ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ VĨ MÔ

Chính phủ VN với việc sử dụng chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế

Chính phủ VN với việc sử dụng chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô
... th hin trờn bng sau: Lê Thanh Nghị - KTPT - 43A Đề án môn học Thi T l d tr bt buc 6/92 2/94 11/94 VND VND VND phn ụ v v v VND NT VND NT VND NT ngoi ngoi ngoi t t t t 10 -35 7.5 8.0 10 10 10 ... 5/2002).T l d tr bt buc i vi tiờn gi VND gi 3% T l d tr bt buc 10/99 11/00 VND NT VND 5 3 0 NT 8 12 12/00 VND NT 12 12 15 5/01 VND NT 15 10 10 4/02 VND NT 10 12/02 VND NT 5 10 Ngun bỏo cỏo thng niờn ... chc kinh t 2.K hn thỏng -Tit kim dõn c -T chc kinh t 3.K hn thỏng -Tit kim dõn c -T chc kinh t 4.K hn 12 thỏng -Tit kim dõn c -T chc kinh t II.Lói sut cho vay 1.Ngn hn VND 2.Trung di hn VND USD...
 • 44
 • 306
 • 1

ĐỀ TRẮC NGHIỆM KINH TẾ

ĐỀ TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ
... 30:Cung tiền kinh tế A.500 B.480 C.420 D.Đáp án khác Câu 31:Sản lượng cân kinh tế là: A.2100 B.2000 C.1800 D.Đ/án khác Câu 32: Nếu NHTW bán lượng giấy tờ có giá 20dvtt lượng cung tiền kinh tế A.520 ... 30:Cung tiền kinh tế A.500 B.480 C.420 D.đ/án khác Câu 31: Sản lượng cân kinh tế A.2100 B.2000 C.1800 D.đ/án khác Câu 32:Nếu NHTW mua vào lượng giấy tờ có giá 20dvtt lượng cung tiền kinh tế là: A.520 ... tăng C.Nguồn vốn kinh tế tăng D.a,b,c Câu 24:Cho biết quốc gia có GDPdanh nghĩa năm 2010 6000 tỷ năm 2011 7128 tỷ,chỉ số giá năm 2010 150 năm 2011 165 Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 A.18,8%...
 • 18
 • 1,892
 • 76

Chính sách tiền tệ luôn là nhu cầu để ổn định kinh tế với hạt nhân là ổn định tiền tệ, Chính sách

Chính sách tiền tệ luôn là nhu cầu để ổn định kinh tế vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ, Chính sách
... ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Tiểu luận kinh tế Chơng I lý luận chung sách tiền tệ với việc thực mục tiêu ổn định kinh tế I ổn định kinh tế- mục tiêu kinh tế quan trọng Ta biết nhợc điểm lớn kinh ... tế quan trọng II.Khái niệm công cụ sách tiền tệ III.Tác động sách tiền tệ thực mục tiêu ổn định kinh tế Chơng II: Chính sách tiền tệ với thực mục tiêu ổn định kinh tế Việt ... tền tệ 2.1 Khái niệm Chính sách tiền tệ, phận tổng thể hệ thống sách kinh tế nhà nớc để thực việc quản lý đối vơi kinh tế nhằm đạt đợc mục tiêu kinh tê-xã hội giai đoạn định Chính sách tiền...
 • 23
 • 236
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm kinh tế có đáp án

Bộ đề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án
... thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế vi mô, thực chứng 17/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh ... phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn ... phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế mô, thực...
 • 64
 • 7,009
 • 50

Đề thi mẫu kinh tế dạng trắc nghiệm

Đề thi mẫu kinh tế vĩ mô dạng trắc nghiệm
... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... điều hành kinh tế : a Sự thay đổi thuế chi tiêu ngân sách phủ có tác động đến mức giá, mức GDP mức nhân dụng b Việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phát hành cổ phiếu cần thi t để ... = 750 ; xuất (dự kiến) X = 400 Câu : Thu nhập cân kinh tế : a 2000 b 3000 c 4000 d 5000 Câu : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) kinh tế : a b c d Câu : Nếu phủ giảm thuế 100, thu nhập...
 • 10
 • 375
 • 2

de trac nghiem kinh te vi mo

de trac nghiem kinh te vi mo
... hn chi phớ cn biờn D Tt c u sai Cõu 45: ng cung i vi ngnh lao ng ph thụng s: A Thoi B Dc C Thng ng song song vi trc tung D Nm ngang song song vi trc honh Cõu 46: Khi cung v cu ca cựng mt sn phm ... a húa li ớch i vi hai hng húa A v B: A MUA/A = MUB/B B MUA = MUB C MUA/PA = MUB/PB D c B v C Cõu 13: Ngi tiờu dựng la chn hp hng húa tiờu dựng ti u khi: A ng bng quan tip xỳc vi ng ngõn sỏch ... doanh nghip bng: A =100,50 B =2.000 C C ba cõu u sai D =846,18 Cõu 29: im hũa cng chớnh l im ngng kinh doanh ca doanh nghip doanh nghip cú: A FC=0 B C ba cõu u sai C TR=TC D TR=TVC Cõu 30: Mc tiờu...
 • 4
 • 714
 • 9

Đề thi thử kinh tế pdf

Đề thi thử kinh tế Vĩ mô pdf
... hoàn toàn không can thi p vào kinh tế thì: a Nền kinh tế quay trở lại trạng thái cân dài hạn ban đầu b Nền kinh tế quay trở lại trạng thái cân dài hạn ban đầu c Nền kinh tế quay trở lại trạng ... tư giảm  tổng cầu giảm♣ 18 Giả sử kinh tế trạng thái cân dài hạn Bỗng nhiên người dân chi tiêu nhiều họ lạc quan triển vọng phát triển kinh tế Do đó, kinh tế chuyển sang trạng thái cân tạm thời ... trước d Nhiều thước đo chi tiêu, thu nhập sản lượng dùng để phản ánh biến động kinh tế phần lớn tổng lượng kinh tế biến động nhau.♣ e Không điều 37 Chi phí hội tăng trưởng cao tương lai a...
 • 7
 • 221
 • 1

đề kiểm tra kinh tế có đáp án

đề kiểm tra kinh tế vĩ mô có đáp án
... Xét kinh tế đóng Giả sử phủ đồng thời giảm thuế cho đầu tư miễn thuế đánh vào tiền lãi từ tiết kiệm giữ cho cán cân ngân sách không thay đổi Theo hình thị trường vốn vay, điều xảy kinh tế? ... tư lãi suất thực tế tăng b.Cả đầu tư lãi suất thực tế giảm c.Cả đầu tư lãi suất thực tế không thay đổi d.Đầu tư tăng, lãi suất thực tế tăng, giảm không thay đổi 39 Nếu GDP thực tế nhỏ tổng chi ... Xét kinh tế đóng Nếu Y = 2000, C = 1200, T = 200, G = 400, thì: a.Tiết kiệm = 200, đầu tư = 400 c.Tiết kiệm = đầu tư = 400 b.Tiết kiệm = 400, đầu tư = 200 d.Tiết kiệm = đầu tư = 600 Đáp án khác:...
 • 7
 • 2,655
 • 5

tuyển tập đề kiểm tra kinh tế

tuyển tập đề kiểm tra kinh tế vĩ mô
... bền vững, cần phải thiết kế khuôn khổ sách kinh tế bối cảnh kinh tế Việt Nam? Đề thi kinh tế vi K14-Đêm Câu 1: Phần lớn SV chuyên ngành kinh tế tỏ bận tâm đọc thông tin báo cho đồng đô ... với tiên liệu hình kinh tế không ? Hãy giải thích ? Câu 10: Hãy giải thích sách tiền tệ tác động đến khu vực sản xuất ngắn song lại trung lập dài hạn ? Đề thi môn KINH TẾ VĨ MÔ - LỚP Đ2K17 ... dịch Mỹ không được cải thiện ? Tại kinh tế toàn cầu suy thoái cân đối kinh tế Mỹ? Câu 2: Nước cộng hòa Grance phải đối diện với vấn đề kinh tế đầy khó khăn Thâm hụt ngân sách 5% GDP...
 • 10
 • 2,413
 • 3

ĐỀ THI THỬ KINH TẾ VI LẦN 1

ĐỀ THI THỬ KINH TẾ VI MÔ LẦN 1
... thích thêm – Đề nghị sinh vi n không sử dụng tài liệu Ðáp án : B C 16 B 23 B C 38 B A D D 10 D 17 D 24 D 31 C 46 B 39 A D 11 D 18 A 25 B 32 C 47 C 40 C D 12 B 19 D 26 C 33 A 48 B 41 A B 13 D 20 B ... -60L2 +10 0L +10 0 C 10 0+50L-30L2 D 10 0+50L-60L2 Câu 31: Hàm suất biên lao động (MPL)là: A 20L-3L2+20 B Cả ba câu sai C -60L2 +10 0L +10 0 D -30L3 +10 0L-50L2 Câu 32: Qmax bằng: A Cả ba câu sai B 15 0 C 11 8,5 ... trước Qs1=250.000 tấn, sản lượng mủ cao su năm Qs2=260.000 Câu 40: Giá mủ cao su năm trước (P1) năm (P2) thị trường là: A P1=2 ,1 triệu P2=2 triệu B P1=2 ,1 triệu P2 =1, 95 triệu C P1=2 triệu P2 =1, 9...
 • 5
 • 268
 • 1

16 đề trắc nghiệm kinh tế có lời giải

16 đề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có lời giải
... thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn tắc 18/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh ... phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực ... phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế mô, thực...
 • 91
 • 241
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế vi

Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế vi mô
... pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng Bộ đề thi trắc nghiệm Kinh tế vi c Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh ... thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế vi mô, thực chứng 17/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh ... thoái ktế nay, Vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế mô, thực chứng 2/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh tế...
 • 52
 • 1,196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi mẫu kinh tế vĩ mô dạng trắc nghiệmđề kiểm tra kinh tế vĩ mô 2đề kiểm tra kinh tế vĩ mô có đáp ánđề kiểm tra kinh tế vi mô 1đề kiểm tra kinh tế vi môđề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô theo chươngđề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp áncác đề tài về kinh tế vĩ môđề trắc nghiệm kinh tế vi môđề trắc nghiệm kinh tế vi mô có lời giảiđề thi thử kinh tế vi mô có đáp ánđề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 1đề trắc nghiệm kinh tế vi mô đại học mởchủ đề thuyết trình kinh tế vĩ môbộ đề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 1PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả