Những nội dung cơ bản của hiến pháp năm 2013

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung bản của Hiến pháp hiện hành pot

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung cơ bản của Hiến pháp hiện hành pot
... bổ nhiệm - Để bảo đảm hiệu hoạt động quan lập pháp, hành pháp pháp, thiết nghĩ, Hiến pháp nên định rõ thời gian, không vừa thành viên quan lập pháp, vừa thành viên quan hành pháp pháp Hiến ... Quốc hội Hiến pháp nên sửa đổi theo hướng xác định Quốc hội quan đại biểu cao nhân dân, quan lập pháp Nhà nước Quốc hội có quyền làm luật sửa đổi luật, có quyền đề nghị sửa đổi Hiến pháp, quyền ... Hiến pháp, quyền thông qua Hiến pháp quyền nhân dân, thực theo hình thức trưng cầu ý dân Hiến pháp nên quy định việc thành lập quan bảo hiến để bảo đảm tính tối cao Hiến pháp, bảo đảm thống nhất,...
 • 6
 • 121
 • 0

Những nội dung bản của hiến pháp sửa đổi năm 2013 về chính quyền địa phương và định hướng triển khai (PGS, TS nguyễn đức minh)

Những nội dung cơ bản của hiến pháp sửa đổi năm 2013 về chính quyền địa phương và định hướng triển khai (PGS, TS nguyễn đức minh)
... quy định Hiến pháp hành quyền địa phương tạo sở hiến định cho việc cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương Luật Tổ chức quyền địa phương ban hành thời gian tới Nội dung chế định quyền địa ... mạnh địa phương Thứ sáu, Lần đầu tiên, nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương quy định Hiến pháp Vị trí quyền địa phương mối quan hệ với quyền trung ương xác định Hiến pháp hành Hiến pháp năm ... địa phương hiến pháp cho thấy Hiến pháp nước ta có điểm tương đồng mức độ định với hiến pháp số nước Tên chế định quyền địa phương Hiến pháp nước đồng với tên quan quyền địa phương Hầu hết quy định...
 • 16
 • 149
 • 1

Những nội dung bản của công pháp và tư pháp quốc tế

Những nội dung cơ bản của công pháp và tư pháp quốc tế
... thể luật quốc tế khác giải án quốc tếkhi có công nhận chủ thể luật quốc tế khác Sự tồn hữu thực tế quốc gia vô nghĩa cho dù đảm bảo đầy đủ yếu tố cấu thành quốc gia theo luật quốc tế Quốc gia ... Ngoài công nhận quốc tế làm phát sinh hệ pháp lý khác; chẳng hạn, công nhận quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia đợc công nhận có khả thực tế để bảo vệ quyền miễn trừ quốc gia miễn trừ t pháp ... sản quốc gia lãnh thổ quốc gia công nhận, tạo sở pháp lý để chứng minh hiệu lực chứng văn pháp luật quốc gia ban hành Về nguyên tắc, quốc gia có quyền đợc tham gia vào hội nghị tổ chức quốc tế...
 • 4
 • 829
 • 3

chính thể nhà nước Nội dung bản của hiến pháp

chính thể nhà nước Nội dung cơ bản của hiến pháp
... quan nhà nớc" [18;8] So với hiến pháp cổ điển (hiến pháp có định nghĩa hẹp), định nghĩa hiến pháp nêu đợc gọi hiến pháp nghĩa rộng hay hiến pháp xã hội Tức là, so với hiến pháp cổ điển (hiến pháp ... định vấn đề thể nhà nớc - nội dung bản, quan trọng hiến pháp Theo học giả B Jones D.Kavanagh: "Hiến pháp văn thể tinh thần đờng lối trị" Học giả Beloff G.Peele cho rằng: "Hiến pháp tổng thể quy định ... với quan nhà nớc khác nhằm thực quyền lực nhà nớc Từ đa kết luận: dới góc độ luật Hiến pháp, thể luôn nội dung chủ yếu hiến pháp "Chế độ trị tổ chức máy phận chủ yếu nhiều nội dung hiến pháp" [4;26]...
 • 27
 • 221
 • 0

hoàn cảnh ra đời và nội dung bản của hiến pháp 1992

hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản của hiến pháp 1992
... Chương XIII- Hiệu lực Hiến pháp việc sửa đổi Hiến pháp chương cuối Hiến pháp 1992 có điều (Điều 146, 147) Nội dung chương hoàn toàn giống quy định Hiến pháp 1980 Tóm lại, Hiến pháp 1992 đánh dấu giai ... 108) Với Hiến pháp 1992 chế định Chủ tịch nước, cá nhân khôi phục lại thành chế định riêng biệt nh Hiến pháp 1959 So với chế định Chủ tịch nước Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, ... hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Hiến pháp 1992 "sản phẩm trí tuệ toàn dân, thể ý chí nguyện vọng đồng bào nước" Nội dung Hiến pháp 1992 Hiến pháp 1992 gồm Lời nói đầu 147 điều chia làm...
 • 18
 • 759
 • 4

Vận dụng những nội dung bản của phép biênh chứng duy vật vào việc xây dựng phương pháp nhận thức khoa học cho học sinh qua việc gảng dạy môn chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp hiện nay qua

Vận dụng những nội dung cơ bản của phép biênh chứng duy vật vào việc xây dựng phương pháp nhận thức khoa học cho học sinh qua việc gảng dạy môn chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp hiện nay qua
... mt h thng nh hng sinh - khc vi theo cỏc nguyờn tc tng sinh v tng khc Tng sinh (sinh hoỏ cho nhau): Th sinh Kim; Kim sinh Thy; Thy sinh Mc, Mc sinh Ho, Ho sinh Th, v.v Ng hnh tng sinh l quỏ trỡnh ... Chớnh tr trng trung cp chuyờn nghip xõy dng phng phỏp nhn thc khoa hc cho hc sinh - ti trung nghiờn cu nhng gii phỏp nhm xõy dng phng phỏp nhn thc khoa hc dnh riờng cho hc sinh trung cp chuyờn ... phng phỏp nhn thc khoa hc cho hc sinh trung cp chuyờn nghip 22 1.4 Thc trng dng nhng ni dung c bn ca phộp bin chng vt vo vic xõy dng phng phỏp nhn thc khoa hc cho hc sinh .44...
 • 119
 • 110
 • 0

HỆ THỐNG NHỮNG nội DUNG bản của LUẬT HIẾN PHÁP 2014

HỆ THỐNG NHỮNG nội DUNG cơ bản của LUẬT HIẾN PHÁP 2014
... NIỆM LUẬT HIẾN PHÁP Luật Hiến pháp hiểu ngành luật hiến pháp, ngành luật độc lập hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ ... 1787, Hiến pháp Áo 1920, Hiến pháp Ailen 1937, Hiến pháp Thụy Điển 1974, Hiến pháp Canada 1982 Hiến pháp đại Hiến pháp nội dung mở rộng, quy định thêm nhiều quyền tự công dân Các Hiến pháp ... Libia Hiến pháp không thành văn không mang tính long trọng Hiến pháp thành văn, lại thuận tiện thủ tục thông qua sửa đổi 5.2 Phân loại Hiến pháp theo nội dung Hiến pháp cổ điển Hiến pháp nội dung...
 • 72
 • 153
 • 0

Những nội dung bản của pháp luật về dịch vụ logistics ở Việt Nam

“ Những nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ logistics ở Việt Nam
... số 10: Những nội dung pháp luật dịch vụ logistics Việt Nam Rất mong nhận giúp đỡ, đánh giá thầy, cô tổ môn Em xin chân thành cảm ơn! B/ NỘI DUNG I/ Những vấn đề dịch vụ logistic Việt Nam 1/ ... doanh dịch vụ logistics nội dung quy định pháp luật dịch vụ logistics Quyền nghĩa vụ nằm rải rác quy định hệ thống pháp luật chung quy định hệ thống pháp luật chuyên ngành điều chỉnh dịch vụ Theo ... nghiệp logistics Việt Nam cần phải cố gắng nỗ lực nhiều 2/ Thực trạng pháp luật Việt Nam dịch vụ logistics Cùng với khó khăn từ thực tế hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics, quy định pháp luật Việt...
 • 27
 • 1,275
 • 9

Những nội dung bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của

Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của nó
... nguyên lý, phạm trù, quy luật phép biện chứng vật ý nghĩa phương pháp luận quan trọng Vì vậy, chúng phải vận dụng tổng hợp nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng Ý nghĩa phương pháp luận phép biện ... quy luật phép biện chứng vật: quy luật phép biện chứng vật ý nghĩa phương pháp luận đạo hoạt động người để thực quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển quan điểm lịch sử cụ thể phương diện ... thể tính chất chu kỳ trình phát triển Đó sở phương pháp luận nguyên tắc phủ định biện chứng, đạo phương pháp suy nghĩ hành động người Phủ định biện chứng đòi hỏi phải tôn trọng tính kế thừa, kế...
 • 7
 • 20,159
 • 325

Những nội dung bản của pháp luật về dịch vụ logistics ở việt nam

Những nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ logistics ở việt nam
... phần nội địa Thứ năm, văn pháp luật chưa hoàn thiện, doanh nghiệp chưa nắm vững pháp luật quốc tế, pháp luật nước pháp luật Việt Nam liên Page Những nội dung pháp luật dịch vụ logistic Việt Nam ... dịch vụ logistics - Nội dung hợp đồng dịch vụ logistics :Luật thương mại 2005 điều khoản định nghĩa hợp đồng dịch vụ logistic hợp đồng dịch vụ logistic gồm có nội dung Sở dĩ dịch vụ logistic dịch ... nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics bước tiến lớn pháp luật Việt Nam việc hội nhập với Page Những nội dung pháp luật dịch vụ logistic Việt Nam quy định pháp luật giới đảm bảo lợi ích...
 • 34
 • 317
 • 0

Vận dụng những nội dung bản của các văn bản pháp luật vào giảng dạy môn GDQP an ninh trong trường THPT

Vận dụng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật vào giảng dạy môn GDQP  an ninh trong trường THPT
... giải pháp s phạm việc vận dụng văn pháp luật, luật vào nội dung giảng dạy môn học GDQP AN trờng THPT làm cho hiệu học đợc nâng lên, đồng thời nâng cao chất lợng dạy học môn GDQP AN V Phơng pháp ... văn pháp luật, luật liên quan đến nội dung chơng trình môn học GDQP AN trờng THPT Phạm vi nghiên cứu tìm hiểu sở lý luận, thực tiễn vận dụng văn pháp luật, luật vào dạy học môn GDQP AN IV Giả ... trờng THPT Chơng Vận dụng số nội dung văn pháp luật vào giảng dạy môn học GDQP AN trờng THPT Nguyễn Ngọc Quyến 10 46A - GDQP Khóa luận tốt nghiệp Phần nội dung Chơng Khái quát chơng trình GDQP AN...
 • 67
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung cơ bản của hiến pháp 2013một số nội dung cơ bản của hiến pháp 2013nội dung cơ bản của hiến pháp 2013 nói về vấn đề gìkq thuc hien nhung noi dung co ban cua de tainhung noi dung co ban cua cong tac hanh chinh tu phap can quan triet trong boi duong daotao tai hoc viennhững nội dung cơ bản của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáocâu 10  những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của nónhững nội dung cơ bản của cách mạng xhcnnhững nội dung cơ bản của chủ nghĩa mác lêninnhững nội dung cơ bản của triết học phật giáonhững nội dung cơ bản của luật đầu tưnhững nội dung cơ bản của luật thuếnhững nội dung cơ bản của bộ luật hồng đứcnhững nội dung cơ bản của chủ nghĩa trọng nôngnhững nội dung cơ bản của một luật thuếđồ án về hiển thị tốc độ động cơHỏi đáp 8 tại sao khi bước vào nhà thờ người ta làm dấu thánh giá với nước thánhAnh huong cua bo sung mo ca tra trong khau phan nuoi ga Sao tai Tra VinhHỏi đáp 9 tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hátTÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NGẦM 22KV CẤP CHO TRẠM BIẾN ÁP T1 VÀ T3 THUỘC DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRUNG TÂM VĂN HÓA TÂY ĐÔHỏi đáp 10 tại sao linh mục cúi hôn bàn thờHỏi đáp 11 dấu thánh giá mang ý nghĩa gìmô hình hệ thống năng lượng điện mặt trời độc lậpĐề tài: Công Nghệ Mạng Điện ThoạiÔn tập về giải toánViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânHỏi đáp 15 bài thánh vịnh có vai trò gìthiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bê tông cốt thép tại chỗLẬP TRÌNH LED QUẢNG CÁO VỚI HỌ 8051 & EPROM 27Hỏi đáp 16 tại sao phải đứng lên khi nghe công bố tin mừngcông nghệ thi công dầm i 33Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtBài 12. Phòng bệnh sốt rétLÝ THUYẾT MẠCHTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP NHẰM THAY THẾ CANH TÁC NƯƠNG RẪY