HĐ chuyển nhượng (mẫu số 36 HĐCN)

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT - MẪU SỐ 36/HĐCN

BIỂU MẪU
... bên đồng ý thực việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo thoả thuận sau đây: ĐIỀU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤ T VÀ TÀI SẢN GẮ N LIỀN VỚI Đ ẤT CHUYỂN NHƯ ỢNG Quyền sử dụng đất Quyền ... đất tài sản gắn liền với đất nêu Điều Hợp đồng với giấy tờ quyền sử dụng đất, giấy tờ quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm Bên B có nghĩa vụ thực đăng ký quyền sử ... thân, đất tài sản gắn liền với đất ghi Hợp đồng thật; 1.2 Thửa đất thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; 1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất tài...
 • 6
 • 4,709
 • 22

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - MẪU SỐ 7/ HĐCN

BIỂU MẪU
... đồng ý thực việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thoả thuận sau đây: ĐIỀU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤ T CHUYỂN NHƯ ỢNG Quyền sử dụng đất bên A đất theo (2), cụ thể sau: - Thửa đất ... đất số: - Tờ đồ số: - Địa đất: - Diện tích: m2 (bằng chữ: ) - Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2 + Sử dụng chung: m2 - Mục đích sử dụng: - Thời ... thân, đất ghi Hợp đồng thật; 1.2 Thửa đất thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; 1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất tranh chấp; b) Quyền sử dụng...
 • 5
 • 4,223
 • 19

Tài liệu BIỂU MẪU: ''''TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP " docx

Tài liệu BIỂU MẪU: ''''TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
... (trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng hợp đồng Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng hợp đồng Lệ phí công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng hợp đồng Tổng ... Bản Bản dịch hợp đồng tiếng Việt, gồm trang Văn đồng ý đồng chủ sở hữu (trong trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung), gồm…….trang Bản gốc văn bảo hộ Cán nhận đơn (ký ghi rõ ... Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện chuyển khoản):  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán nhận đơn) Tờ khai, gồm …….trang Hợp đồng chuyển nhượng, tiếng…….gồm…….trang...
 • 3
 • 631
 • 2

Tài liệu Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp pptx

Tài liệu Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp pptx
... nhận đăng hợp đồng Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng hợp đồng Lệ phí công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng hợp đồng Tổng số phí lệ phí nộp theo đơn là: Số chứng từ (trường hợp ... điện chuyển khoản): KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán nhận đơn) CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN Tờ khai, gồm …….trang Hợp đồng chuyển nhượng, tiếng…….gồm…….trang Bản gốc Bản Bản dịch hợp đồng ... gồm trang Văn đồng ý đồng chủ sở hữu (trong trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung), gồm…….trang Cán nhận đơn (ký ghi rõ họ tên) Bản gốc văn bảo hộ Giấy uỷ quyền tiếng…… dịch...
 • 2
 • 383
 • 0

Mau HD chuyen nhuong quyen su dung dat

Mau HD chuyen nhuong quyen su dung dat
... chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật - Bên không thực nội dung thoả thuận cam kết nói bên phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây theo quy định pháp ... BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu có) II PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Nội dung xác nhận quan Địa chính, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng: - Về giấy tờ sử...
 • 2
 • 3,077
 • 20

Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)
... chức nộp hồ sơ trực tiếp Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Sau thụ lý xong, nhân, tổ chức nhận kết trực tiếp Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Chi cục gửi trả kết theo đường ... - Tờ khai đăng tàu (Phụ lục 3a); - Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu: + Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hành Nhà nước (bản chính); + Giấy chứng nhận đăng tàu cũ ... đăng thường trú đặt trụ sở 10/2006/QĐ-BTS mang số đăng Cơ quan Đăng tàu có trách nhiệm vào sổ đăng tàu trước cấp giấy chứng nhận đăng tàu cho chủ tàu Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS...
 • 5
 • 227
 • 0

Tài liệu Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu pptx

Tài liệu Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu pptx
... gian, tàu đăng quan Đăng tàu địa phương mà Quyết định số chủ tàu đăng thường trú đặt trụ sở 10/2006/QĐ-BTS mang số đăng Cơ quan Đăng tàu có trách nhiệm vào sổ đăng tàu ... khai đăng tàu (Phụ lục 3a); - Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu: + Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hành Nhà nước (bản chính); + Giấy chứng nhận đăng tàu cũ (bản ... khai Tờ khai đăng tàu (Phụ lục 3a) Văn qui định Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Tàu đăng vào sổ đăng tàu có đủ điều...
 • 5
 • 194
 • 0

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu. pot

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu. pot
... lệ hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ Nhận kết giải hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng tàu tàu chuyển nhượng quyền sở hữu Phòng Đăng kiểm tàu - Chi cục Quản lý chất lượng Bảo vệ ... đăng tàu cá, Thành phần hồ sơ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu: - Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hành Nhà nước (bản chính), - Giấy xác nhận xóa đăng quan Đăng kiểm cũ cấp, ... Tên phí Mức phí Văn qui định Giấy chứng nhận đăng 40.000 Quyết định số 31/2007/QĐ- tàu đồng /Giấy BTC Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn...
 • 5
 • 144
 • 0

Đăng ký tàu cá (ghe đục) đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu. potx

Đăng ký tàu cá (ghe đục) đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu. potx
... đăng tàu Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu: + Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hành Nhà nước ( ) + Giấy chứng nhận đăng tàu cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng nguồn ... nguồn gốc tàu (bản chính) + Giấy xác nhận xóa đăng quan Đăng cũ cấp Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu vỏ tàu) Ảnh tàu cỡ 9x12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng bên mạn tàu) Danh sách ... Văn qui định lịch máy tàu; Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có) Nếu tàu nhập không tuổi tàu vỏ gỗ 15 tuổi tàu vỏ vật liệu khác Tàu thuộc tổ chức, nhân nước phải có trụ sở thường trú Việt...
 • 6
 • 218
 • 0

Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu pptx

Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu pptx
... khai đăng tàu Thành phần hồ sơ - Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu: + Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hành Nhà nước (bản chính); + Giấy chứng nhận xoá đăng Cơ ... nhận xoá đăng Cơ quan đăng cũ cấp; + Giấy chứng nhận đăng tàu cũ kèm theo hồ sơ hồ sơ đăng gốc tàu (bản chính) - Biên lai nộp lệ phí trước bạ (cả máy tàu vỏ tàu, chính) - Ảnh màu ... 31/2007/QĐ-BTC Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, nhân nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu Bước 1: Bộ phận tiếp nhận trả kết Chi cục Khai thác...
 • 5
 • 161
 • 0

Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu pps

Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu pps
... nhận đăng tàu cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng gốc (bản chính); - Giấy xác nhận xoá đăng quan Đăng cũ cấp - Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu vỏ tàu, chính); - Ảnh tàu cỡ ... điều kiện cấp có văn trả lời Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Tờ khai đăng tàu (theo mẫu); - Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hành Nhà nước ... chứng nhận đăng tàu tàu chuyển nhượng: Mức phí Văn qui định 40.000 Quyết định số đồng/lần 31/2007/QĐ-BTC Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức nhân...
 • 5
 • 229
 • 0

Đề&HD Toán ĐH 2010 số 36

Đề&HD Toán ĐH 2010 số 36
... x = ln(1+y) – y (d) Xét hàm số f(t) = ln(1+t) – t với t ∈ (–1; + ∞) ⇒ f ′(t) = −t −1 = 1+t 1+ t Từ BBT f(t) suy ra; phương trình (d) có nghiệm (x;y) với x ≠ y x, y số trái dấu, điều mâu thuẩn...
 • 3
 • 54
 • 0

Đề&HD Lý ĐH 2010 số 36

Đề&HD Lý ĐH 2010 số 36
... vùng giao thoa quan sát có vân tối hiệu quang lộ chúng A số nguyên lần bước sóng B số lẻ lần nửa bước sóng C số nửa nguyên lần bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu 46 Vạch phổ có bước sóng ... thiên điều hòa theo thời gian với tần số 2f D biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số 0,5f Câu 42 Trên mặt chất lỏng, O có nguồn sóng dao động có tần số f = 30Hz Vận tốc truyền sóng giá trị ... sáng tím Câu 41 Nếu f tần số biến thiên điện tích tụ điện lượng điện từ mạch dao động LC A đại lượng không phụ thuộc thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f C biến thiên điều...
 • 5
 • 54
 • 0

Đề&HD Hóa ĐH 2010 số 36

Đề&HD Hóa ĐH 2010 số 36
... đại số hệ số chất phương trình phản ứng Biết chúng số nguyên tối giản với A 20 B 16 C 18 D 14 Câu 43 Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam Fe dung dịch HNO3 dư thu 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm NO2 NO.Tính số ... cách nitro hóa 500gam benzen khử hợp chất nitro sinh Khối lượng anilin thu bao nhiêu, biết hiệu suất trình 78%? Trang 2/4 - Mã đề: 147 A 362 ,7gam B 465,0 gam C 346,7gam D 463,4gam Câu 36 Cho từ ... X2- ; Y- ; M2+; R+ chất khử B X2- ; Y- chất khử; M2+; R+ chất oxi hóa 22+ + C X ; Y ; M ; R chất oxi hóa D X2- ; Y- chất oxi hóa ; M2+; R+ chất khử Câu 49 Hãy cho biết, phản ứng sau sử dụng để...
 • 4
 • 42
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hợp đồng chuyển nhượng mẫu số 37mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệpmẫu hợp đồng chuyển nhượng đất số 37mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệpmẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu thương hiệumẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhàmẫu chứng từ chuyển nhượng quyền sở hữu xe máymẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệmẫu hđ chuyển nhượng quyền sử dụng đấtchuyển nhượng quyền sở hữuchuyển nhượng quyền sở hữuđăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữutờ khai đăng lý hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệpchuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là gìchuyển nhượng quyền sở hữu cổ phầnNghi quyet DHCD 2011(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) SINH(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC132Nghi quyet DHCD 2009Chương II. §1. Khái niệm về mặt tròn xoayBusiness driven technology 5th edition baltzan test bankC++ for engineers and scientists 4th edition bronson test bankBusiness and professional ethics 6th edition brooks test bankBusiness and professional ethics 7th edition brooks test bankBusiness communication developing leaders for a networked world 1st edition cardon test bankCalculus 10th edition anton test bankCalculus early transcendental functions 4th edition smith test bankCalculus for scientists and engineers 1st edition briggs test bankCalculus multivariable 6th edition hughes hallett test bankCAC BT VE PHEP CHIA CO DUCAC BAI TOAN NANG CAO LOP 3DE GIAO LUU HSG LOP 5DE KIEM TRA HOC KI 1 PART2BAI TAP ON HE MON TOAN 4DE GIAO LUU HSG MON TOAN LOP 4