Hướng dẫn ôn tập TTHCM

Tài liệu hướng dẫn ôn tập mạng cơ sở

Tài liệu hướng dẫn ôn tập mạng cơ sở
... truyền liệu bao gồm loại số loại sau? A Dịch vụ truyền liệu có kết nối/ Dịch vụ truyền liệu không kết nối B Dịch vụ truyền liệu đơn hướng / Dịch vụ truyền liệu song hướng C Dịch vụ truyền liệu ... tính gọi nối mạng với chúng có khả trao đổi thông tin B Hai máy tính gọi nối mạng với chúng kết nối thông qua thiết bị tập trung C Hai máy tính gọi nối mạng với chúng có khả đóng gói liệu D Hai ... loại mạng đồng với khái niệm sau đây: Mạng cục Mạng diện rộng Mạng đô thị Mạng internet CÂU 55: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP Subnet Mask 255.255.255.224 xác định địa broadcast mạng...
 • 12
 • 1,044
 • 5

Huong dan on tap noi dung mon kinh te chinh tri.doc

Huong dan on tap noi dung mon kinh te chinh tri.doc
... trng, lm cho nn kinh t tng trng nhanh, ỳng hng Phỏt trin kinh t Phỏt trin kinh t v ý ngha ca phỏt trin kinh t - Phỏt trin kinh t l s tng trng kinh t gn lin vi s hon thin c cu, th ch kinh t, nõng ... quỏ l s tn ti nn kinh t nhiu thnh phn v xó hi nhiu giai cp + Trong thi k quỏ , nn kinh t cú tớnh cht quỏ : nú khụng cũn l nn kinh t t bn ch ngha, nhng cng cha hon ton l nn kinh t xó hi ch ngha ... xut - Trong thi k quỏ lờn ch ngha xó hi nhng nc nh nc ta, ch s hu tt yu phi a dng, c cu kinh t tt yu phi cú nhiu thnh phn: kinh t nh nc, kinh t th, kinh t t nhõn, kinh t t bn nh nc, kinh t...
 • 46
 • 1,088
 • 9

Hướng dẫn ôn tập kiểm tra VB

Hướng dẫn ôn tập kiểm tra VB
... mặt cần giải Câu 6: Tại nói Vb sở công tác tra kiểm tra Kiểm tra điều kiện kiên tất yếu nhằm đảm bảo cho máy hoạt động hiệu Thông qua công tác kiểm tra cấp ngành phát tượng quan lieu, giấy tờ, ... chặn đc sai lầm đề bp khắc phục Với công tác kiểm tra HTVB có ý nghĩa quan trọng đc xem xét góc độ sau đây: + Kiểm tra tính hợp lý việc xuất hay ban hành Vb vb đòi phải xuất phát từ yêu cầu thực ... với công dân - Trong hoạt động hàng ngày, công văn sử dụng soạn thảo để thực hoạt động thông tin, giao dịch, liên hệ công tác nhằm thực chức nhiệm vụ *) Vai trò công văn: - Công văn hướng dẫn: ...
 • 12
 • 518
 • 0

Hướng dẫn ôn tập CSDL 2009

Hướng dẫn ôn tập CSDL 2009
... Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only H-ớng dẫn ôn tập CSDL quan hệ PH L C CC L I TH NG G P KHI GI I BI T P CSDL D ng 1: - K t n i (*) thi u b n ghi - Phộp chi u: khụng lo ... Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only H-ớng dẫn ôn tập CSDL quan hệ BI TH C HNH MễN CSDL QUAN H TH I GIAN: 30 GI (15 TI T) MễI TR NG TH C HNH: MS-ACCESS, FOXPRO ... Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only H-ớng dẫn ôn tập CSDL quan hệ [26] Cho bi t Tờn khoa cha cú sinh viờn no c lu tr CSDL Bi 2: T o cỏc b ng d li u cú l c sau (b ng cõu SQL)...
 • 50
 • 546
 • 6

