HỆ THỐNG NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦ

HỆ THỐNG NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦ

HỆ THỐNG NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦ
... dung ngân sách phủ •Vai trò ngân sách phủ •Phân biệt tổ chức hệ thống ngân sách điển hình Nội dung • Ngân sách phủ? Hệ thống ngân sách phủ • Vai trò ngân sách phủ Ngân sách phủ? Các chủ thể ngân ... Ngân sách liên bang Hệ thống NSNN tổ chức cấp Ngân sách bang Ngân sách địa phương Hệ thống ngân sách thể phi liên bang Việt Nam Ngân sách trung ương Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân ... thu chi 2 Hệ thống ngân sách phủ Khái niệm • Hệ thống ngân sách phủ tổng thể cấp ngân sách, chúng có mối quan hệ hữu với xác định thống sở kinh tế - trị, pháp chế nguyên tắc tổ chức phủ • Thông...
 • 31
 • 2,279
 • 0

Giải thích vì sao hệ thống ngân sách nhà nước thường được thiết kế theo mô hình hệ thống chính quyền?

Giải thích vì sao hệ thống ngân sách nhà nước thường được thiết kế theo mô hình hệ thống chính quyền?
... ương ngân sách địa phương Như vậy, nói cách đầy đủ, hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam gồm hai cấp: ngân sách trung ương ngân sách địa phương (trong ngân sách địa phương gồm cấp: ngân sách ... cấp quyền nhà nước địa phương phải có nguồn thu riêng bảo đảm cho địa phương chủ động bố trí chi tiêu, thực nhiệm vụ cấp quyền địa bàn Mỗi cấp ngân sách đươc thiết kế theo hình hệ thống quyền ... quyền có cấu tổ chức chặt chẽ, phận cấu thành có mối liên hệ chặt chẽ với Nên hệ thống ngân sách nhà nước tổ chức hình để tiện quản lí C KẾT BÀI: Luật tài ...
 • 2
 • 1,555
 • 5

Nguyên nhân của việc hệ thống ngân sách nhà nước thường được thiết kế theo mô hình hệ thống chính quyền

Nguyên nhân của việc hệ thống ngân sách nhà nước thường được thiết kế theo mô hình hệ thống chính quyền
... 1976, ngân sách địa phương năm 1980 so với năm 1976 tăng 1,5(1) Một số ví dụ hệ thống ngân sách nhà nước thiết kế theo hình hệ thống quyền Xuất phát từ nguyên nhân trên, nên nay, nhìn chung nước, ... tiêu Chính điều lý giải cho khác cấu hệ thống ngân sách nhà nước liên bang nhà nước phi liên bang Ở nước có tổ chức hành theo kiểu nhà nước liên bang hệ thống ngân sách cấu thành khâu: ngân sách ... nay, nhìn chung nước, hệ thống ngân sách thường tổ chức phù hợp với hệ thống quyền nhà nước, nhiên, không thiết cấp quyền phải cấp ngân sách, để cấp quyền trở thành cấp ngân sách cần đáp ứng điều...
 • 4
 • 474
 • 5

slike bài giảng tài chính công của đại học kinh tế quốc dân chương 2 hệ thống ngân sách nhà nước

slike bài giảng tài chính công của đại học kinh tế quốc dân chương 2 hệ thống ngân sách nhà nước
... chia % TƯ-ĐP) - Đảm bảo công Bài Tài công Năm ngân sách- Chu trình ngân sách  Năm ngân sách thời gian mà dự toán ngân sách phê duyệt có hiệu lực thực  Chu trình ngân sách toàn trình từ hinh ... chức có tính bắt buộc Phương thức cấp phát Bài Tài công Phân cấp quản lý  Khái niệm  Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước - Ngân sách trung ương - Ngân sách địa phương (Tỉnh, Huyện, Xã)  Nguyên ... Ngân sách gì?      Khái niệm Thu ngân sách Chi Ngân sách Cân đối ngân sách Phân cấp quản lý Bài Tài công Vai trò – Nguyên tắc quản lý  Vai trò NSNN - Duy trì máy nhà nước Khắc...
 • 20
 • 353
 • 1

hoàn thiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội

hoàn thiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội
... liờn quan n nhiu b, ngnh, cp u, chớnh quyn cỏc cp Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN trần thị thơng hiền HOàN THIệN CHƯƠNG TRìNH TíN DụNG HọC SINH, SINH VIÊN QUA Hệ THốNG NGÂN HàNG CHíNH SáCH ... quan liờn quan 78 DANH M TI LI THAM KH 82 C U O Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN trần thị thơng hiền HOàN THIệN CHƯƠNG TRìNH TíN DụNG HọC SINH, SINH VIÊN QUA Hệ THốNG ... Gii phỏp hon thin Chng trỡnh tớn dng hc sinh, sinh viờn qua h thng Ngõn hng Chớnh sỏch xó hi CHNG C S Lí THUYT NH GI CHNG TRèNH TN DNG HC SINH, SINH VIấN QUA H THNG NGN HNG CHNH SCH X HI 1.1 Nhng...
 • 118
 • 381
 • 0

Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội việt nam

Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội việt nam
... Phần Hệ thống ngân hàng sách hội việt nam I Những vấn đề chung Theo nghịđịnh 78/2002/NĐ - CP ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2002, thành lập Ngân hàng Chính sách hội (NHCSXH) để ... tiếng Việt: Ngân hàng sách hội Việt Nam (NHCSXHVN) - Tên giao dịch quốc tế: Vietnam for Social Policies (VBSP) - Hội sở chính: 68 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội Cơ cấu tổ chức: * Hệ thống ... dự phòng rủi ro Ngân hàng Chính sách hội Hội đồng quản trị định - Những thiệt hại nguyên nhân chủ quan người vay, tổ chức nhận uỷ thác cán viên chức Ngân hàng Chính sách hội (NHCSXH) gây...
 • 29
 • 98
 • 0

108 giải thích tại sao hệ thống ngân sách nhà nước thường được thiết kế theo mô hình hệ thống chính quyền cho ví dụ minh họa

108 giải thích tại sao hệ thống ngân sách nhà nước thường được thiết kế theo mô hình hệ thống chính quyền cho ví dụ minh họa
... đối ngân sách cấp Như vậy, việc thiết kế hệ thống ngân sách nhà nước theo hình hệ thống quyền gắn liền với việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn cấp quyền nhà nước Do quốc gia xây dựng hình hệ ... sách dựa vào hệ thống đơn vị hành Theo đó, ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương Theo khoản Điều Luật ngân sách nhà nước năm 2002, ngân sách trung ương ngân sách địa phương ... phân giao cho thấy mức độ định cấp ngân sách địa phương có độc lập, tự chủ tổ chức, điều hành ngân sách địa phương Thứ ba, việc thiết kế hệ thống ngân sách nhà nước theo hình hệ thống quyền phù...
 • 4
 • 67
 • 0

Hệ thống ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Hệ thống ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường
... sách Nhà nớc kinh tế thị trờng 2.1 Đặc điểm chế kinh tế thị trờng Nền kinh tế mà vấn đề thị trờng định đợc gọi Kinh tế thị trờng .Trong kinh tế hàng hoá có loạt quy luật kinh tế vốn có hoạt động ... ngày nay, thực tế không tồn chế thị trờng tuý, mà thờng có can thiệp Nhà nớc, kinh tế gọi Nền kinh tế hỗn hợp 2.2 Vai trò Ngân sách Nhà nớc chế thị trờng Tất khiếm khuyết chế thị trờng đòi hỏi ... cầu phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đổi mới, phát huy tối đa hiệu NSNN việc điều chỉnh kinh tế theo mục tiêu đặt Chơng I: Hệ thống Ngân sách Nhà nớc phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nớc I Bản...
 • 31
 • 548
 • 1

Hệ thống ngân sách nhà nước trong nền kinh tế trị trường

Hệ thống ngân sách nhà nước trong nền kinh tế trị trường
... 2.1 Đặc điểm chế kinh tế thị trờng Nền kinh tế mà vấn đề thị trờng định đợc gọi Kinh tế thị trờng .Trong kinh tế hàng hoá có loạt quy luật kinh tế vốn có hoạt động nh: quy luật giá trị, quy luật ... cầu phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đổi mới, phát huy tối đa hiệu NSNN việc điều chỉnh kinh tế theo mục tiêu đặt Chơng I: Hệ thống Ngân sách Nhà nớc phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nớc I Bản ... vụ Nhà nớc vùng lãnh thổ đất nớc Chính đời hệ thống quyền Nhà nớc nhiều cấp Cấp ngân sách đợc hình thành sở cấp quyền Nhà nớc, phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống quyền Nhà nớc ta nay, hệ thống...
 • 31
 • 314
 • 0

Tổ chức hệ thống Ngân sách nhà nước

Tổ chức hệ thống Ngân sách nhà nước
... Chính thể thống I Nguyên tắc tổ chức hệ thống NSNN Hệ thống NSNN Việt Nam: - Cơ sở xây dựng hệ thống NSNN Hiến pháp năm 1992 Sơ đồ tổ chức hệ thống NSNN HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NGÂN SÁCH TRUNG ... trả nợ gốc 34,950 G Bội chi ngân sách theo phân loại VN Bội chi so với GDP (%) -119,700 6.20% I Nguyên tắc tổ chức hệ thống NSNN Khái niệm tổ chức hệ thống NSNN: - Hệ thống NSNN - Cấp NSNN + Thể ... I Nguyên tắc tổ chức hệ thống NSNN Khái niệm NSNN: NSNN toàn khoản thu chi nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để đảm bảo chức năng, nhiệm vụ nhà nước Tình hình cân đối...
 • 40
 • 6,558
 • 9

TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
... trình thực nhiệm vụ thu, chi cấp Ngân sách tổ chức theo cấu định 4.2) Căn tổ chức hệ thống NSNN: - Tổ chức hệ thống NSNN dựa vào sau đây: + Hệ thống tổ chức máy Nhà nước + Chế độ phân cấp quản lý ... Tài Nhà nước bao gồm Nhà nước, dự trữ Nhà nước, tín dụng Nhà nước, ngân hàng Nhà nước, tài quan hành Nhà nước, tài đơn vị nghiệp Nhà nước, tài doanh nghiệp Nhà nước, quỹ Nhà nước, NSNN hạt nhân, ... 4.4) Hệ thống NSNN:  SƠ ĐỒ HỆ THỐNG NSNN: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Ngân sách Tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương Ngân sách Huyện,...
 • 69
 • 1,058
 • 2

Phân tích vai trò chủ đạo của Ngân sách trung ương trong hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành

Phân tích vai trò chủ đạo của Ngân sách trung ương trong hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành
... địa phương nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương Bên cạnh đó, nhằm thực vai trò chủ đạo việc điều hòa vốn cho địa phương,giúp địa phương hòan thành nhiệm vụ mình, Ngân sách trung ương ... chỉnh lương năm 2011 dự toán 27.000 tỷ đồng thứ hai, vai trò chủ đạo ngấn sách trung ương thể việc điều hòa vốn cho địa phương cách chi bổ sung cho ngân sách địa phương Các khỏan chi cho ngân sách ... phương theo nguyên tắc: Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa tự cân đối ngân sách; hỗ trợ 50% tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết ngân sách...
 • 3
 • 3,375
 • 38

HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
... vụ Nhà nước vùng lãnh thổ đất nước Chính đời hệ thống quyền Nhà nước nhiều cấp tiền đề cần thiết để tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước nhiều cấp Cấp ngân sách hình thành sở cấp quyền Nhà nước, ... thu ngân sách cấp dưới.Trường hợp quan quản Nhà nước cấp uỷ quyền cho quan quản Nhà nước cấp thực nhiệm vị chi thuộc chức mình, phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp để ... chung ngân sách cấp huyện) - Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung ngân sách cấp xã) * Ngân sách địa phương tên chung để cấp ngân sách cấp quyền bên phù hợp với địa giới hành cấp Ngoài ngân...
 • 9
 • 1,065
 • 5

Hệ thống Ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước

Hệ thống Ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước
... chung ngân sách cấp huyện) - Ngân sách cấp xã, phờng, thị trấn (gọi chung ngân sách cấp xã) * Ngân sách địa phơng tên chung để cấp ngân sách cấp quyền bên dới phù hợp với địa giới hành cấp Ngoài ngân ... thu ngân sách cấp dới.Trờng hợp quan quản Nhà nớc cấp uỷ quyền cho quan quản Nhà nớc cấp dới thực nhiệm vị chi thuộc chức mình, phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp dới ... nhiệm vụ Nhà nớc vùng lãnh thổ đất nớc Chính đời hệ thống quyền Nhà nớc nhiều cấp tiền đề cần thiết để tổ chức hệ thống ngân sách nhà nớc nhiều cấp Cấp ngân sách đợc hình thành sở cấp quyền Nhà nớc,...
 • 8
 • 355
 • 0

Xem thêm