CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CBQL TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CBQL TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CBQL TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
... 26 Chuyên đề Lập kế hoạch phát triển trường Trung cấp chuyên nghiệp 26 Chuyên đề Quản lý trình đào tạo trường Trung cấp chuyên nghiệp 29 Chuyên đề Phát triển chương trình đào tạo trường Trung ... học Công nghệ trường Trung cấp chuyên nghiệp 15 Chuyên đề 10 Quản lý nhân trường Trung cấp chuyên nghiệp 15 Chuyên đề 11 Quản lý tài chính, tài sản trường Trung cấp chuyên nghiệp 30 Chuyên đề 12 ... hết CBQL bồi dưỡng Quản lí giáo dục sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD CBQL trường TCCN bồi dưỡng Học viện Quản lí giáo dục (Hà Nội) Trường Bồi dưỡng CBQLGD Tp Hồ Chí Minh sở đào tạo bồi dưỡng CBQLGD...
 • 61
 • 1,597
 • 0

Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
... thực tập tốt nghiệp Có thể thiết kế chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng, Đại học cách bổ sung các học phần, nội dung thiếu chương trình đào tạo trình độ Cao ... theo Quy định thẩm định chương trình giáo dục giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Mục tiêu đào tạo phải cụ thể hoá từ chương trình khung sở chuẩn đầu về ... nghiệp với đồng nghiệp III Khung chương trình đào tạo Khối lượng kiến thức, kỹ tối thiểu thời gian đào tạo - Tổng khối lượng chương trình: 104 đơn vị học trình (ĐVHT) - Thời gian đào tạo: năm Cấu...
 • 24
 • 910
 • 3

Chương trình bồi dưỡng CBQL

Chương trình bồi dưỡng CBQL
... vấn, giám sát trình đánh giá chương trình Đồng thời, Dự án SREM hỗ trợ kinh phí thực xây dựng chương trình  Cục Nhà giáo CBQLGD giúp lãnh đạo Bộ chủ trì việc thẩm định chương trình, trình Lãnh ... văn hoá Singapore CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HÌNH THỨC LIÊN KẾT VIỆT NAM – SINGAPORE 2008 - 2010 MÔ HÌNH TiẾP CẬN ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG ... lượng đội ngũ NG&CBQLGD, có nội dung: “Triển khai đào tạo bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo chương trình Bộ GD&ĐT để đến năm 2010, tất hiệu trưởng phải qua đào tạo bồi dưỡng quản lý”...
 • 27
 • 306
 • 3

Kế hoạch mở khóa bồi dưỡng trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông

Kế hoạch mở khóa bồi dưỡng trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông
... hiệu trưởng trường phổ thông tỉnh thực đổi quản lý giáo dục - Số lượng: Mỗi Sở GD&ĐT cử 02 người Nội dung: Gồm nội dung chủ yếu sau: - 07 chuyên đề chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ ... cáo thu hoạch cuối khóa nộp cho Ban tổ chức trước kết thúc khóa học Sau hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học viên, có báo cáo thu hoạch cuối khóa học, học viên cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng ... vị giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tổ chức, triển khai chương trình đào tạo tư vấn giám sát có trách nhiệm thực nghiêm túc kế hoạch Trong trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc cần...
 • 4
 • 213
 • 1

Kế hoạch và chương trình bồi dưỡng ngữ văn trung học cơ sở

Kế hoạch và chương trình bồi dưỡng ngữ văn trung học cơ sở
... đấu bồi dỡng kiến thức cho học sinh để đạt kế hoạch đề ra: - Ng 6A : 100% * HS lớp 6A có kiến thức vững vàng, có kiến thức mở rộng, nâng cao để tham gia thi HSG đạt kết cao * Học sinh có kỷ cơng ... Giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua học thêm - Gần gũi, thân thiện, hiểu học sinh để chia sẻ, động viên học sinh để học sinh vui vẻ, yên tâm, tích cực học tập hiệu Trung kờnh, ngày 05 tháng ... cơng nếp tốt, chăm học có ý thức vơn lên học tập b/ Nhiệm vụ: - Ôn tập kiến thức chơng trình - Góp phần củng cố, mở rộng kiến thức, rèn kỹ làm cho học sinh, dạy học sát đối tợng học sinh yếu cận...
 • 11
 • 404
 • 1

quản lý thực hiện chương trình đào tạo ở trường trung cấp luật thái nguyên

quản lý thực hiện chương trình đào tạo ở trường trung cấp luật thái nguyên
... THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN 31 2.1 Khái quát Trung cấp Luật Thái Nguyên 31 2.2 Thực trạng chƣơng trình đào tạo thực chƣơng trình ... trình đào tạo Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên ’ Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu sở luận chƣơng trình đào tạo thực trạng việc thực chƣơng trình đào tạo Trƣờng Trung cấp Luật Thái Nguyên ... 2.3.2 Thực trạng quản thực chƣơng trình đào tạo Trƣờng Trung cấp Luật Thái Nguyên 39 2.4 Đánh giá thực trạng quản thực chƣơng trình đào tạo Trƣờng Trung cấp Luật Thái Nguyên ...
 • 102
 • 137
 • 2

Phát triển chương trình đào tạo ở trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Phát triển chương trình đào tạo ở trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
... trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tồn bền vững đào tạo có thƣơng hiệu bối cảnh nên chọn đề tài: Phát triển chương trình đào tạo trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn ... cứu Phát triển chƣơng trình đào tạo Trƣờng trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 3.2 Đối tượng nghiên cứu Công tác phát triển chƣơng trình đào tạo trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng ... TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN 2.1 Khái quát hình thành phát triển trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng …….…………………………………………...
 • 126
 • 341
 • 1

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp. Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên. pptx

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp. Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên. pptx
... bị, đội ngũ giáo viên, cán quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề nghề đăng hoạt động - Bản Điều lệ Quy chế tổ chức hoạt động quan có thẩm quyền phê duyệt; - Chương trình dạy nghề nghề đăng ... Thẩm định thực tế - Cấp giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề (nếu đạt yêu cầu) có văn trả lời yêu cầu hoàn chỉnh số nôi dung để cấp giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề Trả kết Cá nhân, ... cho hoạt động dạy nghề (Mẫu số 3) 72/2008/QĐ-BLĐT Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Có sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo cấp nghề...
 • 6
 • 292
 • 0

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp. Các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề pdf

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp. Các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề pdf
... bị, đội ngũ giáo viên, cán quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề nghề đăng hoạt động - Bản Điều lệ Quy chế tổ chức hoạt động quan có thẩm quyền phê duyệt; - Chương trình dạy nghề nghề đăng ... 72/2008/QĐ-BLĐT nghề quy mô đào tạo đăng Có đội ngũ giáo viên, cán quản lý đủ số lượng, phù hợp với cấu nghề trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; ... định số cho hoạt động dạy nghề (Mẫu số 3) 72/2008/QĐ-BLĐT Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Các nghề đăng hoạt động phải có danh mục nghề đào tạo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương...
 • 6
 • 197
 • 0

Thực trạng quản lý việc duy trì sĩ số học sinh tại các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thực trạng quản lý việc duy trì sĩ số học sinh tại các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh
... niệm quản việc trì số học sinh Quản việc trì số học sinh việc nắm vững số học sinh diễn q trình đào tạo trường, cụ thể là: - Nắm vững thực trang diễn biến biến động số học sinh ... động trì số học sinh Hiệu trưởng, Cán quản lý, Giáo viên, học sinh học sinh số trường trung cấp chun nghiệp ngồi cơng lập TP HCM 3.2 Đối tượng nghiên cứu - Thực trạng quản việc trì số học ... quản cơng tác tuyển sinh để thực tiêu giao hàng năm nhằm bảo đảm trì số học sinh trường 1.2.3 Quản học sinh để trì số Việc trì số hàng năm, hạn chế tình trạng bỏ học sau nhập học...
 • 86
 • 808
 • 4

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ GIẢNG DẠY ỞCÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ GIẢNG DẠY ỞCÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA TỈNH KHÁNH HÒA
... luận quản giảng dạy trường trung cấp chun nghiệp + Chương 2: Thực trạng giảng dạy quản giảng dạy trường trung cấp chun nghiệp tỉnh Khánh Hòa + Chương 3: Giải pháp quản giảng dạy trung ... nhằm hệ thống luận quản lý, quản giảng dạy hệ TCCN trường - Qua nghiên cứu thực trạng quản giảng dạy hệ TCCN trường tỉnh Khánh Hòa, luận văn đề số giải pháp quản giảng dạy để nâng ... Nghiên cứu sở luận quản giảng dạy TCCN tỉnh Khánh Hồ - Khảo sát thực trạng quản giảng dạy TCCN Khánh Hồ Phân tích ngun nhân dẫn tới thực trạng - Đề xuất giải pháp quản giảng dạy TCCN...
 • 143
 • 473
 • 2

Thực trạng và giải pháp quản lý giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh Khánh Hòa

Thực trạng và giải pháp quản lý giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh Khánh Hòa
... sở luận quản giảng dạy trường trung cấp chun nghiệp + Chương 2: Thực trạng giảng dạy quản giảng dạy trường trung cấp chun nghiệp tỉnh Khánh Hòa + Chương 3: Giải pháp quản giảng dạy ... nhằm hệ thống luận quản lý, quản giảng dạy hệ TCCN trường - Qua nghiên cứu thực trạng quản giảng dạy hệ TCCN trường tỉnh Khánh Hòa, luận văn đề số giải pháp quản giảng dạy để nâng ... Nghiên cứu sở luận quản giảng dạy TCCN tỉnh Khánh Hồ - Khảo sát thực trạng quản giảng dạy TCCN Khánh Hồ Phân tích ngun nhân dẫn tới thực trạng - Đề xuất giải pháp quản giảng dạy TCCN...
 • 143
 • 600
 • 2

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
... trình xin thành lập trường Công văn đề nghị hiệp y thành lập trường Bộ chủ quản (nếu trường thuộc bộ, ngành) UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương (nếu trường thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương) ... Mô tả bước trường TCCN Vụ Kế hoạch – Tài bàn giao Bước Bước Dự thảo văn hiệp y, lập tờ trình Lãnh đạo Bộ duyệt ký văn hiệp y thành lập trường TCCN; đóng dấu định Phát hành văn Hồ sơ Thành phần ... án thành lập trường Thành phần hồ sơ Biên thẩm định Ý kiến thành viên nhóm thẩm định Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường...
 • 4
 • 229
 • 0

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp pptx

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp pptx
... trụ sở Bước Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng hoạt động dạy nghề Bước Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đăng hoạt động dạy nghề ... cho hoạt Quyết định số động đào tạo nghề đăng hoạt động 72/2008/QĐ-BLĐT Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định * Đối với nghề trình độ trung cấp nghề Các nghề đăng ... duyệt - Chương trình dạy nghề nghề đăng hoạt động - Giấy tờ chứng minh điều kiện đảm bảo Số hồ sơ: văn không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đăng hoạt động dạy nghề Văn qui định Quyết...
 • 5
 • 302
 • 0

Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành nghề ở trường trung cấp chuyên nghiệp việt úc nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành nghề ở trường trung cấp chuyên nghiệp việt  úc nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... 2 Nghệ An - 2012 [ Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC VINH NGUYễN dUY cHUYÊN MộT Số BIệN PHáP QUảN HOạT ĐộNG DạY HọC THựC HàNH NGHề TRƯờNG TRUNG CấP CHUYÊN NGHIệP VIệT - úC NGHệ AN CHUYÊN ... NGHệ AN CHUYÊN NGàNH: QUảN GIáO DụC Số: 60.14.05 LUậN VĂN THạC KHOA HọC GIáO DụC NGƯờI HƯớNG DẫN KHOA HọC PGS.TS NGÔ Sỹ TùNG Nghệ An - 2012 LI CM N ti Bin phỏp qun nhm nõng cao hiu ... th qun v i tng b qun - Qun bao gi cng liờn quan n vic trao i thụng tin v u cú mi liờn h ngc - Qun bao gi cng cú kh nng thớch nghi Hot ng v cỏc quan h qun chớnh l i tng ca khoa hc...
 • 128
 • 505
 • 1

Xem thêm