BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP 6 BÀI CHÍNH TRỊ

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri(1).doc

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri(1).doc
... cu kinh t + Hot ng ca ngi c kớch thớch bi li ớch kinh t Trong cỏc h thng li ớch kinh t, nht l li ớch kinh t gia cỏc thnh phn kinh t, cú s mõu thun ch khụng phi ch hon ton thng nht, vy li ớch kinh ... tng nng sut lao ng, tng trng kinh t, to iu kin nõng cao hiu qu kinh t - xó hi mi thnh phn kinh t v ton b nn kinh t quc dõn Gúp phn khụi phc c s kinh t v phỏt trin kinh t hng hoỏ Cho phộp khai ... cho kinh tế hộ, trang trại Không ngừng nâng cao suất,hiệu sức cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Kinh tế Nhà nớc kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế vững kinh tế quốc dân Kinh...
 • 95
 • 3,614
 • 35

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri.doc

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri.doc
... cu kinh t + Hot ng ca ngi c kớch thớch bi li ớch kinh t Trong cỏc h thng li ớch kinh t, nht l li ớch kinh t gia cỏc thnh phn kinh t, cú s mõu thun ch khụng phi ch hon ton thng nht, vy li ớch kinh ... tng nng sut lao ng, tng trng kinh t, to iu kin nõng cao hiu qu kinh t - xó hi mi thnh phn kinh t v ton b nn kinh t quc dõn Gúp phn khụi phc c s kinh t v phỏt trin kinh t hng hoỏ Cho phộp khai ... cho kinh tế hộ, trang trại Không ngừng nâng cao suất,hiệu sức cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Kinh tế Nhà nớc kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế vững kinh tế quốc dân Kinh...
 • 95
 • 1,214
 • 14

các câu hỏi ôn tập kinh tế chính trị

các câu hỏi ôn tập kinh tế chính trị
... Tặng! Đề cương Kinh Tế Chính Trị MÁC – LÊNIN Trang 19 Lời Kết: Tài liêu biên soạn axprovn , Diễn Đàn Sinh Viên Kinh Tế Việt Nam http://VnEcon.com nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ôn tập môn KT-CT Trong ... giá trị thặng dư Mục đích sản xuất tư chủ nghĩa giá trị sử dụng, mà giá trị, nữa, Diễn Đàn Sinh Viên Kinh Tế Việt Nam http://VnEcon.com http://07QQ1D.info Thân Tặng! Đề cương Kinh Tế Chính Trị ... Phần giá trị lớn giá trị sức lao động, giá trị sức lao động cộng với giá trị thặng dư Vậy giá trị thặng dư phận giá trị dôi giá trị sức lao động công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm không Quá...
 • 19
 • 192
 • 1

Câu hỏi và gợi ý trả lời trong bộ câu hỏi ôn thi TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ phần chủ nghĩa Mác Lênin

Câu hỏi và gợi ý trả lời trong bộ câu hỏi ôn thi TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ phần chủ nghĩa Mác Lênin
... phụ thuộc vào hệ tư tưởng giai cấp thống trị xã hội Giai cấp nông dân lực lượng sản xuất lực lượng trị xã hội đông đảo nước nông nghiệp Với đặc điểm giai cấp nông dân khả tự giải phóng khỏi chế ... luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa tư quy định chất sản xuất tư chủ nghĩa, chi phối mặt đời sống kinh tế xã hội tư Không có sản xuất giá trị thặng dư chủ nghĩa tư Theo C Mác, chế ... - Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định tính tất yếu liên minh công - nông tầng lớp lao động khác giai đoạn cách mạng giành quyền, mà đặc biệt lưu ý giai đoạn xây dựng CNXH Trong giai đoạn này, Lênin...
 • 19
 • 303
 • 0

Bộ câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án

Bộ câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án
... 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... quan hệ cầu tiền tệ lãi suất, nhà kinh tế học “Lượng cầu tài sản” phân chia tài sản kinh tế thành dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ ... nợ: a Tiền gửi, tiền vay NHTM khác c Cho vay đầu tư chứng khoán b Tiền gửi tiết kiệm khách hàng d Vốn tự quỹ 28 Tài sản KHÔNG phải Tài sản ngân hàng: a Dự trữ vượt mức c Tài khoản vãng lai...
 • 10
 • 2,143
 • 7

