Nhiễu trong hệ thống thông tin di động GSM

các loại nhiễu trong mạng thông tin di động

các loại nhiễu trong mạng thông tin di động
... đầy đủ lượng tín hiệu thu bị phân tán miền thời gian CÁC LOẠI NHIỄU TRONG DI ĐỘNG 32 CÁC LOẠI NHIỄU TRONG DI ĐỘNG 33 CÁC LOẠI NHIỄU TRONG DI ĐỘNG 34 Để khử MAI người ta thường dùng phương pháp ... Cochannel Interference) � Nhiễu đa truy nhập (Multiple access Interference) CÁC LOẠI NHIỄU TRONG DI ĐỘNG 35 Trước nhu cầu ngày lớn thông tin liên lạc nói chung thông tin di động nói riêng, việc nghiên ... lên nhiễu liên ký tự (ISI) gây môi trường fading theo thời gian bị CÁC LOẠI NHIỄU TRONG DI ĐỘNG 12 loại bỏ Tuy nhiên, với giới hạn ký tự dài hơn, nhiễu xuyên kênh (ICI) gây Doppler kênh thông tin...
 • 36
 • 671
 • 4

Điều khiển công suất trong thế hệ thông tin di động USTM

Điều khiển công suất trong thế hệ thông tin di động USTM
... Partnership Project) Hệ thống thơng tin di động hệ ba đời từ dự án 3GPP gọi hệ thống thơng tin di động UMTS/WCDMA 1 .Hệ thống thơng tin di động hệ IMT-2000 Hệ thống thơng tin di động hệ ba xây dựng ... 2.4 Điều khiển cơng suất vòng kín, điều khiển cơng suất vòng hở Tồn ba phương pháp điều khiển cơng suất sau đây: • Điều khiển cơng suất vòng hở • Điều khiển cơng suất nhanh vòng kín gồm điều khiển ... chung 1 .Hệ thống thơng tin di động hệ IMT-2000 Hệ thống UMTS a) Tổng quan b) Dịch vụ hệ thống UMTS c) Cấu trúc hệ thống UMTS II kĩ thuật điều khiển cơng suất hệ thống thơng tin di động hệ UMTS...
 • 50
 • 416
 • 1

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 I

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 I
... thức Aziz-Diffie Chu i trao đ i tin trạm di động trạm gốc mạng giao thức Aziz-Diffie bao gồm: Trạm di động g i tin “request-to-join” (yêu cầu tham gia) t i trạm gốc mạng vùng lân cận Bản tin request ... nhận an ninh mạng vô tuyến Tuy nhiên, i u giả thuyết t i ưu: “ Ngư i sử dụng nghĩ dạng an ninh di động tin tưởng vào hiệu việc đo đạc độ an toàn i u khiển ngư i vận hành Vì yêu cầu ngư i sử ... động thông tin Tính di động đ i h i nguồn t i nguyên hữu hạn ph i sẵn có để xử lý m i trường tính toán di động Trở ng i cho ngư i thiết kế tính toán di động cách để tương thích v i thiết kế hệ...
 • 20
 • 457
 • 5

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 IV

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 IV
... mạng tổ ong truyền thông mạng Internet có dây không chạy mạng độc quyền hay vài nhà cung cấp dịch vụ thông tin vô tuyến mà Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 59 Chương 4: Nhận thực an ninh IP di dộng mạng ... gắn vào tin Điều giúp đảm bảo tính tin cậy toàn vẹn tin trao đổi hệ thống agent Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 68 Chương 4: Nhận thực an ninh IP di dộng Nên ý phần quan tâm chủ yếu đến an ninh nhận ... hay tầng mạng (Layer 3) ngăn xếp giao thức Internet Trong gói tin IP, ba tham số lấy với nhận dạng liên kết an ninh: Đó địa đích IP; Bộ nhận dạng giao thức an ninh, xác định liên kết an ninh áp...
 • 24
 • 312
 • 0

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 V

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 V
... giải pháp tốt khác mạng LAN v tuyến chấp nhận rộng rãi  CÁC KHUYẾN NGHỊ CẦN CHÚ Ý  V i việc mạng di động phát triển nhanh chóng tiến tới mạng toàn IP, an ninh di động trở thành v n đề cấp bách ...  Các nhà thiết kế mạng di động đưa biện pháp bảo v an ninh cho mạng, đặc thù v tuyến nên biện pháp có hạn hạn chế truyền dẫn v tuyến va phần mạng lõi V để tăng cường an ninh toàn đường truyền ... chất quan hệ song phương nhà khai khác di động v i nhà cung cấp dịch v Internet v n đề tính cước có lien quan Những v n đề bao gồm thỏa thuận tài nhà khai thác di động v i nhà cung cấp dịch v Internet...
 • 17
 • 234
 • 0

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 II.doc

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 II.doc
... (IMSI MSISDN), keys Ki, thông tin liên quan đến mạng (TMSI, LAI) nhận di n trang thiết bị IMEI Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 24 Chương 2: Nhận thực an ninh GSM/GPRS Các đặc điểm an ninh hỗ trợ SIM xác ... dụng mạng radio Sự phân tách chặt chẽ hệ thống radio hệ thống network trì, cho phép hệ thống network tái sử dụng với công nghệ tiếp cận radio Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 26 Chương 2: Nhận thực an ninh ... thành phần thông tin truyền Vì thế, phương pháp xác nhận bảo vệ nên sử dụng để xác định thuê bao di động thay IMSI đường radio Các thành phần thông tin tín hiệu thực truyền thông tin nhận di n thuê...
 • 16
 • 289
 • 1

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ thứ 3

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ thứ 3
... 32 CHƯƠNG 3: AN NINH TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ .33 3. 1 Giới thiệu thông tin di động hệ .33 3. 2 Nguyên lý an ninh thông tin di động hệ 33 3. 2.1 Nguyên lý an ninh mạng ... mạng thông tin di động hệ 33 3. 2.2 Ưu điểm nhược điểm GSM từ quan điểm mạng thông tin di động hệ 34 3. 2 .3 Các lĩnh vực tăng cường an ninh cho mạng thông tin di động hệ 36 3. 3 Các ... VINH thực an ninh mạng thông tin di động hệ thứ quan trọng cho phép xác định phương pháp bảo mật an ninh mạng thông tin di động hệ thứ Trong giới an ninh thông tin, nhận thực nghĩa hành động trình...
 • 98
 • 279
 • 0

truyền số liệu trong mạng thông tin di đông - phương pháp điều chế bpsk trong kỹ thuật trải phổ trực tiếp của hệ thống thông tin di động cdma

truyền số liệu trong mạng thông tin di đông - phương pháp điều chế bpsk trong kỹ thuật trải phổ trực tiếp của hệ thống thông tin di động cdma
... thứ .5 Hệ thống thơng tin di động hệ thứ hai Thống Thơng Tin Di Động Thế Hệ Thứ Ba (3G) .7 IV KỸ THUẬT TRẢI PHỔ TRỰC TIẾP CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN DI ĐỘNG CDMA ... Tổng quan CDMA thơng tin di động Tổng quan trải phổ trực tiếp hệ thống CDMA 10 Hệ thống DS-SS BPSK 16 Điều chế BPSK .26 V MƠ PHỎNG HỆ THỐNG DS-SS BPSK ... trọng hệ thống thơng tin Có ba kỹ thuật trải phổ là: - Trải phổ chuỗi trực tiếp - Trải phổ nhảy tần - Trải phổ dịch thời gian Trong ba kỹ thuật có sử dụng chuỗi xung giả ngẫu nhiên có tần số cao...
 • 35
 • 375
 • 2

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -10 ppsx

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -10 ppsx
... “Giáo trình thông tin di động , Nhà xuất Bưu Điện, 02-2003 [2] TS Nguyễn Phạm Anh Dũng, “Bài giảng thông tin di động bổ túc kỹ thuật”, Tổng công ty Bưu Chính Viễn Thông – Học viện Công Nghệ Bưu Chính ... gốc hệ thống thông tin di động hệ UMTS” [10] Nguyễn Ngô Hồng,Bài báo “Mối quan hệ khác biệt UMTS WCDMA”, Tạp chí bưu viễn thông kỳ 1, – 2003 [11] KS Nguyễn Thanh Hải, Bài báo Điều khiển công suất ... Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 10 – 2004 [3] TS Nguyễn Phạm Anh Dũng, Thông tin di động hệ “, Tập 1, Nhà xuất Bưu Điện, 12-2001 [4] TS Nguyễn Phạm Anh Dũng, Thông tin di động hệ “, Tập 2, Nhà xuất...
 • 4
 • 200
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 doc

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 doc
... hiệu nhiễu SIR, cơng suất trước điều khiển cơng suất điều chỉnh tối ưu hai thuật tốn điều khiển cơng suất DSSPC DPC Các kết biểu di n dạng đồ thị thể khả điều chỉnh cơng suất truyền hai phương ... xét: Điều khiển cơng suất vấn đề quan trọng đem lại lợi to lớn cho hệ thống thơng tin di động việc nâng cao dung lượng, chất lượng hệ thống hạn chế can nhiễu mà khơng đòi hỏi nâng cấp cơng nghệ ... thuật điều khiển cơng suất theo bước động DSSPC dựa tham số tỷ số tín hiệu nhiễu giao thoa SIR để điều khiển cơng suất truyền cách dùng khái niệm ngưỡng nhiều mức Tốc độ điều chỉnh cơng suất nhanh...
 • 8
 • 182
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 8 pptx

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 8 pptx
... chương Trong chương đề xuất hai phương pháp điều khiển cơng suất hệ thống thơng tin di động hệ ba UMTS phương pháp điều khiển cơng suất theo bước động DSSPC phương pháp điều khiển cơng suất phân ... pháp điều chỉnh cơng suất truyền hiệu phương pháp điều khiển cơng suất truyền thống Do hai phương pháp hi vọng sở để nghiên cứu nhằm điều khiển cơng suất cho số hệ thống thơng tin di động hệ ba ... pháp điều khiển cơng suất theo bước động DSSPC tập trung vào điều khiển cơng suất truyền cách dùng khái niệm ngưỡng nhiều mức, lệnh điều khiển cơng suất TPC Bước động bù cho chậm phương pháp điều...
 • 8
 • 170
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 7 ppt

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 7 ppt
... tồn điều khiển cơng suất Bước điều khiển cơng suất kết kết hợp giá trị khơng đổi giá trị thay đổi điều khiển cơng suất Do đó, trạm di động điều chỉnh cơng suất truyền cách thêm DSS vào cơng suất ... đường lên, bên cạnh mạng, điều khiển truy cập vơ tuyến trạm gốc sở cho điều khiển phần tiến trình điều chỉnh cơng suất Điều khiển cho phép điều khiển cơng suất điều khiển truy cập vơ tuyến thiết ... ảnh có mức cơng suất truyền tối ưu đặc biệt mà trạm di động từ hay 3.4.2 Sự hoạt động mạng Hình (3.8) giản đồ phương pháp DSSPC điều khiển cơng suất đường lên Trong điều khiển cơng suất đường lên,...
 • 8
 • 170
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 5 potx

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 5 potx
... UE Công suất phát Node B cực đại dB 28 dB Dải động DLPC Dải động công suất DL 18 dB Công suất kênh mã cực đại Không kênh lưu lượng tích cực Công suất kênh thu mã tối thiểu Hình 2.9 Dải động điều ... xuống Ở IS- 95 điều khiển cơng suất chậm đường xuống khơng cần phương pháp điều khiển trơi cơng suất 2.7 Điều khiển cơng suất vòng ngồi Mục đích giải thuật điều khiển cơng suất vòng ngồi trì ... để điều khiển cơng suất chúng cho kết nối giảm trơi cơng suất Ý tưởng hiệu chỉnh nhỏ thực định kỳ cho cơng suất tham chuẩn Trơi cơng suất xảy có điều khiển cơng suất nhanh đường xuống Ở IS-95...
 • 8
 • 248
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống tin di độnghệ thống thông tin di động gsmbảo mật trong mạng thông tin di động 3gmạng thông tin di động gsm và công tác tối ưu hóa hệ thống tại mạng vms mobifonetong quan he thong tin di dongtong quan he thong thong tin di dong gsmlịch sử phát triển của hệ thống thông tin di động gsmmột số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trong ngành thông tin di độngbáo hiệu trong mạng thông tin di động tế bàomạng thông tin di động gsmmạng thông tin di động gsmthông tin di động gsmtổng quan về mạng thông tin di động gsm gprsđồ án mạng thông tin di động gsmgiới thiệu chung về mạng thông tin di động gsmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