Báo cáo Khảo nghiệm các giống lúa mới gia đoạn 2010 2012

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM CỦA CÁC GIỐNG LÚA MỚI NĂNG SUẤT CAO " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... đạm, hiệu nông học đạm hiệu suất phân đạm Kết theo dõi thể qua bảng Bảng Ảnh hưởng liều lượng đạm đến số tiêu liên quan đến hiệu sử dụng đạm lúa Hiệu Hiệu quả Hiệu Năng Hiệu Năng sinh đầu suất ... Hàm lượng đạm (LNC) tính theo công thức sau: LNC = Hàm lượng đạm Diện tích Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến hiệu sinh khối đạm, hiệu sử dụng đạm đầu vào, hiệu thu hồi đạm, ... 3.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến hiệu sinh khối đạm số thời kỳ sinh trưởng, phát triển lúa Hiệu sinh khối sử đạm tiêu quan trọng đánh giá hiệu sử dụng đạm Kết nghiên cứu thể bảng 113 Bảng Ảnh hưởng...
 • 9
 • 152
 • 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG LÚA MỚI VỤ HÈ THU 2012 docx

BÁO CÁO KẾT QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG LÚA MỚI VỤ HÈ THU 2012 docx
... 20-21/6 /2012 13/7 /2012 05/8 /2012 31/8 /2012 85 QX8 23-25/6 /2012 21/7 /2012 19/8 /2012 13/9 /2012 98 52 (N2) 22-23/6 /2012 17/7 /2012 14/8 /2012 10/9 /2012 95 GL159 22-23/6 /2012 17/7 /2012 12/8 /2012 10/9 /2012 95 ... nên khuyến cáo đưa vào sản xuất vụ thu - Các giống lúa QX8, GL159 có suất cao, vượt trội so với giống khác Khang dân, HC95, nên đề nghị tiếp tục đưa vào sản xuất thử vụ đông xuân 2012- 2013 ... nhiên so với lúa đại trà số lần phun - Như vậy, đa số giống lúa đưa vào sản xuất vụ thu 2012 bị sâu bênh so với lúa đại trà địa phương Khang Dân HC95, đề nghi tiếp tục đưa vào sản xuất thử nhân...
 • 7
 • 3,248
 • 35

Đề tài " Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường "

Đề tài
... Môi trường acid + -7 H 10 Môi trường trung hòa H+ 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10 11 12 13 14 Môi trường kiềm Ý nghĩa môi trường: -9- GVHD: ... mẫu, việc so màu tiến hành điều kiện phòng thí nghiệm 3.2 Thiết Bị Hóa Chất Thiết bị - ống nghiệm 25ml: 20 - piprt 25ml: - Pipet 10ml: - Máy đo pH Hóa chất - Chỉ thị màu tổng hợp - Chỉ thị màu ... Nghĩa Môi Trường Nước mang tính acid ý tính chất an mòn chúng Đặc biệt trình xử lý sinh học, pH phải trỳ khoảng – Do vậy, dựa vào độ acid nước để tính xác lượng hóa chất sử dụng Phương pháp thí nghiệm( Phương...
 • 37
 • 3,455
 • 32

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - GVHD: Trần Thị Phi Oanh pdf

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - GVHD: Trần Thị Phi Oanh pdf
... thích hợp Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - 37 - GVHD: Trần Thị Phi Oanh Nhóm _ Giản đồ đường chuẩn Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - ... mẫu 5.5 Thiết Bị hóa Chất 1- thiết bị: - Pipet 25ml:1 - Ống đong 100ml: - Erlen 125ml: - Buret 25 50ml : Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - 17 - GVHD: Trần Thị Phi Oanh Nhóm ... màu 1.2 Thiết Bị: - Pipet 10ml : - máy ly tâm - Erlen 125ml: - máy spectrophotometer (máy so màu) - pH kế Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường -3 - GVHD: Trần Thị Phi Oanh Nhóm ...
 • 38
 • 2,143
 • 7

