Hop dong kinh te

Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế
... ghi hợp đồng Những bổ sung, điều chỉnh hợp đồng cần thiết phải đồng ý hai bên biên bổ sung hợp đồng kinh tế hay phụ lục hợp đồng Trong trình thực có khó khăn, vướng mắc hai bên bàn bạc giải sở hợp ... hàng : Trong vòng ………… ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng ĐIỀU 2: LOẠI HP ĐỒNG VÀ GIÁ TRỊ HP ĐỒNG Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói Giá trò hợp đồng: …………… VNĐ Bằng chữ:.………………………………………… ĐIỀU 3: ... trình hoàn thành thủ tục bàn giao, nghiệm thu, lý hợp đồng bên A toán hết cho bên B 100% (Một trăm phần trăm) giá trò hợp đồng Đồng tiền toán: tiền đồng Việt Nam − Điều kiện thời hạn toán: Thanh...
 • 3
 • 3,357
 • 15

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH
... Hai bên thỏa thuận nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình …như sau: Điều 1: Nội dung công tác: Bên A giao cho bên B tiến hành tất khâu toàn công trình xây dựng … gồm: a- Tiến hành khảo ... công tác khảo sát … đồng Trị giá phần viết luận chứng kinh tế - kỹ thuật … đồng Trị giá phần thiết kế công trình đồng Trị giá phần thi công xây lắp công trình đồng Trong trình thực hiện, có ... tháng trình bên A duyệt … tháng Thi công xây lắp dự kiến hoàn thành … tháng kể từ ngày khởi công Dự kiến khởi công vào ngày … Điều 3: Trị giá hợp đồng Tổng dự đoán công trình Đồng Trị giá công...
 • 3
 • 2,357
 • 24

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
... trị sau ký hợp đồng Đợt : 30 % giá trị sau hoàn tất tài liệu (trong khoảng tháng sau ký hợp đồng ) Đợt : 30 % giá trị sau áp dụng đánh giá thử đạt hiệu qủa ( khoảng tháng sau ký hợp đồng) Đợt ... hợp đồng, có phát sinh mới,hai bên tích cực bàn bạc giải thông báo trước 01 tuần cho bên để có ý kiến Nếu trường hợp xảy tranh chấp hợp đồng ,sẽ theo luật pháp hành nước Việt Nam để giải • Hợp ... hành nước Việt Nam để giải • Hợp đồng có giá trị 14 tháng kể từ ngày ký Bên A có trách nhiệm tổ chức họp lý hợp đồng • với thời gian địa điểm thích hợp Hợp đồng lập thành 04 , có giá trị ,mỗi...
 • 3
 • 1,352
 • 7

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình
... Trong hợp đồng gọi tắt bên B Hai bên thống ký kết hợp đồng thi công xây lắp với điều khoản sau đây: Điều 1: Khối lượng tiến độ công trình Tên công trình: [TEN CONG TRINH XAY DUNG] Địa điểm xây ... ghi vào hợp đồng Điều 2: Chất lượng công trình Bên B phải chịu trách nhiệm kỹ thuật chất lượng xây lắp toàn công trình, bảo đảm thi công theo thiết kế phù hợp với dự toán duyệt, qui trình, qui ... mặt xây dựng sau giao - Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự an toàn lao động bên công trình - Tiếp nhận bảo quản loại tài liệu, vật tư kỹ thuật Bên A giao Điều 4: Trị giá công trình xây lắp Trị giá hợp...
 • 5
 • 3,652
 • 30

Hợp đồng kinh tế và các phương pháp giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế.doc

Hợp đồng kinh tế và các phương pháp giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh tế.doc
... quát chung Hợp đồng kinh tế tranh chấp thờng phát sinh từ hợp đồng kinh tế I Khái quát chung Hợp đồng kinh tế Khái niệm phân loại Hợp đồng kinh tế (HĐKT) Về khái niệm HĐKT, có nhiều cách hiểu ... thể hợp đồng có bất đồng việc bảo đảm lợi ích quan hệ hợp đồng bất đồng xảy mức độ khác nhng đợc gọi tranh chấp hợp đồng kinh tế Vậy tranh chấp phát sinh nh nào? Các tranh chấp thờng phát sinh ... thành phần kinh tế Thực tế khó tránh khỏi tranh chấp phát sinh đòi hỏi phải có quan giải Các tranh chấp kinh tế phát sinh nh: tranh chấp liên quan đến giải thể, phá sản doanh nghiệp, tranh chấp công...
 • 82
 • 1,246
 • 1

