Tờ khai thuế giá trị gia tăng

HƯỚNG dẫn lập tờ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HƯỚNG dẫn lập tờ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
... Bảng kê để kê khai vào Tờ khai thuế GTGT Số liệu từ tiêu hoá đơn GTGT tổng hợp vào Bảng kê 02/GTGT kê khai vào Tờ khai thuế GTGT tương ứng sau: Hoá đơn GTGT Bảng kê 02/GTGT Tờ khai thuế GTGT 17 ... định Luật thuế giá trị gia tăng, sở kinh doanh có số thuế nộp thiếu kỳ trước phải nộp đủ số thuế thiếu vào ngân sách nhà nước; có số thuế đầu vào khấu trừ lớn số thuế đầu tính khấu trừ số thuế lớn ... bán kỳ B- Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang Số thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang ghi vào mã số [11] Tờ khai thuế GTGT kỳ số thuế ghi mã số [43] Tờ khai thuế GTGT kỳ trước Số thuế phải...
 • 23
 • 215
 • 0

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
... dịch vụ bán chịu thuế GTGT [33]=[21]+[22]+[23]: 25.358.723 Tổng số thuế GTGT phải nộp kỳ [34]=[30]+[31]+[32]: Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai. / Ngày 26 tháng ... pháp luật số liệu khai. / Ngày 26 tháng 06 năm 2013 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Chứng hành nghề...
 • 2
 • 299
 • 0

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo phương pháp khấu trừ) docx

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo phương pháp khấu trừ) docx
... thể, giảm tế bào ung thư Cà ri ăn với súp lơ, cải bắp…có thể tăng cường khả chống ưng thư 3.Hạt dẻ cười Chứa nhiều vitamin B6 đồng, tăng sức sống cho thể, theo nghiên cứu ngày ăn nắm hạt dẻ cười...
 • 9
 • 157
 • 0

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) HUTECH 2015

TỜKHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) HUTECH 2015
... CHENGMENG~3700365548~~10192000~1019200~~~~0000594~04/04 /2015~ HủY~~~0~0~~~~0000595~04 /04 /2015~ CÔNG TY TNHH MINH PHú~3700232146~~397500~39750~~~~0000596~04/04 /2015~ HủY~~~0~0~~~~0000597~07/04 /2015~ CÔNG TY TNHH H ÔNG VÂN CHI ... 03/04 /2015 CễNG TY TNHH GIY BAO Bè THNH PHONG 3700593777 5.922.000 592.200 0000593 04/04 /2015 CễNG TY TNHH CHENGMENG 3700365548 10.192.000 1.019.200 0000594 04/04 /2015 HY 0000595 04/04 /2015 CễNG ... 04/04 /2015 HY 0000597 07/04 /2015 CễNG TY TNHH HNG VN CHI NHNH HI DNG 3700629631001 17.818.336 1.781.834 0000598 13/04 /2015 CễNG TY TNHH MINH PH 3700232146 7.682.000 768.200 0000599 13/04/2015...
 • 5
 • 87
 • 0

Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng
... B- Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang Số thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang ghi vào mã số [11] Tờ khai thuế GTGT kỳ số thuế ghi mã số [43] Tờ khai thuế GTGT kỳ trước C- Kê khai thuế ... mã số [11] tờ khai thuế GTGT kỳ PHẦN III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Mẫu số 01B/GTGT) Tờ khai thuế GTGT Dự án đầu tư dùng cho sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo ... đơn - đặc thù ghi giá toán có thuế GTGT, sở kinh doanh phải tính tách riêng giá bán chưa có thuế GTGT thuế GTGT - Mã số [15] : Số liệu ghi vào mã số tổng số thuế giá trị gia tăng hoá đơn GTGT...
 • 23
 • 173
 • 0

Kế Toán Doanh Nghiệp Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng bằng hình ảnh trên HTKK

Kế Toán Doanh Nghiệp Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng bằng hình ảnh trên HTKK
... KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ  Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ xác định Tổng doanh thu Tờ khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế năm dương lịch (bao gồm doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng ... thực khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý Ví dụ 21: – Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 năm 2015 doanh nghiệp A thực khai thuế GTGT theo quý Doanh nghiệp ... điểm toán theo hợp đồng sở kinh doanh khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.Trường hợp toán, sở kinh doanh chứng từ toán qua ngân hàng sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế...
 • 53
 • 210
 • 0

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT
... NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên:…… Chứng hành nghề số: , ngày tháng… năm … NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu...
 • 2
 • 37
 • 0

Kết quả bước đầu mô phỏng quy trình kê khai thuế giá trị gia tăng trên máy tính

Kết quả bước đầu mô phỏng quy trình kê khai thuế giá trị gia tăng trên máy tính
... thống SMS University 23 - Modem giao tiếp máy tính theo chuẩn RS232, cáp giao tiếp modem máy tính cáp cổng COM Để thuận tiện q trình sử dụng ta giao tiếp máy tính với modem qua cổng USB cáp chuyển ... hợp đồng dịch vụ Kết luận: Q trình triển khai hệ thống gặp phải khó khăn chúng em bước khắc phục để hệ thống ngày hồn thiện Hệ thống SMS University 39 CHƯƠNG III: TỔNG KẾT 3.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC - ... lệnh từ máy tính Khối thiết bị đầu cuối Là điện thoại di động người sử dụng dịch vụ Khối phần mềm giao tiếp thiết bị điều khiển Phần mềm lập trình cài đặt máy tính Giao diện hệ thống cho phép nhân...
 • 59
 • 227
 • 0

Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet

Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet
... khâu nhập để gian lận khai nộp thuế - Sử dụng hoá đơn sở kinh doanh khác để bán hàng hoá, dịch vụ không khai thuế GTGT - Hàng bán nước khai xuất để hưởng thuế suất 0% - khai thuế GTGT ... đối tượng chịu thuế, đối tượng khống chịu thuế, việc áp dụng thuế suất, khai, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, sử dụng hoá đơn chứng từ Phải có đồng quan ngành thuế quy định thuế GTGT đầu ... tác thu thuế, hoàn thuế, quản lý hành thuế Cần thực quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế GTGT việc hướng dẫn doanh nghiệp khai, nộp thuế đến việc công khai thủ tục (xét hoàn thuế giảm thuế GTGT,...
 • 22
 • 260
 • 0

Xem thêm