Quyền và nghĩa vụ của tác giả, chủ sở hữu tác giả và các bên sử dụng

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất pptx

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất pptx
... KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa đơn) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.1 ... - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Cấp GCN đất , Tài sản gắn liền với đất (Đánh dấu vào ô trống lựa chọn) Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai đề nghị chứng ... quyền sử dụng đất - Cơ quan phối hợp : Phòng Tài nguyên - Môi trường Chi cục thuế g) Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất...
 • 11
 • 172
 • 0

Quyền nghĩa vụ của người bào chữa trong TTHS việc hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện quyền nghĩa vụ của người bào chữ

Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong TTHS và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bào chữ
... vụ người bào chữa theo quy định BLTTHS a Quyền người bào chữa Quyền người bào chữa quy định khoản Điều 58 BLTTHS năm 2003 .Trong có gồm quyền sau: - Người bào chữa có mặt lấy lời khai người bị ... không hiểu thấu đáo quyền nghĩa vụ pháp luật quy đinh nên người bào chữa không thực quyền nghĩa vụ làm nhiệm vụ bào chữa cho người bị tạm giữ bị can bị cáo.Có luật bào chữa không làm sáng ... để thực mục đích bào chữa, không sử dụng biện pháp trái pháp luật bào chữa - Có mặt theo giấy triệu tập tòa án Mọi chuẩn bị người bào chữa nhằm bào chữa cho bị cáo trước tòa Sự giúp đỡ bảo vệ người...
 • 18
 • 274
 • 0

quyền nghĩa vụ của ngân hàng thương mại trong trường hợp phát hành thư tín dụng theo pháp luật việt nam

quyền và nghĩa vụ của ngân hàng thương mại trong trường hợp phát hành thư tín dụng theo pháp luật việt nam
... phát hành thư tín dụng ngân hàng thư ng mại cung cấp, phục vụ - Nghiên cứu quyền nghĩa vụ ngân hàng thư ng mại trường hợp phát hành thư tín dụng theo pháp luật Việt Nam - Đề xuất giải pháp nhằm ... Khái quát thư tín dụng vấn đề pháp lý liên quan Chương 2: Pháp luật quyền nghĩa vụ ngân hàng thư ng mại việc phát hành thư tín dụng thực trạng phát hành thư tín dụng theo pháp luật Việt Nam Chương ... nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở phân tích, đánh giá quy định luật Việt Nam (chủ yếu luật ngân hàng) hành quyền nghĩa vụ ngân hàng thư ng mại trường hợp phát hành thư tín dụng theo pháp luật Việt Nam, ...
 • 9
 • 265
 • 0

Quyền nghĩa vụ của ngân hàng thương mại trong trường hợp phát hành thư tín dụng theo pháp luật Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng thương mại trong trường hợp phát hành thư tín dụng theo pháp luật Việt Nam
... HNG THNG MI TRONG VIC PHT HNH TH TN DNG V THC TRNG PHT HNH TH TN DNG THEO PHP LUT VIT NAM 2.1 PHP LUT V QUYN V NGHA V CA NGN HNG THNG MI TRONG VIC PHT HNH TH TN DNG THEO PHP LUT VIT NAM Quyn v ... HNG THNG MI TRONG VIC PHT HNH TH TN DNG V THC TRNG PHT HNH TH TN DNG THEO PHP LUT VIT NAM 2.1 Phỏp lut v quyn v ngha v ca ngõn hng thng mi vic phỏt hnh th tớn dng theo phỏp lut Vit Nam 40 2.1.1 ... Vit Nam, theo Lut Cỏc t chc tớn dng nm 2010, ngõn hng thng mi l "loi hỡnh ngõn hng c thc hin tt c cỏc hot ng ngõn hng v cỏc hot ng kinh doanh khỏc theo quy nh ca Lut ny nhm mc tiờu li nhun" Theo...
 • 146
 • 467
 • 0

bài học kỳ tố tụng Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành về quyền nghĩa vụ của người bị hại so sánh với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015

bài học kỳ tố tụng Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành về quyền và nghĩa vụ của người bị hại so sánh với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015
... tố tụng hình hành quy n nghĩa vụ người bị hại- so sánh với quy định Bộ luật tố tụng hình 2015 làm tiểu luận học kỳ NỘI DUNG I.Khái niệm người bị hại 1.Khái niệm người bị hại theo quy định Bộ luật ... Bộ luật đời thay cho Bộ luật cũ.Để thể rõ đổi , em xin so sánh phần quy định quy n nghĩa vụ người bị hại Bộ luật tố tụng hình 2003 với Bộ luật tố tụng hình 2015 chọn Đề số Quy định Bộ luật tố ... thiệt hại tài sản xảy ra, có thiệt hại uy tín 3 .So sánh khái niệm bị hại Bộ luật tố tụng hình 2003 Bộ luật tố tụng hình 2015 Bộ luật tố tụng hình 2015 dùng bị hại thay cho người bị hại thêm...
 • 16
 • 317
 • 1

Quyennghia vu cua cong dan trong hon nhan

Quyen vµ nghia vu cua cong dan trong hon nhan
... nam nữ tự nguyện định sở tình yêu chân chính; đ) Kết hôn nam từ 20 tuổi nữ từ 18 tuổi trở lên; e) Trong gia đình, người chồng người định việc; g) Cha mẹ có quyền nghĩa vụ hướng dẫn cho việc chọn...
 • 20
 • 575
 • 0

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNGSỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
... CSDL đất đai b Vai trò CSDL đất đai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Hỗ trợ đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước xây dựng đồ ... xử lý số liệu Như nói CSDL đất đai có vai trò hầu hết bước quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hiện trạng CSDL đất đai với yêu cầu thông tin công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất a ... trạng sử dụng đất Dữ liệu đồ trạng sử dụng đất CSDL đất đai sở để lập đồ trạng sử dụng đất năm lập quy hoạch Mặt khác khai thác lợi GIS phân tích không gian để đánh giá biến động sử dụng đất Với công...
 • 11
 • 193
 • 0

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNGSỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
... CSDL đất đai b Vai trò CSDL đất đai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Hỗ trợ đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước xây dựng đồ ... xử lý số liệu Như nói CSDL đất đai có vai trò hầu hết bước quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hiện trạng CSDL đất đai với yêu cầu thông tin công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất a ... trạng sử dụng đất Dữ liệu đồ trạng sử dụng đất CSDL đất đai sở để lập đồ trạng sử dụng đất năm lập quy hoạch Mặt khác khai thác lợi GIS phân tích không gian để đánh giá biến động sử dụng đất Với công...
 • 11
 • 237
 • 0

Luận văn đánh giá đất nông nghiệp phục vụ công tác định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện định hoá tỉnh thái nguyên

Luận văn đánh giá đất nông nghiệp phục vụ công tác định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện định hoá tỉnh thái nguyên
... đến sử dụng đất phát triển nông nghiệp huyện Định Hoá - Tỉnh Thái Nguyên - Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp huyện Định Hoá 3.1.2 Phạm vi: - Nghiên cứu đánh giá đất nông nghiệp huyện Định Hoá ... "Đánh giá đất h ớng sử dụng đất bền vững sản xuất Nông nghiệp huyện Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh" - Đỗ Nguyên Hải, 2000 "Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên" ... loại hình sử dụng đất đ ợc lựa chọn - Phân tích đánh giá yếu tố ảnh h ởng đến khả sử dụng đất nông nghiệp xác định tiềm đất nông nghiệp - Định h ớng sử dụng đất nông nghiệp huyện Định Hoá 3.3 Ph...
 • 80
 • 446
 • 1

Điều tra, nghiên cứu, xây dựngsở dữ liệu địa lý phục vụ công tác giáo dục, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường ở quy mô cấp huyện lấy ví dụ huyện Ba vì

Điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ công tác giáo dục, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở quy mô cấp huyện lấy ví dụ huyện Ba vì
... tiễn xây dựng sở liệu địa phục vụ quy hoạch, quản sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường • Thiết lập quy trình xây dựng sở liệu địa tài nguyên môi trường quy cấp huyện Điều tra, thu ... QG-05-34: Điêu tra, nghiên cứu, xây dựng c sở liệu địa phụcvụ công tác giáo dục, quy hoạch sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường quy cấp huyện (Lấy dụ huyện Ba Vì, H Tây), triển ... đề tài: ĐIỀU TRA, NGHIẾN c ứ u , XẢY DựNG c SỞ DỮ LIỆU ĐỊA LỸ PHỤC v ụ CÔNG TÁC GIẢO DỤC, QUY HOẠCH s DỤNG HỢP LỸ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUY MÔ CAP HUYỆN (LAY v í D Ụ HUYỆN BA vì, ...
 • 123
 • 380
 • 1

Phân tích khả năng anh hưởng của rủi ro đến khả năng sinh lời của nguồn vốn chủ sở hữu của chi nhánh vinatex đà nẵng

Phân tích khả năng anh hưởng của rủi ro đến khả năng sinh lời của nguồn vốn chủ sở hữu của chi nhánh vinatex đà nẵng
... kinh doanh ca mäüt doanh nghiãûp ln tiãưm áøn nhỉỵng ri ro, âọ cọ ri ro kinh doanh phủ thüc vo sỉû khäng chàõc chàõn xung quanh cạc khon thu nháûp v chi phê hoảt âäüng Ri ro kinh doanh ca chi nhạnh ... chụng ta chè ch úu xem xẹt ri ro kinh doanh v ri ro ti chênh cọ nh hỉåíng thãú no âãún doanh nghiãûp 2.1 Ri ro kinh doanh L ri ro tiãưm tng hoảt âäüng kinh doanh ca doanh nghiãûp, bao gäưm nhỉỵng ... hản chãú ri ro åí mỉïc täúi thiãøu cọ thãø cháúp nháûn âỉåüc Phán loải Ri ro mäüt doanh nghiãûp cọ thãø phán thnh ri ro kinh doanh v ri ro ti chênh, cạc ri ro khạc ri ro häúi âoại, ri ro li sút...
 • 40
 • 231
 • 0

Windows 7 bản quyền lợi ích sử dụng pdf

Windows 7 bản quyền và lợi ích sử dụng pdf
... bản quyền windows Sử dụng hệ điều hành Windows quyền giúp máy tính chạy nhanh hơn, ổn định mà thể bạn người tôn trọng luật pháp.Thật vậy, với Windows quyền bạn sử dụng tính thú ... sử dụng tính thú vị, đơn giản hiệu mà sử dụng phần mềm quyền Lợi ích sử dụng phần mềm quyền chối cãi Thật vậy, sử dụng phần bẻ khóa, crack để sở hữu Windows cách trái phép bạn phải gánh chịu ... thống, giảm chi phí đáng kể triển khai vận hành” Thật vậy, với Windows quyền bạn sử dụng tính thú vị, đơn giản hiệu mà sử dụng phần mềm quyền có Đơn cử việc tải vá lỗi, cập nhật từ Microsoft nhằm...
 • 8
 • 170
 • 0

Bản quyền thỏa thuận sử dụng bkav pro với khách hàng

Bản quyền và thỏa thuận sử dụng bkav pro với khách hàng
... phần Bkav Pro  Dùng Bkav Pro theo cách khác mà không thỏa thuận Cập nhật Bkav Pro thường xuyên cập nhật phiên Nếu bạn sở hữu Bản quyền sử dụng Bkav Pro, thời gian hiệu lực Bản quyền sử dụng, ... nghĩa Việt Nam Bạn phép: Cài đặt sử dụng phần mềm Bkav Pro bạn sở hữu Bản quyền sử dụng Bkav Pro hợp lệ Sử dụng Bản quyền sử dụng Bkav Pro máy  tính Bạn không phép:  Dịch ngược mã chương trình ... nhật phiên Bkav Pro Trách nhiệm Về lý thyết, phần mềm Bkav Pro có lỗi trình sử dụng tác động khách quan chủ quan, tác động hệ điều hành, phần mềm khách chạy máy tính gây xung đột với Bkav Pro Không...
 • 3
 • 47
 • 0

bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn -Tìm hiểu cách sử dụng điện hợp lí các cách sử dụng các nguồn năng lượng khác để tiết kiệm được năng lượng thân thiện với môi trường

bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn -Tìm hiểu cách sử dụng điện hợp lí và các cách sử dụng các nguồn năng lượng khác để tiết kiệm được năng lượng và thân thiện với môi trường
... dng nng dựng h gia ỡnh loi 200 lớt - Pin mt tri (bin i t nhit nng thnh ngun in chiu hoc xoay chiu) dựng thp sỏng hoc chy mt s thit b vi cụng sut nh Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải ... sinh: 31/08/2001 Lp:8D Tờn tỡnh hung: Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn S DNG NNG LNG T NHIấN V NNG LNG TI TO TIT KIM NNG LNG V THN THIN VI MễI TRNG I Mc tiờu gii quyt ... (bp in) quang nng (búng in), ng nng (ng c in)Nng lng in l mt mt Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn hng thit yu phc v cho nn cụng nghip húa hin i húa t nc in nng c phõn...
 • 12
 • 668
 • 5

Tình hình dị ứng thuốc các thuốc sử dụng trong điều trị dị ứng thuốc tại khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai từ 1996 1999

Tình hình dị ứng thuốc và các thuốc sử dụng trong điều trị dị ứng thuốc tại khoa dị ứng  miễn dịch lâm sàng bệnh viện bạch mai từ 1996  1999
... 3.2.1 Các thuốc gây dị ứng nãm gần (1996 - 1999) khoa Dị ứng - MDLS Bệnh viện Bạch Mai * Các thuốc gây dị ứng Trong năm gần (1996 - 1999) , số thuốc gây dị ứng khoa Dị ứng - MDLS Bệnh viện Bạch Mai ... trị dị ứng thuốc khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai năm 1996 -1999. ” vói mục tiêu sau: Khảo sát thuốc gây dị ứng khoa Dị ứng - MDLS Bệnh viện Bạch Mai năm gần (1996 -1999) Tìm ... để tổng kết tình hình dị ứng thuốc khoa Dị ứng - MDLS Bệnh viện Bạch Mai năm 1996 1999 Tất bệnh án bệnh nhân dị ứng thuốc thòi gian sử dụng đề tài nghiên cứu Các bệnh án lấy dựa vào chẩn đoán...
 • 55
 • 335
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều 114 quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình cá nhân sử dụng đất thuêđiều 109 quyền và nghĩa vụ của tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đấtquyền và nghĩa vụ của giáo viên chủ nhiệmđiều 115 quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không thu tiền sử dụng đất sang đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đấtquyền amp nghĩa vụ của đối tượng tham gia blchức năng nhiệm vụ và quyền hạn nghĩa vụ của công tyHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI TRẢ DỊCH vụ môi TRƯỜNG RỪNG tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH MUA NHÀ của KHÁCH HÀNG tại các KHU đô THỊ mới TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾHOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM sữa đậu NÀNH VINASOY tại TỈNH QUẢNG NGÃI CHO CÔNG TY sữa đậu NÀNH VIỆT NAMNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN ĐƯỜNG sắt QUẢNG BÌNHPHÂN TÍCH QUẢN lý tài CHÍNH của CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo NGHỀ lễ tân tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾĐoán tính cách sao việt qua ngôi nhàĐóng đồ theo nhàGiám đốc tâm việt và ngôi nhà giản dịNghía nhà xinh của cặp vợ chồng 9x ở quận hoàng maiTrồng cà chua trên giá thểNgôi nhà như cung vua phủ chúa của MC thu hươngThuỵ vân bật mí bí quyết giữ lửa với bạn traiTiết kiệm diện tích với nội thất đa năngTrang trí cho gầm cầu thangMốt vẽ phòng cho bé yêuNGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING tại KHÁCH sạn CENTURY RIVERSIDE HUẾTHỰC tiễn QUẢN lý NHÀ nước THEO NGÀNH và LÃNH vực LÃNH THỔ tại việt NAM8b mau the cu tri, phieu bau cu (28 01)083 images (1) (1)