60 Câu hỏi ôn tih Mos hay

60 Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Vật Lý có Đáp án

60 Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Vật Lý có Đáp án
... 0,50µm C 0 ,60 m D 0,55µm VII.16 Hai khe thí nghiệm Young chiếu sáng ánh sáng trắng (bước sóng ánh sáng tím la 0,40µm, ánh sáng đỏ 0,75µm) Hỏi vị trí vân sáng bậc ánh sáng đỏ vạch sáng ánh sáng đơn ... VII.35 Ta chiếu sáng hai khe Young ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ λđ = 0,75µm ánh sáng tím λt = 0,4µm Biết a = 0,5mm, D = 2m Ở vị trí vân sáng bậc màu đỏ, xạ cho vân sáng nằm trùng ... Tất vật bị nung nóng phát tia hồng ngoại Các vật nhiệt độ ...
 • 8
 • 1,081
 • 14

Hơn 60 câu hỏi và trả lời hay dùng trong Bảo vệ Tốt nghiệp về Thiết xây dựng đường ô tô

Hơn 60 câu hỏi và trả lời hay dùng trong Bảo vệ Tốt nghiệp về Thiết xây dựng đường ô tô
... sông điều tra lũ xác Yêu cầu : đoạn sông thẳng, lòng sông ổn đònh, độ dốc lòng sông không thay đổi đột ngột, lòng sông không mở rộng hay thu hẹp nhiều không ứ rác Cần xác đònh tần suất lũ tính ... không dài, hình thành mở rộng phần xe chạy hay xe 23 trọng nhất, Trong tiêu dùng để SS PA tuyến, tiêu quan Ba nhóm tiêu : chất lượng sử dụng đường, kinh tế, xây dựng Kinh tế (giá thành xây dựng) ... chòu tải 30 kế đường ? Dựa vào nguyên tắc quy đònh để thiết Nền đường tảng vững phần xe chạy, đảm bảo trì yếu tố hình học tuyến đường thiết kế quy đònh không cho phép biến dạng lớn đường có cường...
 • 20
 • 983
 • 7

cau hoi on thi tonghiep hay

cau hoi on thi tonghiep hay
... Pb(NO3)2 : A.Na B.Cu C.Fe D.Ca Câu 33:Trong qúa trình điện phân CaCl2 nóng chảy, catot xảy phản ứng : A.oxi hóa ion Cl- ; B khử ion Cl- ; C.oxi hóa ion Ca2+; D khử ion Ca2+; Câu 34:Khi cho luồng khí ... đa A dung dịch chứa ion NH4+ B hai dung dịch chứa ion NH4+ và Al3+ C ba dung dịch chứa ion NH4+, Al3+ và Fe3+ D năm dung dịch chứa ion NH4+, Mg2+, Fe3, Al3+ và Na+ Câu Có dung dịch hóa ... ozon theo sơ đồ phản ứng: Cl2 + O3 ClO + O2 Do làm giảm lượng ozon, gây nên hiệu ứng làm suy giàm tầng ozon tạo “lỗ thủng” tầng ozon Hội Đồng Bộ Môn Hóa – Đồng Tháp ...
 • 8
 • 140
 • 0

câu hỏi ôn thi hk2 hay lắm

câu hỏi ôn thi hk2 hay lắm
... ph¶n øng: A Kh«ng bÞ thay ®ỉi vỊ ph¬ng diƯn ho¸ häc B Kh«ng bÞ thay ®ỉi vỊ ph¬ng diƯn ho¸ häc, bÞ thay ®ỉi vỊ lỵng C Kh«ng bÞ thay ®ỉi vỊ ph¬ng diƯn ho¸ häc vµ lỵng D BÞ thay ®ỉi hoµn toµn c¶ ... ph¶n øng: E Kh«ng bÞ thay ®ỉi vỊ ph¬ng diƯn ho¸ häc F Kh«ng bÞ thay ®ỉi vỊ ph¬ng diƯn ho¸ häc, bÞ thay ®ỉi vỊ lỵng G Kh«ng bÞ thay ®ỉi vỊ ph¬ng diƯn ho¸ häc vµ lỵng H BÞ thay ®ỉi hoµn toµn c¶ ... oxi hóa Câu 63 : Trong hóa học vơ cơ, phản ứng ln ln thuộc loại phản ứng oxi hóa khử : A Phản ứng khơng thể phản ứng phân hủy, trao đổi hay hóa hợp B Trong phản ứng ln ln có thay ngun tử hay nhóm...
 • 20
 • 154
 • 0

