Mau 01a DD

Mẫu 01A Kê khai minh bạch tài sản

Mẫu 01A Kê khai minh bạch tài sản
... hàng mở tài khoản: ……… - Ngân hàng mở tài khoản: ……… - Số dư tài khoản thời điểm khai: - Số dư tài khoản thời điểm khai: ………………… ………………… - Số dư tài khoản thời điểm có giá trị - Số dư tài khoản ... phải khai □ Có biến động phải khai □ Biến động tăng □ Biến động giảm □ Tổng giá trị ước tính: …………… Tổng giá trị ước tính: …………… Không có biến động phải khai □ Có biến động phải khai ... …………………………… Tài khoản nước + Tên: ……………………………… + Số lượng: ………………………… Biến động giảm □ 3.1 Động sản: Có □ Không có □ + Địa chỉ: …………………………… Không có biến động phải khai □ Có biến động phải khai...
 • 3
 • 193
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm rối loạn cơ tròn trên bệnh nhân tai biến mạch máu não dd

nghiên cứu một số đặc điểm rối loạn cơ tròn trên bệnh nhân tai biến mạch máu não dd
... ành nghiên c lo ài: “ Nghiên c ão” v òn b ên b 2/ Mô t b vi ên êu: b ên quan v ão Khoa Trung ên b vi ão Khoa T ÀI LI ÃO 1.1.1/ Trên th nguyên nhân gây t (1991) 794/100.000 dân, ph l -80 tu ình nghiên ... ên ti não ão thân ão sau Hình ão Thang Long University Library àn não Tu àn não có m ir ãi v +N cho não +M ùng c m àv thông sau +M ão: N ão tr ão gi ão sau + Không có s ành nông sâu c não C ành ... thành tr ã bi 1.4/ CÁC NGHIÊN C ÊN QUAN 1.4.1/ Trên th Trên th ên c TBMMN: Tác gi Breslow RA òn b ên 41 b nhóm khó ti % [23] Tác gi Jame switt ã nghiên c 21 bí ti ình não bao g ão [26] Các khu...
 • 42
 • 225
 • 0

Khai thuế TNDN tạm tính theo quý (mẫu 01A/TNDN)

Khai thuế TNDN tạm tính theo quý (mẫu 01A/TNDN)
... TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Quý năm … [02] Người nộp thuế : [03] Mã số thuế: ... nhuận theo pháp luật thuế Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế Lỗ chuyển kỳ Thu nhập chịu thuế ([16]=[12]+[13]-[14]-[15]) Thuế suất thuế TNDN Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm Thuế TNDN phải ... phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) [01] Kỳ tính thuế: Quý năm … [02] Người nộp thuế : [03] Mã số thuế: ...
 • 5
 • 189
 • 0

Mẫu NY-01A: Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu

Mẫu NY-01A: Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
... kèm theo: Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu; Sổ đăng cổ đông tổ chức đăng niêm yết lập thời hạn (01) tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng niêm yết; Bản cáo ... ngày niêm yết 50% số cổ phiếu thời gian tháng tiếp theo; Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có); Giấy chứng nhận Trung tâm lưu chứng khoán việc cổ phiếu tổ chức đăng lưu tập trung (Các tài ... tập trung (Các tài liệu khác có) ., ngày tháng năm (tên tổ chức đăng niêm yết) Đại diện tổ chức đăng niêm yết (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) ...
 • 2
 • 229
 • 1

Tài liệu Mẫu số 22/ĐĐ-SCSS pdf

Tài liệu Mẫu số 22/ĐĐ-SCSS pdf
... đăng ký giao dịch bảo đảm: số: ; số đăng ký ; số thứ tự ghi sổ; , ngày tháng năm Thủ trưởng quan đăng ký (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký đóng dấu) Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS HƯỚNG DẪN KÊ KHAI ... Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS Bên chấp/bảo lãnh (hoặc gười bên chấp/bảo lãnh ủy quyền) (Ký, ghi rõ họ tên đóng ... nhận chấp/ nhận bảo lãnh ủy quyền) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu, có) Chứng nhận sửa chữa sai sót Sở Tài nguyên Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) Chứng nhận việc sửa chữa sai...
 • 3
 • 194
 • 0

Tài liệu Bản ghi nhớ mẫu số 01a/TNTX của Tổng cục thuế doc

Tài liệu Bản ghi nhớ mẫu số 01a/TNTX của Tổng cục thuế doc
... nhập (bản - Mẫu số 12/TNTX) Bảng kê chi tiết số thuế nộp hàng tháng số thuế quan chi trả khấu trừ (kèm y chứng từ nộp thuế chứng từ khấu trừ thuế) Bảng kê số ngày cư trú Việt Nam (Mẫu số 13a/TNTX) ... CHI TRẢ Số lai động năm Tổng số người toán quan chi trả Tổng số thu nhập chịu thuế Tổng số thuế phải nộp (chi tiết cột 10 biểu 11/TNTX) Số thuế khấu trừ năm ( =Tổng cột 11 biểu 11/TNTX) Số thuế phải ... thoại: [06] Số tài khoản Ngân hàng: A PHẦN TỔNG HỢP [05] Fax: Đơn vị tính: Đồng Số thứ tự Chỉ tiêu Người Tổng số người nộp thuế: Tổng thu nhập chịu thuế( bằng tổng cột phần B) Tổng số thuế thu nhập...
 • 35
 • 620
 • 1

Tài liệu Bản ghi nhớ Mẫu số 01a/TNTX docx

Tài liệu Bản ghi nhớ Mẫu số 01a/TNTX docx
... cao Bản ghi nhớ kết thúc vào lúc ngày, đọc lại cho bên nghe rõ, xác nhận điều ghi Bản ghi nhớ thật, đồng ý ký tên Bản ghi nhớ lập thành 01 có giá trị nhau, bên giữ 01 bản. / CÁ NHÂN (Ký, ghi rõ ... cao Bản ghi nhớ kết thúc vào lúc ngày , đọc lạị cho bên nghe rõ, xác nhận điều ghi Bản ghi nhớ thật, đồng ý ký tên Bản ghi nhớ lập thành 02 có giá trị nhau, bên giữ 01 bản. / CÁ NHÂN (Ký, ghi ... nhập (bản - Mẫu số 12/TNTX) Bảng kê chi tiết số thuế nộp hàng tháng số thuế quan chi trả khấu trừ (kèm y chứng từ nộp thuế chứng từ khấu trừ thuế) Bảng kê số ngày cư trú Việt Nam (Mẫu số 13a/TNTX)...
 • 35
 • 692
 • 0

Chẩn đoán và biến chứng của chảy máu do lở loét DD-TT

Chẩn đoán và biến chứng của chảy máu do lở loét DD-TT
... F1: Loét chảy máu, mạch máu phun thành tia + F2: Loét cầm máu, đầu mạch máu nhô lên lòng ổ loét Trong lòng ổ loét có cục máu đông or đáy ổ loét có chấm đen máu cục bám + F3: Loét ngừng chảy máu ... tiêu hoá - Nội soi: xác định chẩn đoán, ko có tổn thơng chảy máu khác - XQ: có phim chụp DD-TT cũ với h/a loét điển hình 3- Chẩn đoán tình trạng máu: Dựa vào khối lợng máu mất: - Nhẹ: ...
 • 9
 • 560
 • 0

Mẫu bệnh án ĐD và Phục HCN

Mẫu bệnh án ĐD và Phục HCN
... A- Bệnh án I Lý vào viện: Vào ngày thứ bệnh II Hỏi bệnh: Quá trình bệnh lý: (khởi phát, diễn biến, chẩn đoán, điều trị tuyến dới v.v ) ... Ngàytháng năm Bác sỹ làm bệnh án Họ tên b Tổng kết bệnh án Quá trình bệnh lý diễn biến lâm sàng: ... 47 IV Chẩn đoán vào khoa điều trị: + Bệnh chính: + Bệnh kèm theo (nếu có): + Phân biệt: ...
 • 5
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đơn xin giao đất mẫu 03 đđtờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01a tndntrình mặc định không chọn các phụ lục cần kê khai bạn hãy chọn các phụ lục cần kê khai khi phải kê khai sau đó nhấn vào nút lệnh đồng ý để hiển thị ra tờ khai tndn tạm tính mẫu 01a tndnbảng chấm công mẫu 01a lđtlkhảo sát điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo phức màu của dd cr vi với thuốc thử dpcbản khai lý lịch mẫu đd2đơn xin thuê đất mẫu số 04 đđmẫu số 01b đđ đơn xin thuê đất nông nghiệpcác chất hữu cơ làm mất màu dd brombài tập hno3 và màu ddnhận biết màu ddcode đồ họa máy tính c vẽ elip hình tròn đường thẳng theo dda bre midpoint tô màu loang dòng quét đường biên vẽ đồ thị dùng chuyển đến và vẽ đến tịnh tiến tam giacmẫu bảng chấm công của công ty ddienj nhơn trạchmẫu làm bài tiêu luận hóa học về kim loại tác dụng với dd muốimẫu số s17 ddnM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t NamBài 33. ôi, ơiTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t NamTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhBài 30. Trời nắng, trời mưaBài 24. Cây gỗnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t NamTh c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapQuyet dinh cap dot 1 thang 9 110920121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015GoodLaw report 8April APphu luc 1. bang tong hop va so sanh