SKKN KHAI THÁC, mở RỘNG kết QUẢ của một số

skkn khai thác, mở rộng kết quả của một số bài toán mở rộng một định lí của fermat và euler)

skkn khai thác, mở rộng kết quả của một số bài toán mở rộng một định lí của fermat và euler)
... Trng THPT Sụng Ray II Sỏng kin kinh nghim mụn Toỏn C S LUN V THC TIN Bi vit ny cú s k tha ý tng ca mt bi vit KHAI THC, M RNG KT QU CA MT S BI TON ca tụi nm 2012 2013 C s lớ lun ... phng Tụi c ng mỡnh l ngi u tiờn chng minh c ớnh lớ nhng nm 1747 Euler ó chng minh thnh cụng nh lớ Fermat v tng ca s chớnh phng, nhiờn Euler cha ch tớnh nht ca s biu din ú Chng minh ca Euler hon ... khụng l s chớnh phng theo mụulụ p Khng nh trờn cú c t vic ỏp dng hai nh lý sau: nh lý (Tiờu chun Euler): Cho p l s nguyờn t l v s nguyờn dng a vi (a, p) = GV: Ngụ Vn V Trang Trng THPT Sụng Ray...
 • 16
 • 235
 • 0

SKKN KHAI THÁC, mở RỘNG kết QUẢ của một số

SKKN KHAI THÁC, mở RỘNG kết QUẢ của một số
... với n Khai thác toán n Bài toán 2.1 Với số nguyên không âm n, chứng minh: C k 0 k 1 n 1 23k không chia hết cho Giáo viên: Ngô Văn Vũ Trường THPT Sông Ray Khai thác, mở rộng kết qủa số toán ... Khai thác, mở rộng kết qủa số toán  m  n  1001.(a  d )  110.(b  c )  11 91.(a  d )  10.(b  c )  11 n M 11  m2  n M 11 11 có dạng 4k  Áp dụng toán, suy mM Kết hợp với ... định lí Fermat a p1  b p1  1(mod p) Giáo viên: Ngô Văn Vũ Trường THPT Sông Ray Khai thác, mở rộng kết qủa số toán Suy ra: a3k 3  a (mod p), b3k 3  b2 (mod p) Đến đây, rập khuôn lời giải...
 • 5
 • 161
 • 0

nghiên cứu hình và yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc ê đê tây nguyên, đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp ở tuyến thôn bản

nghiên cứu mô hình và yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc ê đê tây nguyên, đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp ở tuyến thôn bản
... n pháp can thi p phù h p n thôn b n i v i b nh Tai Mũi H ng hi n chưa có công trình ti n hành B i v y nghiên c u c a nh m m c tiêu sau ây: 1/ t hình b nh Tai Mũi H ng c a dân t c Ê ê Tây ... (2009), Nghiên c u t l viêm h ng c ng ng Tu n t ng dân t c Ê ê- Tây Nguyên”, T p chí Y H c th c hành, s 9, tr: 29 - 31 Phùng Minh Lương (2009), Nghiên c u t l viêm tai tr em dân t c Ê d ch ê- Tây ... Nguyên 2/ t m t s y u t liên quan t i b nh Tai Mũi H ng 3/ ánh giá k t qu m t s bi n pháp can thi p phù h p t i n thôn b n Trên s m c tiêu trên, H ng xu t m t s bi n pháp phòng b nh Tai Mũi...
 • 224
 • 430
 • 6

Nghiên cứu hình và yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc êđê tây nguyên, đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp ở tuyến thôn bản

Nghiên cứu mô hình và yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc êđê tây nguyên, đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp ở tuyến thôn bản
... tăng bệnh Tai Mũi Họng cộng đồng Hiện chưa có công trình nghiên cứu tìm biện pháp can thiệp hiệu bệnh Tai Mũi Họng tuyến thôn để giảm tỷ lệ bệnh Tai Mũi Họng thông thường Việc tìm yếu tố ảnh hưởng ... Nguyên 2/ tả số yếu tố liên quan tới bệnh Tai Mũi Họng 3/ Đánh giá kết số biện pháp can thiệp phù hợp tuyến thôn Trên sở mục tiêu trên, đề xuất số biện pháp phòng bệnh Tai Mũi Họng Chương 1: ... tìm biện pháp can thiệp phù hợp tuyến thôn bệnh Tai Mũi Họng chưa có công trình tiến hành Bởi nghiên cứu nhằm mục tiêu sau đây: 1/ tả hình bệnh Tai Mũi Họng dân tộc Ê Đê - Tây Nguyên 2/ Mô...
 • 221
 • 100
 • 2

đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông phú bình - thái nguyên 2009 - 2011

đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông phú bình - thái nguyên 2009 - 2011
... tài - Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, tập huấn khuyến nông cho người dân địa bàn huyện Phú Bình - Thái Nguyên - Đánh giá kết số chương trình đào tạo, tập huấn khuyến nông địa bàn huyện Phú ... pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu học viên giảm chi phí đào tạo Đề tài Đánh giá kết số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân trạm khuyến nông huyện Phú Bình - Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2011 ... chương trình đào tạo, tập huấn Bảng 4.9: Đánh giá khả tiếp thu người dân số chương trình đào tạo, tập huấn khuyến nông trạm khuyến nông huyện Phú Bình Bảng 4.10: Đánh giá khả áp dụng kiến thức nông...
 • 28
 • 493
 • 0

đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông huyện phú bình - thái nguyên giai đoạn 2009 - 2011

đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông huyện phú bình - thái nguyên giai đoạn 2009 - 2011
... 2011 - Số lượt nông dân tham gia vào lớp đào tạo, tập huấn khuyến nông địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2009 - 2011 - Các nội dung đào tạo, tập huấn Trạm Khuyến nông huyện tổ chức từ năm 2009 - 2011 ... người dân số chương trình đào tạo, tập huấn KN trạm khuyến nông huyện Bảng 4.9: Đánh giá khả tiếp thu người dân số chương trình đào tạo, tập huấn khuyến nông trạm khuyến nông huyện Phú Bình Phản ... thời gian số khóa đào tạo, tập huấn khuyến nông - Đánh giá phương pháp thực số chương trình đào tạo, tập huấn cán khuyến nông * Đánh giá tác động tập huấn: - Đánh giá thay đổi người nông dân sau...
 • 76
 • 339
 • 0

Đề tài : Đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông Phú Bình - Thái Nguyên 2009 - 2011 pdf

Đề tài : Đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông Phú Bình - Thái Nguyên 2009 - 2011 pdf
... chương trình đào tạo, tập huấn Bảng 4. 9: Đánh giá khả tiếp thu người dân số chương trình đào tạo, tập huấn khuyến nông trạm khuyến nông huyện Phú Bình Bảng 4.1 0: Đánh giá khả áp dụng kiến thức nông ... nông dân sau số chương trình đào tạo, tập huấn khuyến nông địa bàn huyện Phú Bình Bảng 4.1 1: Đánh giá mức độ áp dụng kiến thức nông dân đào tạo, tập huấn địa bàn huyện Phú Bình Bảng 4.1 2: ánh giá ... tác đào tạo, tập huấn giai đoạn mới 1.2 Mục Đích, mục tiêu Đề tài - Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, tập huấn khuyến nông cho người dân địa bàn huyện Phú Bình - Thái Nguyên - Đánh giá kết...
 • 28
 • 296
 • 0

ĐỀ TÀI " Đánh giá kết quả của một số chương trình đào tạo, tập huấn nông dân của trạm khuyến nông huyện Phú Bình - Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2011 " pdf

ĐỀ TÀI
... 2011 - Số lượt nông dân tham gia vào lớp đào tạo, tập huấn khuyến nông địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2009 - 2011 - Các nội dung đào tạo, tập huấn Trạm Khuyến nông huyện tổ chức từ năm 2009 - 2011 ... người dân số chương trình đào tạo, tập huấn KN trạm khuyến nông huyện Bảng 4.9: Đánh giá khả tiếp thu người dân số chương trình đào tạo, tập huấn khuyến nông trạm khuyến nông huyện Phú Bình Phản ... thời gian số khóa đào tạo, tập huấn khuyến nông - Đánh giá phương pháp thực số chương trình đào tạo, tập huấn cán khuyến nông * Đánh giá tác động tập huấn: - Đánh giá thay đổi người nông dân sau...
 • 76
 • 285
 • 0

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương
... số phác đồ điều trị viêm, loét dày tràng Helicobacter pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm mục tiêu cụ thể: Mô tả số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tràng ... 4.1 Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tràng H pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ƣơng 4.1.1 Một số đặc điểm dịch tễ học Nghiên cứu 588 bệnh nhân VLDDTT H pylori ... gia tuân thủ điều kiện điều trị kháng thuốc CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tràng H pylori kháng kháng sinh 3.1.1 Một số đặc điểm dịch tễ 3.1.1.1...
 • 27
 • 224
 • 1

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương (FULL TEXT)

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương (FULL TEXT)
... lâm sàng kết số phác   đồ điều trị viêm, loét dày tràng Helicobacter pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương  nhằm mục tiêu cụ thể: Mô tả số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, ... DỤC  VÀ  ĐÀO  TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG  ƯƠNG -* - NGUYỄN THỊ ÚT ĐẶC  ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT SỐ PHÁC  ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM, LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG DO HELICOBACTER ... trạng kháng kháng sinh bệnh nhi viêm, loét dày tràng H pylori Mô tả kết diệt H pylori số phác đồ điều trị viêm, loét dày tràng vi khuẩn kháng kháng sinh trẻ em 3 CHƯƠNG  1 TỔNG QUAN 1.1 Đặc...
 • 181
 • 306
 • 0

nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản

nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản
... sát tình hình tội phạm CGTS hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm này, đề tài dự báo xu hớng phát triển tội phạm, yếu tố tác động đến hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm này; đồng ... luận tội phạm cớp giật tài sản hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cớp giật tài sản quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa Một số nhận thức lý luận tội phạm cớp giật tài sản 1.1 ... đánh giá kết điều tra, khám phá, khai thác mở rộng điều tra tội phạm này, tìm nguyên nhân tồn làm sở đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm CGTS...
 • 95
 • 303
 • 2

skkn Một vài kinh nghiệm phát triển tư duy khai thác mở rộng kiến thức từ phương trình hóa học cho học sinh lớp 8

skkn Một vài kinh nghiệm phát triển tư duy khai thác mở rộng kiến thức từ phương trình hóa học cho học sinh lớp 8
... học phương tiện phát triển cho học sinh Bởi lập phương trình hóa học ,mở rộng kiến thức phương trình hoá học học sinh lónh hội lượng kiến thức lớn trình học môn hoá học8 Kiến thức củng cố, đào ... kiến thức hóa học phương pháp học hóa học học sinh phải nắm vững cách lập phương trình hóa học, khai thác mở rộng kiến thức từ phương trình hoá học củng cố qua học, nên thân sử dụng việc lập phương ... thi đua học vững kiến thức học qua tiết, học Chính việc khai thác mở rộng kiến thức từ phương trình hoá học rất bổ ích lý thú học sinh, nó giúp học sinh nắm kiến thức, hiểu sâu kiến thức tạo...
 • 22
 • 342
 • 0

Một số biện pháp nhằm khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động tại Trung tâm Hợp tác Quốc tế

Một số biện pháp nhằm khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động tại Trung tâm Hợp tác Quốc tế
... chung xuất lao động giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất lao động Việt Nam Chương II: Thực trạng thị trường xuất lao động Trung tâm Hợp tác Quốc tế Chương III: Một số giải pháp nhằm khai thác, mở ... Quốc tế: Thị trường nước Đông Âu: 415 lao động Thị trường Nhật Bản: 286 lao động Thị trường Đài Loan: 134 lao động Thị trường Malaysia: 97 lao động Các thị trường khác: 155 lao động Hiện số lao động ... động xuất lao động Trung tâm Hợp tác Quốc tế gặp phải không khó khăn thiếu thị trường, nguồn lực hạn chế… tác động trực tiếp tới hiệu hoạt động xuất Trung tâm Một khó khăn lớn Trung tâm thị trường...
 • 73
 • 260
 • 0

NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM KHAI THÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CÔNG TY MAY 19-5 BỘ NỘI VỤ

NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM KHAI THÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CÔNG TY MAY 19-5 BỘ NỘI VỤ
... may tương lai Muốn thực điều đó, Công ty cần áp dụng số biện pháp hữu hiệu sau nhằm khai thác tốt mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Tăng cường hoàn thiện biện pháp nghiên cứu nhu cầu thị trường ... đại, muốn khai thác tiềm mở rộng thị trường Công ty cần có biện pháp phù hợp nhằm thu hút khách hàng Chất lượng phục vụ yếu tố định hiệu hoạt động tiêu thụ Công ty Chất lượng phục vụ phụ thuộc ... với biện pháp không khai thác mạnh Công ty, không khai thác hết nhu cầu thị trường Nói chung phương pháp, biện pháp mang tính chất truyền thống phát huy hiệu thời điểm Song tương lai Công ty phai...
 • 18
 • 98
 • 0

Khai thác, mở rộng khách hàng docx

Khai thác, mở rộng khách hàng docx
... phù hợp cho doanh nghiệp nhằm phục vụ mục tiêu tăng cường sở khách hàng "Mở rộng" khách hàng cũ Để bắt đầu, bạn cần đảm bảo khách hàng cảm thấy thỏa mãn với sản phẩm, dịch vụ công ty mang lại ... khác, hay dịch vụ nâng cấp tìm cách nới rộng hợp đồng Một số cách tiếp cận nhằm tăng lượng chi tiêu khách hàng bao gồm: Bán hàng liên kết Khích lệ khách hàng chi tiêu nhiều cách cung cấp gói sản ... công ty khách hàng Liệu bạn thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng cung cấp dài hạn? Hay bạn trở thành nhà cung cấp độc quyền cho anh/cô ấy? Liệu bạn đảm bảo gắn kết không thay đổi bạn khách hàng? ...
 • 5
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giai thich cua ket qua cua mot so thi nghiem ve enzimkết quả của một số chương trình giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn nghệ an trong những năm qua4 1 so sánh với kết quả của một số tác giả nước ngoài và trong nước 504 1 so sánh với kết quả của một số tác giả nước ngoài và trong nướckhai thác mở rộng thị trường lao động cũng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp các trung tâm dịch vụ việc làm đẩy mạnh xuất khẩu lao độngtình hình duy trì và mở rộng thị trường trong một số năm qua của công ty bia việt hàmô tả kết quả của phân tích qua hệ thống sắc ký khí khối phổ 3d4 9 kết quả đo một số thuộc tính của mô hình qmoodđánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại địa bàn huyện võ nhai tỉnh thái nguyênđánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyênđánh giá hiệu quả của một số mô hình rừng trồng thuần loài tại công ty lâm nghiệp yên thế huyện yên thế bắc giangcác chỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả của một dự án tín dụngdự báo kết quả của một biến cố tương laiđộ mở rộng mặt đường của một làn xe mở cà chua gen a quy định thân đỏ thẫm gen a quy định thân xanh lục kết quả của một phép lai như sauchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây