30 đề trắc nghiệm khảo thí

30 đề trắc nghiệm luyện thi đại học

30 đề trắc nghiệm luyện thi đại học
... sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng Trần Trung Ninh chủ biên v soạn đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn đề 11-20, Phạm Thị Bình soạn đề 21 -30 Phần thứ : 30 đề thi trắc nghiệm, ... 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi tơng đơng đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian lm bi l 90 phút Trong phần hóa học Đại cơng có 10 câu, phần hóa học Vô có 20 câu v phần ... ngời học đợc phát biểu rõ rng l bi luận đề - Khi lm bi thi trắc nghiệm, hầu hết thời gian học sinh dùng để đọc v suy nghĩ Có thể tự kiểm tra, đánh giá kiến thức - Tránh đợc việc học tủ, học lệch...
 • 150
 • 338
 • 5

Tài liệu 30 đề trắc nghiệm luyện thi đại học P1 pdf

Tài liệu 30 đề trắc nghiệm luyện thi đại học P1 pdf
... sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng Trần Trung Ninh chủ biên v soạn đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn đề 11-20, Phạm Thị Bình soạn đề 21 -30 Phần thứ : 30 đề thi trắc nghiệm, ... 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi tơng đơng đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian lm bi l 90 phút Trong phần hóa học Đại cơng có 10 câu, phần hóa học Vô có 20 câu v phần ... ngời học đợc phát biểu rõ rng l bi luận đề - Khi lm bi thi trắc nghiệm, hầu hết thời gian học sinh dùng để đọc v suy nghĩ Có thể tự kiểm tra, đánh giá kiến thức - Tránh đợc việc học tủ, học lệch...
 • 150
 • 229
 • 1

Tài liệu 30 đề trắc nghiệm luyện thi đại học P2 pptx

Tài liệu 30 đề trắc nghiệm luyện thi đại học P2 pptx
... dịch áp suất thấp Câu 29: Sắt tây l sắt tráng thi c Nếu thi c bị xớc kim loại no bị ăn mòn trớc: A sắt B thi c C bị ăn mòn nh D không xác định đợc Câu 30: Thuỷ tinh bị ăn mòn dung dịch axit no sau ... nhiệt luyện B thuỷ luyện C điện phân dung dịch D điện phân nóng chảy Câu 29: Cho dung dịch Na2CO3 vo dung dịch AlCl3, đun nóng nhẹ, thấy có A kết tủa trắng B khí bay C tợng D A v B Câu 30: Để ... ns2np3 Câu 20: Có thể dùng dãy chất no sau để lm khô khí amoniac? A CaCl2 khan, P2O5, CuSO4 khan B H2SO4đặc , CaO khan, P2O5 C NaOH rắn, Na, CaO khan D CaCl2 khan, CaO khan, NaOH rắn Câu 21: Điện...
 • 156
 • 247
 • 0

Tài liệu Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 30 pdf

Tài liệu Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 30 pdf
... nhiên? Ch n m t đáp án dư i A Bi n d t h p B Đ t bi n C Giao ph i D S cách li Đáp án : (B) Bài : 6795 Nhân t sau làm bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th ? Ch n m t đáp án dư i Đáp án : (D) A ... truy n Đáp án : (B) Bài : 6809 S thay đ i hình d ng c a rau mác theo môi trư ng là: Ch n m t đáp án dư i A Thư ng bi n B Thích nghi ki u hình C Lo i bi n d không di truy n D T t c đ u Đáp án : ... n m t đáp án dư i A S thay đ i màu da theo n n môi trư ng c a t c kè hoa B M t s nhi t đ i r ng vào mùa hè C Cáo B c c c có b lông tr ng v mùa đông D Con b que có thân chi gi ng que Đáp án : (D)...
 • 15
 • 114
 • 0

30 đề trắc nghiệm hóa học luyện thi đh và cđ phần cuối

30 đề trắc nghiệm hóa học luyện thi đh và cđ phần cuối
... www.MATHVN.com HƯ NG D N M T S CÂU KHÓ VÀ ÁP ÁN www.MATHVN.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com CHÚC CÁC B N THÍ SINH M T KÌ THI THÀNH CÔNG NHƯ MONG I! ...
 • 8
 • 120
 • 1

Đề trắc nghiệm khảo sát hàm số(bài toán phụ), trích từ Đề thi ĐH-DB 02 - 13 . CÓ ĐÁP ÁN

Đề trắc nghiệm khảo sát hàm số(bài toán phụ), trích từ Đề thi ĐH-DB 02 - 13 . CÓ ĐÁP ÁN
.. . Câu 54 A B C D THỐNG KÊ ĐÁP ÁN Tổng số câu hỏi là: 54 Tổng số câu hỏi đáp là: 54 Số phương án A = 14 Số phương án B = 14 Số phương án C = 13 Số phương án D = 13 ĐỀ THI SỐ: 376 x + ( 3m − ) .. . Cho hàm số Tìm m để đồ thị hàm số hai điểm cực trị A B cho tam giác OAB diện tích 48 A m = 3; m = −2 B y= Câu 11: Cho hàm số 1;0] A m≥9 x2 − 2x + m x−2 B y= m = 2; m = −3 Câu 12: Cho hàm .. . Cho hàm số Tìm m để đường thẳng y = – cắt (C) điểm phân biệt hoành độ nhỏ A C − < m < 1; B − < m < 1; m ≠ D y=x+m+ − < m < 12; m ≠ − < m < 1; m ≠ m x −2 Câu 9: Cho hàm số Tìm m để hàm số có...
 • 18
 • 392
 • 29

ĐỀ Trắc nghiệm 19 thi thử Đại Học

ĐỀ Trắc nghiệm 19 thi thử Đại Học
... số tối thi u đến giá trị f2 Tỉ số f1 B C D Khi nguyên tử hiđrô trạng thái dừng N xạ điện từ xạ loại phôtôn khác ? B C D da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VT Lí 12 THI TH I HC ( S19) biờn ... dòng điện cực đại qua cuộn cảm 1,2 mA B 12 mA C 0,12 mA D 1,2 A Phần II Chơng trình nâng cao : Từ câu 51 đến câu 60 da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VT Lí 12 THI TH I HC ( S19) biờn son ... giây da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VT Lí 12 THI TH I HC ( S19) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com DAP AN MA DE 19 : 1D 2D 3A 4D 5A...
 • 8
 • 497
 • 0

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 05

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 05
... A period B year C end D age Khởi tạo đáp án đề số : 001 01. ;   ­   ­   ­ 04. ­   ­   =   ­ 07. ­   ­   ­   ~ 10. ;   ­   ­   ­ 02. ­   ­   ­   ~ 05.  ­   ­   =   ­ 08. ;   ­   ­   ­ 11. ­   ­   ­   ~ ... everage A by B in C on D at Khởi tạo đáp án đề số : 002 01. ;   ­   ­   ­ 04. ­   /   ­   ­ 07. ;   ­   ­   ­ 10. ­   /   ­   ­ 02. ­   ­   =   ­ 05.  ­   ­   =   ­ 08. ;   ­   ­   ­ 11. ­   ­   =   ­ ... reducing D retiring 11 Since the beginning of this school year you haven't seemed to much progress in English A creat B make C have D own Khởi tạo đáp án đề số : 003 01. ­   ­   ­   ~ 04. ­   ­   =   ­...
 • 10
 • 193
 • 0

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 07

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 07
... about Bill?” “ I’m considering home” A go B going C to go D about going 42 “What you think we should about this problem?” “ In my opinion, we got to talk with the headmaster.” A must B have C ... A bowl of soup B bowl of soup C bowls of soups D bowls of soup 24 “ If a thing isn’t ” he said, “I can’t give it away” A mine B of mine C to me D my 25 Jane left her job ... been C was C hasn’t been 48 Let her it herself A to B doing C does D 49 I had my brother my hair this morning A B to C done D did 50 Your mother usually has lunch at home, she? A hasn’t B does...
 • 3
 • 185
 • 0

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 08

Đề trắc nghiệm luyện thi HSG 08
... father asked me _ of the film A what you think B what I think C what did you think D what I thought 29 Mr Gibbon usually drinks mineral water, but in this party he _ champagne A drinks B will ... modern western societies, there is a move to change this last rule _(8) _ it can be unfair to woman, _(9) _it will be interesting to see if this _(10) _ Question Vi Rewrite sentences: "Let's ... watch it for the maximum amount of time And how effectively the sitcoms and soap operas that! I not think that I have ever seen any other country so totally dominated by these shows Some of them are...
 • 4
 • 175
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm luyện thi

Bộ đề trắc nghiệm luyện thi
... sinh vt 44 Ngy s sng khụng th hỡnh thnh theo phng thc hoỏ hc, vỡ A Thiu iu kin lch s cn thit B Thiu hoocmụn C Thiu enzim xỳc tỏc D Thiu enzim v hoocmụn 45 Lch s s sụng c chia thnh cỏc i theo trỡnh ... sinh vt khụng b o thi B Khụng cú s tỏc ng ca mụi trng nờn sinh vt khụng b o thi C Ngoi cnh thay i, sinh vt no khụng thớch nghi thỡ b o thi D Ngoi cnh thay i chm, sinh vt khụng b o thi 57 : Tớnh a ... cn cú: A Quỏ trỡnh giao phi v thi gian cn thit alen ln xut hin trng thỏi ng hp B Tỏc ng ca mụi trng lờn kiu gen v kiu hỡnh C Quỏ trỡnh giao phi v thi gian cn thit alen ln xut hin trng thỏi...
 • 28
 • 244
 • 0

Đề trắc nghiệm dự thi

Đề trắc nghiệm dự thi
... ĐỀ KIỂM TRA DỰ THI MÃ SỐ: MÔN: ĐỊA LÍ LỚP: Phần nhận biết gồm câu: 1; 2; 3; 7; 9; 14; 19 Phần thông hiểu ... đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thi u việc làm d Tất giải pháp Câu 14 : Để xuất nông sản nứơc ta không bò thua thi t thò trường giới, yếu tố quan tâm hàng đầu : a Chất ... : Nứơc ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản nhờ : a Nhân dân có kinh nghiệm khai thác nuôi trồng thuỷ sản b Mạng lưới sông ngòi, ao, hồ dày đặt c Đường bờ biển dài 3000...
 • 6
 • 175
 • 0

Đề trắc nghiệm dự thi 9

Đề trắc nghiệm dự thi 9
... 02/10/ 194 5 B Ngày 11/10/ 194 5 C Ngày 01/10/ 194 9 D Ngày 10/10/ 195 9 Câu 5: Thời gian cách mạng Cu Ba thành công là: A Ngày 01/10/ 194 9 B Ngày 11/11/ 195 9 C Ngày 01/01/ 195 9 D Ngày 11/12/ 196 9 Câu 6: ... kí người kiểm đònh Họ tên chữ kí người kiểm đònh Câu 1: Năm 195 7 Liên Xô diễn kiện quan trọng là: A Kế hoạch năm lần thứ ( 195 6 – 196 0) hoàn thành trước thời hạn B Liên Xô trở thành cường quốc ... ĐỀ KIỂM TRA DỰ THI MÃ SỐ: MÔN: LỊCH SỬ LỚP: Phần nhận biết từ câu 01 đến câu Phần thông hiểu từ câu 08...
 • 7
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm các thì trong tiếng anh45 đề trắc nghiệm luyện thi đại học môn tiếng anh 2011 with key test 5các dạng đề trắc nghiệm tham khao thi tuyển sinh vào lớp 10 đề số 17đề trắc nghiệm thị trường chứng khoánđề trắc nghiệm kỹ thuật thi côngbộ đề thi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoánđề thi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoánđề cương trắc nghiệm môn thị trường chứng khoánđề trắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp ánđề trắc nghiệm hóa ôn thi đại họcđề trắc nghiệm lý thuyết hóa ôn thi đại họcđề trắc nghiệm thi thử kinh tế phát triểnđề trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại họcđề cương trac nghiem cho thí sinh dự tuyển giáo viên tiểu học môn tieng vietđề trắc nghiệm thì tiếng anh trình bĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuTổng hợp trắc nghiệm số phứccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữu220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoli thuyet va bai tap tuong tac genLien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘIBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁO