báo cao thuc tap Tốt nghiệp khuôn mẫu

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp
... ngh , ph n th ng không ánh s ch ng, nh ng m t ph n tách riêng Theo thông l ph n n m cu i c a báo cáo, bao g m n i dung: Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m - K t lu n v toàn b công cu c nghiên ... n ch ng trình… 19 Ph n Tài li u tham kh o Danh m c tài li u tham kh o m t ph n không th thi u báo cáo khoa h c Ph n tài li u tham kh o có th trình bày theo m u sau, m i tài li u tham kh o c trình ... tham kh o nhi u h n s c li t kê tr c Cách th ba s p x p theo th t alphabet c a tên tác gi Trong báo cáo n u có trích d n tài li u tham kh o c n ph i s th t c a tài li u tham kh o sau câu trích d...
 • 8
 • 4,294
 • 25

mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp của trường đại học dân lập hải phòng

mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp của trường đại học dân lập hải phòng
... thực tập tuần: Công việc thực hiện: Tuần Nội dung Nghỉ Tết TR ƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ... HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Tuần thứ 2) Họ tên sinh viên:Hoàng Thị Thanh Lớp: NA1401 Cơ sở thực ... sở thực tập: Trường THPT Bạch Đằng Tình hình thực tập tuần: Công việc thực hiện: Tuần Nội dung Nghỉ Tết TR ƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-...
 • 9
 • 1,418
 • 4

Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Môn Sữa Chữa Máy Tính

Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Môn Sữa Chữa Máy Tính
... quan nơi thực tập, báo cáo kết tìm hiểu hoạt động chuyên ngành môi trường làm việc quan nơi thực tập b Giới thiệu nội dung công việc giao thực tập: Nêu lên nội dung vấn đề cần giải thực tập. Vấn ... định (xem mẫu kèm theo) Nội dung chương mục báo cáo TTTN Chương 1: Tổng quan, phần thường trình bày vấn đề tổng quan bao gồm: a Giới thiệu quan thực tập: sơ lược nơi thực tập, báo cáo kết tìm ... riêng Phần nằm cuối báo cáo, bao gồm nội dung: - Kết luận toàn công việc thực tập Các đề nghị rút từ kết thực tập Các công việc làm tiếp để phát triển cải tiến đề tài thực tập tương lai Tài liệu...
 • 9
 • 877
 • 5

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty Trách nhiệm hữu hạn

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty Trách nhiệm hữu hạn
... (Nguồn Văn phòng công ty) - Ban Lãnh đạo: + Giám Đốc: Là người đứng đầu Công ty, chịu trách nhiệm chung tất hoạt động Công ty, đại diện cho quyền lợi nghĩa vụ trách nhiệm Công ty trước pháp luật ... thi công xây lắp cho tổ đội sản xuất L¬p: K781 B3 SVTH: Hoàng Thị Phương Trường CĐ Kinh tế TC Thái Nguyên Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tiến hành xây dựng công trình Hoàn thiện công trình thi công ... thức tổ chức sản xuất Công ty a/ Tổ chức sản xuất L¬p: K781 B3 SVTH: Hoàng Thị Phương Trường CĐ Kinh tế TC Thái Nguyên Báo cáo thực tập tốt nghiệp */ Loại hình sản xuất Công ty: Sản xuất không thường...
 • 11
 • 2,145
 • 4

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU HỌ PHOSPHO HỮU CƠ, HỌ TRIAZOL TRONG MẪU RAU QUẢ, THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU HỌ PHOSPHO HỮU CƠ, HỌ TRIAZOL TRONG MẪU RAU QUẢ, THỰC PHẨM
... Quy trình xác định • Kết • 3.4 Nguyên tắc • 3.3 Phạm vi áp dụng • 3.2 3.1 Quy trình xác định lượng thuốc trừ sâu mẫu thực phẩm Quy trình xác định lượng thuốc trừ sâu mẫu thực phẩm 3.1 Phạm ... Hàm lượng thu ốc tr sâu m ẫu đ ược định lượng sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS) 3 Quy trình xác định lượng thuốc trừ sâu mẫu thực phẩm 3.3 Quy trình xác định  Chuẩn bị mẫu Mẫu lưu Mẫu lưu Mẫu ... xác định lượng thuốc trừ sâu mẫu thực phẩm   3.3 Quy trình xác định  Công thức tính Hàm lượng thuốc trừ sâu mẫu tính theo công thức: Trong đó: X: Hàm lượng hoạt chất mẫu (mg/kg) Ctính: Hàm lượng...
 • 31
 • 1,219
 • 1

báo cáo thực tập tốt nghiệp tìm hiểu hệ thống đo đếm tại trung tâm phân phối khí (GDC) cà mau

báo cáo thực tập tốt nghiệp tìm hiểu hệ thống đo đếm tại trung tâm phân phối khí (GDC) cà mau
... Công ty khí Mau Trang Thực tập tốt nghiệp Khóa 2010-2014 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh Hệ thống ống dẫn khí Trung tâm phân phối khí Mau (GDC) trực ... cần, đo đếm điều áp cho dòng khí công nghệ trƣớc cấp cho hộ tiêu thụ Công ty khí Mau Trang Thực tập tốt nghiệp Khóa 2010-2014 Hình 2.4: Tổng quan Trung tâm phân phối khí GDC Đầu vào trung tâm ... Công ty khí Mau Trang Thực tập tốt nghiệp Khóa 2010-2014 Trạm tiếp bờ LFS 27km đƣờng ống bờ với kích thƣớc 18 OD 17 ID bao gồm Trạm van ngắt tuyến Trung tâm phân phối khí Mau (GDC) hệ thống...
 • 52
 • 390
 • 0

báo cáo thực tập tốt nghiệp Công tác tổ chức thực hiện ở công ty TNHH một thành viên kim loại màu thái nguyên ”,

báo cáo thực tập tốt nghiệp Công tác tổ chức thực hiện ở công ty TNHH một thành viên kim loại màu thái nguyên ”,
... 2004, Công ty TNHH Một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên đổi tên thành Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên theo Quyết định số 130/2004/QĐ-BCN Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ... vàng, kim loại đen, kim loại màu khác khoáng sản khác 1.7.1 Công ty Công ty công ty Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn Thông tin công ty xem phần 1.6.4 1.8 Vị Công ty Kim Loại Màu Thái Nguyên ... 1/TTg việc thành lập lại Công ty Kim loại màu Thái Nguyên, theo đó, đổi tên Xí nghiệp Liên hợp Luyện kim màu thành Công ty TNHH Một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng...
 • 56
 • 374
 • 1

BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP CHẾ BIẾN món ăn mẫu năm 2015

BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP CHẾ BIẾN món ăn mẫu năm 2015
... thầy Lê Văn Sáu hướng dẫn em thời gian thực tập làm báo cáo Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Trang: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Văn Sáu NỘI DUNG I Khái quát đơn vị thực tập Cơ sở thực tập, địa ... Nguyễn Văn Bắc Trang: 20 Báo cáo thực tập tốt nghiệp NỘI DUNG 2: Nhận xét, đánh giá GVHD: Lê Văn Sáu + Về ăn có giống công thức, nguyên liệu cách chế biến, trường lớp thầy cô dạy ăn kỹ hơn, thực ... cấp đầy đủ khách cần Khu vực chế biến hạn hẹp nên thực công việc gặp nhiều Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Trang: 22 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Văn Sáu khó khăn việc di chuyển vệ sinh, đặc...
 • 30
 • 516
 • 1

mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
... VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Những vấn đề chung tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1 Tiền lương 1.1.2 Các khoản trích theo lương 1.1.3 Nhiệm vụ hạch toán tiền lương ... quát kế toán tiền lương khoản trích theo Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản tríchtheo lương công ty điện lực Hoàn Kiếm Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo ... khoản trích theo lương 1.1.4 Chứng từ sử dụng 1.1.5 Tài khoản sử dụng 1.2 Phương pháp hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 1.2.1 Hạch toán tiền lương 1.2.2 Hạch toán khoản trích theo lương...
 • 70
 • 161
 • 2

Quy định về mẫu trình tự báo cáo thực tập tốt nghiệp đại học chu văn an

Quy định về mẫu trình tự báo cáo thực tập tốt nghiệp đại học chu văn an
... tên) Mẫu 05 DANH SÁCH CÁC KÝ TỰ, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích VD Ví dụ DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ HƯỚNG DẪN VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP Báo cáo thực tập ... (Logo trường) BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tên đề tài:……………………………………………… ………………………………………………………… Sinh viên thực hiện:…………………………………… Hưng Yên, 2012 Mẫu 03 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN KHOA CÔNG NGHỆ ... luận văn cần trích dẫn theo số thứ tự tài liệu tham khảo danh mục tài liệu tham khảo đề cương số thứ tự đặt ngoặc vuông Mẫu 02 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Logo trường) BÁO...
 • 7
 • 234
 • 0