60 Câu hỏi ôn tập học kỳ 2

60 Câu hỏi ôn tập học kỳ 2
... báo biến ghi câu 35, đó: a) hs1:= hs2; b) hs2:= hs1; c) Cả a b sai d) Cả a b Câu 38) Để tính điểm trung bình cho học sinh câu 35, ta dùng câu lệnh nào: a) Trungbinh:= (toan + van)/ 2; b) Trungbinh:= ... biến cục Câu 51) Cho biết kết đoạn chương trình sau: Var s1, s2: string; Kq: boolean; Begin S1:= ‘abCde’; S2:= ‘abc’ Kq:= s1>s2; Write (kq); End a) s1>s2 b) s2>s1 c) True d) false Câu 52) Cho biết ... ghi học sinh ta dùng cú pháp sau đây: a) Hocsinh.hoten b) Hoten c) Hs.hoten d) Hs1.hoten hs2.hoten Câu 36) Với khai báo ghi câu 35 biến hs1 chiếm dung lượng byte? a) 34 b) 36 c) 40 d) 52 Câu...
 • 10
 • 217
 • 0

Ngân hàng câu hỏi ôn thi TN ( hay )

Ngân hàng câu hỏi ôn thi TN ( hay )
... II PHẦN RIÊNG (3 ,0 điểm) Thí sinh làm hai câu (câu III.a III.b) Câu III.a (3 ,0 điểm): Trình bày nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước(1954-197 5) Câu III.b (3 ,0 điểm) Lập bảng so ... SINH (7 ,0 điểm) Câu I (3 ,0 điểm) Nêu trình thành lập phát triển Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) Cơ hội thách thức Việt Nam gia nhập tổ chức này? Câu II (4 ,0 điểm) Phong trào “Đồng Khởi” (1 959 ... biến, kết ý nghĩa chiến dịch Hồ Chí Minh Tổng tiến công dậy Xuân 1975 II PHẦN RIÊNG (3 ,0 điểm) Học sinh làm hai câu (câu 3a câu3 b) Câu a: (3 ,0 điểm) Đảng ta chủ trương tiến hành đường lối đổi hoàn...
 • 6
 • 236
 • 0

60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương ppt

60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương ppt
... Trang : 5/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Câu 42: Hãy cho biết phân tử CH4 có liên kết hóa học hình thành: A Liên kết σ sp− s B Liên kết σ sp C Liên kết σ sp3 −s D Liên kết σ sp3 − p −s Câu 43: ... gian)-1 Câu 25 Hằng số tốc độ phản ứng bậc đơn vị: A (thời gian)-1 B mol lít-1 (thời gian)-1 ; C lít2.mol-2.(thời gian)-1; D lit.mol-1(thời gian)-1 Trang : 3/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Câu ... Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 54: C6H5NH2 có pKb = 9,42 Vậy pH 100ml dung dịch C6H5NH2 0,01M là: A 8,00 B 5,71 C D 8,29 Câu 55: Trang : 7/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Một phản ứng có...
 • 8
 • 254
 • 9

60 câu hỏi ôn tập lí 6

60 câu hỏi ôn tập lí 6
... : 0,6lít = 0,6dm3 = 0,0006m3 Khối lượng 0 ,6 lít nước : m = 1000 0,00 06 = 0,6kg Khối lượng muối : 50g = 0.05kg Khối lượng nước muối M= 0,05+ 0 ,6 = 0 ,65 kg 0 ,65 M = = 1083kg/m3 0,00 06 V 42 Câu 55 ... D= 0 ,6 m = = 1111kg/m3 0,00054 V Câu 58 Tóm tắt: V = 1l = 0,001m3 m = 860 g = 8,6N d = ? N/m3 Giải Trọng lượngriêng dầu ăn là: d= 8 ,6 P = = 860 0 N/m3 0,001 V Câu 59 Tóm tắt: V = 60 0 dm3 = 0,6m3 ... m/D = 1 ,6/ 800 = 0,002m3 = 2dm3 = 2lít lớn thể tích can Câu 46 Khối lượng khối đá là: m = D.V = 260 0 0,45 = 1170kg Câu 47 Thể tích khối đá V = 4.2.2 = 16cm3 = 0,000016m3 Khối lượng thỏi săt:...
 • 8
 • 449
 • 3

Bộ đề 60 câu hỏi ôn thi CÔNG PHÁP có đáp án

Bộ đề 60 câu hỏi ôn thi CÔNG PHÁP có đáp án
... việc cụ thể Phương pháp công nhận - Minh thị: công nhận rõ ràng, công khai văn - Mặc thị: công nhận ngầm - Công nhận riêng lẻ công nhận tập thể Hệ pháp công nhận quốc tế - Thi t lập quan hệ ... hiệu lực văn pháp luật quốc gia công nhận lãnh thổ bên công nhận - Tạo điều kiện để án, định tòa án, trọng tài… bên công nhận giá trị lãnh thổ bên công nhận Phân tích quy phạm pháp Luật quốc ... hợp hỏa hoạn áp dụng biện pháp đảm thi n tai tai họa khác cần bảo thi hành án biện pháp bảo vệ khẩn cấp Không vào chưa Trụ sở, đồ đạc phương tiện giao đông ý người đứng đầu quan thông...
 • 76
 • 274
 • 1

Bộ câu hỏi ôn tập marketing căn bản hay có đáp án

Bộ câu hỏi ôn tập marketing căn bản hay có đáp án
... từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ ... phải hợp đồng 10 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ ... kênh Marketing trực tiếp: a Người bán buôn bán lẻ xen vào người sản xuất trực tiếp người tiêu dùng b Phải người bán buôn c Người sản xuất bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng d Tất sai Công...
 • 35
 • 1,089
 • 4

BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP TN (LÝ)_RẤT HAY

BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP TN (LÝ)_RẤT HAY
... trường suốt khác A λ = A tần số thay đổi vận tốc không đổi B tần số thay đổi vận tốc thay đổi C tần số không đổi vận tốc thay đổi D tần số không đổi vận tốc không đổi Trong thí nghiệm Iâng giao ... độ 61 Khi âm truyền từ không khí vào nước A Bước sóng thay đổi tần số không đổi B Bước sóng tần số thay đổi C Bước sóng tần số không đổi D Bước sóng không đổi tần số thay đổi 62 Độ to âm phụ thuộc ... hạt nhân chúng có A số prôtôn B số nơtron C khối lượng D số nuclôn 14 Hạt nhân C phóng xạ β- Hạt nhân sinh có A prôtôn nơtron B prôtôn nơtron C prôtôn nơtron D prôtôn nơtron Sau thời gian t,...
 • 34
 • 221
 • 0

276 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp cực hay, có kèm theo đáp án

276 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp cực hay, có kèm theo đáp án
... muối khan Công thức axit A HCOOH B CH3COOH C C2H3COOH D C2H5COOH Câu 91: Cho chất X công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y công thức phân tử C2H3O2Na Công thức X ... NaCl Câu 35: Oxi hoá CH3CH2OH CuO đun nóng, thu anđehit công thức A CH3CHO B CH3CH2CHO C CH2=CH-CHO D HCHO Câu 36: Chất không phản ứng với brom A C6H5OH B C6H5NH2 C CH3CH2OH D CH2=CH-COOH Câu ... Cu Câu 51: Sản phẩm tạo thành chất kết tủa dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch A CaCl2 B KCl C KOH D NaNO3 Câu 52: Axit acrylic công thức A C3H7COOH B CH3COOH C C2H3COOH D C2H5COOH Câu...
 • 14
 • 185
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 60 câu hỏi ôn tạp quản trị chất lượng đúng saicâu hỏi ôn tậpcâu hỏi ôn tậpcâu hỏi ôn thicâu hỏi ôn tậpcâu hỏi ôn thicâu hỏi ôn tập địa 9câu hỏi ôn tập triết họccâu hỏi ôn tập đường lốicâu hỏi ôn tập điện tử viễn thôngcâu hỏi ôn tập thương mại điện tửcâu hỏi ôn tập địa lýcâu hỏi ôn tập môn tư tưởngcâu hỏi ôn quản trịcâu hỏi ôn tập sinh lý máuPhụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phụ lục 1 (Điều 26 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieucuc tri hinh khong gian oxyz p1Phu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02Phu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02MBB Bao cao tai chinh hop nhat ban nien soat xet 2017 compressedMuc luc tai lieu hop DHDCD 2017MBB thong bao moi hop DHCD 2017TTr thong qua BCTC kiem toan 2016 va phuong an phan phoi LN 2016Bảng thống kê phương tiện PCCC6.NQ DHDCD Bau bo sung TVHDQT nhiem ky 14 197.NQ DHDCD Thong qua cac van de tai DHDCD 2016HAN.Rakuten noi dung tuyen dungChuong trinh hop DHCD 2012 24.04 finalĐề thi khảo sát môn Toán THPT Quốc Gia năm 2018 – Có lời giải chi tiếtCông ty VidaGIS tuyển dụng kỹ sư lập trình.Công ty VidaGIS tuyển dụng Nhân viên quản lý chất lượng.IP staff Patent Attorney 170414Thong bao tuyen dung CLT