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.
... vốn xây lắp, phần vốn thiết bị công nghệ phần vốn kiến thiết khác) Tiến độ thi công: - Ngày thi công: [NGAY THANG NAM] - Ngày hoàn thành: [NGAY THANG NAM] Trong trường hợp thực hợp đồng kinh tế ... xây dựng sau giao - Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự an toàn lao động bên công trình - Tiếp nhận bảo quản loại tài liệu, vật tư kỹ thuật Bên A giao Điều 4: Trị giá công trình xây lắp Trị giá hợp ... đoạn để toán lý hợp đồng Bên B giao cho Bên A [SO BO] hồ sơ hoàn công Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng Bên B đưa tài sản [TEN TAI SAN] có giá trị công chứng xác nhận [SO TIEN] đồng để chấp...
 • 4
 • 659
 • 1

Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế
... độ hợp đồng kinh tế quy định nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế , thủ tục , trình tự ký kết hợp đồng kinh tế , điều kiện có hiệu lực hợp đồng kinh tế nh nguyên tắc nội dung thực hợp đồng kinh tế ... tục ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng kinh tế vô hiệu ; thay đổi , đình lý hợp đồng kinh tế ; quyền nghĩa vụ bên việc thực hợp đồng kinh tế , trách nhiệm vật chất vi phạm hợp đồng kinh tế Nh thực ... biết hợp đồng , loại hợp đồng hợp đồng kinh tế Trong điều kiện kinh tế hàng hoá nhiều thành phần , quan hệ hợp đồng kinh tế đơn vị kinh tế mang nội dung mới, Điều lệ chế độ hợp đồng kinh tế...
 • 13
 • 953
 • 0

Trình bày đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế - Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể

Trình bày đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế - Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể
... Hợp đồng hai bên A- B Hợp đồng Kinh tế với đầy đủ đặc điểm Hợp đồng Kinh tế theo quy định pháp luật Từ đặc điểm Hợp đồng Kinh tế qua chứng minh Hợp đồng Kinh tế cụ thể ta thấy pháp lệnh Hợp đồng ... thể Hợp đồng Kinh tế Bản chất Hợp đồng thoả thuận bên Do điều kiện bắt buộc phải có để thiết lập nên Hợp đồng Kinh tế điều kiện chủ thể Theo điều 2- Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế Hợp đồng Kinh tế ... thể ký kết hợp đồng kinh tế Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban hành 1989, loại hình doanh nghiệp t nhân cha phát triển nên cha đợc coi chủ thể hợp đồng kinh tế, mà chủ thể hợp đồng kinh tế bắt buộc...
 • 11
 • 1,623
 • 3

Trình bày đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế. Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể.doc

Trình bày đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế. Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể.doc
... Hợp đồng hai bên A- B Hợp đồng Kinh tế với đầy đủ đặc điểm Hợp đồng Kinh tế theo quy định pháp luật Từ đặc điểm Hợp đồng Kinh tế qua chứng minh Hợp đồng Kinh tế cụ thể ta thấy pháp lệnh Hợp đồng ... chủ thể Hợp đồng Kinh tế Bản chất Hợp đồng thoả thuận bên Do điều kiện bắt buộc phải có để thiết lập nên Hợp đồng Kinh tế điều kiện chủ thể Theo điều 2- Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế Hợp đồng Kinh ... để quan nhà nớc có thẩm quyền giải tranh chấp, xử lý vi phạm HĐ bên Trên đặc điểm Hợp đồng Kinh tế sở tiêu chí để xác định Hợp đồng Kinh tế để phân biệt Hợp đồng Kinh tế với loại hình Hợp đồng...
 • 11
 • 651
 • 4

Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.doc

Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.doc
... để xong thấy điều khoản chủ yếu hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá có thiếu sót Cuối để điều khoản hợp đồng mua bán hàng hoá hoàn thiện phù hợp với mối quan hệ kinh tế phức tạp kinh tế thị trường, ... Luật Kinh tế Tiểu luận Luật Kinh tế PHẦNBA: KẾTLUẬN Những điều khoản chủ yếu hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá hình thức pháp lí thể quan hệ kinh tế doanh nghiệp tham gia quan hệ mua bán hàng ... đồng kinh tế mua bán hàng hoá 1.1 Xác định rõ phạm viđiều chỉnh luật thương mại (1997) pháp lệnh hợp đồng kinh tế hợp đồng mua bán hàng hoá 1.2 Mở rộng chủ thể vàđối tượng hợp đồng mua bán hàng hoá...
 • 17
 • 4,091
 • 3

So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế.doc

So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế.doc
... Hợp đồng dân Hợp đồng kinh tế : Xem xét, đánh giá trình Cổ phần hóa DNNN VN : Làm để đẩy mạnh Cổ phần hóa hớng Phần i Những nhận thức chung hợp đồng dân hợp đồng kinh tế A- Hợp đồng dân Hợp đồng ... lãnh ; ký quỹ ; đặt cọc ; phạt vi phạm B- Hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế đợc định nghĩa Điều Pháp lệnh hợp đồng kinh tế : "Hợp đồng kinh tế thoả thuận văn tài liệu giao dịch ... B - Sự khác Hợp đồng dân hợp đồng kinh tế đợc phân biệt với điều chủ yếu sau: Thứ nhất: Mục đích bên quan hệ hợp đồng kinh tế để thực hoạt động kinh doanh hay nói cách khác bên ký kết hợp đồng...
 • 14
 • 1,809
 • 5

Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế-Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước.doc

Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế-Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước.doc
... luật b Điều khoản chủ yếu: điều khoản hợp đồng, nên bắt buộc bên phải thỏa thuận ghi vào văn hợp đồng Nếu thiếu điều khoản coi nh hợp đồng kinh tế cha đợc ký kết, gồm: - Đối tợng hợp đồng; ... nhợng hợp đồng; - Giải tranh chấp; - Các biện pháp đảm bảo thực hợp đồng; Các điều khoản khác liên quan trực tiếp đến đặc điểm loại hợp đồng kinh tế điều khoản chủ yếu loại hợp đồng c Điều khoản ... đồng: Phụ lục hợp đồng đợc soạn thảo thời điểm với hợp đồng văn hợp đồng đợc soạn thảo trình thực hợp đồng Cơ cấu văn điều chỉnh hợp đồng tơng tự nh cấu hợp đồng, cấu văn phụ lục hợp đồng đơn giản...
 • 16
 • 1,130
 • 1

Trình bày đặc điểm của một bản hợp đồng kinh tế .doc

Trình bày đặc điểm của một bản hợp đồng kinh tế .doc
... hợp đồng kinh tế quy đinh cac nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế, tư cách chủ thể tham gia hợp đồng kinh tế, thủ tục trình bày tự ký kết hợp đồng kinh tế ,các đIũu kiện có hiệu lực hợp đồng kinh ... khách quan, hợp đồng kinh tế tổng hợp quy phạm pháp luật đIũu chỉnh quam hệ hợp đồng kinh tế đơn vị kinh tế( gọi chếđộ hợp đồng kinh tế hay pháp luật hợp đồng kinh tế ) chếđịnh pháp luật đặc thù ... Tiểu luận: Luật kinh tế PHẦNNỘIDUNG I KHÁINIỆM, NỘIDUNGVÀHÌNHTHỨCCỦAMỘTBẢNHỢPĐỒNGKINHTẾ KháI niệm hợp đồng kinh tế Trong khoa học pháp lý, kháI niệm hợp đồng kinh tế ược biểu theo hai nghĩa...
 • 17
 • 1,278
 • 5

Xem thêm