Bộ câu hỏi ôn tập tài chính doanh nghiệp

Bộ câu hỏi ôn tập tài chính doanh nghiệp
... vốn tối ưu doanh nghiệp gọi khả vay nợ doanh nghiệp Cấu trúc vốn tối ưu và, đó, khả vay nợ doanh nghiệp xác định yếu tố: rủi ro kinh doanh doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thuế ... lợi Nếu xem xét góc độ doanh nghiệp đầu tư hoạt động bỏ vốn để hình thành nên tài sản (tài sản vật chất hay tài sản tài sản tài chính, tài sản đặc biệt khác thông tin, bí công nghệ,…) khai thác ... giảm, giá trị doanh nghiệp sụt giảm Đòn bẩy tài giá cổ phần: Câu hỏi quan trọng đặt từ phân tích EBIT – EPS tác động đòn bẩy tài giá cổ phần thường doanh nghiệp nào? Cụ thể, phương án tài trợ làm...
 • 78
 • 624
 • 0

Bộ câu hỏi ôn tập học kỳ 2 Ngữ văn 6 7 8 9

Bộ câu hỏi ôn tập học kỳ 2 Ngữ văn 6 7 8 9
... (Đêm Côn Sơn - Trần Đăng Khoa) II Phẩn Văn học Câu 1: a) Liệt kê văn thuộc thể văn nghị luận trung đại mà em học chương trình Ngữ văn b) So sánh thể văn: Chiếu, hịch, cáo, tấu Khi tu hú Câu 2: Cho ... mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không? Lính đâu?” (Phạm Duy Tốn) Câu rút gọn Thêm trạng ngữ cho câu Câu 7: Hãy viết đoạn đối thoại ngắn có sử dụng câu rút gọn câu có trạng ngữ VĂN HỌC ... TẬP HKII, NĂM HỌC 20 15 -20 16 MÔN: NGỮ VĂN TIẾNG VIỆT Câu rút gọn Câu 1: Tìm câu rút gọn đoạn văn sau cho biết phận câu rút gọn ? (1) Ít lâu nay, có loài lạ lạc vào vườn (2) Anh chim sẻ xưa...
 • 14
 • 382
 • 0

tài chính tiền tệ bộ câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có liên hệ thực tế

tài chính tiền tệ bộ câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có liên hệ thực tế
... công cụ thị trường mở điều hành sách tiền tệ Ở Việt Nam nên sử dụng công cụ hay không? Tại sao? Nghiệp vụ thị trường mở công cụ sách tiền tệ để thực thi sách tiền tệ, mang lại hiệu cao công ... hóa Tiền tệ đời phát triển với phát sinh, tồn phát triển hàng hóa Các hình thái tiền Tiền tệ hàng hoá - Hoá tệ Đây hình thái tiền tệ Đặc điểm chung loại tiền tệ là: Hàng hoá dùng làm tiền tệ trao ... tiền tệ Hãy cho biết tình hình thị trường vốn thị trường tiền tệ Việt Nam năm gần KN Công cụ Đặc trưng công cụ Chủ thể tham gia Phân loại thị trường Chức TT tiền tệ Là nơi mua bán trao đổi công...
 • 17
 • 93
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ
... đc phép phát hành tiền theo cac quy định luật Chính phủ phê duyệt (mệnh giá tiền, loại tiền, mức phát hành…) nhằm đảm bảo thống an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ quốc gia Tiền mà NHTW phát ... hữu công cụ vốn ko có tiêgs nói - Ng sở hữu CP có quyền tham gia sở hữu điểm DN DN So sánh thị trường tiền tệ thị trường vốn TT tiền tệ TTTT nơi trao đổi mua bán công cụ tài ngắn hạn theo thông ... rủi ro thấp công cụ thị trường tiền tệ Thu nhập từ tín phiếu kho bạc ( chênh lệch giá mua giá bán hoàn trả) không bị đánh thuế chúng không đc coi tài sản vốn  Tín phiếu kho bạc công cụ an toàn...
 • 11
 • 10,701
 • 115

Bộ câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế-K38

Bộ câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế-K38
... ngân hàng phát hành 20 Bộ chứng từ thể bề mặt phù hợp với điều kiện L/C” có nghĩa gì? a Bộ chứng từ chân thực không giả mạo b Bộ chứng từ không mâu thuẫn với tiêu chuẩn quốc tế nghiệp vụ ngân ... ngân hàng B thông báo cho ngân hàng A biết điều b Ngân hàng phát hành phải thông báo sửa đổi qua ngân hàng A c Ngân hàng phát hành thông báo sửa đổi qua ngân hàng B yêu cầu họ thông báo cho ngân ... phụ c UCP 500 ngăn cấm thị dạng 12 Trong số câu sau, câu đúng? Bằng việc mở L/C người nhập chắn rằng: a Các chứng từ nhận chân thực b Anh ta phải toán chứng từ phù hợp nghiêm ngặt với điều khoản...
 • 6
 • 1,244
 • 44

bo cau hoi on tap mon quan tri hoc

bo cau hoi on tap mon quan tri hoc
... sựđối với TRI hoạt động doanh nghiệp cụ thể Bài 5: Trình bày mối quan hệ thông tin THÔNG TIN VÀ RA định quản trị QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRI Bài 6: HOẠCH ĐỊNH Trong chức quản trị chức quan trọng ... quản tri cần phải có đầy đủ kỹ Cấp quản tri càng cao yêu cầu kỹ tư càng nhiều và ngược lại cấp quản tri càng thấp yêu cầu kỹ thuật càng nhiều Riêng kỹ nhân sự, cấp quan ... đạo là một khía cạnh quan trọng quản tri ; - Khả lãnh đạo có hiệu quả là một những chìa khóa để trở thành nhà quả tri tài ba; - Các nhà quản tri phải thực hiện vai...
 • 29
 • 3,417
 • 46

Câu hỏi ôn tập về bài tập biểu đồ và các bài tập ppt

Câu hỏi ôn tập về bài tập biểu đồ và các bài tập ppt
... liệu đây: cấu dân số thành thị dân số nông thôn (đơn vị%) a/ Hãy vẽ biểu đồ cấu dân thành thị dân nông thôn b/ Từ biểu đồ nhận xét cấu dân thành thị dân nông thôn nước ta c/ Giải thích dân thành ... người đồng sông Hồng , đồng sông cửu long nước (kg/người) Năm Toàn quốc Đồng sông Hồng Đồng sông cửu long 1986 300 244 516 1998 331 315 631 1991 324 256 703 1992 348 346 727 1999 448 414 1012 Câu ... người nước đồng sông cửu long (kg/ người) a/ Hãy nhận xét bình quân lương thực đầu người nước Đồng sông Cửu long b/ Nhận xét bình quân lương thực đầu người nước đồng sông Cửu long Câu Dựa vào bảng...
 • 8
 • 439
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án
... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai tr lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản l lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... chế thị trường Câu 3: Lưu thông tiền tệ Việt Nam biện pháp khắc phục Đáp án: 1- Khái niệm lưu thông tiền tệ vai tr lưu thông tiền tệ • Khái niệm: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh tế, phục ... hàng hoá -tiền tệ V lưu thông tiền tệ phải quản l dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ • Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ:  Khái niệm cung tiền tệ: Tổng...
 • 30
 • 12,113
 • 114

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi ôn tập kinh tế chính trịcâu hỏi ôn tập kinh tế chính trịcâu hỏi ôn tập kinh tế chính trị mác lênintrả lời câu hỏi ôn tập kinh tế chính trị30 câu hỏi ôn tập kinh tế chính trị35 câu hỏi ôn tập kinh tế chính trịcâu hỏi ôn tập môn tài chínhcâu hỏi ôn tập về bài tập biểu đồcâu hỏi ôn tập môn hành chính văn phòngcâu hỏi ôn tập luật hành chínhcâu hỏi ôn tập môn hành chính nhà nướccâu hỏi ôn tập môn tài chính quốc tếcâu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệcâu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệp 1câu hỏi ôn tập môn tài chính doanh nghiệpĐề Toán Tiếng Anh lớp 5 phần 1ĐỀ KIỂM TRA LOP 3 CUOI NĂM MA TRẬN 2016-2017violimpic toán 4- vòng 4- năm học 2017-2018de kt giua ky lop 4 mon tieng anh 2017- 2018Vòng 11,12,13 violympic toán 6kiểm tra giữa kỳ 1 lop3 hay và chuẩnHo n thi n k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty th ng m i v d ch v Nguy n HuyTh c tr ng k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty C ph n u t X y d ng v Th ng M i Qu c tTh c tr ng k to n ki m to n t i c ng ty c ph n Hanoi Renovation StudioBao cao tong hop VBiS nam 2014 finalX y d ng k ho ch marketing cho c ng ty tr ch nhi m h u h n nh n c m t th nh vi n i n c th ng nh tC c gi i ph p marketing ng b nh m n ng cao hi u qu kinh doanh C ng ty B o hi m nh n th B c Giang640 c u tr c nghi m t ng h p c u h i n t p H c K 1 L p 10 File word c p nBao cao VBiS quy IV nam 2011V n 1. GI I H N C A D Y S File wordf1772 TB 1975 PC dich SXHDanh sach bo nhiem lai, mien nhiem cong chung vien dot 2 thang 7 nam 2017.docThông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápDanh sach bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 8 nam 2017.docTh c tr ng c c c ng c marketing mix c a c ng ty TNHH qu c t Song Thanh