ĐỀ THI CAO HOC XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2012 kèm đáp án

đề thi ôn thi cao học xác suất thống đáp án

đề thi ôn thi cao học xác suất thống kê có đáp án
... ThS Phạm Trí Cao * Đề thi mẫu trắc nghiệm XSTK ôn thi cao học Kinh tế 2013 Hướng dẫn Câu 19: n= 71 ; xtb= 24,7183 ; s= 7,7408 ĐỀ Câu 10 Chương 1 1 1 1 3 Giống Đ1C1 Đ1C3 ... s= 17,0919 ThS Phạm Trí Cao * Đề thi mẫu trắc nghiệm XSTK ôn thi cao học Kinh tế 2013 Câu 19: n= 71 ; xtb= 24,7183 ; s= 7,7408 Câu 20: n= 400 ; xtb= 1,95 ; s= 0,9617 ĐỀ Câu 10 Chương 1 1 1 Giống ... 20: n= 400 ; xtb= 2,1875 ; s= 0,6963 Hướng dẫn ThS Phạm Trí Cao * Đề thi mẫu trắc nghiệm XSTK ôn thi cao học Kinh tế 2013 Hướng dẫn ĐỀ Câu 10 Chương 1 2 1 Giống Đ2C2 Đ2C10 Đ1C8 Đ4C10 Đ5C2 Đ1C1...
 • 4
 • 436
 • 0

đề luyện thi cao học xác suất thống

đề luyện thi cao học xác suất thống kê
... A với xác suất 0,5; bệnh B với xác suất 0,3; bệnh C với xác suất 0,2 Để làm rõ người ta tiến hành xét nghiệm sinh hóa Biết mắt bệnh A xác suất phản ứng dương tính 0,12; mắt bệnh B xác suất phản ... viên phấn bỏ vào hộp thứ Tìm xác suất để hộp thứ có viên phấn trắng viên phấn vàng sau bỏ viên phấn từ hộp thứ ba hộp thứ nhất? Bài tập đề nghò – XSTK * Ôn thi Cao học 2008 Bài 13 Một người khám ... a) Tìm xác suất để sản phẩm loại A? b) Cho biết sản phẩm lấy từ kiện chọn sản phẩm loại A Nếu từ kiện lấy tiếp sản phẩm nữa, tính xác suất để sản phẩm loại A Bài 23 Theo tài liệu thống tai...
 • 13
 • 478
 • 0

bộ đề thi trắc nghiệm xác suất thống ôn thi cao học

bộ đề thi trắc nghiệm xác suất thống kê ôn thi cao học
... lệ nhân viên nữ công ty 80% Gọi (X1, X2 10) mẫu ngẫu nhiên kích thước n= 10 chọn số 2000 nhân viên công ty Xi nhận giá trò Đề thi mẫu trắc nghiệm Xác suất Thống ôn thi cao học Kinh tế 2013 ... n xi x Đề thi mẫu trắc nghiệm Xác suất Thống ôn thi cao học Kinh tế 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ Câu Đáp án b c c b d c c a c 10 b Câu Đáp án 11 d 12 c 13 c 14 d 15 b 16 d 17 b 18 d 19 c 20 a ĐỀ 4: Câu ... hai môn Xác suất sinh viên đạt yêu cầu môn thứ 0,8; Nếu đạt yêu cầu môn thứ xác suất đạt yêu cầu môn thứ hai 0,65 Xác suất sinh viên đạt yêu cầu môn 0,9 Tìm xác suất sinh viên đạt yêu cầu môn thứ...
 • 22
 • 2,676
 • 20

đề thi tự luận xác suất thống ôn thi cao học

đề thi tự luận xác suất thống kê ôn thi cao học
... nhan cho 750.000 CAU 13 DE HET https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ https://sites.google.com/site/phamtricao/ ...
 • 26
 • 316
 • 0

Đề thi môn Môn Xác Suất Thống Học viện ngân hàng pdf

Đề thi môn Môn Xác Suất Thống Kê – Học viện ngân hàng pdf
... Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê( 29/5/2008) - Học Viện Ngân Hàng CÂU : Sản phẩm nhà máy A đóng thành 100 thùng có 60 thùng phân ... 1) lập bảng phân phối hàm phân phối xác suất số phẩm đc lấy 2)nếu sp đc lấy phẩm khả phân xưởng II sản xuất bao nhiêu? CÂU : Một sở kinh doanh với lợi nhuận hàng tháng BNN phân phối chuẩn với ... đồng 0,0668 2)Trong năm số tháng mà sở có mức lợi nhuận 135 triệu đồng tuân theo quy luật ? Tính xác suất để có từ đến tháng năm sở đạt mức lợi nhuận CÂU 3: Quan sát thời gian gia công 16 chi tiết...
 • 4
 • 733
 • 3

Đề thi số 2 xác suất thống kê- ĐHQGHN

Đề thi số 2 xác suất thống kê- ĐHQGHN
... điểm a) điểm b) 1 /2 điểm c) 1 /2 điểm 2) điểm a) p (1)= 0,7 ; p (2) =0 ,21 ; p (3)=0,063; p (4)=0,0189; điểm b) F (2) 0,91; F(4)= 0,9919; 1 /2 điểm c) Cả xác suất F(4)-F (2) = 0,0819; 1 /2 điểm 3) điểm ... >1,65;Bác bỏ a) Z = 5) điểm a) mX (t ) = Tối đa: 1 /2 điểm; RX (t1 , t2 ) = cos (a(t1 t2 )) Tối đa : điểm b) X(t) trình dừng theo nghĩa rộng Tối đa: 1 /2 điểm ... điểm n 1,5 điểm a) Ước lợng hợp lý cực đại = x1 + x2 + + xn b) Với mẫu cỡ cho, = 0,5 ; 1 /2 điểm 4) điểm X à0 16, 15 11 n= 121 = = 3, 66 > 1,96 Bác bỏ H ; 1.5 điểm 3.6 H : 0,5 điểm...
 • 2
 • 1,115
 • 9

Đề thi số 3 xác suất thống kê- ĐHQGHN

Đề thi số 3 xác suất thống kê- ĐHQGHN
... án thang điểm đề Môn thi: Xác suất- Thống kê-QTNN 1) điểm Xác suất cần tìm : 0,4 x 0,998+ 0 ,3 x 0,999 +0,1 x 0,097 +0,2 x 0,992= 0,997 2) điểm ( x + ) ; fY ( y ) = ( + y ) 27 ( x + 3) ( + y ) ... ( + y ) 27 ( x + 3) ( + y ) fXY ( x, y ) X Y không độc lập f X ( x ) fY ( y ) = 2 43 c= 2/27 f X ( x) = 3) điểm Chứng minh ớc lợng không chệch điểm; ớc lợng hiệu điểm 4) điểm n = ln X i...
 • 2
 • 821
 • 4

CAO HỌC : Xác suất thống và Quá trình ngẫu nhiên

CAO HỌC : Xác suất thống kê và Quá trình ngẫu nhiên
... Các ký hiệu hay sử dụng Phần I Xác suất Thống Chơng I Kiến thức bổ sung xác suất Đ1.1 Các biến ngẫu nhiên quan trọng Đ1.1 Biến nhẫu nhiên chuẩn Đ1.2 Véc tơ ngẫu nhiên chuẩn 11 Đ1.3 Mở rộng khái ... số lớp trình ngẫu nhiên 36 5.2.1 Quá trình cấp II 36 5.2.2 Quá trình số gia độc lập 38 5.2.3 Quá trình dừng (QT dừng theo nghĩa hẹp, dừng 39 theo nghĩa rộng, dừng đồng thời) 5.2.4 Quá trình Gauss ... trung bình động 124 6.4.1 Quá trình tự hồi quy AR 124 4.4.2 Quá trình trung bình động MA 128 6.4.3 Quá trình ARMA 130 Đ6.5 Quá trình thông dải điều chế 133 6.5.1 Quá trình thông dải 133 6.5.2...
 • 187
 • 3,178
 • 47

Đề thi giữa kỳ Xác suất Thống k7 -Vạn Xuân

Đề thi giữa kỳ Xác suất Thống kê k7 -Vạn Xuân
... c Lập bảng phân phối xác suất X + Y XY ...
 • 2
 • 3,060
 • 17

tổng hợp đề thi tự luận xác suất thống

tổng hợp đề thi tự luận xác suất thống kê
... nghĩa   0,001 kết luận vấn đề biết suất hai loại đỗ chuẩn f 0,025 (40,29)  1,19; f 0,975 (40,29)  2,028 ĐỀ THI MƠN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu a Tính xác suất để 12 người chọn ... ( ) ĐỀ THI MƠN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu a Gieo n xúc sắc đối xứng đồng chất tìm xác súât để tổng số chấm n+1 b Trung bình tháng cuối năm dương lịch mưa lớn lần.Tìm xác suất ... ĐỀ THI MƠN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu a Ba thầy thuốc có xác suẩt chẩn bệnh 0,8:0,9:0,7.Tìm xác suất để sau chẩn bệnh có kết q người thứ...
 • 8
 • 410
 • 0

tuyển tập đề thi trắc nghiệm xác suất thống

tuyển tập đề thi trắc nghiệm xác suất thống kê
... hllgng de"n thich cda khdch hang C) x2 = 7,8431, mgu hang c6 Hnh h d n g de"n thich &a U c h hang d) x2= 3,5167 m6u hang kh6ng Hnh h ~ d n g thich cda khdch hang dgn b) - 0; Trang - ee thi men: ... D~ thi m6n Xac sult th6ng ke co 20 cau hOi, mc3i diu co cach tra loi, co mot cach tra Idi dung Mc3i cau tra loi dung dU...
 • 83
 • 539
 • 13

Ngân Hàng Câu Hỏi Xác Suất Thống A và Đáp Án

Ngân Hàng Câu Hỏi Xác Suất Thống Kê A và Đáp Án
... nhiều chai thuốc a) Lấy chai lô A Tìm luật phân phối xác suất số chai hỏng có chai Tính xác suất để có chai hỏng; có chai hỏng b) Một c a hàng nhận 500 chai lô A, 300 chai lô B 200 chai lô C ... tham số Ngƣời ta đem bán chậu với số hoa 2, 3, hoa? a) Tính xác suất để chậu chậu đem bán có hoa? hoa? hoa hoa? b) Tính số hoa trung bình độ lệch tiêu chuẩn số hoa chậu hoa đem bán (2 điểm) Câu ... Xác suất thống A gồm 45 tiết – tín Mỗi câu hỏi có tổng điểm kèm theo đáp án thang điểm chi tiết Sự phân bố câu hỏi nội dung hỏi nhƣ sau: - Chƣơng – Xác suất có 41 câu (từ Câu đến Câu 41) Nội...
 • 41
 • 646
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi cao học xác suất thống kêôn thi cao học xác suất thống kêthi cao học xác suất thống kênhung bài đề thi trắc nghiệm xác suất thông ke đai họcđề thi môn toán xác suất thống kêđề thi cao học môn toán thống kêbản hợp đồng bốc mộNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VN93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu1000 Quick Writing IdeasTổng hợp trắc nghiệm số phức