KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU

KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU

KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU
... nội Nợ phải thu • Tổ chức kế toán Nợ phải thu Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi • Trình bày thông tin BCTC - Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán - Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền ... phải thu khó đòi xử lý xóa sổ nợ phải Phát sinh  Ứng trước tiền cho người bán trình kinh  Khoản phải thu nhà nước doanh với  Khoản phải thu khác đối tượng: 31 thu 32 7/23/2015 Tổ chức kế toán ... định nợ phải thu phải xử lý khoản tổn thất 39 40 10 7/23/2015 Sơ đồ kế toán Căn • Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ khác • Nợ phải thu chƣa đến hạn toán tổ...
 • 13
 • 1,103
 • 0

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng của Công ty CP Đầu tư và Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Nam

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng của Công ty CP Đầu tư và Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Nam
... giáo quý công ty để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ XDVN ... thành công ty Công ty cổ phần đầu vấn thiết kế XDVN thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103009130 Sở kế hoạch đầu thành phố Hà Nội cấp ngày 09/09/2005 Trụ sở công ty: ... đường - vấn giám sát, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - vấn giám sát hoàn thiện công trình thuỷ lợi - vấn quản lý dự án đầu - Khảo sát địa chất công trình...
 • 5
 • 468
 • 4

Bài tập kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu

Bài tập kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu
... BÀI TẬP CHƯƠNG : kế toán vốn tiền, khoản phải thu 1) Kế toán vốn tiền cần tuân thủ theo quy định ? Trình bày đặc điểm hình thành, vận động, yêu cầu quản lý loại vốn tiền 2) Nội ... loại doanh thu? Điều kiện ghi nhận doanh thu? 8/ Các khoản giảm trừ doanh thu? 9/ Phương pháp kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ? 10/ Phương pháp kế toán khoản giảm trừ doanh thu? 11/ ... 2413 Bài 7: Tự cho ví dụ kế toán mua, bán, cho thu bất động sản đầu tư Bài 8: Tự cho ví dụ kế toán đầu tư vào công ty ( tự cho nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục...
 • 76
 • 1,989
 • 2

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 : kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu ppt

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 : kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu ppt
... sau: (ĐVT: 1000đ) I Số dư ngày 01/3/N số TK: - TK 11 1: 20 .000 Trong đ : TK 111 1: 20 .000, TK 11 1 2: - TK 14 1: 2. 500 ( Chi tiết ông Nguyễn Văn Mạnh: 2. 500) II Các nghiệp vụ phát sinh tháng 3/N sau: ... 19/1 ): Giá mua chưa có thu GTGT 4.500, Thu GTGT 450, Tổng giá toán: 4.950 - Hoá đơn trả tiền thu vận chuyển : Giá chưa có thu : 300, Thu GTGT: 30, Tổng giá toán: 330 - Phiếu thu tiền mặt số 26 ... số tài khoản sau: Tài khoản 33 1: Dư c :1 44.500 Trong đ : - Công ty A dư có 1 52. 000 - Công ty B dư c : 27 .500 - Công ty C dư n : 35.000 Tài khoản 1 52 dư n : 175.000 Tài khoản 151 dư nợ 25 .000.(...
 • 56
 • 1,757
 • 4

kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và phân tích dòng tiền tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thành phố cần thơ

kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và phân tích dòng tiền tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thành phố cần thơ
... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI MSSV/HV: C1200240 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH ... trọng công tác kế toán vốn tiền khoản phải thu doanh nghiệp nên chọn đề tài Kế toán vốn tiền, khoản phải thu phân tích dòng tiền Công ty cổ phần đầu xây lắp thành phố Cần Thơ ” để làm đề tài ... hiểu công tác kế toán vốn tiền, đánh giá khoản phải thu phân tích dòng tiền Công ty Cổ phần đầu xây lắp TP Cần Thơ Trên sở luận văn nêu lên số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền...
 • 167
 • 234
 • 0

Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại cty TNHH TMDV chuyển phát nhanh trần lâm

Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại cty TNHH TMDV chuyển phát nhanh trần lâm
... TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH TMDV CPN TRẦN LÂM 54 3.1 Đánh giá chung công tác kế toán vốn tiền khoản phải thu công ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm ... hạch toán vốn tiền khoản phải thu Công ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài  Đối tƣợng nghiên cứu : Kế toán vốn tiền khoản phải thu Công ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm  ... tiền khoản phải thu Chƣơng : Thực trạng kế toán vốn tiền khoản phải thu Công Ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm Chƣơng : Những Đánh Giá Kiến Nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền khoản phải thu...
 • 106
 • 102
 • 0

Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trước của CÔNG TY cổ PHẦN nội THẤT SHINEC

Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trước của CÔNG TY cổ PHẦN nội THẤT SHINEC
... shinec- wfc @shinec. com.vn Cụng ty c phn ni tht Shinec tin thõn l nh mỏy ni tht tu thu Shinec thuc cụng ty c phn cụng nghip tu thu Shinec c thnh lp theo quyt nh s 04/Q-CTHQT ca ch tch HQT cụng ty c phn ... CHUNG V CễNG TY C PHN NI THT SHINEC 1.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca doanh nghip Cụng ty c phn ni tht Shinec l cụng ty c phn mi thnh lp trc thuc cụng ty c phn cụng nghip tu thu Shinec vi s ... cụng ty: CễNG TY C PHN NI THT SHINEC Tờn giao dch ting anh: SHINEC WOOD FURNITURE J.S.C Tr s cụng ty: S 59 Ngụ Quyn, phng Mỏy Chai, qun Ngụ Quyn, HP Tel : 031.3768565 Fax : 031.3768683 Email: shinec- wfc @shinec. com.vn...
 • 121
 • 205
 • 1

Chuong 1 kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, ứng và trả trước

Chuong 1 kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, ứng và trả trước
... hạch toán TK 13 1 511 Bán hàng 5 21 (1, 2,3) Các khoản giảm trừ DThu 33 31 33 31 111 , 11 2 Trả lại tiền thừa cho KH 413 .1 Đgiá CL tỷ giá hối đoái tăng KH toán nợ trước tiền 11 1 ,11 2 Nợ 635/Có 515 CK T .Toán ... hạch toán 11 1 ,11 2,3 31 … Tổng TT trừ TK 13 3 11 1 ,11 2,3 31 VAT khấu 15 2 ,15 3,… VAT hàng mua trả lại giảm giá kém, phẩm chất 15 2 ,15 3… Kế toán Phải thu khác 4 .1 Nội dung khoản phải thu khác Các khoản phải ... hạch toán TK 11 1 (11 2) 511 , 711 Thu từ bán hàng, thu nhập khác TK 333 15 2 ,15 6, 211 ,… Mua HTK, TSCĐ TK 13 3 6 21, 6 41,515 Thu từ hoạt động TC Các CP = tiền phát sinh 13 1 ,13 6 ,13 8 3 31, 333,334,3 41 Thu...
 • 45
 • 139
 • 0

Kế toán thanh toán về các khoản phải thuphải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng.doc

Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng.doc
... phải trả mang tính nội vv Các khoản tốn tốn chia thành hai khoản tốn chủ yếu: khoản phải tốn khách hàng, khoản phải tốn cho người bán Ngồi ra, khoản phải thu khoản phải thu nội bộ, phải thu ... niệm: Kế tốn tốn khoản phải thu khách hàng khoản nợ phải thu cơng ty với khách hàng giá trị hàng hố bán, lao vụ - dịch vụ cung cấp chưa thu tiền Để hoạch tốn khoản phải thu khách hàng kế tốn ... cơng ty Cơng Ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng Ngày 9/11/1989 sát nhập Cơng Ty Bách Hố Vải Sợi Miền Trung cơng ty Liên Hiệp Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng thành Cơng Ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng trực thu c thương...
 • 47
 • 862
 • 12

Kế toán thanh toán về các khoản phải thuphải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng.doc

Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng.doc
... Cäng Ty bàõt âáưu hoảt âäüng v âäøi tãn thnh Cäng Ty Ngoải Thỉång, âãún thç tãn cäng ty l Cäng Ty Xút Nháûp Kháøu  Nàơng Ngy 9/11/1989 sạt nháûp Cäng Ty Bạch Hoạ Vi Såüi Miãưn Trung v cäng ty ... giạ hồûc tr lải cho ngỉåìi bạn âỉåüc gim nåü - Khon phi tr cho - Âiãưu chènh giạ tảm - Thanh toạn nåü cho ngỉåìi bạn - Ỉïng trỉåïc tiãưn cho ngỉåìi bạn SDCK: Khon nåü cn phi tr cho ngỉåìi bạn, ... hoảch tiãu thủ hng hoạ cho tỉìng thë trỉåìng nỉåï.c k kãút cạc håüp âäưng mua bạn, dỉû trỉỵ hng hoạ cho tỉìng giai âoản kinh doanh ca cäng ty v cho cạc âån vë trỉûc thüc cho håüp l v cán âäúi,...
 • 64
 • 237
 • 1

Kế toán thanh toáncác khoản phải thu-phải trả cho khách hàng tại cty xnk đà nẵng.doc

Kế toán thanh toán và các khoản phải thu-phải trả cho khách hàng tại cty xnk đà nẵng.doc
... giạ hồûc tr lải cho ngỉåìi bạn âỉåüc gim nåü - Khon phi tr cho - Âiãưu chènh giạ tảm - Thanh toạn nåü cho ngỉåìi bạn - Ỉïng trỉåïc tiãưn cho ngỉåìi bạn SDCK: Khon nåü cn phi tr cho ngỉåìi bạn, ... 21 Chun âãư kãú toạn toạn HẢCH TOẠN NGHIÃÛP VỦ THANH TOẠN A NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CHUNG VÃƯ THANH TOẠN- NGHIÃÛP VỦ THANH TOẠN I NÄÜI DUNG CẠC NGHIÃÛP VỦ THANH TOẠN : Trong quạ trçnh hoảt âäüng kinh doanh ... chỉïng tỉì cho ngán hng måí L/Câãø ngáng hng ny tr tiãưn cho Trang 24 Chun âãư kãú toạn toạn mçnh v bäü chỉïng tỉì cho ngỉåìi bạn âãø nháûn hng v thu tiãưn ca ngỉåìi mua âãø tr tiãưn cho ngỉåìi...
 • 63
 • 263
 • 0

KẾ TOÁN THANH TOÁNCÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI Công ty XNK ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI Công ty XNK ĐÀ NẴNG
... quút âënh thnh láûp cäng ty kinh doanh hng xút nháûp kháøu Thạng /1977 Cäng Ty bàõt âáưu hoảt âäüng v âäøi tãn thnh Cäng Ty Ngoải Thỉång, âãún thç tãn cäng ty l Cäng Ty Xút Nháûp Kháøu  Nàơng ... hng hoạ cho Trang 11 Chun âãư kãú toạn toạn tỉìng thë trỉåìng nỉåï.c k kãút cạc håüp âäưng mua bạn, dỉû trỉỵ hng hoạ cho tỉìng giai âoản kinh doanh ca cäng ty v cho cạc âån vë trỉûc thüc cho håüp ... TR CHO NGỈÅÌI BẠN : Chun âãư kãú toạn toạn Khại niãûm: Khon phi tr cho ngỉåìi bạn l nhỉỵng khon m cäng ty phi tr cho nh cung cáúp , ngỉåìi bạn cạc khon vãư hng hoạ, lao vủ dëch vủ m cäng ty...
 • 51
 • 273
 • 1

Kế tóan thanh tóan về các khỏan phải thuphải trả khách hàng tại Cty Xuất nhập khẩu - 5 docx

Kế tóan thanh tóan về các khỏan phải thu và phải trả khách hàng tại Cty Xuất nhập khẩu - 5 docx
... thức toán: Về phương thức hạch toán với khách hàng, công ty sử dung phương thức chủ yếu phương thức tín dụng chứng từ Đây phương thức sử dụng phổ biến doanh nghiệp xuất nhập hợp đồng xuất nhập công ... đề mà doanh nghiệp cần phải lưu ý để tránh thiệt hại Còn hai phương thức toán chuyển tiền dùng toán ngoại thương việc trả tiền cho người xuất phụ thu c vào thiện chí người nhập Vì thế, phương thức ... phòng kế toán công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng giúp đỡ cho em hoàn thành đề tài Qua em nhận thấy công tác kế toán đóng vai trò quan trọng trình hoạt động kinh doanh công ty Chính làm công tác kế toán...
 • 5
 • 166
 • 0

Kế tóan thanh tóan về các khỏan phải thuphải trả khách hàng tại Cty Xuất nhập khẩu - 4 pptx

Kế tóan thanh tóan về các khỏan phải thu và phải trả khách hàng tại Cty Xuất nhập khẩu - 4 pptx
... Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Mọi khoản nợ công ty phải theo dõi chi tiết cho chủ nợ theo số nợ phải trả, số nợ trả số nợ chưa trả - Nợ phải trả vàng, bạc đá quý kế toán chi tiết ... tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quanvà ghi sổ kế toán Phương pháp Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập ngày tháng năm nhập tên kho nhập - Phiếu nhập kho phận mua hàng ... hoá giảm - Khoản phải trả cho người bán giá trả lại cho người bán giảm nợ - Điều chỉnh giá tạm tính - Thanh toán nợ cho người bán - Ưïng trước tiền cho người bán SDCK: Khoản nợ phải trả cho người...
 • 8
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế toán dự phòng khoản phải thu khó đòivốn bằng tiền các khoản phải thutài sản lưu động bao gồm tiền các khoản phải thu các khoản đầu tư ngắn hạnkế toán tiền và các khoản phải thubài tập kế toán tiền và các khoản phải thuke toan von bang tien va cac khoan phai thukế toán vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn các khoản phải thu và ứng trướcbài tập kế toán tài chính có lời giải chương 1 kế toán tiền và các khoản phải thubáo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuchuyên đề kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuđề tài kế toán tiền và các khoản phải thukế toán bằng tiền và các khoản phải thukế toán tiền mặt và các khoản phải thubài tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thubáo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại