Tổng hợp hạt nano ZnO bằng phương pháp solgel. Tổng hợp hạt nano ATO bằng phương pháp thủy nhiệt.

Báo cáo " Nghiên cứu tổng hợp vật liệu BaTiO3 kích cỡ nano bằng phương pháp thuỷ nhiệt" pptx

Báo cáo
... sir cd mat ciia CO, ^" san pham va ca'u true ciia BaTiO, cho thay xuat hien pic dac trung tuang ling ciia BaTiO, (547 cm"'), ion OH" hap phu tren be mat cac hat BaTiO, (1630 cm"') va vdi su cd mat ... 873-881(1999) i "" IV-KET LUAN 269 properties and Applications, Chapman and Hall, London (1990) Nghien ciiu tdng hgp vat lieu BaTiO, vdi Matthew J Dicken, et al Journal of Crystal kfeh cd hat nanomet ... OH" hap phu tren be mat cac hat BaTiO, (1630 cm"') va vdi su cd mat lugng ve't ciia ion CO, ^" (1748 cm"') Ke't qua phan tfch nhiet vi sai san pham bdt 268 BaTiO, (hinh 3b) quyen khdng cung cho...
 • 6
 • 469
 • 3

TỔNG HỢP NANO TIO2 DẠNG ỐNG (TIO2 NANOTUBES) BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT potx

TỔNG HỢP NANO TIO2 DẠNG ỐNG (TIO2 NANOTUBES) BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT potx
... 1(42).2011 Hiện có phương pháp tổng hợp nano TiO2 ống như: Oxy hóa phương pháp điện hóa điện cực anot, phương pháp sử dụng hợp chất tạo cấu trúc, phương pháp thủy nhiệt Dựa đánh giá tổng quan yếu ... ứng nano TiO2 ống thực phương pháp so với phương pháp thủy nhiệt, không thích hợp với quy mô lớn, hiệu tách, kết tinh ống nano thấp[9] Với ưu điểm chi phí hiệu quả, dễ dàng tạo ống TiO2 nano ... rãi… lựa chọn phương pháp thủy nhiệt tổng hợp thành công nano TiO2 dạng ống có pha tinh thể chủ yếu anatase từ nguồn TiO2 thương mại dạng bột, sẵn có thị trường Việt Nam Nano TiO2 ống với đường...
 • 6
 • 513
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO OXIT SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... SEM (trên 200 hạt) phương trình Sherrer [7] Cấu trúc pha oxit nghiên cứu nhiễu xạ tia X máy D8 Advance, Brucker với tia xạ CuKα Trạng thái oxy hoá oxit sắt nghiên cứu phương pháp khử hydro theo ... Ảnh SEM nano oxit sắt kết tinh thủy nhiệt 1500C Hình trình bày quan sát SEM oxit sắt thu tổng hợp điều kiện làm già 700C 24 h sau tiếp tục làm già 1500C 12 h Kết cho thấy, hạt nano oxit sắt thu ... thuỷ nhiệt tăng dẫn đến hình thành kết tinh lại tinh thể Fe2O3 [10] kết thu hạt nano oxit sắt hình cầu có kích thước lớn dạng sợi nano Quá trình minh hoạ hình IV Kết luận Đã nghiên cứu tổng hợp...
 • 6
 • 429
 • 3

XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP TIO2 CỠ NANO TỪ ILMENIT HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT SỬ DỤNG KOH VÀ H2C2O4

XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP TIO2 CỠ NANO TỪ ILMENIT HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT SỬ DỤNG KOH VÀ H2C2O4
... nhằm xác định thông số cho trình tổng hợp TiO2 kích thước cỡ nano dựa phương pháp thủy nhiệt KOH áp suất thường dựa quy trình đề xuất năm 2006 Liu nhóm tác giả [6], sau Aly cộng [7] áp dụng thành ... thay phương pháp acid tạo tinh thể TiO2 kích thước cỡ nano, phương pháp kiềm nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Quá trình phân hủy ilmenite kiềm thực áp suất thường [6,7] nhằm tạo tinh thể TiO2 nano ... 2.45 TiO2 Merck 98.90 0.02 0.46 - - MgO P2O5 ZrO2 0.81 0.20 0.18 0.11 - - 0.25 0.03 3.2 Tổng hợp TiO2 kích thước cỡ nano từ tinh quặng ilmenite phương pháp kiềm Theo chế tinh luyện TiO2 từ tinh...
 • 6
 • 196
 • 0

Nghiên cứu quá trình tổng hợp vật liệu nano ti02 bằng phương pháp thủy nhiệt

Nghiên cứu quá trình tổng hợp vật liệu nano ti02 bằng phương pháp thủy nhiệt
... c cỏc ht nano TiO2 cú kớch thc, hỡnh thỏi v thnh phn pha nh mong mun Nng lng tiờu th ớt v ớt nh hng n mụi trng ng dng phng phỏp ny, ta cú th thu c cỏc tinh th nano, nano, dõy nano, ng nano TiO2 ... quang xỳc tỏc ca TiO2 cú cu trỳc nano Vt liu nano TiO2 cú nhiu ng dng quan trng nh: quang xỳc tỏc, pin mt tri, vi in t, in húa hc, [1] Hin nay, TiO cú cu trỳc nano ngy cng úng vai trũ quan trng ... quỏ cao, hỡnh dng ng nano b sp iu ny c quan sỏt rừ mu T-15M gm cỏc cm ln nh khỏc s v ca cỏc ng nano Nh vy, s thay i nng NaOH nh hng n s hỡnh thnh cu trỳc v chiu di ca ng nano TiO2 Khi tng nng...
 • 46
 • 216
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp khoáng wollastonite từ tro trấu việt nam bằng phương pháp thủy nhiệt

Nghiên cứu tổng hợp khoáng wollastonite từ tro trấu việt nam bằng phương pháp thủy nhiệt
... ng phương pháp nói trên, phương pháp hóa h c g n thành wollastonite Con ñư ng th hai, wollastonite hình thành t ñây ñư c s d ng ñ t ng h p wollastonite phương pháp th y silica ñá vôi b ng phương ... th c hi n b ng phương pháp th y nhi t t c phương pháp dùng nư c dư i áp su t cao nhi t ñ cao ñi m sôi bình thư ng Phương pháp 2.1 Đ i tư ng nghiên c u Nghiên c u t ng h p khoáng wollastonite CaO.SiO2 ... máy 2.2 Phương pháp nghiên c u 1.4.2 Tình hình nghiên c u t ng h p wollastonite t i Vi t Nam Theo hi u bi t c a chúng tôi, hi n nư c ta chưa có công trình nghiên c u v t ng h p khoáng wollastonite...
 • 13
 • 629
 • 1

TỔNG HỢP ZEOLITE A TỪ KAOLIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT pdf

TỔNG HỢP ZEOLITE A TỪ KAOLIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT pdf
... SEM mẫu zeolite A tổng hợp thực Phòng thí nghiệm Chuyên sâu, Đại học Cần Thơ 2.2 Phương pháp Qui trình tổng hợp sau: Hoạt h a kaolin nhiệt độ cao tạo metakaolin, sau bổ sung sodium aluminate sodium ... không tan nước, có dạng hình tinh thể lập phương zeolit A chuẩn, hạt vuông vức đều, hiệu suất hình thành tinh thể cao KẾT LUẬN Đã tổng hợp zeolite A phương pháp thủy nhiệt từ kaolin có bổ sung aluminum ... tinh thể zeolite A thu có kích thước nhỏ lẫn nhiều silic oxide (Hình 1) Bảng 2: Kết thay đổi thời gian thủy nhiệt lên lượng zeolite A thu Khối lượng metakaolin (g) ((g)metakaolin 10 Thời gian đun...
 • 5
 • 552
 • 4

Nghiên cứu tổng hợp khoáng wollastonite từ tro trấu Việt Nam bằng phương pháp thủy nhiệt (Full toàn văn)

Nghiên cứu tổng hợp khoáng wollastonite từ tro trấu Việt Nam bằng phương pháp thủy nhiệt (Full toàn văn)
... th c hi n ñ tài: Nghiên c u t ng h p khoáng wollastonite t tro tr u Vi t Nam b ng phương pháp th y nhi t” 2 M c ñích nghiên c u Trong ñ tài này, hư ng nghiên c u t ng h p wollastonite ñư c ... h p khoáng wollastonite t tro tr u 25 Chương − Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Đ i tư ng nghiên c u Nghiên c u t ng h p khoáng wollastonite CaO.SiO2 t ngu n nguyên li u ch a SiO2 (tro ... p wollastonite 22 1.4.1 Nh ng nghiên c u th gi i 22 1.4.2 Tình hình nghiên c u t ng h p wollastonite t i Vi t Nam 24 Chương − Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 25 2.1 Đ i tư ng nghiên...
 • 85
 • 563
 • 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ÁP SUẤT CAO VÀ PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT ĐỂ TỔNG HỢP GỐM

CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ÁP SUẤT CAO VÀ PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT ĐỂ TỔNG HỢP GỐM
... vựng bn ca kim cng áp suất Kbar kbar 500 400 300 Lỏng Kim cơng 200 100 Than chì 1000 2000 3000 4000 oC Hỡnh 38 Gin trng thỏi ca cacbon Bng 12 Dng thự hỡnh ca mt s cht di ỏp sut cao Cu trỳc, s phi ... sut cao Kim cng NaCl 6:8 CsCl 8:8 Rutin 6:3 Spinen 6:4:4 NaCl trt t 6:6:6 Vic thỳc y nhanh phn ng gia cỏc pha rn c thc hin bng phng phỏp thu nhit tc l phng phỏp dựng nc di ỏp sut cao v nhit cao ... Tng tỏc gia cỏt, CaO v hi nc s to thnh gel hirat silicat canxi cú cụng thc tng quỏt l aCaO.bSiO2.cH2O, vit tt l CaSbHc Gel CaSbHc gi hoỏ v dn dn kt tinh thnh dng tinh th, ú t l CaO/ SiO2 = a/b thay...
 • 11
 • 394
 • 3

Tổng hợp rây phân tử bát diện OMS - 2 theo hai phương pháp thủy nhiệt và hồi lưu nhiệt khảo sát khả năng oxi hóa trên clorobenzen

Tổng hợp rây phân tử bát diện OMS - 2 theo hai phương pháp thủy nhiệt và hồi lưu nhiệt khảo sát khả năng oxi hóa trên clorobenzen
... hành tổng hợp rây phân tử bát diện OMS- 2 theo hai phương pháp : hồi lưu nhiệt thủy nhiệt tiến hành khảo sát khả oxi hóa Tr clorobenzen Nội dung đồ án: - Tổng hợp mẫu xúc tác OMS- 2 hai phương pháp ... Enthanol OMS- 1 Hexan OMS- 2 Isopropanol OMS- 2 OMS- 2, OMS- 1 a- Benzylic Phân hủy OMS- 2 OMS- 2, OMS- 1 Bà Oxit phosphine Rị Peroxit hydrogen 1.1.4 Các phương pháp tổng hợp OMS- 2 ĐH 1.1.4.1 Phương pháp hồi ... VÀ NỘI DUNG: Tổng hợp rây phân tử bát diện OMS- 2 theo hai phương pháp: thủy nhiệt hồi lưu nhiệt Khảo sát khả oxi hóa clorobenzen III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN: 12/ 03 /20 12 12/ 07 /20 12 Rị IV NGÀY...
 • 49
 • 541
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu keo ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu keo ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt
... nano ZnO phương pháp thủy nhiệt, vật liệu màng ZnO phương pháp hóa ướt (từ bột ZnO chế tạo phương pháp thủy nhiệt trên) phép đo vật liệu chế tạo 2.1 Phương pháp chế tạo mẫu: Trong chương 2.1.1 Phương ... nhiều phương pháp để chế tạo vật liệu ZnO có kích thước nano phương pháp sol-gel, phương pháp bốc bay nhiệt, phương pháp thủy nhiệt v.v… Trong luận văn này, trình bày quy trình chế tạo vật liệu keo ... theo mục đích sử dụng mẫu sấy mẫu 2.1.2 Chế tạo mẫu keo nano ZnO phương pháp thủy nhiệt: Các hóa chất sử dụng để chế tạo mẫu keo ZnO phương pháp thủy nhiệt đưa bảng 2.1 2.1: Bảng hóa chất sử...
 • 50
 • 796
 • 0

nghiên cứu chế tạo vật liệu sno2 cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt

nghiên cứu chế tạo vật liệu sno2 cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt
... chế tạo vật liệu SnO2 cấu trúc nano phương pháp thủy nhiệt" MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Chế tạo thành công vật liệu SnO2 cấu trúc nano phương pháp thủy nhiệt - Nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang vật ... nano phương pháp thủy nhiệt - Khảo sát cấu trúc tính chất quang SnO2 cấu trúc nano tổng hợp - Nghiên cứu ứng dụng SnO2 cấu trúc nano đời sống CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu ... học nano công nghệ nano 1.3 Chế tạo vật liệu nano Vật liệu nano chế tạo hai phương pháp: phương pháp từ lên phương pháp từ xuống 1.3.1 Phương pháp từ lên Khái niệm: phương pháp từ lên phương pháp...
 • 73
 • 237
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan đioxit cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng trong xử lý nước

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan đioxit cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng trong xử lý nước
... đề tài luận văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan dioxit có cấu trúc nano phương pháp thủy nhiệt ứng dụng xử nước với mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu tổng hợp cấu trúc nano MnO2 dạng α, ... NHIÊN Nguyễn Thị Xuyến NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU MANGAN ĐIOXIT CẤU TRÚC NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC Chuyên ngành: Hoá môi trường Mã số: 60440120 ... với môi trường, nên ứng dụng rộng rãi xử nước ô nhiễm Có nhiều nghiên cứu ứng dụng MnO2 dạng nano xử nước: - Nano γ-MnO2 có khả xử nước ô nhiễm thuốc nhuộm Congo đỏ Trong dạng cầu γ-MnO2...
 • 73
 • 321
 • 1

Khảo sát khả năng phân hủy paraquat trong thuốc trừ cỏ dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy trên bột nano y tio2 được điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt

Khảo sát khả năng phân hủy paraquat trong thuốc trừ cỏ dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy trên bột nano y tio2 được điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt
... Anh TEM ciia mau Y- Ti02 d tylp moi YATiOj 0,168% Khao sal kha nang phan huy TCHH.T 50(6),2012 3.2 Khao sat mgt so yeu to anh hirong den qua trinh phan huy paraquat (PD) tren bgt Y- Ti02 3.2.1 Xac ... bj hap phy (mg/1) va m la lirpug chat hap phy (g) Nong dp PD Iji sau bi hap phy dypc xac djnh bang each dj hap thy quang (Abs) Cac thong so hap phy ciia v^t li?u Y/ Ti02 dugt trinh bay cr bang ... Do thj bieu dien sy phy thu^c giita dung lugng va thdi gian hap phy dugc dua rao hinh Ket qua eho thay, tSng din thtri gian hap phy dung lugng hap phy tang Qua trinh hap phy xay nhanh eh6ng khoang...
 • 7
 • 313
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Mau Uy quyen du DHCD va nhan Co tuc nam 2007Thong tu 12 BTC huong dan giam va gia han nop thue TNDNVRTS Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2010VRTS Bao cao tai chinh 2009 (da kiem toan)VRTS Bao cao tai chinh 2009 (da kiem toan)4 Du thao Nghi quyet DHCDThông tư 32 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 148 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 174 2016 TT-BTC sửa đổi điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư 152 2015 TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 38 2016 TT-BYT quy định biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 163 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 160 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 220 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 221 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 33 2016 TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 181 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 182 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 247 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 215 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 209 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành