Từ điển sinh học và kỹ thuật nông nghiệp AV

Giáo trình lý luận dạy học sinh học kỹ thuật nông nghiệp phần 1 đh huế

Giáo trình lý luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp phần 1  đh huế
... TƯợNG, NHIệM Vụ PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU CủA luận dạy học SINH HọC i Đối TƯợNG CủA luận dạy học SINH HọC Vị trí luận dạy học sinh học Trớc xác định vị trí luận dạy học sinh học, ta cần ... Vụ PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU CủA luận dạy học SINH HọC. 4 i Đối TƯợNG CủA luận dạy học SINH HọC .4 II NHIệM Vụ CủA luận dạy học sinh học .7 III Mối LIÊN Hệ CủA luận ... bào ; Sinh sinh tế bào ; Di truyền tế bào học ; Tế bào học tiến hoá Cơ thể Sinh học thể Hình thái học ; Giải phẫu học ; Sinh học ; Mô phôi học ; Sinh học - Sinh thái sinh học tiến...
 • 55
 • 141
 • 0

Giáo trình lý luận dạy học sinh học kỹ thuật nông nghiệp phần 2 đh huế

Giáo trình lý luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp phần 2  đh huế
... luật sinh học thành phần kiến thức nội dung chơng trình sinh học ? 66 Chơng VI CáC HìNH THứC Tổ CHứC DạY HọC I Đặc ĐIểM Hệ THốNG Tổ chức DạY HọC HIệN NAY Các hệ thống tổ chức dạy học luận dạy ... giảng dạy sinh học Vận dụng đờng nh để dạy định luật tơng tác gen định luật Hacđi - Vanbec Hãy phân biệt khái niệm sinh học, trình sinh học, quy luật sinh học Tại nói kiến thức khái niệm sinh học, ... định luật sinh học đời từ thực tiễn phải đợc trở lại vận dụng vào thực tiễn Xuất phát từ sở luận trên, nêu bớc giảng dạy quy luật sinh học sau : b) Các bớc giảng dạy quy luật sinh học : bớc...
 • 27
 • 191
 • 1

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học kỹ thuật nhân giống cây lê tại tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học và kỹ thuật nhân giống cây lê tại tỉnh Cao Bằng
... tỉnh - Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học giống Cao Bằng - Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Cao 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Điều tra, thu thập tình hình sản xuất, thành phần dạng lê, ... vùng tỉnh Cao Bằng - Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống số thời vụ 2.2 Yêu cầu - Điều tra, đánh giá thực trạng xác định yếu tố hạn chế sản xuất tỉnh Cao Bằng - Nghiên cứu đặc tính nông sinh học ... vô tính thích hợp để nhân nhanh giống có triển vọng phát triển mở rộng diện tích Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc tính nông sinh học kỹ thuật nhân giống lê...
 • 99
 • 345
 • 2

Nghiên Cứu Đặc Tính Nông Sinh Học Kỹ Thuật Nhân Giống Cây Lê Tại Tỉnh Cao Bằng

Nghiên Cứu Đặc Tính Nông Sinh Học Và Kỹ Thuật Nhân Giống Cây Lê Tại Tỉnh Cao Bằng
... dạng lê, biện pháp kỹ thuật canh tác, thu hoạch, tiêu thụ sâu bệnh hại tỉnh Cao Bằng 33 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học dạng Cao Bằng .34 2.3.3 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY LÊ TẠI TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: ... vùng tỉnh Cao Bằng - Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống số thời vụ 2.2 Yêu cầu - Điều tra, đánh giá thực trạng xác định yếu tố hạn chế sản xuất tỉnh Cao Bằng - Nghiên cứu đặc tính nông sinh học...
 • 99
 • 175
 • 0

Sinh học kỹ thuật nuôi Moina-Daphnia

Sinh học và kỹ thuật nuôi Moina-Daphnia
... lợi rẻ tiền Cám hoà nước xay máy xay sinh tố sau lọc qua lưới 60µ trước cho ăn Có thể cho ăn kết hợp loại thức ăn Kỹ thuật nuôi Nuôi bể Các hình thức nuôi Nuôi đợt • Thời gian: 5-10 ngày • Thu ... đạt 3-5 ct/ml ♦ Nuôi bán liên tục • Thời gian nuôi từ tháng trở lên • Lượng thu hoạch ngày: 20-25% Năng suất đạt 110-375g/m3/ngày (yeast - tảo) Kỹ thuật nuôi Nuôi bể Quản lý bể nuôi - Kiểm tra ... đich hại khác, cần thu hoạch toàn bộ, sinh bắt đầu mẻ nuôi Kỹ thuật nuôi Nuôi ao ♦ Phổ biến hơn, chi phí thấp ♦ Ao sâu 60 cm ♦ Bón nhiều vôi ♦ Lấy nước vào 15-20 cm bón phân HC lần (0,5 kg/m3)...
 • 12
 • 3,916
 • 66

