Hóa học chất rắn. Nghiên cứu về hóa học chất rắn. Các phương pháp chế tạo vật liệu rắn

Nghiên cứu về dịch tần số và các phương pháp khắc phục trong hệ thống OFDM

Nghiên cứu về dịch tần số và các phương pháp khắc phục trong hệ thống OFDM
... động hệ thống - Các vấn đề tồn hệ thống, đặc biệt sâu vào nghiên cứu đồng dịch tần số hệ thống * Nghiên cứu phương pháp M L E để dự đoán dịch tần số phân tích toán học Trong thời gian tới, có điều ... phần, phương pháp chèn tần, phương pháp dành riêng tần M ỗ i phương pháp có ưu nhược điểm riêng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện 2.3.2.2 Yêu cầu đồng khắt khe So với hệ đơn sóng mang, hệ thống ... điểm bị trải M ặt khác, độ dịch tần số nêu gây dịch phổ tín hiệu thu miền tần số, làm cho tốc độ lỗi bit tăng cao Trong trường hợp độ dịch tần số nguyên lần khoảng cách sóng mang trực giao sóng...
 • 52
 • 402
 • 1

Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng các phương pháp hoá học

Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng các phương pháp hoá học
... sau: Nghiên cứu phơng pháp biến tính tinh bột cách oxi hoá, dung dịch axit, dung dịch kiềm Nghiên cứu thay đổi tinh bột sau biến tính Phần tổng quan Chơng tinh bột phơng pháp biến tính tinh bột ... tính tinh bột tác nhân vật lí Phơng pháp biến tính tinh bột tác nhân hoá học Phơng pháp biến tính tinh bột enzim 11 1.2.2 Phơng pháp biến tính tinh bột tác nhân vật lí 1.2.2.1 Biến tính trộn ... tính cảm quan, tạo đợc gel Tinh bột đựoc biến tính nhiều cách tính chất vật lí lẫn hoá học Dựa vào chất phơng pháp phân loại phơng pháp biến tính tinh bột nh sau (15): Phơng pháp biến tính tinh...
 • 56
 • 1,228
 • 7

Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng các phương pháp hoá học

Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng các phương pháp hoá học
... chất phương pháp phân loại phương pháp biến tính tinh bột sau (15): Phương pháp biến tính tinh bột tác nhân vật lí Phương pháp biến tính tinh bột tác nhân hố học Phương pháp biến tính tinh bột ... tính tinh bột tác nhân hố học Cả phân tử tinh bột dạng tự hạt đối tượng đề biến tính hố học tinh bột biến tính nhiều phương pháp khác biến tính axit, phương pháp oxi hố, phương pháp liên kết ... phẩm dạng bột mịn thu phương pháp sấy phun dung dịch thuỷ phân tinh bột (9) Tính chất tinh bột biến tính axit Tinh bột biến tính axit có thay đổi nhiều tính chất so với tinh bột chưa biến tính có...
 • 62
 • 252
 • 0

NGHIÊN cứu BIẾN TÍNH TINH bột BẰNG các PHƯƠNG PHÁP HOÁ học

NGHIÊN cứu BIẾN TÍNH TINH bột BẰNG các PHƯƠNG PHÁP HOÁ học
... phương pháp phân loại phương pháp biến tính tinh bột sau (15):  Phương pháp biến tính tinh bột tác nhân vật lí  Phương pháp biến tính tinh bột tác nhân hoá học Phương pháp biến tính tinh bột ... dộ nghiên cứu phạm vi phòng thí nghiệm 2.2 tình hình nghiên cứu tinh bột tinh bột biến tính nước giới 2.2.1 Những phương pháp nghiên cứu tinh bột giới nước ta Trong trình nghiên cứu tinh bột, ... phẩm dạng bột mịn thu phương pháp sấy phun dung dịch thuỷ phân tinh bột (9) Tính chất tinh bột biến tính axit Tinh bột biến tính axit có thay đổi nhiều tính chất so với tinh bột chưa biến tính có...
 • 60
 • 208
 • 0

Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng các phương pháp hoá học

Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng các phương pháp hoá học
... tính tinh bột tác nhân vật lí  Phương pháp biến tính tinh bột tác nhân hoá học Phương pháp biến tính tinh bột enzim 1.2.2 Phương pháp biến tính tinh bột tác nhân vật lí 1.2.2.1 Biến tính trộn ... thiện tính cảm quan, tạo gel Tinh bột đựoc biến tính nhiều cách tính chất vật lí lẫn hoá học Dựa vào chất phương pháp phân loại phương pháp biến tính tinh bột sau (15):  Phương pháp biến tính tinh ... • Nghiên cứu phương pháp biến tính tinh bột cách oxi hoá, dung dịch axit, dung dịch kiềm • Nghiên cứu thay đổi tinh bột sau biến tính PHẦN TỔNG QUAN Chương 1: TINH BỘT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẾN...
 • 60
 • 135
 • 0

các phương pháp chế tạo màng hóa học

các phương pháp chế tạo màng hóa học
... gồm nhiều loại oxit khác phủ thành công phương pháp Phương pháp dùng để phủ màng nhạy PH Al2O3, Ta2O5, loại màng chống oxi hóa ăn mòn… Loại Sensor pH pH pH Màng Sensor Al2O3 Si3N4 Ta2O5 Khoảng đo ... deposotion)… PHƯƠNG PHÁP SOLGEL    Sol (solution), Gel(gelation) Đây phương pháp hóa học ướt tổng hợp phần tử huyền phù dạng keo rắn (precursor:SnCl4.5H2O, SbCl3.2H2O…) chất lỏng sau dó tạo thành ... deposition) Phương pháp PLD ý vài năm vừa qua phương pháp phủ thành công hợp chất phức tạp Kĩ thuật PLD lần sử dụng để phủ màng siêu dẫn YBa2Cu3O7 Kể từ nhiều vật liệu khó phủ phương pháp bình...
 • 28
 • 276
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp chế tạo màng graphene loại GO-H-Au1-5-14700 và GO-H-13 và ứng dụng

Nghiên cứu các phương pháp chế tạo màng graphene loại GO-H-Au1-5-14700 và GO-H-13 và ứng dụng
... C thƣờng có vài lớp graphene mặt Si lớp I.3.3 Phương pháp chế tạo graphene từ dung dịch: Có hai phƣơng pháp việc chế tạo màng graphene từ dung dịch Đó chế tạo màng graphene phƣơng pháp hóa học ... I.2 Cấu tạo tính chất màng graphene: 34 I.2.1 Cấu tạo màng graphene: 34 I.2.2 Cấu trúc vùng lƣợng: .36 I.2.3 Ứng dụng màng graphene: 41 I.3 Các phƣơng pháp chế tạo graphene: ... linh hoạt yêu cầu bảo quản I.3 Các phương pháp chế tạo graphene: Có nhiều phƣơng pháp khác để chế tạo màng graphene, nhóm phƣơng pháp đƣợc tiến hành nhiều là: phƣơng pháp tách lớp học graphite (mechanical...
 • 95
 • 1,302
 • 15

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ QUỐC TẾ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ QUỐC TẾ
... “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2009” Tên công trình: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Nhóm ngành ... thống phân tích kỹ thuật riêng Đó mục đích nhóm Hơn nữa, phân tích kỹ thuật Kinh doanh Ngoại Tệ Quốc Tế kiến thức chuyên môn quan trọng không cho nhà đầu tư tiền tệ quốc tế, mà kết nghiên cứu công ... thường sử dụng sản phẩm tài là: phân tích phân tich kỹ thuật Phân tích đánh giá tình hình kinh tế, tác động đến kinh tế nước toàn cầu, xảy tương lai Phân tích kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu xu...
 • 85
 • 441
 • 3

Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm

Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm
... a phương pháp x p h ng phù h p Chương – Cơ s lý thuy t M c ñích nghiên c u Các khái ni m b n tìm ki m thông tin M c ñích c a ñ tài tìm hi u, ñánh giá phương pháp x p h ng tài li u ñ ch n l a phương ... ngư i • Phương pháp phân tích: Thu th p ñánh giá ñ liên quan gi a câu truy v n b d li u • Phương pháp th c nghi m: Th c hi n vi c cài ñ t, th nghi m phương pháp x p h ng tài li u; Đánh giá k t ... li u ñ ch n l a phương pháp x p h ng phù h p sau ñó Các khái ni m v Ma tr n, giá tr riêng Chương – Các phương pháp x p h ng k t qu tìm ki m ti n hành th c nghi m phương pháp x p h ng ñã l a ch...
 • 13
 • 409
 • 2

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm pdf

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm pdf
... a phương pháp x p h ng phù h p Chương – Cơ s lý thuy t M c ñích nghiên c u Các khái ni m b n tìm ki m thông tin M c ñích c a ñ tài tìm hi u, ñánh giá phương pháp x p h ng tài li u ñ ch n l a phương ... ngư i • Phương pháp phân tích: Thu th p ñánh giá ñ liên quan gi a câu truy v n b d li u • Phương pháp th c nghi m: Th c hi n vi c cài ñ t, th nghi m phương pháp x p h ng tài li u; Đánh giá k t ... li u ñ ch n l a phương pháp x p h ng phù h p sau ñó Các khái ni m v Ma tr n, giá tr riêng Chương – Các phương pháp x p h ng k t qu tìm ki m ti n hành th c nghi m phương pháp x p h ng ñã l a ch...
 • 13
 • 230
 • 0

Nghiên cứu nâng cao năng lực của các thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo cụm thông xe tải nhẹ có tải trọng đến 3 tấn với công suất 1000 thông xe-năm

Nghiên cứu nâng cao năng lực của các thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo cụm thông xe tải nhẹ có tải trọng đến 3 tấn với công suất 1000 thông xe-năm
... nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu nâng cao lực thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế quy trình công nghệ chế tạo cụm thùng xe tải nhẹ tải trọng đến với công suất 1000 thùng xe/ năm, ... thùng xe tải thờng, tải trọng 2,5 Bộ vẽ thiết kế 2D thùng xe tải ben, tải trọng Bộ vẽ thiết kế 2D thùng xe tải ben, tải trọng Bộ vẽ thiết kế 2D thùng xe tải ben, tải trọng 2,5 Tài liệu thiết kế ... chơng trình KHCN cấp Nhà Nớc) tên: Nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo cụm hộp số cho loại xe ôtô thông dụng - Phơng pháp tiếp cận đề tài Nghiên cứu thiết kế, công nghệ chế tạo quan điểm kế...
 • 94
 • 314
 • 0

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và các phương pháp thõa mãn nhu cầu khách hàng pptx

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và các phương pháp thõa mãn nhu cầu khách hàng pptx
... ý kiến khách hàng Theo điều tra tỉ lệ khách hàng vào cửa hàng mua hàng ta thu bảng đánh sau: Tiêu chí Có Không Tỉ lệ vào cửa hàng mua hàng 69% 31% Như tỉ lệ khách hàng vào cửa hàng mua hàng cao: ... để khách hàng tiềm trở thành khách hàng trung thành cửa hàng Một yếu bảng hiệu cửa hàng có bắt mắt khách hàng không, có thu hút ý đến khách hàng đủ sức thắng sức "ì" để kéo khách hàng vào xem hàng ... phẩm bán Thu hút khách hàng vi c giữ chân khách hàng biến khách hàng tiềm thành khách hàng trung thành vi c lại cửa hàng, đặc biệt vai trò nhân vi n bán hàng lớn Một đội ngũ nhân vi n trẻ đẹp, mặc...
 • 53
 • 332
 • 0

Xem thêm