giao án TA 10 unit 1 2 3

Giáo Án Anh CB Unit 1, 2 (chuẩn)

Giáo Án Anh CB Unit 1, 2 (chuẩn)
... note Unit 2: cultural diversity Lesson plans of grade 12 Lª ViÕt ThuËt Upper secondary school 16 Lesson plans- English 12( Standard) Ngêi so¹n: TrÇn ThÞ Hµ Giang The 2nd period: Speaking Date: 20 /8 ... Listen and copy Unit 2: cultural diversity The 3rd period: Listening Date : 22 /8 Time: 45 minutes Lesson plans of grade 12 Lª ViÕt ThuËt Upper secondary school 19 Lesson plans- English 12( Standard) ... diversity The 4th period: Writing Date : 25 /8 Time: 45 minutes I Objectives: Lesson plans of grade 12 Lª ViÕt ThuËt Upper secondary school 22 Lesson plans- English 12( Standard) Ngêi so¹n: TrÇn ThÞ Hµ...
 • 27
 • 1,723
 • 1

giáo án anh 9 Unit 1+2

giáo án anh 9 Unit 1+2
... dates and words (Poster) : the 18th century, jean cloth In the 196 0s Students In the 197 0s cheaper In the 196 0s fashion In the 199 0s sale 5/ Post reading (10p) (Pair work) - Ask ss to work in ... new road You can A party is going to The Spring Fair 6/Homework (2p) Revise unit 1+2 Do ex I,II,III (12.15- Blue) Do ex 19 (12.15- Red ) ... was made in Europe The 196 0s fashions were embroidered jeans, painted jeand and so on Because jeans became cheaper Jeans at last became high fashion clothing in the 198 0s The sales of jeans stopped...
 • 25
 • 813
 • 1

Giáo án Anh 12 Unit 1, 2 (chuẩn)

Giáo án Anh 12 Unit 1, 2 (chuẩn)
... lesson reading - Unit Unit : home life The period Date : 21 /8 Grade 12 Theme: home life Lesson plans of grade 12 nd school Nguyen Trai Upper secondary Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Unit Reading Time: ... Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 16 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Unit 2: cultural diversity The period Date : 26 /8 Grade 12 Theme: cultural diversity Unit Reading Time: ... and copy Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 22 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 9th period Date : 28 /8 Grade 12 Theme: cultural diversity Unit Listening Time: 45 minutes...
 • 31
 • 5,248
 • 9

Giao an Tin 10 Bai 1+2

Giao an Tin 10 Bai 1+2
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/300/88976//GiaoanTin1 0Bai1 %202(Tiet1den4).doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 287
 • 1

giao an TA 10,unit 4

giao an TA 10,unit 4
... Work with a partner and express your regrets about what T asks Ss to discuss the advantages and you did or did not during the excursion disadvantages Mai Thi Bich Vuong_ VanBan N2 High School Ex ... T asks Ss the answers Ss volunteer to answer T checks corrected answers T uses radio and repeat information Task 2: Listen again and answer the following questions Key It covers and provinces: ... information Ss discuss with friends T calls Ss to answer and checks T asks Ss work in pair and find answers T calls Ss to answer T checks the answer 4. feedback: Report to the class what information...
 • 15
 • 278
 • 1

Giáo án Solution (Intro+Unit 1+Unit 2)

Giáo án Solution (Intro+Unit 1+Unit 2)
... question - Review the lesson the Lesson plan Solution Grade Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung Homework: - Learn new structures - Do workbook on page Lesson plan Solution Grade Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung ... a description at home - Learn new words 12 - Lesson plan Solution Grade - Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung Do workbook on page 13 Lesson plan Solution Grade Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung INTRODUCTION Part ... year.” Homework: - Learn days, months - Do workbook 17 Lesson plan Solution Grade Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung 18 Lesson plan Solution Grade Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung Unit 1: MY NETWORK Part A:...
 • 96
 • 5,685
 • 24

Giáo án tập đọc lớp 1 - 2

Giáo án tập đọc lớp 1 - 2
... _Luyện đọc dòng thơ tự do: nghỉ thơ (nghỉ sau dòng thứ 2, 7, 10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 22 , 25 , 28 , 30) Hoạt động học sinh _2, HS đọc ĐDDH -SGK +Tranh _Phân tích- đọc +Dùng chữ để ghép -Bảng lớp +Bảng ... B-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: _Tranh minh hoạ tập đọc SGK C-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thờ i gian 4’ 1 10 ’ 5’ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.Kiểm tra cũ: _Cho HS đọc “Sáng nay” trả lời _2, HS đọc ... ăn thòt b) HS luyện đọc: * Luyện đọc tiếng, từ: _Cá nhân, lớp ĐDDH -SGK -Bảng lớp 12 2 _Luyện đọc từ ngữ: huênh hoang, ngoao ngoao, hch, ngoạm *Luyện đọc câu _Đọc câu *Luyện đọc đoạn, bài: _Chia...
 • 34
 • 1,093
 • 6

Giáo án tập viết lớp 1 - 2

Giáo án tập viết lớp 1 - 2
... kẻ -Cho HS xem bảng mẫu -Viết bảng: -Cho HS viết vào bảng ĐDD H -Bảng -Bảng lớp -Bảng -Bảng -Bảng lớp -Bảng +viết đẹp: -Từ gì? - ộ cao từ viết đẹp”? - viết đẹp -tiếng viết cao đơn vò rưỡi, -Bảng ... + gánh đỡ: -Từ gì? - ộ cao từ “gánh đỡ”? -Bảng - gánh đỡ -tiếng gánh cao đơn vò rưỡi, -Bảng tiếng đỡ cao đơn vò lớp -Khoảng cách chữ o -Khoảng cách tiếng từ? -GV viết mẫu: Muốn viết từ “gánh ... kẻ -Cho HS xem bảng mẫu -Viết bảng: -Cho HS viết vào bảng + au: -Vần gì? - au ĐDD H -Bảng -Bảng lớp -Bảng -Bảng -Cao đơn vò - ộ cao vần “au”? -GV nhắc cách viết vần “au” : Đặt bút đường kẻ viết...
 • 88
 • 1,187
 • 14

Giáo án Ngữ văn9-Tuần 1, 2

Giáo án Ngữ văn9-Tuần 1, 2
... bố giới Lu ý trả lời câu hỏi soạn Giáo án Ngữ Văn Năm học: 20 07 - 20 08 ~ 38 ~ Trờng THCS Nguyễn Huy Tởng Nguyễn thị thu Hà Giáo án Ngữ Văn Năm học: 20 07 - 20 08 ~ 39 ~ ... thức, lịch Giáo án Ngữ Văn Năm học: 20 07 - 20 08 ~ 28 ~ Trờng THCS Nguyễn Huy Tởng Nguyễn thị thu Hà Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: I- Phơng châm quan hệ Phân tích ngữ liệu GV: Thành ngữ dùng ... vừa học thêm tri thức Giáo án Ngữ Văn Năm học: 20 07 - 20 08 ~ 14 ~ Trờng THCS Nguyễn Huy Tởng Nguyễn thị thu Hà GV y/c HS tự làm sau trình bày HS làm trình bày BT2 2- BT2: Đáp án: Đoạn văn nói tập...
 • 39
 • 243
 • 1

Giáo án lớp 10 (Chương 1)

Giáo án lớp 10 (Chương 1)
... 0101 0 110 0100 11 110 “TIN” = 0101 0100 - 0100 1001- 0100 1 110 b2- Dãy bit “ 0100 1000 0 1101 111 0 1100 001 tương ứng mã ASCII dãy kí tự nào? Hoa c) Biểu diễn số thực: 1100 5=0. 1100 5x105 25,879=0.25879 *102 ... toán, giáo án Chương Tr ang I: Một số khái ni ệm ti n họ c Giáo án tin học 10 Nguyễn Hữu Đònh III- Hoạt động dạy học: Giáo viên: Nội dung Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên A- ỔN ĐỊNH LỚP: ... dựng thuật toán xếp II- Đồ dùng dạy học:  Bảng, số sơ đồ thuật toán, giáo án III- Hoạt động dạy học: Chương Tr ang 19 I: Một số khái ni ệm ti n họ c Giáo án tin học 10 Nguyễn Hữu Đònh Giáo viên:...
 • 31
 • 257
 • 0

Giáo án Văn 10 - CB t1,2

Giáo án Văn 10 - CB t1,2
... văn học dân gian-> tiếng nói tình cảm chung nd -Phần 2, đề cập tới nội dung Văn học viết: -Văn học viết -> sáng tác người trí thức, ghi lại gì? chữ viết => mang dấu ấn cá nhân tác giả -Hình ... quát văn học Văn học Việt Nam trải qua ba thời kì lớn: • Văn học kỉ X đến hết kỉ XIX Việt Nam chia làm • Văn học từ đầu TK XX đến Cmạng tháng Tám 1945 thời kì? • Văn học từ sau Cmạng tháng Tám ... cảnh văn học -Em nêu nét thời kì văn học? vùng Đông Á, vùng Đông Nam Á Thời kì 2,3 nằm mối giao lưu văn hóa, văn học giới, đặc biệt nước phương Tây => truyền thống văn học Việt Nam thể hiệu -Nét...
 • 4
 • 258
 • 1

Giáo án Anh 10 (tuan 1 - tuan 4)

Giáo án Anh 10 (tuan 1 - tuan 4)
... put out 10 crept 11 slept 12 woke 13 was 14 leapt 15 wound 18 flew IV HOMEWORK: Do the LF in exercise book Teacher: Trần Thị Thanh Thùy Schoolyear: 2008 - 2009 Individual work -Asks Ss to - Whole ... groups) - Listen - Listen and repeat Page Tran Quang Dieu High School Lesson Plan – English 10 5’ 10 10 - take a rest (v) : nghæ * Checking: Rub out and remember: While – Reading: * Task 1/ p 13 : ... cycle driver II NEW LESON: Teacher: Trần Thị Thanh Thùy Schoolyear: 2008 - 2009 Page Tran Quang Dieu High School Lesson Plan – English 10 10 10 12 ’ PRE- LISTENING: * Ask and answer: Have you ever...
 • 33
 • 293
 • 0

GIÁO ÁN 11 CB BÀI 1,2,3,4

GIÁO ÁN 11 CB BÀI 1,2,3,4
... shows the number 114 and three pictures Lesson plan Which picture relates to the I WARM-UP: Matching & Answering questions (5ms) T: asks: number 114 ? Matching: Ss answer: A fire 114 T asks Ss for ... birthday? Why did the girl decide to take the money from the boy? What did the girl with the money? 11 T: - explains how to Task - checks the answers T: - explains how to Task - checks the information ... best friend - Prepare section 3: LISTENING FRIENDSHIP UNIT 1: Period:3st Lesson3 :Listening Date :11/ 9/2007 Week:1st A/ AIRMS AND OBJECTIVES: - Help Sts improve their listening skill - Help Sts...
 • 41
 • 337
 • 0

GIÁO ÁN ĐẠI 7 TUAN 1-2

GIÁO ÁN ĐẠI 7 TUAN 1-2
... dẫn : tập SBT:dùng cách so sánh với 0, so sánh với -1 để giải -Trường THCS Hải Hậu Họ tên: Lưu Tuấn Nghóa Giáo án Đại số ... Họ tên: Lưu Tuấn Nghóa Giáo án Đại số diễn trục số vò trí ? Sau giải thích Giải thích ? dự đoán Gv tổng kết ý kiến nêu cách biểu ... Nêu cách so sánh hai số hữu tỷ? So sánh : 12 ;0,8 ? Viết hai số hữu tỷ âm ? Hoạt động : Giới thiệu mới: Tính : + 15 ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG Hs nêu cách so sánh hai số hữu tỷ So sánh : 35 48...
 • 8
 • 226
 • 0

Xem thêm