Tài liệu Báo cáo " Khảo sát các công trình nghiên cứu về giáo dục tiếng Hàn vì mục đích nghề nghiệp " ppt

Tài liệu Báo cáo
... My Hye, Nghiên cứu giáo dục tiếng Hàn mục đích nghề nghiệp: Kiểm thảo trạng giáo dục xây dựng chương trình tiếng Hàn thương mại, Tạp chí Giáo dục tiếng Hàn, 14, số (2003) 227 (tiếng Hàn) [4] ... vào chương trình đào tạo làm ảnh hưởng tới độ tin cậy chương trình đào tạo đưa công trình nghiên cứu 2.2 Biên soạn giáo trình tiếng Hàn mục đích nghề nghiệp Các nghiên cứu mục đích đặt sở ... ngoài, tiếng Hàn mục đích nghề nghiệp, vân vân,…[1] Nghiên cứu mục đích nghề nghiệp chủ yếu nghiên cứu tiếng Hàn thương mại có đối tượng nghiên cứu người lao động nước hay thực tập sinh cư trú Hàn...
 • 8
 • 289
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Khảo sát các từ cổ trong ba văn bản viết bằng chữ Quốc ngữ thế kỷ XVII " docx

Tài liệu Báo cáo
... đời ba văn viết chữ quốc ngữ (thế kỉ XVII) , trùng phải bị xuất cách mờ nhạt hoạt động yếu ớt Trong tài liệu thành văn chữ Nôm, chữ quốc ngữ thời kì kiểm chứng được, bị ghi nhận lần “bị phong ba ... [7] Như vậy, từ Truyền kỳ mạn lục giải âm đến ba văn viết chữ quốc ngữ kỷ XVII, từ hầu có khác biệt ngữ nghĩa đáng kể Một Với ý nghĩa “chỉ, có”, ba văn khảo sát, đứng trước động từ hầu Tuy nhiên, ... thực từ nhiều hẳn so với hư từ Điều lạ Tuy nhiên, đặc điểm, tính chất cổ ngữ nghĩa, ngữ pháp, khả kết hợp hư từ cổ lại tỏ phức tạp nhiều so với thực từ b Nếu so sánh từ cổ ba văn kỷ XVII với từ cổ...
 • 15
 • 342
 • 2

Tài liệu BÁO CÁO " BIẾN ĐỘNG CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRONG AO NUÔI CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) THÂM CANH Ở AN GIANG " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... nuôi vô quan trọng nghề nuôi thủy sản Từ thực tế này, nghiên cứu “Đánh giá chất lượng nước ao nuôi Tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh tỉnh An Giang thực nhằm đánh giá diễn biến môi ... thấy ao bệnh giá trị TAN đạt mức cao (1,491±1,008 mg/L) Tuy nhiên, hàm lượng TAN ao khỏe ao bệnh khác biệt ý nghĩa (Bảng 10) Trong ao nuôi tra thâm canh vào mùa mưa hàm lượng TAN mức ... ra, nuôi sinh trưởng chậm, tỉ lệ sống thấp Sự hiểu biết môi trường nuôi người nuôi hạn chế, ao bị bệnh người nuôi biết sử dụng thuốc hóa chất để xử lý Trong môi trường ao nuôi tác động...
 • 9
 • 561
 • 9

BÁO CÁO " KHẢO SÁT CÁC MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC (Channa micropeltes và Channa striatus) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " ppt

BÁO CÁO
... với tạp nước Các hình nuôi có hộ tham gia khai thác tạp nước để sử dụng làm thức ăn cho lóc, tạp nước ngày khan lóc nuôi có tỷ lệ sống gần nhau, sản lượng nuôi hình ... với hình lại suất nuôi hình lồng bè ao lại cao hình khác Có yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê suất lóc nuôi: (i) loài nuôi lóc hay lóc đen; (ii) mức độ ngập lũ năm vùng nuôi; ... Hương, 1993) Nhưng có loài lóc đen (Channa striata) lóc (Channa micropeltes) đối tượng nuôi cấu đàn lóc nuôi ĐBSCL Long & ctv (2004) ước tính sản lượng lóc nuôi năm 2002 toàn vùng ĐBSCL...
 • 12
 • 520
 • 0

BÁO CÁO " KHẢO NGHIỆM VACXIN NHƯỢC ĐỘC CHỦNG JXA1-R (TRUNG QUỐC) PHÒNG HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP (PRRS) " pot

BÁO CÁO
... điều cho thấy có khác biệt vacxin PRRS vô hoạt vacxin PRRS nhược độc chủng JXA1-R Trung Quốc sản xuất (kết khảo nghiệm vacxin vô hoạt PRRS chủng JXA1-R Trung Quốc sản xuất công bố Tạp chí KHKT ... (VINAVETCO) nhập vacxin nhược độc chủng JXA1-R Công ty Đại Hoa Nông (Trung Quốc) sản xuất Cục thú y giao cho Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương khảo nghiệm loại vacxin II NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG ... Chẩn đoán virut gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp đàn heo (PRRS) kỹ thuật RRT-PCR Tạp chí KHKT thú y, tập XIV, số 2, tr - 12 Cục thú y (2008) Báo cáo tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh...
 • 7
 • 350
 • 2

BÁO CÁO " KHẢO SÁT CÁC PHƯƠNG THỨC ĐOÁN NGHĨA TỪ THEO NGỮ CẢNH TRONG BÀI NGHE CỦA TÀI LIỆU TOEFL IBT CỦA SINH VIÊN NĂM BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG AN " docx

BÁO CÁO
... Đồng nghĩa ( Synonymy) 3.2.2 Trái nghĩa ( Antonymy) 3.2.3 Bao nghĩa ( Hyponymy) Kết 4.1 Tình hình sử dụng phương thức đoán nghĩa từ ngữ cảnh nghe sinh viên năm ba trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học ... tài 100 sinh viên năm ba Khoa Cử Nhân Anh trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng Các bạn chọn ngẫu nhiên từ lớp: 09CNA01, 09CNA02, 09CNA03, 09CNA04 09CNA05 Tất học qua tài liệu TOEFL iBT Tài ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Tình hình sử dụng cách đoán từ ngữ cảnh nghe sinh viên Những loại gợi ý ngữ cảnh sinh viên thường...
 • 5
 • 338
 • 0

Báo cáo "Hoàn thiện các tiêu chuẩn môi trường về nước thải công nghiệp ở Việt Nam " pdf

Báo cáo
... hn v vi c ỏp d ng cỏc tiờu chu n mụi tr ng v n c th i cụng nghi p Trong h th ng tiờu chu n Vi t Nam hi n hnh v mụi tr ng n c ỏp d ng cho cỏc c s cụng nghi p v ti u th cụng nghi p, cú hai lo i ... nh c th v th i i m x th i s g p ph i nh ng khú khn ph c t p nh t nh quỏ trỡnh ỏp d ng t i Vi t Nam hi n th c hi n c yờu c u ny, ũi h i ph i cú s ki m tra, giỏm sỏt th ng xuyờn c a cỏc c quan ... nghi p riờng v i yờu c u nghiờm ng t hn cỏc c s thụng th ng Hi n t i, tiờu chu n n c th i c a Vi t Nam ch quy nh ỏp d ng cho cỏc c s cụng nghi p thụng th ng v xỏc nh cỏc c s cụng nghi p c thự s cú...
 • 5
 • 263
 • 1

BÁO CÁO " KHẢO NGHIỆM VACXIN VÔ HOẠT CỦA TRUNG QUỐC VÀ VACXIN NHƢỢC ĐỘC CỦA ĐỨC PHÒNG PRRS Ở VIỆT NAM " doc

BÁO CÁO
... Công cường độc 2.2 Nguyên liệu: -Vacxin hoạt PRRS Trung Quốc (gọi vacxin Trung Quốc) vacxin nhược độc Đức (gọi vacxin Đức) -Chủng virut PRRS/ 07196BG phân lập Việt Nam Kit IDEXX PRRS Herd Check ... vacxin Trung Quốc Đức Để đánh giá hiệu vacxin với virut PRRS lưu hành Việt Nam, Trung tâm chẩn đoán thú y TƯ Cục Thú y giao nhiệm vụ khảo nghiệm loại vacxin II NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP ... xuất Vacxin PRRS Trung Quốc khảo nghiệm Thái Bình, Nam Định Ninh Bình chọn tỉnh xã Tại Hà Nội chọn trại thuộc xã để tiến hành tiêm thí điểm Vacxin PRRS Đức: Chọn trại lợn giống An Khánh Trung...
 • 8
 • 309
 • 0

Báo cáo " Khảo sát các điều kiện thích hợp cho phản ứng transgalactosyl sử dụng galactosidase Aspergillus oryzae 3 để sản xuất galactooligosaccharid (GOS) từ lactose" pot

Báo cáo
... thich hgp cho phan irng transgalactosyl lactose thu GOS la 55°C 3. 5 Khao sat thdi gian transgalactosyl lactose tao GOS cua p -galactosidase iix A .oryzae De xac djnh thdi gian toi uu cho qua trinh ... ban mdng Ket qua cho thay tai pH tii' - , qua trinh transgalactosyl lactose cho san pham GOS kha dam net, nhien tdt nhat tai pH la 5,5 (hinh 3) Vi vay chgn pH 5,5 cho qua trinh transgalactosyl ... thich hgp cho phan irng transgalactosyl lactose tao GOS la gid Tir cac ket qua tren, dua dieu kien thich hgp cho phan img transgalactosyl lactose tao GOS sir dung P -galactosidase A .oryzae la...
 • 7
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh nghiệm trồng các giống lúa mớikỹ thuật thâm canh các giống lúa mới chất lượng cao vụ xuânkỹ thuật trồng các giống lúa mớihướng dẫn trồng các giống lúa mớicách trồng các giống lúa mớitài liệu trồng các giống lúa mớibáo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngquy phạm khảo nghiệm vcu giống lúaquy phạm khảo nghiệm dus giống lúacác giống lúa mới ở việt nambài báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngbáo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường trần thị phi oanh123doc vn de tai bao cao thi nghiem hoa ky thuat moi truongbai bao cao khao sat cac dinh luat co hoc vat lybáo cáo khảo nghiệm thức ăn chăn nuôiGiáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng “ 5 bước, 1 vấn đề”, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc giaBài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ)Một số phương pháp khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong giảng dạy bài phong trào yêu nước chống pháp cuối thế kỉ XIX (lịch sử 11, chương trình cơ bản)Một vài biện pháp tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT lam kinhNâng cao hiệu quả dạy học lich sử thế giới lớp 12 bằng kỹ thuật tư duy 5w1h ở trường THPT bá thướcskkn lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy lịch sử việt nam giai đoạn 1930 – 1945skkn nâng cao chất lượng môn lịch sử bằng việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT phần lịch sử thế giới lớp 10Sử dụng ca dao và đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả bài họctình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân lLiên môn đạt giải cấp huyện dầu gội đầu với môi trường và sức khỏeSử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12Sử dụng sơ đồ tư duy dạy và học bài 21, lịch sử 11 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỉ XIXSử dụng trò chơi ô chữ trong dạy học lịch sử lớp 10 ban cơ bảnTích hợp thơ ca vào giảng dạy chương trình lịch sử việt nam lớp 12 ở trường trung học phổ thôngXây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua tiết 26 bài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa (từ sau ngexplore our world level 3 workbookFantastic flyers activity bookprepare workbook level 1(bia)SCHRITTE 5 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHBẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN