TÌM HIỂU bếp điện từ HÃNG nào tốt

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 7 doc

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 7 doc
... án điện tử công suất Tài liệu tham khảo Hướng dẫn thiết kế mạch điển tử công suất Phạm Quốc Hải Hướng dẫn thiết kế mạch điển tử công suất Trần Văn Thịnh Điển tử công suất Nguyễn Bính Điển tử ... Quốc Hải Dương Văn Nghi Sinh Viên: Vũ Thị Bích- TĐH2-K46 40 Đồ án điện tử công suất Mục Lục Trang Lời nói đầu Chương 1: Tìm hiểu công nghệ yêu cầu kỹ thuật thiết bị I Động đồng Khái niện chung ... Đồ án điện tử công suất Vậy ta có: 10 VR1 = 800 () 0,125 Chọn R11 = R13 = 400 Điện áp đầu vào âm OA2 UOA2 = 10 =2 V (do điện áp máy phát tốc 8V) Kl = R 0,25...
 • 6
 • 184
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 6 pptx

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 6 pptx
... máy biến áp: I2 = S 10, 067 4 0,1 86 (A) 6U 6. 9 + Dòng điện sơ cấp máy biến áp : I1 = S 10 ,60 74 0,05 (A) 3.U 3 .67 ,63 Sinh Viên: Vũ Thị Bích- TĐH2-K 46 34 Đồ án điện tử công suất + Tiết diện trụ ... chọn IC TL 084 có công suất 0 ,68 W để tạo cổng AND P6IC = PIC = 0 ,68 = 4,08 (w) + Công suất biến áp xung cấp cho cực điều khiển Tiristo Px = Udk Idk = 0,3 = 5,4 (W) + Công suất sử dụng cho việc ... Bích- TĐH2-K 46 35 Đồ án điện tử công suất Chọn d1= 0,18 mm để đảm bảo độ bền Đường kính có kể cách điện: dlcd = 0,12 (mm) + Số vòng dây quấn thứ cấp : U2 1 869 .9 W1 248,7 (vòng) U1 67 ,63 W2= Ta...
 • 6
 • 167
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 5 doc

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 5 doc
... CMOST0 85 Nhật có nguồn cấp 15V Khâu so sánh: URC Uđk Sinh Viên: Vũ Thị Bích- TĐH2-K46 28 Đồ án điện tử công suất Sử dụng khuyếch đại thuật toán, kiểu cửa so sánh điện áp điều khiển điện áp tựa Điện ... doa động dùng timer 55 5 Tính chọn sau: Chu kỳ dao động T = 0,7 (R19 + R20) C5 + 0,7 R20 C5 = 100 ms = 0,7 (R19 + R20) C5 C5 = 22 nF, suy R19 + 2.R20 = 6 .5 K Chọn tiếp R19 = 1 ,5 K R20 = K Chân ... tra độ sụt áp điện trở bóng dẫn dòng: Ur7 = I1 R7 = 0,1 12 = 1,2 V, suy điện áp lại biến áp xung Sinh Viên: Vũ Thị Bích- TĐH2-K46 27 Đồ án điện tử công suất U1 = Ecs Ur7 = 15 12 =13,8V, suy...
 • 6
 • 181
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 4 ppt

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 4 ppt
... = 0,0000172 1 64, 94 S2 Sinh Viên: Vũ Thị Bích- TĐH2-K46 23 Đồ án điện tử công suất + Điện trở máy biến áp qui đổi thứ cấp 2 21 -3 RBA = R2 + R1 W2 = 0,0021 + 0, 041 5 =3 ,46 10 () W ... = 2c + 3a = 532,22 mm Chiều cao mạch từ H Sinh Viên: Vũ Thị Bích- TĐH2-K46 21 Đồ án điện tử công suất H = h + 2a = 48 3, 84 mm Hình dáng kết cấu: b h H a c a C f Kết cấu dây quấn: Dây quấn bố trí ... án điện tử công suất + Chọn ống quấn dây làm vật liệu cách điện có bề dày S01 = 0,1 cm + Khoảng cách từ trụ tới cuộn dây sơ cấp a01 = 1,0 cm + Đường kính ống cách điện Dt = dFe + a01 S01 = 14...
 • 6
 • 142
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 3 doc

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 3 doc
... * Điện áp ngược van Unmax = knv = kvn Ud ku = 2,45 130 = 136 ,11 2 ,34 knv = 2,45 : hệ số điện áp ngược ku = 2 ,34 : hệ số điện áp tải U2, U2 , Umax: điện áp tải, điện áp nguồn xoay chiều, điện ... 16 Đồ án điện tử công suất Uđmv = ki Ilv = 185,2 1,2 = 222,24 A (Chọn hệ số dự trữ dòng điện ki = 1,2) Ta Thyristor C184C có thông số sau: Unmax = 30 0V Iđm = 30 0A dòng đỉnh Ipikmax = 30 0mA áp ... Id = Id Có: Uktmax = 130 V Uktđm = 75V Pkt = 24 1 03 W Iktđm = Pkt 24.10 = = 32 0 (A) U ktdm 75 75 Rkt = U ktdm = 0, 234 32 0 I ktdm Iktmax = U ktdm 130 555,556A Rkt 0, 234 Vậy dòng làm việc van...
 • 6
 • 180
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 2 docx

