Khoa hoc moi truong 100 cau

Khoa hoc moi truong 100 cau

Khoa hoc moi truong 100 cau
... động độ cao 10-100m - Đồi vùng thấp - Đồi vùng 0-200 - Đồi thấp, tỷ cao 10-25m 200-500 - Đồi trung bình thấp, tỷ cao 25-50m 500-2500 - Đồi lớn, tỷ cao 50-75m - Đồi lớn, tỷ cao 75-100m cao - Đồi ... bát úp, dạng nón, dạng núi vách dốc Dao động độ cao 100m Núi - Thấp - Trung bình thấp 600-900 700(900)-1200 Gía trị độ chia cắt sâu: - Nhỏ 100- 250 1200-2500 - Trung bình 250-500m - Trung bình ... (O), trình nito oxyt (NO) hình thành - Trong vòng 100 năm qua N2O đóng góp 5% làm tăng nhiệt độ trái đất - Vì thời gian tồn N2O khí vào khoảng 100 – 200 năm nên ảnh hưởng lâu dài nhiệt độ Trái...
 • 119
 • 304
 • 0

Báo cáo khoa học: Môi trường trầm tích khu vực cầu Kinh An Hạ – huyện Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh trong pleistocen muộn Holocen và các khoáng sản liên quan potx

Báo cáo khoa học: Môi trường trầm tích khu vực cầu Kinh An Hạ – huyện Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh trong pleistocen muộn Holocen và các khoáng sản liên quan potx
... chiều ngang 2.1.2 .Các cấu trúc trầm tích mịn hạt bên Bên đơn vị trầm tích thô hạt mô tả loạt đơn vị trầm tích khác mịn hạt thuộc trầm tích cồn sông doi sông Chúng bao gồm đơn vị trầm tích thô, ... sung kiểm chứng, nhóm tác giả phục hồi lại cổ môi trường trầm tích khu vực Bắt đầu môi trường trầm tích thuộc tướng lòng sông có phù sa cổ, môi trường trầm tích cửa sông, đến đầm lầy mặn cổ cuối ... 2.1 .Các trầm tích thuộc tướng lòng sông: 2.1.1 .Trầm tích hạt thô có cấu trúc phân lớp chọn lọc (grade bedding) Trong hầu hết môi trường trầm tích thuộc tướng lòng sông, đơn vị trầm tích thô hạt...
 • 11
 • 262
 • 0

120 CÂU HỎI THI VÀO CAO HỌC NĂM 2013 MÔN CƠ SỞ: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

120 CÂU HỎI THI VÀO CAO HỌC NĂM 2013 MÔN CƠ SỞ: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
... Trình bày vấn đề môi trường đô thị hóa di dân tự 50 Trình bày điều kiện môi trường đô thị vấn đề sức khỏe người dân môi trường đô thị 51 Trình bày ảnh hưởng khai thác than đá đến môi trường sinh thái ... quốc gia phát triển bền vững môi trường Việt Nam 38 Trình bày biện pháp thực Kế hoạch quốc gia phát triển bền vững môi trường Việt Nam phương hướng giải vấn đề môi trường Việt Nam 39 Trình bày ... củi đến môi trường sinh thái 53 Trình bày ảnh hưởng sản xuất lượng hạt nhân, nhiệt điện, thủy điện đến môi trường 54 Trình bày việc tiêu thụ lượng công nghiệp, sinh hoạt ô nhiễm môi trường 55...
 • 5
 • 59
 • 0

Đề cương ôn tập khoa học môi trường

Đề cương ôn tập khoa học môi trường
... loài làm tăng tính đa dạng sinh học loài làm giảm tính đa dạng sinh học Sự phân bố loài: Ở môi trường thích hợp cho nhiều loài sinh vật sinh sống có đa dang sinh học cao Nh ững khu rừng nhi ệt ... (biotic) Các thành phần vô sinh: Bao gồm tất nhân tố môi trường như: ánh sáng, lượng mưa, nhiệt độ, dộ ẩm, chất khoáng, đất Các nhân tố môi trường cung cấp nguồn lượng vật chất cần thiết mà chúng ... nhiên, loài xem cấp phân loại b ản (taxon), thuật ngữ đa dạng sinh học sử dụng rộng rãi đa dạng loài Theo công ước đa dạng sinh học: Đa dạng loài phong phú số lượng loài, số lượng phân loài trái...
 • 8
 • 1,210
 • 11

