giảng giải Phương pháp vấn đáp Phương pháp thực hành thí nghiệm Phương pháp dạy học trực quan Phương pháp ôn tập...
 • 14
 • 175
 • 0

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra
... 4: Xây dựng đáp án biểu điểm cho đề kiểm tra - Căn vào đề kiểm tra ma trận đề kiểm tra để xây dựng đáp án biểu điểm Tùy theo dạng đề loại hình mà quy định điểm cho câu hỏi Đối với câu tự luận, ... quan) xây dựng khung ma trận đề kiểm tra Bước 3: Biên soạn thư viện câu hỏi đề kiểm tra theo khung ma trận kiến thức, kỹ - Ở bước GV, tổ chun mơn (người đề) cần vào u cầu cần đạt nội dung kiểm tra ... theo quy chế Bộ GDĐT (QĐ 40/2006/BGDĐT ngày 05/10/2006) Bước 5: Thẩm định niêm phong đề kiểm tra, đáp án - Tùy theo tính chất mục tiêu kiểm tra mà có tổ chức đọc rà sốt thẩm định đề kiểm tra, ...
 • 12
 • 342
 • 0

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN
... Thực hành soạn giáo án I Nhóm Những vấn đề chung giáo án cách thức soạn giáo án Theo quan điểm hoạt động: Dạy học trình điều khiển hoạt động học tập học sinh nhằm thực mục tiêu dạy học Xuất ... thiết bị dạy học Thực hành soạn giáo án Nhóm + Đặc điểm nội dung học, tiết học + Trình độ tiếp thu học sinh I.2.3 Bước 3: Chuẩn bị giáo viên học sinh − Chuẩn bị cho giáo viên: Tài liệu, giáo án, máy ... thí nghiệm, thực hành HS: Thực hoạt động trả lời câu hỏi theo yêu cầu giáo viên Học sinh đặt câu hỏi mà giáo viên hoc sinh cần giải Tiểu kết hoạt động Hoạt động 2: (tương tự) Hoạt động 3: (tương...
 • 21
 • 217
 • 0

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HIỆN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN ĐẠI

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HIỆN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN ĐẠI
... tiện điều kiện dạy học, tốn thời gian đơi việc giải dự án khơng gắn với nộ dung mơn học chương trình dạy học Thực hành số phương pháp dạy học đại GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bài 12: CƠNG ... xin lựa chọn số phương pháp dạy học ứng dụng vào dạy học mơn Giáo dục cơng dân lớp 10, “ Tình u – Hơn nhân – Gia đình” Lý luận phương pháp dạy học đại a Dạy học giải vấn đề Dạy học giải vấn đề ... 1 Lời mở đầu Phương pháp dạy học tổng hợp cách thức hoạt động thầy trò nhằm thực tối ưu mục đích, nhiệm vụ dạy học Trong thực tiễn dạy học khơng có phương pháp vạn năng, phương pháp có ưu điểm...
 • 18
 • 227
 • 2

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Xác định mục tiêu bài học

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Xác định mục tiêu bài học
... [ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC ] [ NHÓM ] Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2012 I LÝ LUẬN VỀ MỤC TIÊU VÀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC: Định nghĩa mục tiêu: Mục tiêu dạy học kết quả, ... [ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC ] [ NHÓM ] Dựa vào học cụ thể mà giáo viên đưa mục tiêu kiến thức tương ứng với mục tiêu thái độ mà giáo viên muốn hướng học sinh đến II XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU MỘT BÀI HỌC ... quần đảo Trường Sa Căn vào nội dung yêu cầu dạy giáo viên xác định mục tiêu học học sau: Sau học xong, học sinh có khả năng: Page [ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC ] [ NHÓM ]  Về kiến thức:  Trình bày...
 • 9
 • 392
 • 3

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC KHỐI THCS

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC KHỐI THCS
... tuổi nhỏ làm việc nhỏ để góp phần vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc c) Kỹ năng: + Học sinh xây dựng mục tiêu cụ thể cho thân để thực nhiệm vụ Xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời bình + Phát triển kỹ ... Nguyễn Thị Cà Nuôi- TL3 Tổ Chức hoạt động giáo dục Mục tiêu hoạt động: Sau kết thúc hoạt động học sinh tiếp thu : a) Kiến thức: + Học sinh nêu tên vị anh ... trình hoạt động: a) Hoạt động 1: Ban tổ chức ổn định, chuẩn bị cho hoạt động (7h30’) Ổn định chổ ngồi cho đại biểu Sắp xếp vị trí cho đội chơi Giữ trật tự học sinh tham gia cổ vũ b) Hoạt động...
 • 10
 • 264
 • 0

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề AN TOÀN GIAO THÔNG

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề AN TOÀN GIAO THÔNG
... an toàn giao thông cho tất người xung quanh - Thông qua trò chơi giúp em tác động thêm vào nhận thức mang lại niềm vui để em dễ học, dễ nhớ, dễ hình thành tình cảm, thái độ đắn an toàn giao thông ... thông xảy thường xuyên, vấn đề cấp bách cần giải Vậy làm để giải vấn đề đó, tìm hiểu thông qua: Hoạt động mang tên: Chia sẻ hiểu biết an toàn giao thông. ( 10 phút)  Giáo viên chia lớp thành đội ... chỉnh chấp hành quy định an toan giao thông ( đội mũ bảo hiểm, chở số người, không phóng nhanh vượt ẩu, đánh võng, hàng hai, hàng ) - Tự giác, chủ động chấp hành an toàn giao thông xã hội, gia đình...
 • 11
 • 280
 • 0

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề BÁC HỒ KÍNH YÊU

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề BÁC HỒ KÍNH YÊU
... người kiến thiết nước nhà Người Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn đời Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em ước Bác Hồ Chí Minh sống muôn đời  Bác hồ -người cho em tất (Sáng tác: ... chân Bác Hồ  Nhớ ơn bác (Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu) Ai yêu nhi đồng Bác Hồ Chí Minh Ai yêu Bác Hồ Chí Minh chúng em nhi đồng A,có Bác Hồ đời em ấm no Chúng em múa ca nhớ công ơn Bác Hồ Hứa với Bác ... CHÁU NGOAN BÁC HỒ Hình Hoạt động 3: GƯƠNG SÁNG BÁC HỒ Trò chơi: KỂ CHUYỆN - 15 phút Trước thông báo thể lệ, cho lớp phát biểu ĐIỀU BÁC HỒ DẠY: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào Học tập tốt, lao động tốt...
 • 11
 • 394
 • 1

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề Câu Lạc Bộ GIÁ TRỊ SỐNG

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề Câu Lạc Bộ GIÁ TRỊ SỐNG
... Thùy Dương Câu Lạc Bộ Gía Trị Sống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn trường THPT Bắc Bình CÂU LẠC BỘ GIÁ TRỊ SỐNG *** Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2012 Số: 04 /KH KẾ HOẠCH Tổ chức chuyên đề “ TÌNH ... 20 phút Hoạt động 3: Đặt câu hỏi giao lưu BCV trả lời câu hỏi bạn học sinh đặt 11 BCV Thạch Thị Thùy Dương Câu Lạc Bộ Gía Trị Sống Phát giấy để bạn ghi cảm nhận buổi chuyên đề phút Hoạt động 4: ... 60 phút Câu Lạc Bộ Gía Trị Sống TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH Hoạt động 1: Giới thiệu MC Mở đầu giới thiệu MC, giới thiệu đại biểu Hát hát “ bốn phương trời để khởi động Hoạt động 2:...
 • 12
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm to chuc hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tiểu họctìm hiểu hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tiểu họccơ sở lí luận tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đềtổ chức hoạt động dịch vụ môi giới bđs hình thành và phát triển tự phátđặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nộicâu hỏi 14 hoàn cảnh ra đời nhiệm vụ chính của liên hợp quốc là gì em hãy kể tên một số tổ chức hoạt động của liên hợp quốc ở việt nam mà em biếttổ chức hoạt động dịch vụ trong quản lý sử dụng đất đaitieu luan mo hinh hoat dong kiem toan ban hang va thu tien trong cong tytích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản thông qua tổ chức hoạt động giáo dục giờ lên lớp cho học sinh trung học phổ thôngsang kiên kinh nghiem to chức hoat đọng ngoài gio lên lop ở thcsskkn mot so giai phap to chuc hoat dong ngoai gio len lop o truong thpttổ chức hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệpđề xuất mô hình tổ chức hoạt động và quản lý vthkcc ở thành phố hồ chí minhskkn nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu họchoạt động cho vay mua nhà ở có thế chấp tại thành phố hồ chí minhQuyết định 545 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030Quyết định 3669 QĐ-BVHTTDL năm 2016 về gia nhập Quỹ Điện ảnh và Nghe nhìn Đông Nam Á do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhQuyết định 3159 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Đắk Lắk năm 2016 (đợt 03)Quyet dinh so 03 Ban hanh Quy che Web Cong vu, cong chuc 2015Nghị quyết 13 2016 NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên HuếNghị quyết 19 NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017Nghị quyết 27 NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020Nghị quyết 87 NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Đồng Tháp năm 2017Nghị quyết 45 2016 NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Hà Nam ban hànhNghị quyết 07 2016 NQ-HĐND quy định mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú ThọNghị quyết 21 2016 NQ-HĐND về đặt tên 19 tuyến đường và 01 cây cầu trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền GiangNghị quyết 15 2016 NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020Nghị quyết 75 NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 của thành phố Cần Thơ20 Bài toán Ứng dụng thực tế của tích phân File word có lời giải chi tiếtQuyết định 3435 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng NinhQuyết định 1799 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà MauQuyết định 75 2016 QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 34 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên GiangNghị quyết 71 NQ-HĐND năm 2016 thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao Phạm Minh Tuấn File word có lời giải chi tiết