Sinh học kỹ thuật nuôi vi tảo

Sinh học và kỹ thuật nuôi vi tảo
... 0,8 Khả hạn chế phát triển Vibrio (Nanvier, 1999) Vi khø n Listonells anguillarum Vibrio alginolyticus Vibrio fisheri Vibri parahaemoliticus Vibrio salmonicida Vibrio sp Vibrio vulnificus T o Chaetoceros ... dưỡng ni tảo Dụng cụ - phương tiện Kỹ thuật khử trùng vơ trùng Qui trình kỹ thuật ni tảo a b c Phân lập Giữ giống Ni tăng sinh (ni sinh khối) u cầu chung ni tảo a Điều kiện mơi trường - Nhiệt ... suecica Viso 1987 Kogure 1979 Austin&Day1990, Austin1992 T suecica Austin&Day1990, Austin1992 Kỹ thuật ni vi tảo u cầu chung ni tảo a b c d Điều kiện mơi trường ni Mơi trường dinh dưỡng ni tảo Dụng...
 • 35
 • 1,241
 • 14

Đặc điểm sinh học kỹ thuật nuôi một số loài thủy sản

Đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi một số loài thủy sản
... cá Ao nuôi cá Cống cấp nước Cống xả nước KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRÊ Ts Dương Nhựt Long BM Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ Trong năm vừa qua, cá Trê lai nuôi số vùng ... marmoratus Bleeker) Ts Dương Nhựt Long Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ I ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI PHÂN LOẠI VÀ PHÂN BỐ Đặc điểm hình thái cấu tạo phân loại • Lớp Osteichthyes ... đặc điểm để nuôi cá Chẳng hạn việc thả thêm vài loài cá ăn tạp ao tận dụng ao nuôi cách hiệu Hơn nữa, thu nhiều loài cá dùng làm thức ăn gia đình đem bán Thuật ngữ Nuôi đơn: nuôi loài cá ao Nuôi...
 • 115
 • 379
 • 0

Sinh học kỹ thuật nuôi cua biển

Sinh học và kỹ thuật nuôi cua biển
... chiều rộng carapace cua đực nặng cua Kỹ thuật nuôi cua thương phẩm Nuôi cua thành cua thịt Ao đầm nuôi Có thể nuôi cua thành thịt dạng ao đầm riêng biệt hay nuôi kết hợp đầm nuôi tôm nước lợ, ruộng ... trình nuôi tăng 30-40% Nuôi cua gạch Phương tiện nuôi Các phương tiện dùng để nuôi cua gạch ao rào đăng lồng Khi nuôi cua ao rào đăng diện tích nuôi bước chuẩn bị tương tự nuôi cua lên cua thịt ... tiếp lên cua thỉnh thong dùng nước biển tưới cho cua để giữ độ ẩm Tùy vào kích cỡ cua loại ao đầm nuôi, mật độ thời gian nuôi có khác Khi nuôi cua ruộng lúa, nuôi theo dạng luân canh vào mùa nước...
 • 10
 • 660
 • 4

Sinh học kỹ thuật nuôi luân trùng

Sinh học và kỹ thuật nuôi luân trùng
... Chương 3: Sinh học kỹ thuật nuôi luân trùng Giới thiệu luân trùng • Bên cạnh tảo phiêu sinh, luân trùng (hay gọi trùng bánh xe), loài Brachionus plicatilis đóng vai trò quan trọng nghề nuôi trồng ... kín cho luân trùng có ý nghĩa quan trọng cải tiến sản phẩm luân trùng chất lượng nước Phương pháp nuôi Nuôi giữ giống luân trùng Nuôi nhân giống • Nuôi sinh khối cho ăn tảo • Nuôi sinh khối ... (40.000 tế bào /luân trùng/ ngày) men bánh mì (0,3 g/triệu luân trùng/ ngày) Nuôi sinh khối sử dụng tảo • Thể tích tảo từ 5-10 lần thể tích bể luân trùng • Bể lọc sinh học 20-30% • luân trùng sử dụng...
 • 34
 • 1,077
 • 10

Tài liệu Sinh học kỹ thuật nuôi nghêu doc

Tài liệu Sinh học và kỹ thuật nuôi nghêu doc
... Vinh nghêu có độ béo cao vào tháng 4-6, thấp vào tháng 10-12 Sinh trưởng: Trong điều kiện tương đối thuận lợi, môi trường không xấu Từ trứng đến nghêu cám” qua tháng, từ nghêu cám đến nghêu ... - 21 con/kg thu 6,7 - 7,3 kg thịt, không nên để nghêu lớn thu hoạch II KỸ THUẬT NUÔI: Chọn bãi nuôi: a Nền đáy: Nền đáy có ý nghĩa định đời sống nghêu Nền đáy cát bùn cát - cát bùn có cỡ hạt 0,062 ... triều đưa vào bờ đem thả lại chỗ nước sâu Việc tiến hành vào 3-4 tháng đầu sau thả giống nghêu đạt 20mm b) Thường xuyên kiểm tra rào chắn chân rào để nghêu không bị đẩy vuông nuôi Nếu nghêu tập...
 • 5
 • 277
 • 2

tìm hiểu đặc điểm sinh học kỹ thuật nuôi cá lóc ( channa maculata, channa argus)

tìm hiểu đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi cá lóc ( channa maculata, channa argus)
... Channa argus  Tên gọi khác: chuối, lóc, sộp, xộp, tràu, đô tùy theo vùng lóc Trung Quốc (Channa argus) lóc đen (Channa striata ) Lóc bông (Channa micropeltes Cuvie & Valencienes ... sinh học Kỹ thuật nuôi lóc thương phẩm Sinh sản nhân tạo lóc Một số mô hình nuôi lóc I Hệ thống phân loại đặc điểm sinh học 1.1 Hệ thống phân loại Giới(Kingdom): Animalia Ngành(Phylum): ... thả: 0,5-1 con/m2 • Qua tháng nuôi cỡ lóc 80-100g/con, lớn 350g/con Tính kg rô phi 1kg lóc thịt  Nuôi lóc ghép với nuôi khác: • Nuôi ghép lóc với mè, trôi, chép, rô phi, diếc...
 • 42
 • 2,241
 • 0

Đặc điểm sinh học kỹ thuật nuôi cá măng doc

Đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi cá măng doc
... nước cường đẻ vào ban đêm Trước đẻ, chúng ghép đôi với tỷ lệ cá đực Sự kích thích liên tục đực làm đẻ rốc Kỹ thuật nuôi măng Ương giống ao đất Tùy điều kiện ương nuôi mà qui ... thục sớm nuôi ao hay bể Khi nhỏ khó phân biệt đực Khi thành thục phân biệt dựa vào lỗ niệu sinh dục hậu môn: có lỗ, đực có lỗ Mùa vụ sinh sản khoảng tháng 4-5 Mùa vụ sinh sản ... thành thục măng khác thông thường thành thục 5-6 năm tuổi, đực năm tuổi Kích cỡ đực thành thục dài khoảng 0.9m, khoảng 1m, trọng lượng 2-3kg Trong điều kiện thí nghiệm, nuôi vỗ...
 • 4
 • 431
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tạp chí khoa học và kỹ thuật nông nghiệpđiện tử y sinh học viện kỹ thuật quân sựkhoa công nghệ sinh học và kỹ thuật môi trườngtài liệu sinh học và kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt pdfhội khoa học và kỹ thuật lâm nghiệp việt namkhoa học và kỹ thuật điện tử1 thực tập hóa học hữu cơ tập 1 2 phan tống sơn lê đăng danh nxb khoa học và kỹ thuật hà nội 1977 nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt nammột số giải pháp nhằm bảo tồn loài voọc quần đùi trắng ở khu bảo tồn vân long ninh bình nguyễn văn song tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp và phát triển nông thôn số 103 32007nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caolê như xuân 1997 sinh học sinh sản và kỹ thuật sản xuất giống cá sặc rằn trichogaster pectoralis regan 1910 luận văn cao học ngành nttskết quả đầu tư cho đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp thời kỳ 1996 2001đào tạo đội ngũ cán gộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp và cán bộ quản lý nông nghiệp nông thônkiến nghị với công ty cpxnk vật tư kỹ thuật nông nghiệp và nông sảntừ điển sinh học anh việt và việt anh          4 nguyễn thị gấm 1996 phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ đồ án thạc sĩ khoa học nông nghiệp viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp việt nam hà nộiTuần 8. Kì diệu rừng xanhCác loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015Thành lập tờ bản đồ địa chính số 01 tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênCV lop Quan tri nhan su 1Tran ngoc cuongPhieu ĐKXT bo sung dot 1 8 2017QD TrungTuyen Dot1 BoSung8 2017 CV1409QD TS duoc mien thi NN