Co so khoa hoc moi truong

Co so khoa hoc moi truong
... nhìn đến năm 2020 B- TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Đức Hải, Cơ sở khoa học môi trường, NXB ĐHQG Hà Nội, 2000, 2001, 2002 Lê Văn Khoa ( chủ biên), Khoa học môi trường, NXB Giáo dục, 2002 Nguyễn Đình Hoè, ... Kiểm so t ô nhiễm nước 5.2 Ô nhiễm không khí - Các nguồn tác nhân gây ô nhiễm - Các tác động ô nhiễm không khí lên người, cối vật chất - Tác động ô nhiễm không khí đến thời tiết khí hậu - Kiểm so t ... sinh thái nông nghiệp - Kiểm so t ô nhiễm đất 5.4 Ô nhiễm nhiệt - Đặc điểm ô nhiễm nhiệt - Các nguồn ô nhiễm nhiệt - Tác hại ô nhiễm nhiệt biện pháp phòng ngừa - Kiểm so t ô nhiễm nhiệt 5.5 Ô nhiễm...
 • 6
 • 1,282
 • 35

Cơ sở khoa học môi trường

Cơ sở khoa học môi trường
... 116.Xã hội học môi trường / Vũ Cao Đàm chủ biên - H : Khoa học Kỹ thuật, 2002 - 264 tr ; 21 cm o Số định danh: 363.7 Xah o Đăng ký cá biệt: 04A010505,04A010506 117 .Cơ sở khoa học môi trường / ... 08C010206,08C010207 sở khoa học môi trường / Lưu Đức Hải - In lần thứ IV - H : Đại học Quốc gia, 2005 - 232 tr.; 21 cm o Số định danh: 363.7 LU-H o Đăng ký cá biệt: 08M087215-08M087219 Môi trường phát ... nguyên Môi trường - H : Nxb Hà nội, 2005 - 1933 tr ; 30 cm o Số định danh: 363.7 BOT o Đăng ký cá biệt: 06C006807 sở khoa học môi trường / Lưu Đức Hải - In lần thứ IV - H : Đại học Quốc...
 • 15
 • 1,154
 • 6

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường
... tượng nhiệm vụ Khoa học môi trường MT đối tượng nghiên cứu ngành khoa học liên ngành có mục đích chủ yếu BVMT sống lâu dài người Trái đất Vậy Khoa học MT ? Khoa học MT ngành khoa học nghiên cứu ... hệ tương tác qua lại người môi trường chung quanh Khoa học MT ngành khoa học ứng dụng, dạng phương án giải vấn đề tìm kiếm thay cấu trúc tổn thất MT Khoa học MT khoa học tổng hợp, liên ngành, ... trùng đưa loài vào làm thức ăn cho chim 1.6 .Khoa học - Công nghệ Quản lý môi trường Khoa học MT nghiên cứu mối quan hệ người với MT Từ nghiên cứu đó, khoa học MT đề xuất mô hình sinh thái hợp lý,...
 • 119
 • 266
 • 1

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 1

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 1
... Jakarta, Inđonêxia 11 ,7 12 ,7 11 ,6 12 ,3 11 ,5 14 ,1 11, 0 12 ,8 10 ,7 12 ,4 17 Karachi, Pakistan 10 ,3 13 ,5 18 Cairo, Ai Cập 9,9 10 ,2 19 Manila, Philippin 9,9 11 ,7 9,9 12 ,1 9,7 10 ,7 9,3 10 ,8 7,8 10 ,2 6,6 7,3 ... Braxin 16 ,4 17 ,8 16 ,3 16 ,6 15 ,6 16 ,4 New York, Mỹ Mexico City, Mexico Thượng Hải, Trung Quốc Bombay, Ấn Độ 15 ,1 17,2 15 ,1 18 ,1 Calcuta, Ấn Độ 12 ,4 13 ,1 10 Seoul, Hàn Quốc 12 ,4 14 ,2 11 Jakarta, ... 200 0-2 500 calo Tuy nhiên, không gian ngày bị thu hẹp (xem bảng 1. 1) Bảng 1. 1: Suy giảm diện tích đất bình quan đầu người giới(ha/người) Năm - 10 6 Dânsố(tr.ng) 0 ,12 5 DT(ha/ng) 12 0.000 -1 05 1, 0 15 .000...
 • 21
 • 586
 • 9

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 2

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 2
... học chứa tế bào sống xếp theo trật tự từ cao xuống thấp sau: C-H-O-N-P-C-Cl-Cu-Fe-Mg-K-NaS-Al-B-Br-Cr-Co-F-Ga-I-Mn-Mo-Se-Si-Sn-Ti-V-Zn Nồng độ nguyên tố loài sinh vật thay đổi phụ thuộc vào loại ... bình thấp 700(900 )-1 20 0 Giá trị độ chia cắt sâu: - Nhỏ 10 0 -2 50 - Trung bình 120 0 -2 500 - Trung bình 25 0-5 00m - Cao vừa 25 0 0-3 000 - Lớn 50 0-7 50m - Cao 300 0-5 000 - Rất lớn 75 0-1 000m - Rất cao >5000 ... Mexico Tổng Diện tích(triệu km2) 165 ,24 2 82, 3 62 73,556 13,986 8,143 2, 756 2, 505 2, 269 1,544 25 2,36 Phần trăm 46,91 23 ,38 20 ,87 3,97 0,80 0,71 0,64 0,58 0,39 100 2. 2 .2 Sự hình thành đại dương Sự...
 • 23
 • 465
 • 6

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 3

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 3
... dương - -Trong trầm tích - - Cơ thể sinh vật - - Nhiên liệu hóa thạch - + Tổng cacbon vô - - 692 35 .000 >10.000.000 3. 432 (đang sống 529 chết 2840) - - >5.000 - + Tổng cacbon hữu - - 8. 432 10. 035 .692 ... bang) 4.800 - Hình thành tinh vân - Hình thành ngân hà 4.600 Thạch - Hình thành Thái dương hệ - Hình thành Trái đất 4.400 - Xuất khí CH4, NH3 -Hình thành đại dương -Xuất tế bào sống đơn sơ 3. 500 2.000 ... kết H-C-O cacbuahydro C6H12O6 Cùng với việc tổng hợp C6H12O6, trình quang hợp tạo oxy cần thiết để trì sống Trái đất.(xem hình 3. 5) Bảng 3. 2: Cacbon sinh (tỷ tấn)(Bolin et al, 1979) - - Khí - -...
 • 15
 • 398
 • 4

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 4

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 4
... Bảng 4. 7: Biến động diện tích rừng qua năm (đơn vi:1.000ha) - Năm Diện tích - 1 943 14. 300 - 1976 11.169 - 1980 10.608 - 1985 9.892 - 1990 9.175 - 1995 9.302 rừng - - - - - Trong đó: - - - 92 - 42 2 ... Than 21 6-3 93 - Quặng mangan - 100 - Đống - 47 - Quặng crôm - 270 - Molipđen - 53 - Bauxit - 290 - Chì - 24 - Thiếc - Kẽm - 25 - - 20 Tính năm theo số liệu tới 1989 4. 5.2 Các đặc trưng khoáng sản ... - 42 2 - 5 84 - 745 33,8 - 32,1 - 30,0 - 27,8 - 1.050 Rừng - trồng - - 43 ,0 - - 28,9 - Độ che phủ Nguồn: Nguyễn Ngọc Lung, 1998 Hình 4. 3: Hình ảnh minh chứng suy thoái tài nguyên rừng 4. 4 Tài nguyên...
 • 20
 • 496
 • 4

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 5

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 5
... BOD520 (nhu cầu ôxy sinh học) Tải lượng(g/người/ngày) 4 5- 5 4 1, 6-1 ,9 x BOD520 COD (nhu cầu ôxy hóa học) Tổng chất sắt 17 0-2 20 Chất rắn lơ lững 7 0-1 45 Rác vô (kích thước >0,2mm) 5- 1 5 Dầu mỡ 1 0-3 0 ... (nhập100) - 130,0 193,0 123 ,5 186 150 NPK - Sản xuất nước Phân Lân nước Phân Kali (nhập100) - 200,0 2 15, 0 180 ,5 320 250 - 1 35, 0 120,0 130,0 100 100 326,2 391,3 423,0 450 ,0 700 800 41,0 13,0 55 ,6 21,6 ... 1 0-3 0 Kiềm(theo CaCO3) 2 0-3 0 Cl- 4-8 Tổng Nitơ(theo N) 6-1 2 10 Nitơ hữu 0,4 tổng N 11 Amoni tự 0,6 tổng N 12 Nitrit(NO-2) - 13 Nitrat(NO-3) - 14 Tổng Photpho 0, 8-4 15 P vô 0,7 tổng P 16 P hữu...
 • 15
 • 333
 • 2

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 6

Giao trinh Khoa hoc moi truong - Chuong 6
... có Luật BVMT sửa đổi năm 20 06, Nghị định 80/20 06/ NĐ-CP ngày 09/8/20 06, Thông tư 08/20 06/ TT-BTNMT ngày 08/9/20 06 Và nhiều văn khác 6. 3 Các công cụ quản lý môi trường 6. 3.1 Khái niệm chung công ... - Con người - Xã hôị " đòi hỏi việc giải vấn đề MT thực công tác quản lý MT phải toàn diện hệ thống 3 Quan hệ người tự nhiên phụ thuộc vào trình độ phát triển xã hội loài người 6. 2.2 Cơ sở khoa ... phát triển bền vững KTXH • Quản lý MT cần nối khoa học MT với hệ thống " Tự nhiên - Con người - Xã hội " phát triển phát triển môn chuyên ngành 6. 2.3 Cơ sở kinh tế quản lý môi trường • Quản lý...
 • 10
 • 394
 • 3

Xem thêm