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 2 docx
... với công suất tải nhỏ hơn, điện áp ngược van lớn (nếu điện áp cao mà chọn sơ đồ Sinh Viên: Vũ Thị Bích- TĐH2-K46 Đồ án điện tử công suất không chọn van bán dẫn) Nếu tải có điện áp cao dòng điện ... trị điện áp, dòng điện, công suất kích từ, ta nhận thấy việc sử dụng mạch chỉnh lưu dùng sơ đồ cầu pha điều khiển đối xứng hợp lý Sinh Viên: Vũ Thị Bích- TĐH2-K46 11 Đồ án điện tử công suất ... không phù hợp với cấp điện áp tải 10 V Sinh Viên: Vũ Thị Bích- TĐH2-K46 10 Đồ án điện tử công suất Kết luận: Từ thực tế yêu cầu thiết kế với yêu cầu chất lượng điện áp chiều tốt để cung cấp cho...
 • 6
 • 187
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 1 pot

Chuyên đề tốt nghiệp: Tìm hiểu ngành điện tử công suất phần 1 pot
... án điện tử công suất Chương 1: tìm hiểu công nghệ yêu cầu kĩ thuật thiết bị I Động đồng Khái niệm chung: Máy đồng máy điện xoay chiều có hai dây quấn, dây quấn nối với lưới điện có tần số W1, ... Giai đoạn 1: Sinh Viên: Vũ Thị Bích- TĐH2-K46 Đồ án điện tử công suất Stato động đấu vào nguồn điện xoay chiều cuộn kích từ đóng kín qua điện trở hạn chế Rhc để cuộn kích từ khỏi bị áp sức điện động ... số công suất dòng stato vượt trước dòng điện lưới Giảm dòng kích từ tạo hiệu ngược lại Góc lệch cực từ tăng lên hệ số công suất dòng stato chậm sau điện áp lưới 3.Đặc tính động đồng bộ: W W1 Mmax...
 • 6
 • 201
 • 0

BÀI 4: TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ

BÀI 4: TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ
... Tuần: BÀI 4: TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ (T2) I Mục đích yêu cầu: Về kiến thức: Biết khả bước cần thực để sử dụng thư điện tử Biết chức dịch vụ thư điện tử Về kỹ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng sử dụng thư điện ... tài khoản thư điện tử - HS trả lời: yahoo, google,… - HS trả lời: Cung cấp hộp thư điện tử máy chủ Mở tài khoản, gửi nhận thư điện tử a) Mở tài khoản thư điện tử: - Để gửi nhận thư điện tử trước ... thư điện tử tương tự gửi thư truyền thống Muốn thực trình gửi thư người gửi nhận cần phải có gì? - GV yêu cầu HS quan sát hình 36 SGK mô tả trình gửi thư điện tử - GV giới thiệu máy chủ thư điện...
 • 4
 • 3,510
 • 10

bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

bài 4: Tìm hiểu thư điện tử
... Bưu tá, xe, Thư điện tử D Tài khoản thư điện tử C Máy tính, phần mềm soạn gửi thư B Máy chủ thư điện tử A Mạng máy tính HNG DN V NH -Tỡm hiểu thêm cách gửi thư truyền thống thư điện tử -Tr li cỏc ... ứng úng Sai A Thư điện tử dịch vụ chuyển thư dạng số mạng máy tính thông qua hộp thư điện tử X X X X B Sử dụng thư điện tử, gửi nội dung C Thư truyền thống có nhiều ưu điểm thư điện tử C như: chi ... thông thư ờng thư điện tử Thư thông thư ng ịa gửi, nhận Phương tiện: giấy, viết Bưu điện Hệ thống vận chuyển: Bưu tá, xe, Thư điện tử Tài khoản thư điện tử Máy tính, phần mềm soạn gửi thư Máy...
 • 22
 • 592
 • 1

tìm hiểuđiện tử - cổng thanh toán bảo kim

tìm hiểu ví điện tử - cổng thanh toán bảo kim
... https://www.baokim.vn/ho-tro/a/gioi-thieu-ve-bao -kim/ https://www.baokim.vn/events/chuyen-trang-khuyen-mai/ http://luanvan.co/luan-van/cac-he-thong -thanh- toan-trong-thuong-mai-dien-tu37852/ ... thức toán điện tử Bảo Kim, đăng nhập tài khoản Bảo Kim • Bước3: Điền mã xác thực, mã giảm giá (nếu có) Xác nhận đơn hàng 3.2 Phương thức toán qua Bảo Kim  Hướng dẫn toán qua tài khoản Bảo Kim ... hàng Bảo Kim cung cấp dịch vụ cổng toán trực tuyến điện tử giúp khách hàng chuyển tiền, mua hàng tiền ảo với tính bảo mật cao Hơn 12,000 gian hàng điện tử, gần 2,500 website thương mại điện tử...
 • 20
 • 1,726
 • 18

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử
... điện tử a) Mở tài khoản th điện tử Đểưcóưthểưgửiưnhận thư điện tử, ưtrư cưhếtưtaưphảiưmởưtàiư khoản thư iện tử ưSauưkhiưmởưtàiưkhoản,ưngư iưdùngưsẽưđư cưnhàưcungưcấpư ợ dịchư vụư thư điện tử ... cácưhộp thư điện tử. ưViệcưchuyển thư vàưquảnưlíưcácư ư hộp thư iện tử đư cưhệưthống thư iện tử thựcưhiện.ư ợ u điểm:chiưphíưthấp,ưthờiưgianưchuyểnưgầnưnhư tứcư thời,ưmộtưngư iưcóưthểưgửi thư đồngưthờiưchoưnhiềuư ... tàiư khoảnư thư điện tử đểưcóưđịaưchỉưgửiưvàư nhận thư Máy chủ th điện tử Máy chủ th điện tử Internet Nhận th Gửi th Ngờ i gửi Ng i nhận Hình 37 Minh hoạ việc gửi nhận th điện tử LOGO Mở tài...
 • 7
 • 350
 • 1

giáo án tin học 9 bài 4 tìm hiểu thư điện tử

giáo án tin học 9 bài 4 tìm hiểu thư điện tử
... dẫn học sinh học tập nhà (1’): - Học thuộc bài, chuẩn bị cho tiết học sau BÀI TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ (tt) I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu cần mở tài khoản thư điện tử - Biết chức hộp thư điện tử Kĩ ... truyền thống ? Địa thư điện tử có dạng Bài 4: Thư điện tử: ?,Để mở hộp thư điện tử ta làm ? Phân biệt khái niệm hộp htư địa - Khái niệm: thư - Mở tài khoản thư điện tử: - Địa thư điện tử có dạng: < ... địa thư điện Hs: Cung cấp hộp thư điện tử máy tư chủ điện tử Một hộp thư điện tử có địa Gv: với hộp thư , người dùng có tên nào? đăng nhập mật dùng để truy cập thư điện tử Hộp thư gắn với địa thư...
 • 26
 • 4,921
 • 1

Bai 4 tim hieu thu dien tu

Bai 4 tim hieu thu dien tu
... BI 4: TèM HIU TH IN T Th in t l gỡ? T xa xa ụng cha ta thc hin trao i thụng tin cn thit nh th no? Khi thc hin trao i thụng tin vi h thng dch v nh th thỡ iu gỡ xy ra? BI 4: TèM HIU TH ... BI 4: TèM HIU TH IN T Th in t l gỡ? H thng th in t Quan sỏt hỡnh v mụ ta quỏ trỡnh gi mt bc th in t? Máy chủ thư điện tử Máy chủ thư điện tử Internet Nhận th Gửi thư Người gửi Người nhận BI 4: ... BI 4: TèM HIU TH IN T Th in t l gỡ? H thng th in t M ti khon, gi v nhn th in t a M ti khon th in t Mt hp th in t cú a ch nh th no? a ch ca mt hp th @ BI 4: TèM...
 • 14
 • 315
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu trường điên tửtìm hiểu mạch điện tửtìm hiểu mạch điện tử tương tựcặp nhiệt độ điện tử loại nào tốttìm hiểu thư điện tử tin học 9tìm hiểu ký điện tửtìm hiểu về điện tửtìm hiểu về điện tử công suấttìm hiểu về điện tử viễn thôngtìm hiểu về điện tử công nghiệptin học 9 bài 4 tìm hiểu thư điện tửbài giảng tìm hiểu thư điện tửtìm hiểu thư điện tử violetbài giảng điện tử tìm hiểu thư điện tửghiai bai tap bai tim hieu thu dien tu bai 3 lop 9Đề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Đề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôBài giảng lập trình c ứng dụngBài giảng lý thuyết điều khiển tự động 2Bài giảng lý thuyết mạch (phần 2)Bài giảng tổng hợp điều khiển hệ thống điện cơBài giảng trường điện từ và truyền sóngBài giảng thiết kế mẫu 3Bài giảng công nghiệp thời trangBài giảng kỹ thuật phối màuBài giảng nghệ thuật trang điểmBài giảng phát triển sản phẩm mớiBài 9. Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa; Từ đồng âm,... trường từ vựng)Bài 6. Trợ từ, thán từ3 buoc xay dung danh sach 10000 dia chi emailAnalytical methods in the food industryBài 7. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảmĐề cương bài giảng suy thoái và bảo vệ đấtPigments, inorganic