Tài liệu hướng dẫn ôn tập kỹ sư máy tính

Tài liệu hướng dẫn ôn tập kỹ sư máy tính
... làm tín hi u u vào tính áp ng c a h th ng áp ng ph thu c th vào t n s c a tín hi u vào ? N u x[n] = sin(ω0n ) + K, tính áp ng y[n] c a h th ng Bài 7: H th ng n tính không n tính Cho: y[n]- 0.4y[n-1] ... i: Ch y chương trình Có th dùng công th c x = s + d t o tín hi u nhi u không? N u không gi i thích? Nêu m i quan h gi a tín hi u x1 , x2 ,x3 v i tín hi u x Nêu công d ng c a l nh legend Bài 5: ... tham s ng v i t n s , pha biên c a tín hi u Tính chu kỳ c a tín hi u Chi u dài c a chu i b ng thay i b ng cách nào? Nêu công d ng c a l nh axis grid Tính công su t trung bình c a tín hi u Ch y l...
 • 20
 • 1,085
 • 10

Hướng dẫn ôn tập vận tải 2008-FTU

Hướng dẫn ôn tập vận tải 2008-FTU
... kiện, thông báo tổn thất, Ứng với nguồn luật Các số liệu cậu lập thành bảng dành cho Vt biển, cho MTO cho Vt hàng không dễ ôn - Học thuộc năm mà công ước, quy tắc đời có hiệu lực - Học loại vận đơn, ... Những câu dễ nhầm Tớ ôn ôn lại phòng thi đầu óc chẳng nữa.hic ! nên làm sai lung tung Bây h chẳng nhớ làm Còn có câu: điều kiện sở giao hàng có điều kiện sở giao hàng sử dụng vận tải đa phương thức: ... to bearer, Air way bill non-negotiable không bao gồm bảo hiểm ko fai bắt buộc Theo lời hẹn với bạn, vừa thi xong la tớ lên báo cáo tình hình luôn, không sợ quên Nói chung đề thi nhiều tiểu tiết...
 • 2
 • 315
 • 0

Hướng dẫn ôn tập tài chính công ty đa quốc gia

Hướng dẫn ôn tập tài chính công ty đa quốc gia
... lượng – Không thiết cải thiện TB Cấu trúc hệ thống tài quốc tế • Tài quốc tế vĩ mô, tài quốc tế vi mô (Tài công ty MNCs) : – Thị trường tài quốc tế – Chủ thể tài quốc tế – Hạ tầng tài quốc tế Ths.Nguyễn ... niệm • MNCs doanh nghiệp có hoạt động mạng lưới nhiều quốc gia, thông thường bao gồm : – Công ty mẹ (Parent) có trụ sở quốc – Tối thiểu vài công ty trực thuộc (Subsidiary) nước – Super-MNCs gồm > ... dẫn 100 hạng mục – Phổ biến gồm : • Trao đổi hàng hoá - dịch vụ, lấy hàng hoá - dịch vụ • Trao đổi hàng hoá - dịch vụ, lấy tài sản tài • Trao đổi tài sản tài chính, lấy tài sản tài • Chuyển giao...
 • 23
 • 2,814
 • 7

Hướng dẫn Ôn tập thi trắc nghiệm môn Quản trị Marketing

Hướng dẫn Ôn tập thi trắc nghiệm môn Quản trị Marketing
... trường) Lựa tập trung mở rộng Trở lại phân chon phối tập trung, chọn lọc mở rộng phân chuyên môn phối: hóa Quảng cáo cho Quảng cáo lợi HH Hoạt Chỉ làm ích, giới thi u Sp đa dạng hóa, động quảng cáo ... KH lựa chọn 13 * phương án lựa chọn thị trường mục tiêu Tập trung đoạn Chuyên môn hóa tuyển chọn Chuyên môn hóa theo đặc tính SP Chuyên môn hóa theo đặc tính thị trường Nội dung Ưu điểm Nhược ... nguồn thông tin KH sử dụng để sưu tập nhãn hiệu lựa chọn - nguồn thông tin khách hàng tìm kiếm: Thông tin cá nhân (bạn bè, người thân ) quan trọng NTD cho họ sử dung Sp đó, thông tin rời rạc, thi u...
 • 40
 • 2,255
 • 15

Hướng dẫn ôn tập môn xác suất và thống kê toán

Hướng dẫn ôn tập môn xác suất và thống kê toán
... môn m t cách ñ c l p v i nhau, xác su t nh n ñư c m t ñi m s ñó c ba môn ñ u Xác su t ñ thi m t môn ñư c ñi m tám 0,18; dư i ñi m tám 0,65 Xác su t c ba môn ñ u ñư c ñi m mư i 0,000343.Tính xác ... nhiên th c t kh c hai công ty thua l ch 0,1 Tìm xác su t bi n c sau ñây: a Ch có m t công ty thua l b Có nh t m t công ty làm ăn không thua l 3/ công th c xác su t ñ y ñ – công th c bayes Bài t ... ñ n Tìm xác su t m c tiêu th nh t trúng ñ n (gi thi t ñ n không th m t lúc trúng c hai m c tiêu) Bài 1.7 Hai Công ty A B kinh doanh m t m t hàng Xác su t công ty A thua l 0,2 xác su t công ty...
 • 25
 • 2,894
 • 5

hướng dẫn ôn tập môn kiểm tóan nội bộ , tóm tắc , trắc nghiệm,bài tập mẫux

hướng dẫn ôn tập môn kiểm tóan nội bộ , tóm tắc , trắc nghiệm,bài tập mẫux
... - BC kiểm toán nội bộ: Sau kết thúc kiểm toán, gửi BGĐ & Đvị đc Kiểm toán - BC kiểm toán nội hàng năm: Không muộn tháng 01 hàng năm, Ban Kiểm soát gửi báo cáo kết thực kế hoạch kiểm toán nội năm ... hoạch KT: Kế hoạch kiểm toán nội hàng năm Kế hoạch kiểm toán nội - Chuẩn bị kiểm toán - Tìm hiểu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội - Đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát - Chương trình kiểm toán Thực ... duyệt kiểm tra, kiểm soát khoản giảm tr , hàng bán trả lại, d e  Phân công ko hợp lý: Cartet liên lạc, điều chỉnh hồ sơ liên lạc KH  Smith ko biết thực tế công nợ phát sinh bao nhiêu, thông tin...
 • 12
 • 5,689
 • 16

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12
... ure-fomandehit) - Pin điện hóa cách tính suất điện động chuẩn pin điện hóa D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 PHẦN CHUNG CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT Câu 1: Để chuyển hóa số dầu ăn thành mỡ rắn ... thức học Biết cách liên hệ kiến thức học lớp 12 vào thực tiễn sống Biết cách giải số dạng tập: nhận biết, tính theo phương trình hoá học, xác định công thức chất hữu cơ, xác định kim lo i, tính ... hợp Giải thành thạo câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (có SGK sách tập hoá học 12) C NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI ÔN TẬP Học sinh học theo chương trình nâng cao cần ý thêm - Phản ứng khử este LiAlH4...
 • 15
 • 1,396
 • 6

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LỚP 12 mon Sinh năm 2008

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LỚP 12 mon Sinh năm 2008
... trình không phân ban [7 câu]: Cơ sở vật chất chế di truyền; qui luật di truyền [5] Sinh thái học [2] B HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LỚP 12 THÍ ĐIỂM MÔN SINH HỌC BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Năm học ... yêu cầu học sinh giải thích Phân loại dạng câu hỏi, tập có SGK Sinh học 12 đồng thời tổng kết cách giải để giúp cho học sinh có đường lối làm HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LỚP 12 THÍ ĐIỂM MÔN SINH HỌC BAN ... nhiều tập (đặc biệt câu hỏi trắc nghiệm khách quan) Phân loại dạng câu hỏi, tập có SGK Sinh học 12 đồng thời tổng kết cách giải để giúp cho học sinh có đường lối làm HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LỚP 12 MÔN SINH...
 • 9
 • 292
 • 0

