DE 01 02 03 THPT QG

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN-Môn học Phương pháp tính toán lượng tử mô phỏng trong quang phổ - Mã số đề thi 01,02,03,04 K192010

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN-Môn học Phương pháp tính toán lượng tử mô phỏng trong quang phổ - Mã số đề thi 01,02,03,04 K192010
... Hạnh - Tần số dao động hóa trị nhóm O-H 4219,9 cm-1 ĐỀ THI Môn học: Phương pháp tính toán lượng tử quang phổ số đề thi: 02//K18/2010 Xây dựng hình cho phân tử vinyl amine CH 2=CH-NH2 ... lượng tử quang phổ số đề thi: 03/K19/2010 Xây dựng hình cho phân tử chloroform CHCl Lưu tập tin liệu vào với tên chlofo.gjf 11 Báo cáo: Phương pháp tính toán lượng tử quang phổ GVHD ... cm-1 Phổ Raman phân tử Chlorofrom 16 Báo cáo: Phương pháp tính toán lượng tử quang phổ GVHD PGS.TS.Huỳnh Thành Đạt HV : Trần Thị Mỹ Hạnh Phổ Hồng ngoại phân tử Chlorofrom ĐỀ THI Môn học: Phương...
 • 25
 • 271
 • 0

Digital Image Processing CHAPTER 01-02-03

Digital Image Processing CHAPTER 01-02-03
... steps in digital image processing CHAPTER CHAPTER CHAPTER CHAPTER Color image processing Wavelets and multiresolution processing Compression Morphological processing CHAPTER CHAPTER 10 Image restoration ... 2.1 2.2 2.3 2.4 Introduction 15 What Is Digital Image Processing? 15 The Origins of Digital Image Processing 17 Examples of Fields that Use Digital Image Processing 21 1.3.1 Gamma-Ray Imaging 22 ... of the image at that point When x, y, and the amplitude values of f are all finite, discrete quantities, we call the image a digital image The field of digital image processing refers to processing...
 • 190
 • 635
 • 4

Test 01 - 02 - 03

Test 01 - 02 - 03
... Thế trường học Hằng đâu? …………………… … ……………………………………… ………….……………… The end -BÀI KIỂM TRA SỐ 03 Họ tên: ……………………………………………… Lớp:6 …….… I Em điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành ... (10)……………… III Viết câu hỏi câu trả lời theo từ gợi ý theo mẫu: (2,5 điểm) Hotel/ near/ lake - Where is the hotel? - It’s near the lake your school/ between/ police station and library …………………… … ………………………………………...
 • 3
 • 162
 • 0

đề 01,02 môn vật lý 8

MÃ đề 01,02 môn vật lý 8
... trỡnh cõn bng nhit Qto = Qthu Suy ra: Q1 = Q2 987 0 = 11,25 c1 c1 = .s: a 250C b 987 0 J c 87 7,33 J/kg.K 987 0 87 7,33 (J/kg.K ) 11,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 ... ca chỡ sau ó xy cõn bng nhit Nhit lng ca nc ó thu vo tng nhit t 58, 50C n 600C l: Q2 = m2 c2 ( t0 t2) = 0,25 4200 (60 58, 5) = 1575 (J) Nhit lng ca chỡ ó to h nhit t 1000C xung 600C l: Q1 ... 1,5 im = 987 0 (J) c Nhit lng ca nhụm ó to h nhit t 1000C xung 250C l: Q1 = m1 c1 ( t1 t0) = 0,15 c1 (100 25) = 11,25 c1 Theo phng trỡnh cõn bng nhit Qto = Qthu Suy ra: Q1 = Q2 987 0 = 11,25...
 • 5
 • 203
 • 0

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 1

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 1
... bạn đắm khứ ảo tưởng tương lai Chỉ cách sống đời khoảnh khắc nó, bạn sống trọn vẹn ngày đời mình…” (Sống trọn vẹn ngày – Thanh Hằng dịch từ Internet) Viết văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ ... tuyển sinh Phần II Làm văn (7,0 điểm): Câu (3,0 điểm) Trong buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Bryan Dison – Tổng giám đốc tập đoàn Coca Cola, khuyên sinh viên: “…Bạn để sống trôi qua kẽ tay bạn...
 • 2
 • 420
 • 1

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 2

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 2
... /FirstChar 32 /LastChar 23 9 /Widths [ 25 0 333 408 0 0 333 333 0 25 0 333 25 0 27 8 500 500 500 500 500 500 500 500 27 8 0 0 444 0 667 667 0 0 722 0 722 611 889 722 556 722 556 611 722 722 0 0 0 0 ... 500 444 444 5 42 722 529 444 444 444 776 5 42 444 500 444 5 42 5 42 444 500 529 5 42 444 500 500 27 8 444 444 5 42 500 529 27 8 529 444 500 27 8 444 500 611 ] >> endobj 23 obj ...
 • 132
 • 145
 • 0

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 3

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 3
... /FirstChar 32 /LastChar 1 53 /Widths [ 250 0 0 0 33 3 33 3 0 250 33 3 0 500 500 500 500 500 500 500 0 33 3 0 0 0 722 722 0 778 778 38 9 778 944 722 611 778 556 667 722 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 833 556 ... úÙ–ç¬÷¶ì²ÚªEˆÁµ·1F¼ỴNà°}ỈJªµ#´ư0AS£¡Ëd›Qú9Đi.±[Ü…EkBk{¿ °d3‰p›¿ ;ß3ZD‹¸è4šíÕE9†äcÿ9nP¹ nê 3 M->ưÝÌ{™‡»bãÃt:tû$.n’«Bà¨Z*7¸*.)Þ4ª·j“š —Õ™ Ì'>¸ÇŠ“V]Üj´Z}FŸUµÙº¹ø^ëÃỈ§Œ/Y5Éb«QQ×L"5úY¸/œû®š^BâbœÅđ#1Ùb÷4ỵÕMV 3 IÊÜ#´á Xž¬ỵĨg8+€Øý§sỉ¤ ... endstream endobj 21 obj 1 631 6 endobj obj ...
 • 120
 • 164
 • 0

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 5

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 5
... 6Dòˆlš?t°ä„C©rÈ-‘üsì?†SÊgđ߉ïFC¹9 5 w¡ç%ƠX›`ØKkƒ _5 $¸ÜỴ2Fk”4²9œÌ…F‰ .53 Â%SxĨßíEj¾I¤ƯWo€}$T !_-é&Þ kƒH$ŸÂÏSl$ỈZ0-/!ỉ°©ÞÈ¢·2IN©ž°˜Çá ¹ð'+~º ¿ ìE 6}çVH¯%Ú 5 ŠtỊ‘sÀºR×¾¹$ýỊw8é;ªwÍwpë vỴ ... ƒëÄ(Ù„E“2çß‹·Ëï kÚXê¶l”“2Lóz 3Ĩ9¶‘U´ỉƠ{WêÀ5EgGub÷•Êܲg«‚Õ·ƠéR¬ºÌ£z y6vœÍ?¡³ÛƠ6„Õv§“›¥ýKbÞ...
 • 288
 • 137
 • 0

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 18

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 18
... chứa 123 Trong số trên, có A63 = 4.120 = 480 số có chữ số đứng đầu → Có A74 - A63 = 3720 số phải tìm có mặt 123 TH : Số phải tìm có mặt 321 (lập luận tương tự) Có 3720 số gồm chữ số khác , có mặt ... TH1 : Số phải tìm chứa 123: Lấy chữ số ∈ {0; 4;5;6;7;8;9} : có A74 cách Cài 123 vào vị trí đầu,hoặc cuối,hoặc hai chữ số liền chữ số vừa lấy: có cách → có A74 = 5.840 = 4200 số gồm chữ số khác ... Có 3720 số gồm chữ số khác , có mặt 321 Kết luận: có 3720.2 = 7440 số gồm chữ số khác đôi một,trong chữ số đứng liền hai chữ số 0,25 0,25 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn ( C...
 • 7
 • 80
 • 0

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 170

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 170
... VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – LẦN Môn: TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án Điểm a) (1,0 điểm) o Tập xác định: D   o Sự biến thi n: * ... 0,5 nghịch biến khoảng  ;   ,  0;  * Cực trị: Hàm số đạt cực đại x  0, yCĐ  3, hàm số đạt cực tiểu x  2, yCT  1 * Bảng biến thi n: x  y' 2 –  + – +   y 1 1 o Đồ thị: Đồ ... trùng với trục hoành Số nghiệm phương trình cho số giao điểm d với đồ thị (C) Từ đồ thị câu a) suy phương trình cho có nghiệm thực phân biệt m 1     16  m  Đồ thị hàm số y  0,5 0,5 a) (0,5...
 • 5
 • 170
 • 1

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 171

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 171
... ĐỊNH TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN – NĂM 2015 Mơn : TỐN HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BÌNH LUẬN C©u Cho hµm sè y = x3 − 3mx2 + (1) a) Kh¶o s¸t sù biÕn thi n vµ vÏ ®å thÞ hµm sè (1) ... m·n yªu cÇu bµi to¸n B×nh ln C¸c n¨m gÇn ®©y ®Ị thi §¹i häc th× c©u 1b) kh«ng cßn khã n÷a, chØ ë møc ®é võa ph¶i N¨m 2015 lµ n¨m ®Çu tiªn kÕt hỵp kú thi chung nªn c©u nµy chØ ë møc ®é dƠ, vÝ dơ ... lµ c©u ®−ỵc coi nh− dƠ nhÊt ®Ị thi, c¸c vÊn ®Ị ®−ỵc hái còng ®¬n gi¶n Chó ý d¹ng l−ỵng gi¸c cđa sè phøc kh«ng cã ®Ị thi v× ch−¬ng tr×nh c¬ b¶n kh«ng nãi ®Õn mµ ®Ị thi hiƯn th× kh«ng cã phÇn riªng,...
 • 8
 • 71
 • 0

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 172

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 172
... ÁN – THANG ĐIỂM - ĐỀ THI THỬ LẦN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: TOÁN (Đáp án - thang điểm gồm 06 trang) Câu Câu 1.a (1,0đ) Nội dung Điểm Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y  x3  mx  ... 3 Với m  , ta có hàm số y  x  x  x  * Tập xác định: D  R * Sự biến thi n: y '  x  x  ; y '   x  x  1 0,25 Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  3;+  Hàm số nghịch biến khoảng  ... (1,0đ) Tìm giá trị tham số m để hàm số (1) đạt cực tiểu x = - y  x  2mx  m  Hàm số đạt cực tiểu x = -1 m   y( 1)   m  2m      m  3 Với m = theo câu a hàm số đạt cực đại x = -1(loại)...
 • 7
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: máy cắt vải xcv 01 02 03máy thành hình lốp xe máy xtm 01 02 03 04đề thi thử thpt qg 2015đề thi thpt qg 2015đề thi thpt qg môn toángiải đè toán thpt qgđề thi thpt qgđề thi toán thpt qgđề thi toán thpt qg 2015đề thi thpt qg tiếng anhđè thi thpt qg môn toánđè thi thpt qg môn anhđề thi thpt qg môn hóađáp án đề thi thpt qgchuyên đề ôn thi thpt qgTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươibao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tục06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DONGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA5. Phieu lay bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013