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa công trình ĐHGTVT, ĐHXD

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa công trình ĐHGTVT, ĐHXD
... cho việc làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa Điều đặc biệt quan trọng sinh viên trường Qua thời gian thực tập công ty em rút nhiều học bổ ích cho thân Trong trình thực tập làm báo cáo thiếu kinh nghiệm ... doanh: Chương 2: Nội dung thực tập 2.1 Thực tập phòng 2.1.1 Tìm hiểu nội dung chi tiết nội dung hồ sơ báo cáo KTKT - BVTC: Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng bao gồm: - Sự ... đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình; - Địa điểm xây dựng; - Quy mô, công suất; - Cấp công trình; - Nguồn kinh phí xây dựng công trình; - Thời hạn xây dựng; - Hiệu công trình; - Phòng, chống cháy,...
 • 12
 • 425
 • 4

Báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần màu xanh việt

Báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần màu xanh việt
... việc thực cơng tác kế tốn TSCĐ thực tế Vì Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm  Khoa Tài - Kế tốn em định chọn đề tài: “Tổ Chức Cơng Tác Kế Tốn TSCĐ “ Tại cơng ty CP màu xanh việt ... thực tập 1.2 Mục tiêu , đối tượng thực tập 1.2.1 Mục tiêu - Mục tiêu chung: Tìm hiểu cơng tác kế tốn tài sản cố định cơng ty cổ phần màu xanh việt - Mục tiêu cụ thể: + Tìm hiểu địa bàn thực tập ... lập cơng ty cổ phần màu xanh việt Cơng ty cổ phần màu xanh việt đuựơc ký: Với tên giao dịch:Cơng ty CP Màu Xanh Việt Tên tiếng anh:GREEN VIET TIONT STOK Trụ sở đặt tại: Lơ 16.Cụm cơng nghiệp khắc...
 • 67
 • 150
 • 0

mẫu bìa báo cáo thực tập tốt nghiệp năm 2015

mẫu bìa báo cáo thực tập tốt nghiệp năm 2015
... năm 2015 Xác nhận lãnh đạo sở thực tập HD02-B09 Cán hướng dẫn thực tập sở TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ISO 9001:2008 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Địa điểm thực tập: ... bày báo cáo) - Nội dung báo cáo * Chú ý: Đối với em sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận, em photo phiếu nhận xét thực tập có dấu đỏ, em lưu lại để sau kẹp khóa luận, photo kẹp Báo cáo thực tập ... vàng hệ Cao đẳng; bìa màu hồng hệ liên thông (theo mẫu bìa trang số 01) - Tờ 2: nhận xét đơn vị thực tập (có mẫu Lưu ý phải có footer HD02 - B09) - Tờ 3: tóm tắt báo cáo (có mẫu Lưu ý phải có...
 • 4
 • 4,374
 • 14

Mẫu bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu bài báo cáo thực tập tốt nghiệp
... liệu, kết nêu báo cáo thực tập tốt nghiệp trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực báo cáo thực tập tốt nghiệp cảm ơn thông tin trích dẫn báo cáo rõ nguồn ... Học sinh thực (ký ghi rõ họ tên) ii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CƠ QUAN: Nhận xét kết thực tập Sinh viên: ... trường ??? KẾT LUẬN ??? TÀI LIỆU THAM KHẢO ??? x LỜI MỞ ĐẦU (copy phần mở đầu vào đây) xi Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: (học vị họ tên GVHD) CHƯƠNG 1: (CÁC BẠN COPY NỘI DUNG CHƯƠNG, KẾT LUẬN VÀ...
 • 15
 • 427
 • 1

Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp
... báo cáo thực tập lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban công ty ., tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập công ty Cuối em xin cảm ... khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập trước hết em xin gửi đến quý thầy,cô giáo khoa trường lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, ... xin cảm ơn anh chị phòng kinh doanh công ty giúp đỡ, cung cấp số liệu thực tế để em hoàn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí thành tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đồng...
 • 3
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành ngoại ngữbáo cáo thực tập tốt nghiệp mẫumẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cơ khímẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa cơ khímẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khímẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành xây dựngmẫu trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệpmẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán thuếmẫu bìa báo cáo thực tập tốt nghiệpmẫu đơn báo cáo thực tập tốt nghiệpmẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành điện tửmẫu nhận xét báo cáo thực tập tốt nghiệpmẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành điện công nghiệpmẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành cnttmẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp nganh dienPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả