Địa lý du lịch Việt Nam

TRẮC NGHIỆM ĐỊADU LỊCH VIỆT NAM

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ DU LỊCH VIỆT NAM
... du lịch A Sự kết hợp lãnh thổ điểm du lịch B Sự kết hợp tuyến du lịch C Sự kết hợp đô thị du lịch D Sự kết hợp trung tâm du lịch 91 Á vùng du lịch A Tập hợp điểm du lịch B Tập hợp tiểu vùng du ... du lịch C Tập hợp trung tâm du lịch D Cả A, B, C 92 Vùng du lịch A Tập hợp cá Á vùng Du lịch B Tập hợp tiểu vùng du lịch C Tập hợp trung tâm du lịch điểm du lịch D Cả A, B, C 93 Tiểu vùng du lịch ... B, C 80 Vùng du lịch Bắc chia thành tiểu vùng du lịch A B C D 81 Vùng du lịch BắcTrung chia thành tiểu vùng du lịch A B C D 82 Vùng du lịch Nam Trung Nam Bộ chia thành tiểu vùng du lịch A B C D...
 • 20
 • 9,171
 • 79

GIÁO TRÌNH ĐỊA DANH DU LỊCH VIỆT NAM

GIÁO TRÌNH ĐỊA DANH DU LỊCH VIỆT NAM
... Khu a danh Vựng a danh Khu a danh Vit - Mng Vựng a danh Vit Vựng a danh Mng Khu a danh Mụn - Khmer Vựng a danh Banar-T ễi Vựng a danh Banar-Sờng Min a danh Nam Vựng a danh Mnụng-M Vựng a danh ... lnh vc ca a danh nhng luụn cú s liờn h vi rt cht ch DANH HC TC DANH, NHN DANH HC a danh Lch s A DANH HC a danh a lý HIU DANH HC a danh Vn húa Hỡnh 1: S v trớ ca a danh hc Cỏc ngnh danh hc cú ... Khu a danh Ty Thỏi Vựng a danh Thỏi Vựng a danh Ty Nựng Khu a danh Hmụng - Dao Vựng a danh Hmụng 10 Vựng a danh Dao Min a danh Nam Khu a danh Chm- Jarai 11 Vựng a danh Chm o 12 Vựng a danh Jarai...
 • 44
 • 1,281
 • 43

Đề cương chi tiết học phần địa danh du lịch Việt nam

Đề cương chi tiết học phần địa danh du lịch Việt nam
... tên địa danh Sự biến đổi địa danh Tính đa dạng địa danh Việt Nam Phân loại phân vùng địa danh Phân loại địa danh Phân vùng địa danh Tìm hiểu địa danh du lịch Việt Nam Địa danh sông ngòi Địa danh ... Một số vấn đề địa danh học Việt Nam, NXB đại học quốc gia Hà Nội 11 Hướng dẫn sinh viên tự học: Tuầ n Nội dung Chương 1: Mở đầu địa danh học 1.1 Khái niệm, vị trí đại danh học 1.2 Lịch sử nghiên ... định công tác học vụ Trường 10 Tài liệu học tập: Thông tin tài liệu Số đăng ký cá biệt [1] Đào Ngọc Cảnh, Địa danh du lịch Việt Nam [2] Lê Trung Hoa, Địa danh học Việt Nam, NXB khoa học xã hội [3]...
 • 5
 • 217
 • 1

Đề cương chi tiết học phần địa du lịch Đông Nam á

Đề cương chi tiết học phần địa lý du lịch Đông Nam á
... văn phát triển du lịch Đông Nam Á - Đặc điểm Du Lịch Đông Nam Á Cấu trúc nội dung học phần: 6.1 thuyết Đề mục Nội dung Số tiết Mục tiêu Chương I Vị trí Đông Nam Á đồ giới 1.1 Đông Nam Á – khu ... đánh giá kết thực - Tham dự kiểm tra học kỳ - Tham dự thi kết thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần ... Đông Nam Á tạo nên phong phú loại hình du lịch 2.1 Sự đa dạng địa hình Đông Nam Á 2.2 Phân hóa khí hậu Đông Nam Á theo phân loại khí hậu Köppen 2.3 Sông ngòi Đông Nam Á - nguồn tài nguyên du lịch...
 • 5
 • 355
 • 1

Đề cương chi tiết học phần địa kinh tế Việt Nam - du lịch

Đề cương chi tiết học phần địa lý kinh tế Việt Nam - du lịch
... Địa lí ngành kinh tế Chương Những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng 4.1 Các vùng kinh t - xã hội 4.2 Các vùng kinh tế trọng điểm 4.1.4, 4.2, 4.3 4.1.4, 4.2, 4.3 Phương pháp giảng dạy: - ... nghiệp 3.3 Địa lí ngành ngành dịch vụ 4,5 Chương Những vấn đề phát triển kinh tế xã hội vùng 4.1 Các vùng kinh t - xã hội 4.2 Các vùng kinh tế trọng điểm -Nghiên cứu trước: +Tài liệu [1]: nội dung ... giảng giảng viên [2] Địa kinh tế - xã hội Việt Nam, Lê Thông chủ biên cộng sự, NXB ĐHSP, 2011 MOL 066889, MOL 066891 MOL 066890, MON 043943 MON 043942 [3] Cơ sở Địa kinh tế - xã hội, Nguyễn...
 • 4
 • 150
 • 1

Đề cương chi tiết học phần địa tự nhiên Việt Nam - du lịch

Đề cương chi tiết học phần địa lý tự nhiên Việt Nam - du lịch
... vệ tự nhiên, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, khai thác phải đôi với bảo vệ Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Địa tự nhiên Việt Nam đại cương môn học đặc điểm chung, thành phần tự nhiên Việt Nam Học ... – Atlat địa Việt Nam – TT đồ tranh ảnh giáo dục – 2000 [2] Vũ Tự Lập – Địa tự nhiên Việt Nam T1,2 – NXB GD Hà Nội – 1978 [3] Đặng Duy Lợi, Nguyễn Thục Nhu – Địa tự nhiên Việt NamNXB GD ... Học phần giới thiệu cách vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ; đặc điểm chung tự nhiên Viêt Nam; hợp phần tự nhiên Việt Nam Qua người học đánh giá tiềm vai trò điều kiện tự nhiên việc phát triển KT-...
 • 4
 • 317
 • 1

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản nội bộ ở công ty du lịch việt nam tại đà nẵng.doc

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch việt nam tại đà nẵng.doc
... Thanh Mai Trang 26 PHẦN II XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG I Xây dựng báo cáo phận khách sạn trực thuộc Công ty : Phân loại chi phí ... xây dựng báo cáo phận nhằm giúp cho nhà quản Công ty quản tốt đơn vị trực thuộc có ý nghĩa lớn với Công ty Đây em chọn đề tài : “ Xây dựng hệ thống báo cáo phận phục vụ quản nội Công ... thu nhập, báo cáo phận gởi Công ty Sau đó, dựa báo cáo kế toán Công ty tiến hành lập báo cáo phận toàn Công ty để nhà quản Công ty nắm bắt tình hình kinh doanh, đánh giá trình độ quản chi...
 • 46
 • 516
 • 2

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản nội bộ ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng.doc

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng.doc
... Thanh Mai Trang 28 PHẦN II XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG I Xây dựng báo cáo phận khách sạn trực thuộc Công ty : Phân loại chi phí ... SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG I- SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH: Đặc điểm ... thu nhập, báo cáo phận gởi Công ty Sau đó, dựa báo cáo kế toán Công ty tiến hành lập báo cáo phận toàn Công ty để nhà quản Công ty nắm bắt tình hình kinh doanh, đánh giá trình độ quản chi...
 • 48
 • 413
 • 0

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản nội bộ ở công ty du lịch viêt nam tại thành phố đà nẵng.doc

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch viêt nam tại thành phố đà nẵng.doc
... thnh láûp Cäng ty cäø pháưn khạch sản Phỉång Âäng, âäưng thåìi håüp nháút Cäng ty du lëch Qung Nam  Nàơng v chi nhạnh Cäng ty du lëch Viãût Nam tải  Nàơng thnh Cäng ty du lëch Viãût Nam tải  Nàơng ... Cäng ty du lëch, âọ cọ Cäng ty du lëch Qung Nam  Nàơng - âåìi vo ngy 30/5/1975 , trỉûc thüc sỉû qun l ca Täøng củc du lëch Ho theo tçnh hçnh chung ca âáút nỉåïc, cå såí váût cháút ca Cäng ty giai ... Täøng củc du lëch â quút âënh tạch bäü pháûn lỉỵ hnh ca Cäng ty thnh láûp chi nhạnh Cäng ty du lëch Viãût Nam tải  Nàơng, tạch khu du lëch Non SVTH: Phan Thë Thanh Mai Trang Nỉåïc thnh Cäng ty khạch...
 • 53
 • 357
 • 0

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản nội bộ ở công ty du lịch viêt nam tại thành phố đà nẵng.doc

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch viêt nam tại thành phố đà nẵng.doc
... ty, thnh láûp Cäng ty cäø pháưn khạch sản Phỉång Âäng, âäưng thåìi håüp nháút Cäng ty du lëch Qung Nam -  Nàơng v chi nhạnh Cäng ty du lëch Viãût Nam tải  Nàơng thnh Cäng ty du lëch Viãût Nam ... Cäng ty du lëch, âọ cọ Cäng ty du lëch Qung Nam  Nàơng - âåìi vo ngy 30/5/1975 , trỉûc thüc sỉû qun l ca Täøng củc du lëch Ho theo tçnh hçnh chung ca âáút nỉåïc, cå såí váût cháút ca Cäng ty giai ... thåìi k måïi, Täøng củc du lëch â quút âënh tạch bäü pháûn lỉỵ hnh ca Cäng ty thnh láûp chi nhạnh Cäng ty du lëch Viãût Nam tải  Nàơng, tạch khu du lëch Non Nỉåïc thnh Cäng ty khạch sản Non Nỉåïc...
 • 72
 • 325
 • 0

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản nội bộ ở Công ty Du lịch Việt Nam

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở Công ty Du lịch Việt Nam
... phận Trang 30 PHẦN II XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG I Xây dựng báo cáo phận khách sạn trực thuộc Công ty : Phân loại chi phí ... xây dựng báo cáo phận nhằm giúp cho nhà quản Công ty quản tốt đơn vị trực thuộc có ý nghĩa lớn với Công ty Đây em chọn đề tài : “ Xây dựng hệ thống báo cáo phận phục vụ quản nội Công ... thu nhập, báo cáo phận gởi Công ty Sau đó, dựa báo cáo kế toán Công ty tiến hành lập báo cáo phận toàn Công ty để nhà quản Công ty nắm bắt tình hình kinh doanh, đánh giá trình độ quản chi...
 • 46
 • 335
 • 0

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản nội bộ ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà NẵngXây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản nội bộ ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà NẵngXây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
... ty, thnh láûp Cäng ty cäø pháưn khạch sản Phỉång Âäng, âäưng thåìi håüp nháút Cäng ty du lëch Qung Nam -  Nàơng v chi nhạnh Cäng ty du lëch Viãût Nam tải  Nàơng thnh Cäng ty du lëch Viãût Nam ... Cäng ty du lëch, âọ cọ Cäng ty du lëch Qung Nam  Nàơng - âåìi vo ngy 30/5/1975 , trỉûc thüc sỉû qun l ca Täøng củc du lëch Ho theo tçnh hçnh chung ca âáút nỉåïc, cå såí váût cháút ca Cäng ty giai ... thåìi k måïi, Täøng củc du lëch â quút âënh tạch bäü pháûn lỉỵ hnh ca Cäng ty thnh láûp chi nhạnh Cäng ty du lëch Viãût Nam tải  Nàơng, tạch khu du lëch Non Nỉåïc thnh Cäng ty khạch sản Non Nỉåïc...
 • 72
 • 285
 • 0

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản nội bộ ở công ty du lịch Việt nam Tại đà nẵng

Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt nam Tại đà nẵng
... Thanh Mai Trang 26 PHẦN II XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ CƠNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG I Xây dựng báo cáo phận khách sạn trực thuộc Cơng ty : Phân loại chi phí ... CƠNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 26 Lập báo cáo phận: 35 II Xây dựng báo cáo phận chi nhánh: 36 III Xây dựng báo cáo phận Xí nghiệp vận chuyển du lịch : 38 IV Xây dựng báo cáo thu ... MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I .1 SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TỐN CƠNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG I- SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG...
 • 47
 • 256
 • 0

CƠ SỞ LUẬN VỀ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM
... NHA NƯỚCTRONG LĨNH VỰC CƠ SỔ HẠ TẦNG Ỏ CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH 3.1 Nhân tố ảnh hưởng đến quản Nhà nước lĩnh vực sở hạ tầng thành phố du lịch 3.2 Nội dung hòan thiện quản nhà nước lĩnh vực sở ... HÒAN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCTRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINHTẾ_XÃ HỘI CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH NƯỚC TA 2.1 Lô gíc lịch sử cần thiết phải có vai trò quản kinh tế Nhà nước 2.2 Do ... sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế- hội thành phố du lịch nước ta Phần thư ba: Nhân tố ảnh hưởng nội dung hòan thiện quản nhà nước lĩnh vực sở hạ tầng thành phố du lịch NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA...
 • 53
 • 726
 • 2

THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM
... thành tựu việc quản nhà nước lĩnh vực sở hạ tầng thành phố du lịch 3.2 Những hạn chế quản nhà nước lĩnh vực CSHT độ thị có thành phố du lịch 3.3- Nguyên nhân hạn chế quản nhà nước lĩnh ... phố du lịch Phàn thú hai: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỞC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH 2.1 Tạo môi trường pháp cho việc thực kế hoạch hóa việc quản nhà nước lĩnh ... gíám sát lĩnh vực CSHT đô thị đó, có thành phố du lịch Phàn thú ba: ĐÁNH GIÁ CHUNG –THÀNH TỰU , HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỞC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH HIÊN...
 • 58
 • 406
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm địa lý du lịch việt namgiáo trình địa lý du lịch việt namđề cương địa lý du lịch việt namsách địa lý du lịch việt namđịa lý du lịch việt nammôn địa lý du lịch việt namsách địa lý du lịch việt nam nguyễn minh tuệđịa lý du lịch việt nam nguyễn minh tuệdownload sách địa lý du lịch việt namgiới thiệu địa danh du lịch viet namđịa điểm du lịch việt namnhững địa điểm du lịch việt namcác địa điểm du lịch việt namđịa điểm du lịch việt nam nổi tiếngdanh sách các địa điểm du lịch việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây