Tổng quan tài chính công

Tổng quan tài chính công

Tổng quan tài chính công
... dung tài công mục tiêu quản lý tài công Tài công ? Tài công hoạt động liên quan đến bốn hợp phần đây: 1.Thu nhập công (Public revenue) 2 .Công chi (Public expenditure) 3.Nợ công (Public debt) 4 .Chính ... tài chính phủ; -Hiểu môi trường tài chính phủ Nội dung Khu vực công máy nhà nước Chức kinh tế phủ Nội dung tài chính phủ Quy tắc tài khóa Chính sách kinh tế vĩ mô tài chính phủ 1.1 Khu vực công ... for 77 of them 1.5 Chính sách kinh tế vĩ mô tài chính phủ Chính phủ tác nhân kinh tế • Chính phủ tác động lên kinh tế vĩ mô hai sách – Chính sách tài khóa (Fiscal policy) – Chính sách tiền tệ...
 • 48
 • 2,287
 • 0

bài giảng tổng quan tài chính công

bài giảng tổng quan tài chính công
... thiệp khu vực công - Khu vực công - Cơ sở can thiệp khu vực công - Các quan điểm về tồn tại khu vực công 03/12/15 1-2 Khu vực công  Theo Stiglitz, khu vực công bao gồm:  Hệ thống quan quyền ... nước: Các doanh nghiệp nhà nước đơn vị công ích  Quan điểm khác, khu vực công bao gồm:  Hệ thống quan công quyền nhà nước quan lập pháp, quan hành pháp, quan tư pháp  Hệ thống quốc phòng, an ... vực công tư nhằm cung cấp hiệu hàng hóa cho nền kinh tế Hoàn thiện công xã hội:  Tái phân phối thu nhập xã hội  Kiểm soát tài sản cá nhân  Điều tiết tài sản 03/12/15 - 41 KẾT LUẬN …Chính...
 • 68
 • 178
 • 0

Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và quản trị tài chính công ty đa quốc gia

Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và quản trị tài chính công ty đa quốc gia
... đề chung ĐTQT tổ chức kinh tế ĐTQT trực tiếp tổ chức kinh tế ĐTQT gián tiếp tổ chức kinh tế Một số vấn đề tài MNCs I Những vấn đề chung ĐTQT tổ chức kinh tế Khái niệm ĐTQT: - Đầu tư: trình huy ... lực tài mạnh, chủ sở hữu hầu hết công nghệ đại  Có cấu tổ chức đa tầng, bao gồm công ty mẹ công ty  Thường nước phát triển, phần lớn tài sản nằm nước IV Quản trị tài công ty xuyên quốc gia ... đề chung MNCs ĐN: công ty quốc gia thực sản xuất kinh doanh quốc tế thông qua việc thiết lập hệ thống chi nhánh nước kiểm soát công ty mẹ IV Quản trị tài công ty xuyên quốc gia - Đặc trưng MNCs:...
 • 44
 • 494
 • 7

HIEU QUHIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG TRONG PHÂN PHỐI - CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN 2 YẾU TỐ NÀY VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNGA VA CONG BANG TRONG PHAN PHOI TAI CHINH CONG

HIEU QUHIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG TRONG PHÂN PHỐI - CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN 2 YẾU TỐ NÀY VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNGA VA CONG BANG TRONG PHAN PHOI  TAI CHINH CONG
... hệ kinh t - xã hội 1 .2. 2 Chức tài công Tài công có chức sau đây: - Huy động nguồn lực; - Phân phối nguồn lực tài công; Tài công Trang Hiệu công phân phối Nhóm - Tái phân phối thu nhập; - Giám sát ... thực Các Chính phủ giải vấn đề yếu tố ngoại lại theo cách khác nhau .Trong số trường hợp (mà chủ yếu liên quan đến yếu tố tiêu cực) Chính phủ cố gắng điều hành hoạt động Ví dụ, Chính phủ đề tiêu ... học Quốc gia TP HCM, 20 03 - http://www.quantri.vn/dict/details/ 824 0-khai-niem -hieu- qua-pareto - http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_ch%C3%ADnh_c%C3%B4ng Tài công Trang 29 ...
 • 29
 • 642
 • 2

Các Yếu Tố Tác Động Đến Thái Độ Tuân Thủ Thuế Của Đối Tượng nộp Thuế Tại chi Cục Thuế Quận Phú Nhuận Khoá Luận Tài Chính Công

Các Yếu Tố Tác Động Đến Thái Độ Tuân Thủ Thuế Của Đối Tượng nộp Thuế Tại chi Cục Thuế Quận Phú Nhuận Khoá Luận Tài Chính Công
... yếu tố tác động đến thái độ tuân thủ thuế chọn đề tài Các yếu tố tác động đến thái độ tuân thủ thuế ĐTNT Chi Cục Thuế quận Phú Nhuận để đánh giá xác yếu tố tác động đến thái độ tuân thủ thuế ... nghiên cứu Có yếu tố tác động đến thái độ tuân thủ thuế ĐTNT? Tác động yếu tố Kiến thức thuế, Công tác quản lý quan thuế, Chất lượng dịch vụ công Chế độ dân chủ đến thái độ tuân thủ thuế ĐTNT nào? ... lường yếu tố tác động đến thái độ tuân thủ biến quan sát dùng để đo lường tính tuân thủ) : Gồm yếu tố tác động đến thái độ tuân thủ: (1) "Kiến thức thuế" đo lường biến quan sát; (2) Công tác quản...
 • 62
 • 73
 • 0

Phân tích quản trị tài chính công ty cổ phần sơn hải phòng.doc

Phân tích quản trị tài chính công ty cổ phần sơn hải phòng.doc
... Tế Sơn chống rỉ hệ Năm 2004: Chuyển sang công ty cổ phần với tên goi Công Ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Tháng 4/2004: Thành lập liên doanh Sơn Bột Tĩnh Điện Tháng 6/2004: Thành lập Công ty cổ phần ... Xây dựng, Công nghiệp, Tàu biển, 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản công ty : Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng công ty cổ phần đợc thành lập định số 3419/QĐ-UB ngày 26/12/2003 UBND thành phố Hải Phòng ... triển công ty Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng Tel : (031)847003-843287-840512 Fax : (031)845180 Website : www.sonhaiphong.com.vn 2.1.1.1.Quá trình xây dựng công ty: Công ty cổ phần...
 • 70
 • 818
 • 12

quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM.pdf

quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM.pdf
... 28 TÀI LI U THAM KH%O 29 ENRON & WORLDCOM I Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A ENRON VÀ WORLDCOM 1.Khái qt v l ch s hinh thành phát tri n c a ENRON &c thành l p t' n(m ... K064020356 ENRON & WORLDCOM M CL C SINH VIÊN TH C HI N I Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A ENRON VÀ WORLDCOM 1.Khái qt v l ch s hinh thành phát tri n c a ENRON L ch s hình thành ... cơng ty L&i nhu n c a cơng ty ã t(ng h n n(m l n ch5 vòng b+n n(m, t' 1997 #n 2000, ph n l n Enron vào th-i i m ang phát tri n nh m*t cơng ty kinh doanh Tuy nhiên, vào q III n(m ngối, cơng ty l:...
 • 29
 • 763
 • 3

Giải pháp về quảntài chính công trong tiến trình đổi mới và thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia hiện nay.docx

Giải pháp về quản lý tài chính công trong tiến trình đổi mới và thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia hiện nay.docx
... CHƯƠNG GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNGTRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ THỰC HIỆN CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HIỆN NAY 1./ Một số giải pháp nguồn thu ngân sách nhà nước 1.1/ Một số giải pháp ... QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNGTRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ THỰC HIỆN CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HIỆN NAY 1./ Thực trạng hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam Đối với Việt Nam, ngày 20/3/1996 Quốc ... sau: ( Theo Văn pháp luật quản tài quan hành nghiệp 2000-2001/ Nhà xuất trị quốc gia- 2001) 2/ Nội dung Quản tài công tiến trình đổi thực cải cách hành quốc gia 2.1/ Quản ngân sách nhà...
 • 40
 • 1,204
 • 13

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công (Môn Tài Chính Công - SV nhóm 03 ĐH Thương Mại.doc

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công (Môn Tài Chính Công - SV nhóm 03 ĐH Thương Mại.doc
... gian thu PHẦN II: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CÔNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐÓ ĐẾN THU NHẬP CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY II.1 Trình độ phát triển kinh tế Thu nhập công ... nước I.3 Phân loại thu nhập công Phân loại thu nhập công nhằm quản lý sử dụng nguồn lực công phù hợp với pháp luật có trách nhiệm trước công chúng Căn theo tính chất thu nhập: Thu nhập công chia ... bật thu nhập công phần lớn khoản thu nhập công xây dựng tảng nghĩa vụ công dân, điển hình thu Ngoài thu nhập công bao gồm khoản thu dựa sở trao đổi lệ phí phí thu c ngân sách nhà nước, khoản thu...
 • 22
 • 1,569
 • 22

Hoàn thiện tổ chức quản lý của Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Trường Hưng

Hoàn thiện tổ chức quản lý của Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Trường Hưng
... MẠI TRƯỜNG HƯNG I SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HƯNG Quá trình hình thành công ty Trường Hưng Công ty TNHH vận tải thương mại Trường Hưng ... Vận Tải Thương Mại Trường Hưng em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức quản Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Trường Hưng ” Trên sở tình hình thực tế máy quản Công ty THNN Trường Hưng, kết hợp ... cán phận quản thực đầy đủ chức quản Qua thực tập Công ty Trường Hưng em thấy nhìn chung cấu tổ chức quản Công ty Trường Hưng hợp Nhưng có số phận chưa hoàn thiện, nhiệm vụ chức số...
 • 61
 • 544
 • 5

Tình hình tổ chức và tài chính của công ty liên doanh Unilever Việt Nam

Tình hình tổ chức và tài chính của công ty liên doanh Unilever Việt Nam
... cấu tổ chức Công ty Unilever Việt Nam II Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Công ty Unilever Việt Nam .7 Tình hình tài Unilever Việt Nam Kết hoạt động sản xuất kinh doanh ... phận chức năng, vừa đảm bảo tính thống nhất, tập trung toàn hệ thống tổ chức giúp cho tổ chức hoạt động hiệu II TÌNHHÌNHTÀICHÍNHVÀKẾTQUẢHOẠTĐỘNGKINHDOANHCỦACÔNG TYUNILEVERVIỆTNAM Tình hình tài Unilever ... KHÁIQUÁTQUÁTRÌNHHÌNHTHÀNH, PHÁTTRIỂNVÀCƠCẤUTỔCHỨCCỦACÔNGTYUNILEVERVIỆTNAM Quá trình hình thành phát triển công ty Unilever Việt Nam Năm 1995, tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng Unilever bắt đầu đầu tư vào Việt...
 • 11
 • 3,070
 • 13

Quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM

Quản trị tài chính công ty đa quốc gia-hình thành ,phát triển,sụp đổ của công ty ENRON VÀ WORLDCOM
... K064020356 ENRON & WORLDCOM M CL C SINH VIÊN TH C HI N I Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A ENRON WORLDCOM 1.Khái qt v l ch s hinh thành phát tri n c a ENRON L ch s hình thành ... TRI N C A ENRON WORLDCOM 1.Khái qt v l ch s hinh thành phát tri n c a ENRON &c thành l p t' n(m 1985 c s) sáp nh p hai cơng ty Houston Natural Gas Internorth of Omaha, , m*t cơng ty chun v ... phát tri n c a t p ồn Worldcom II NGUN NHÂN S P C A ENRON WORLDCOM Enron 1.1 S s!p " c a Enron: 1.2 H u qu : 12 WorldCom: ...
 • 29
 • 445
 • 14

Tình hình tổ chức và tài chính hiện nay của tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Tình hình tổ chức và tài chính hiện nay của tổng Công ty Cà phê Việt Nam
... I Khái quát Tang công ty phê Việt Nam Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty phê Việt Nam Tổng công ty phê Việt Nam doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn: ... phê Việt Nam 9 Qua trình tìm hiểu tình hình tổ chức tàI Tổng công ty phê Việt Nam, với thuận lợi khó khăn tồn Tổng công ty, em xin đưa số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận Tổng công ty 1.Những ... VINA CAFFE) Tổng công ty phê Việt Nam doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà nước Tổng công ty có tư cách pháp nhân theo luật pháp Việt Nam Trụ sở Tổng công ty đạt số Ông...
 • 12
 • 316
 • 0

Quảntài chính công, dịch vụ côngcông sản

Quản lí tài chính công, dịch vụ công và công sản
... CHÍNH CÔNG II- QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG Bản chất phân loại dịch vụ công Dịch vụ công hiểu theo nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa rộng, dịch vụ công hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước can thiệp vào việc cung ... gia vào cung ứng dịch vụ công Việc Chính phủ chuyển giao dịch vụ công mở hội cạnh tranh cho loạt dịch vụ có tham gia khu vực tư nhân Vậy dịch vụ công chuyển giao: Về nguyên tắc, dịch vụ công ... phạm vào tài sản công phạm tội xâm phạm tài sản quốc gia, tài sản xã hội chủ nghĩa Công sản bao gồm tất tài sản (động sản bất động sản) thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý để sử dụng vào...
 • 44
 • 335
 • 2

Xem thêm