Hướng dan ôn tập học kì I

Hướng dan ôn tập học kì I
... minh ACB’D’ kh i tứ diện Tính thể tích kh i tứ diện c) Tính thể tích kh i cầu ngo i tiếp tứ diện ACB’D’ d) Xác định tâm diện tích mặt cầu tiếp xúc v i cạnh tứ diện ACB’D’ 19 Cho kh i chóp S.ABC ... biệt B i a) Học sinh tự khảo sát b) Ta có x − x + m = ⇔ − x + x = m Nên nghiệm hoành đọ giao i m (C) đường thẳng y=m Dựa vào đồ thị phương trình có nghiệm phân biệt 0 ⇔ ⇔ x = b) Đáp số x=5 B i 11...
 • 6
 • 285
 • 0

Hướng dẫn ôn tập môn quản trị rủi ro

Hướng dẫn ôn tập môn quản trị rủi ro
... thống, sx … -rủi ro theo chiều ngang : rủi ro xảy lúc bọ phận chuyên môn rủi ro nhân , rủi ro tài , rủi ro mảketing *rủi ro hệ thống rủi ro không hệ thống : -rủi ro truyền thống : rủi ro mang tính ... phục hậu rủi ro 3.các nguyên tắc quản trị rủi ro :’ 3.1 .quản trị rủi ro phải hướng vào mục tiêu: -phòng ngừa rủi ro -khắc phục rủi ro 3.2 Quản trị rủi ro phải gắn với trách nhiệm nhà quản trị : ... rủi ro tần số Thấp rủi ro ko cao ko nhiều (I) nhà quản trị rủi ro bắt buộc quan tâm đến nhóm (II)Nhà quản trị cần tập trung quản trị rủi ro nhóm mức đọ thấp nhóm (III )Tập trung quản trị rủi ro...
 • 11
 • 2,721
 • 10

HUONG DAN ON TAP KIEN THC CO BAN TOAN 9(HINH - DAI)

HUONG DAN ON TAP KIEN THC CO BAN TOAN 9(HINH - DAI)
... = Cos ; Cos = S i n ; tg = cotg ; cotg = tg + Cho góc nhọn Ta có: 0< Si n < 1; 0< Cos < 1; S i n + Cos =1 tg = Sin Cos ; cotg = ; Cos Sin tg cotg = c) Các hệ t hức cạnh g óc t rong ... í dụ :H ệ PT yx =+ (1) 3x = -3 x= -1 x= -1 yx = (2) x-y= y= -1 y= -3 V -H àm số đồ t hị h àm số y = ax (a 0) 1- Tín h ch ất củ a hàm số y = ax (a 0) - Nế u a> hàm số y = ax đồng biế ... y= (m + 1)x với x < - Vì x < Hàm số đồng biế n m + < hay m hay m > - - Vậy nế u x < hàm số đồng bi ế n m < -1 v nghị ch bi ế n m > -1 V I-Ph ơn g t rìn h bậc...
 • 7
 • 1,782
 • 131

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn ôn tậphướng dẫn ôn tập lịch sử 12hướng dẫn ôn tập văn học 12giáo trình hướng dẫn ôn tập triết họchướng dẫn ôn tập triết họchướng dẫn ôn tập thi violympichướng dẫn ôn tập sửhướng dẫn ôn tập toiechướng dẫn ôn tập kế toán tài chínhhướng dẫn ôn tập văn 12hướng dẫn ôn tập sinh họchướng dẫn ôn tập văn 11hướng dẫn ôn tập văn 10hướng dẫn ôn tập thi vănhướng dẫn ôn tập ngữ phápĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại